Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Raspored polaganja ispita za OKTOBAR 2022

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČTERMINBROJ
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Mirjana Ilić 16. Sep 2022. u 10:00, Sala А11
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 22. Sep 2022. u 09:30, Sala А32
3.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 16. Sep 2022. u 10:00, Sala А313
4.SP17AEkonomika turizmadr Jelena Jević 16. Sep 2022. u 10:00, Učionica 18
5.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 20. Sep 2022. u 12:00, Sala 65
6.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 14. Sep 2022. u 10:00, Sala А128
7.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 22. Sep 2022. u 11:00, Učionica 120
8.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 21. Sep 2022. u 11:00, Sala А116
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 12. Sep 2022. u 10:00, Sala 541
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 12. Sep 2022. u 11:00, Sala 5-
11.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 12. Sep 2022. u 12:00, Sala 51
12.SP17ANemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1-
13.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 19. Sep 2022. u 11:00, Sala А1-
14.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 21
15.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković 14. Sep 2022. u 11:00, Sala А2-
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 12. Sep 2022. u 10:00, Sala 5-
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 12. Sep 2022. u 11:00, Sala 5-
18.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 12. Sep 2022. u 12:00, Sala 5-
19.SP17ANemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1-
20.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 19. Sep 2022. u 11:00, Sala А110
21.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 22
22.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković 14. Sep 2022. u 11:00, Sala А29
23.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović 19. Sep 2022. u 11:00, Sala 62
24.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 19. Sep 2022. u 11:00, Sala 619
25.SP17AOsnovi računarstvadr Anđelka Štilić --
26.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 16. Sep 2022. u 09:00, Učionica 312
27.SP17APoslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 15. Sep 2022. u 10:00, Sala А127
28.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 15. Sep 2022. u 11:30, Učionica 214
29.SP17AOsnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski --
30.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 16. Sep 2022. u 10:00, Sala А22
31.SP17AInformatika u turizmudr Anđelka Štilić --
32.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 16. Sep 2022. u 10:00, Učionica 356
33.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 21. Sep 2022. u 11:00, Sala 555
34.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić 13. Sep 2022. u 11:00, Sala А12
35.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 20. Sep 2022. u 12:00, Sala 69
36.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 16. Sep 2022. u 10:00, Sala А17
37.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 12. Sep 2022. u 10:00, Sala 511
38.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 12. Sep 2022. u 11:00, Sala 5-
39.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 12. Sep 2022. u 12:00, Sala 534
40.SP17ANemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1-
41.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 19. Sep 2022. u 11:00, Sala А1-
42.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2-
43.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković 14. Sep 2022. u 11:00, Sala А21
44.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 12. Sep 2022. u 10:00, Sala 5-
45.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 12. Sep 2022. u 11:00, Sala 5-
46.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 12. Sep 2022. u 12:00, Sala 51
47.SP17ANemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 11
48.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 19. Sep 2022. u 11:00, Sala А110
49.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 21
50.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković 14. Sep 2022. u 11:00, Sala А27
51.SP17APoslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković 13. Sep 2022. u 11:00, Sala А22
52.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 13. Sep 2022. u 11:00, Sala А11
53.SP17ASelektivni oblici turizmadr Goran Jević 16. Sep 2022. u 10:00, Učionica 217
54.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov 21. Sep 2022. u 11:00, Sala А2-
55.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 22. Sep 2022. u 11:00, Učionica 11
56.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković 20. Sep 2022. u 10:00, Sala А22
57.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski 20. Sep 2022. u 11:00, Sala А31
58.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 22. Sep 2022. u 09:30, Sala А31
59.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević 16. Sep 2022. u 10:00, Učionica 21
60.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 21. Sep 2022. u 11:00, Sala А22
61.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 15. Sep 2022. u 14:00, Učionica 24
62.SP17ASaobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski 20. Sep 2022. u 11:00, Sala А31
63.SP17ASaobraćaj i turizamdr Violeta Tošić 20. Sep 2022. u 12:00, Sala 6-
64.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić 20. Sep 2022. u 12:00, Sala 6-
65.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 21. Sep 2022. u 11:00, Sala А2-
66.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Sep 2022. u 11:00, Sala 61
67.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 12. Sep 2022. u 10:00, Sala 5-
68.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 12. Sep 2022. u 11:00, Sala 51
69.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 12. Sep 2022. u 12:00, Sala 5-
70.SP17ANemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1-
71.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 19. Sep 2022. u 11:00, Sala А1-
72.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2-
73.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković 14. Sep 2022. u 11:00, Sala А2-
74.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 12. Sep 2022. u 10:00, Sala 5-
75.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 12. Sep 2022. u 11:00, Sala 5-
76.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 12. Sep 2022. u 12:00, Sala 5-
77.SP17ANemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1-
78.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 19. Sep 2022. u 11:00, Sala А1-
79.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2-
80.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković 14. Sep 2022. u 11:00, Sala А2-
81.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Jelena Jević 16. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1-
82.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 16. Sep 2022. u 10:00, Sala А3-
83.SP17ATurističko vođenjedr Marija Najdić 13. Sep 2022. u 10:00, Sala А3-
84.SP17ATurističko vođenjedr Goran Jević 16. Sep 2022. u 10:00, Učionica 21
85.SP17AElektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić --
86.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 16. Sep 2022. u 09:00, Učionica 3-
Informatika u turizmu (SP17A)
mr Miloš Nicić
RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.273/2018Anđela Rahović16. Sep 2022.
