Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
Studijski programi
Osnovne strukovne studije 2024 Master strukovne studije

Studijski program Ekonomija i turizam
za studente upisane od školske 2024/2025. godine

Detaljnije informacije o ciljevima i zadacima studijskog programa možete pročitati na sledećem linku.

PRVA GODINA
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
P+V+STIR+Ostalo
ESPB
I II  
1. Osnovi ekonomije 2+1+0+0 - 6
2. Osnovi turizma 2+1+0+0 - 6
3. Statistika 3+1+0+0 - 6
4. Osnove poslovne informatike 2+2+0+0 - 6
5. Engleski jezik 1 2+2+0+0 - 3
6. Izborni blok 1 (jedan od tri)
Nemački jezik 1 2+2+0+0 - 3
Francuski jezik 1 2+2+0+0 - 3
Ruski jezik 1 2+2+0+0 - 3
7. Ekonomika turizma - 2+1+0+0 6
8. Osnove menadžmenta - 2+2+0+0 5
9. Turistička geografija - 2+2+0+0 6
10. Turizam posebnih interesovanja - 2+1+0+0 7
11. Engleski jezik 2 - 2+2+0+0 3
12. Izborni blok 2 (jedan od tri)
Nemački jezik 2 - 2+2+0+0 3
Francuski jezik 2 - 2+2+0+0 3
Ruski jezik 2 - 2+2+0+0 3

DRUGA GODINA
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
P+V+STIR+Ostalo
ESPB
III IV  
13. Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja 2+2+0+0 - 7
14. Rezervacioni sistemi u turizmu 2+1+0+0 - 7
15. Računovodstvo u turizmu 2+1+0+0 - 7
16. Engleski jezik u turizmu 1 2+2+0+0 - 3
17. Izborni blok 3 (jedan od tri)
Nemački jezik u turizmu 1 2+2+0+0 - 3
Francuski jezik u turizmu 1 2+2+0+0 - 3
Ruski jezik u turizmu 1 2+2+0+0 - 3
18. Izborni blok 4 (jedan od dva)
Turističko vođenje i interpretacija kulturnog nasleđa 2+1+0+0 - 7
Animacija u turizmu 2+1+0+0 - 7
19. Menadžment u hotelijerstvu - 3+1+0+0 8
20. Marketing u turizmu - 3+1+0+0 6
21. Upravljanje kvalitetom u turizmu - 2+2+0+0 6
22. Engleski jezik u turizmu 2 - 2+2+0+0 3
23. Izborni blok 5 (jedan od tri)
Nemački jezik u turizmu 2 - 2+2+0+0 3
Francuski jezik u turizmu 2 - 2+2+0+0 3
Ruski jezik u turizmu 2 - 2+2+0+0 3

TREĆA GODINA
Red.
broj
Nastavni predmet Semestar
Broj časova
P+V+STIR+Ostalo
ESPB
V VI  
24. Menadžment turističke destinacije 2+1+0+0 - 5
25. Odnosi s javnošću i digitalne komunikacije 2+1+0+0 - 5
26. Izborni blok 6 (dva od četiri)
Zdravstveni turizam i velnes 2+1+0+0 - 5
Poslovni turizam 2+1+0+0 - 5
Gastronomski i enološki turizam 2+1+0+0 - 5
Ruralni turizam 2+1+0+0 - 5
27. Engleski jezik u turizmu 3 2+2+0+0 - 3
28. Izborni blok 7 (jedan od tri)
Nemački jezik u turizmu 3 2+2+0+0 - 3
Francuski jezik u turizmu 3 2+2+0+0 - 3
Ruski jezik u turizmu 3 2+2+0+0 - 3
29. Preduzetništvo - 3+1+0+0 7
30. Izborni blok 8 (jedan od dva)
Upravljanje odnosima s gostima u turizmu - 4+0+0+0 7
Kreiranje turističkog doživljaja - 4+0+0+0 7
31. Izborni blok 9 (jedan od dva)
Poslovna analiza turističkog tržišta - 4+0+0+0 5
Poslovno pravo - 4+0+0+0 5
32. Stručna praksa - 0+0+0+6 3
33. Stručno-istraživački rad - 0+0+8+0 4
34. Završni rad - 0+0+0+4 8