Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Raspored polaganja ispita za OKTOBAR 2022

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČBROJTERMIN
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Mirjana Ilić 116. Sep 2022. u 10:00, Sala А1
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 222. Sep 2022. u 09:30, Sala А3
3.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 1316. Sep 2022. u 10:00, Sala А3
4.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 520. Sep 2022. u 12:00, Sala 6
5.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 2814. Sep 2022. u 10:00, Sala А1
6.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 2022. Sep 2022. u 11:00, Učionica 1
7.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 1621. Sep 2022. u 11:00, Sala А1
8.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 4112. Sep 2022. u 10:00, Sala 5
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić -12. Sep 2022. u 11:00, Sala 5
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 112. Sep 2022. u 12:00, Sala 5
11.SP17ANemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović -19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1
12.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -19. Sep 2022. u 11:00, Sala А1
13.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević 119. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2
14.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković -14. Sep 2022. u 11:00, Sala А2
15.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek -12. Sep 2022. u 10:00, Sala 5
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić -12. Sep 2022. u 11:00, Sala 5
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović -12. Sep 2022. u 12:00, Sala 5
18.SP17ANemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović -19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1
19.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 1019. Sep 2022. u 11:00, Sala А1
20.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević 219. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2
21.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković 914. Sep 2022. u 11:00, Sala А2
22.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović 219. Sep 2022. u 11:00, Sala 6
23.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 1919. Sep 2022. u 11:00, Sala 6
24.SP17AOsnovi računarstvadr Anđelka Štilić --
25.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 1216. Sep 2022. u 09:00, Učionica 3
26.SP17APoslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 2715. Sep 2022. u 10:00, Sala А1
27.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 1415. Sep 2022. u 11:30, Učionica 2
28.SP17AOsnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski --
29.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 216. Sep 2022. u 10:00, Sala А2
30.SP17AInformatika u turizmudr Anđelka Štilić --
31.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 5616. Sep 2022. u 10:00, Učionica 3
32.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 5521. Sep 2022. u 11:00, Sala 5
33.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić 213. Sep 2022. u 11:00, Sala А1
34.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 920. Sep 2022. u 12:00, Sala 6
35.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 1116. Sep 2022. u 10:00, Sala А2
36.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 716. Sep 2022. u 10:00, Sala А1
37.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 1112. Sep 2022. u 10:00, Sala 5
38.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić -12. Sep 2022. u 11:00, Sala 5
39.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 3412. Sep 2022. u 12:00, Sala 5
40.SP17ANemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović -19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1
41.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -19. Sep 2022. u 11:00, Sala А1
42.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević -19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2
43.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković 114. Sep 2022. u 11:00, Sala А2
44.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek -12. Sep 2022. u 10:00, Sala 5
45.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić -12. Sep 2022. u 11:00, Sala 5
46.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 112. Sep 2022. u 12:00, Sala 5
47.SP17ANemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović 119. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1
48.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 1019. Sep 2022. u 11:00, Sala А1
49.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević 119. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2
50.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković 714. Sep 2022. u 11:00, Sala А2
51.SP17APoslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković 213. Sep 2022. u 11:00, Sala А2
52.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 113. Sep 2022. u 11:00, Sala А1
53.SP17ASelektivni oblici turizmadr Goran Jević 1716. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2
54.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov -21. Sep 2022. u 11:00, Sala А2
55.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 122. Sep 2022. u 11:00, Učionica 1
56.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković 220. Sep 2022. u 10:00, Sala А2
57.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski 120. Sep 2022. u 11:00, Sala А3
58.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 122. Sep 2022. u 09:30, Sala А3