2.138/2019Matija Nikitić16. Sep 2022.
3.192/2019Ana Bura16. Sep 2022.
4.194/2019Anastasija Kusaček16. Sep 2022.
5.7/2020Klaudia Čina16. Sep 2022.
6.16/2020Ema Aranđelović16. Sep 2022.
7.21/2020Andreja Milivojević16. Sep 2022.
8.26/2020Una Vasiljević16. Sep 2022.
9.40/2020Irena Došenović16. Sep 2022.
10.43/2020Emilija Tomić16. Sep 2022.
11.51/2020Milica Marković16. Sep 2022.
12.54/2020Katarina Kaljević16. Sep 2022.
13.55/2020Marija Bogosavljević16. Sep 2022.
14.56/2020Milica Milojević16. Sep 2022.
15.59/2020Milica Ćulibrk16. Sep 2022.
16.60/2020Lazar Kontić16. Sep 2022.
17.72/2020Relja Stefan Lazarević16. Sep 2022.
18.73/2020Stanja Božović16. Sep 2022.
19.76/2020Nađa Milić16. Sep 2022.
20.79/2020Matija Milaković16. Sep 2022.
21.86/2020Katarina Rašić16. Sep 2022.
22.88/2020Katarina Mirković16. Sep 2022.
23.89/2020Vuk Jerotić16. Sep 2022.
24.97/2020Anđela Smiljanić16. Sep 2022.
25.98/2020Nikola Petrović16. Sep 2022.
26.100/2020Aleksandra Ilić16. Sep 2022.
27.101/2020Svetlana Šlapak16. Sep 2022.
28.102/2020Ognjen Filipović16. Sep 2022.
29.104/2020Dragana Bajić16. Sep 2022.
30.109/2020Jelena Ursuljanović16. Sep 2022.
31.115/2020Monika Pantić16. Sep 2022.
32.119/2020Ana Vujić16. Sep 2022.
33.123/2020Teodora Čakarević16. Sep 2022.
34.129/2020Katarina Vuković16. Sep 2022.
35.130/2020Milena Stefanović16. Sep 2022.
36.131/2020Milica Miladinović16. Sep 2022.
37.133/2020Aleksa Kačina16. Sep 2022.
38.138/2020Danijel Stojanov16. Sep 2022.
39.139/2020Teodora Tišma16. Sep 2022.
40.146/2020Jelena Damnjanović16. Sep 2022.
41.151/2020Filip Čugurović16. Sep 2022.
42.155/2020Andrijana Obrenović16. Sep 2022.
43.156/2020Ivona Božinović16. Sep 2022.
44.157/2020Veljko Simić16. Sep 2022.
45.161/2020Isidora Golja16. Sep 2022.
46.163/2020Teodora Komnenović16. Sep 2022.
47.166/2020Uroš Kračevski16. Sep 2022.
48.167/2020Tanja Tozev16. Sep 2022.
49.173/2020Jelisaveta Janković16. Sep 2022.
50.174/2020Aleksa Petrović16. Sep 2022.
51.178/2020Isidora Urošević16. Sep 2022.
52.179/2020Ana Konjikušić16. Sep 2022.
53.195/2020Maja Perić16. Sep 2022.
54.200/2020Kristina Mihajlović16. Sep 2022.
55.201/2020Milica Ilić16. Sep 2022.
56.202/2020Darko Stefanović16. Sep 2022.