Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
Ispitni rok
Ispitni rok Termini On-line prijava

Majski vanredni rok 2024

OBAVEŠTENJE
ZA MAJSKI VANREDNI ISPITNI ROK
ŠKOLSKE 2023/24. godine
koji će se održati od 13.05.2024. do 18.05.2024. godine

 1. PRAVO NA POLAGANJE ISPITA U MAJSKOM VANREDNOM ISPITNOM ROKU IMAJU
  • STUDENTI koji učestvuju u WORK&TRAVEL programu
  • STUDENTI koji se nalaze na spisku studenata koji OBAVLJAJU STRUČNU PRAKSU U INOSTRANSTVU TOKOM JUNSKOG ISPITNOG ROKA
  koji su OVERILI ODGOVARAJUĆU GODINU STUDIJA, ispunili SVE OBAVEZE VEZANE ZA ŠKOLARINU i koji su podneli MOLBU za polagnje ispita u MAJSKOM vanrednom roku
 2. PRIJAVA ISPITA (po ceni od 1200,00 dinara za sve studente) obaviće se od 7. do 8. maja 2024. godine, isključivo on-line, putem sistema INDEKS.
 3. ZAPISNICI o polaganju ispita biće oglašeni 9. maja 2024. god. na SAJTU ŠKOLE.
 4. NAKNADNA PRIJAVA ISPITA (po ceni od 2.000,00 dinara za sve studente) će biti omogućena isključivo on-line 9. maja 2024.
 5. PROMENA ISPITIVAČA (po ceni od 2.000,00 dinara za sve studente) će biti omogućena isključivo on-line od 7. do 9. maja 2024.
 6. ULAGANJE PRIMEDBI na zapisnike može se obaviti 9. maja 2024. godine, od 1000 do 1200 časova, u studentskoj službi
 7. STUDENTIMA koji su u APRILSKOM ISPITNOM ROKU POLOŽILI PISMENI DEO ISPITA iz određenog predmeta, TAJ DEO ISPITA SE PRIZNAJE I U MAJSKOM VANREDNOM ISPITNOM ROKU.
 8. Studenti prilikom polaganja ispita pri sebi treba da imaju indeks, prijavu i ličnu kartu.
 9. STUDENTI ČIJA SE IMENA NE NALAZE U ZAPISNIKU NEMAJU PRAVO NA POLAGANJE ISPITA.
 10. STUDENT JE DUŽAN DA NA ISPIT DONESE JEDAN PRIMERAK PRIJAVE. Molimo studente da obezbede ispitne prijave nekoliko dana ranije. STUDENTU BEZ PRIJAVE NEĆE BITI DOZVOLJENO POLAGANJE ISPITA.

STUDENTI koji prijave ispite u MAJSKOM vanrednom ispitnom ROKU NEMAJU PRAVO PRIJAVE ili POLAGANJA ispita u JUNSKOM ISPITNOM ROKU.

Molimo studente da se putem sajta informišu o TAČNOM TERMINU POLAGANJA ISPITA iz svakog predmeta koji su prijavili. U zavisnosti od broja prijavljenih kandidata, moguće je POLAGANJE POJEDINIH ISPITA PO GRUPAMA, o čemu će studenti biti obavešteni pre početka ispitnog roka.
Molimo studente da odmah po izvršenoj prijavi ispita ili promeni ispitivača provere ispitne spiskove na sajtu Škole (vodeći računa o izabranom studijskom programu i modulu).

UPRAVA ŠKOLE

On-line sistem za studente koji plaćaju prijavu ispita ili promenu ispitivača

Studentima koji plaćaju prijavu ispita ili promenu ispitivača omogućeno je da fotografiju ili skeniranu sliku uplatnice proslede elektronskim putem kroz studentski sistem Indeks.

Student unosi datum, iznos i sliku uplatnice. Po izvršenoj kontroli, ako se uplatnica odobri, studentu će biti omogućeno da iskoristi on-line uslugu tokom dozvoljenih termina.

Fotografije uplatnica i podaci o uplati prosleđuju se preko komande Moj račun. Molimo vas da koristite desktop uređaj (računar ili laptop).

Uslovi:

 • potrebno je proslediti fotografiju/skeniranu sliku originala uplatnice, posle izvršene uplate u banci ili pošti
 • elektronski dokumenti, za uplate izvršene elektronskim putem moraju imati overu banke
 • kao poziv na broj navodi se jedinstveni broj za svakog studenta koji se može videti u sistemu Indeks u prozoru "Moj račun"
 • na slici uplatnice mora biti jasno vidljiv iznos i datum uplate
 • student je u obavezi da čuva original uplatnice zbog eventualne kontrole / dokaza o uplati
 • uplate se odobravaju isključivo radnim danima od 800 do 1400
 • Škola zadržava pravo da u svakom trenutku, bilo kom studentu uskrati pravo korišćenja ove usluge

Ako imate bilo kakva pitanja, obratite se informatičkoj ili studentskoj službi. Zahvaljujemo na razumevanju i strpljenju.

Odmah po obavljenoj prijavi, student mora proveriti da li se nalazi na ispitnim spiskovima na sajtu Škole.

Grafičko uputstvo za PODIZANJE UPLATNICE U SISTEM

Grafičko uputstvo za PRIJAVU ISPITA

Grafičko uputstvo za PROMENU ISPITIVAČA

Termini i spiskovi

OKVIRNI TERMINI ZA ISPITE I SPISKOVI
Molimo studente da se redovno informišu o terminima ispita zbog mogućih izmena.
Škola zadržava pravo izmena u terminima i ispitnim spiskovima, zavisno od broja prijavljenih kandidata.

PREGLED SPISKOVA