59.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević 116. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2
60.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 221. Sep 2022. u 11:00, Sala А2
61.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 415. Sep 2022. u 14:00, Učionica 2
62.SP17ASaobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski 120. Sep 2022. u 11:00, Sala А3
63.SP17ASaobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -20. Sep 2022. u 12:00, Sala 6
64.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -20. Sep 2022. u 12:00, Sala 6
65.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov -21. Sep 2022. u 11:00, Sala А2
66.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 121. Sep 2022. u 11:00, Sala 6
67.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek -12. Sep 2022. u 10:00, Sala 5
68.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 112. Sep 2022. u 11:00, Sala 5
69.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović -12. Sep 2022. u 12:00, Sala 5
70.SP17ANemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović -19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1
71.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -19. Sep 2022. u 11:00, Sala А1
72.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević -19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2
73.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković -14. Sep 2022. u 11:00, Sala А2
74.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek -12. Sep 2022. u 10:00, Sala 5
75.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić -12. Sep 2022. u 11:00, Sala 5
76.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović -12. Sep 2022. u 12:00, Sala 5
77.SP17ANemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović -19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1
78.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -19. Sep 2022. u 11:00, Sala А1
79.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević -19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2
80.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković -14. Sep 2022. u 11:00, Sala А2
81.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić -16. Sep 2022. u 10:00, Sala А3
82.SP17ATurističko vođenjedr Marija Najdić -13. Sep 2022. u 10:00, Sala А3
83.SP17ATurističko vođenjedr Goran Jević 116. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2
84.SP17AElektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić --
85.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić -16. Sep 2022. u 09:00, Učionica 3
Informatika u turizmu (SP17A)
mr Miloš Nicić
RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.273/2018Anđela Rahović16. Sep 2022. u 10:00, U3
2.138/2019Matija Nikitić16. Sep 2022. u 10:00, U3
3.192/2019Ana Bura16. Sep 2022. u 10:00, U3
4.194/2019Anastasija Kusaček16. Sep 2022. u 10:00, U3
5.7/2020Klaudia Čina16. Sep 2022. u 10:00, U3
6.16/2020Ema Aranđelović16. Sep 2022. u 10:00, U3
7.21/2020Andreja Milivojević16. Sep 2022. u 10:00, U3
8.26/2020Una Vasiljević16. Sep 2022. u 10:00, U3
9.40/2020Irena Došenović16. Sep 2022. u 10:00, U3
10.43/2020Emilija Tomić16. Sep 2022. u 10:00, U3
11.51/2020Milica Marković16. Sep 2022. u 10:00, U3
12.54/2020Katarina Kaljević16. Sep 2022. u 10:00, U3
13.55/2020Marija Bogosavljević16. Sep 2022. u 10:00, U3
14.56/2020Milica Milojević16. Sep 2022. u 10:00, U3
15.59/2020Milica Ćulibrk16. Sep 2022. u 10:00, U3
16.60/2020Lazar Kontić16. Sep 2022. u 10:00, U3
17.72/2020Relja Stefan Lazarević16. Sep 2022. u 10:00, U3
18.73/2020Stanja Božović16. Sep 2022. u 10:00, U3
19.76/2020Nađa Milić16. Sep 2022. u 10:00, U3
20.79/2020Matija Milaković16. Sep 2022. u 10:00, U3
21.86/2020Katarina Rašić16. Sep 2022. u 10:00, U3
22.88/2020Katarina Mirković16. Sep 2022. u 10:00, U3
23.89/2020Vuk Jerotić16. Sep 2022. u 10:00, U3
24.97/2020Anđela Smiljanić16. Sep 2022. u 10:00, U3
25.98/2020Nikola Petrović16. Sep 2022. u 10:00, U3
26.100/2020Aleksandra Ilić16. Sep 2022. u 10:00, U3
27.101/2020Svetlana Šlapak16. Sep 2022. u 10:00, U3
28.102/2020Ognjen Filipović16. Sep 2022. u 10:00, U3
29.104/2020Dragana Bajić16. Sep 2022. u 10:00, U3
30.109/2020Jelena Ursuljanović16. Sep 2022. u 10:00, U3
31.115/2020Monika Pantić16. Sep 2022. u 10:00, U3
32.119/2020Ana Vujić16. Sep 2022. u 10:00, U3
33.123/2020Teodora Čakarević16. Sep 2022. u 10:00, U3
34.129/2020Katarina Vuković16. Sep 2022. u 10:00, U3
35.130/2020Milena Stefanović16. Sep 2022. u 10:00, U3
36.131/2020Milica Miladinović16. Sep 2022. u 10:00, U3
37.133/2020Aleksa Kačina16. Sep 2022. u 10:00, U3
38.138/2020Danijel Stojanov16. Sep 2022. u 10:00, U3
39.139/2020Teodora Tišma16. Sep 2022. u 10:00, U3
40.146/2020Jelena Damnjanović16. Sep 2022. u 10:00, U3
41.151/2020Filip Čugurović16. Sep 2022. u 10:00, U3
42.155/2020Andrijana Obrenović16. Sep 2022. u 10:00, U3
43.156/2020Ivona Božinović16. Sep 2022. u 10:00, U3
44.157/2020Veljko Simić16. Sep 2022. u 10:00, U3
45.161/2020Isidora Golja16. Sep 2022. u 10:00, U3
46.163/2020Teodora Komnenović16. Sep 2022. u 10:00, U3
47.166/2020Uroš Kračevski16. Sep 2022. u 10:00, U3
48.167/2020Tanja Tozev16. Sep 2022. u 10:00, U3
49.173/2020Jelisaveta Janković16. Sep 2022. u 10:00, U3
50.174/2020Aleksa Petrović16. Sep 2022. u 10:00, U3
51.178/2020Isidora Urošević16. Sep 2022. u 10:00, U3
52.179/2020Ana Konjikušić16. Sep 2022. u 10:00, U3
53.195/2020Maja Perić16. Sep 2022. u 10:00, U3
54.200/2020Kristina Mihajlović16. Sep 2022. u 10:00, U3
55.201/2020Milica Ilić16. Sep 2022. u 10:00, U3
56.202/2020Darko Stefanović16. Sep 2022. u 10:00, U3