Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Raspored polaganja ispita za OKTOBAR 2022

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČTERMINBROJ
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Mirjana Ilić 16. Sep 2022. u 10:00, Sala А11
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 22. Sep 2022. u 09:30, Sala А32
3.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 16. Sep 2022. u 10:00, Sala А313
4.SP17AEkonomika turizmadr Jelena Jević 16. Sep 2022. u 10:00, Učionica 18
5.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 20. Sep 2022. u 12:00, Sala 65
6.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 14. Sep 2022. u 10:00, Sala А128
7.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 22. Sep 2022. u 11:00, Učionica 120
8.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 21. Sep 2022. u 11:00, Sala А116
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 12. Sep 2022. u 10:00, Sala 541
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 12. Sep 2022. u 11:00, Sala 5-
11.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 12. Sep 2022. u 12:00, Sala 51
12.SP17ANemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1-
13.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 19. Sep 2022. u 11:00, Sala А1-
14.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 21
15.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković 14. Sep 2022. u 11:00, Sala А2-
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 12. Sep 2022. u 10:00, Sala 5-
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 12. Sep 2022. u 11:00, Sala 5-
18.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 12. Sep 2022. u 12:00, Sala 5-
19.SP17ANemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1-
20.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 19. Sep 2022. u 11:00, Sala А110
21.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 22
22.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković 14. Sep 2022. u 11:00, Sala А29
23.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović 19. Sep 2022. u 11:00, Sala 62
24.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 19. Sep 2022. u 11:00, Sala 619
25.SP17AOsnovi računarstvadr Anđelka Štilić --
26.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 16. Sep 2022. u 09:00, Učionica 312
27.SP17APoslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 15. Sep 2022. u 10:00, Sala А127
28.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 15. Sep 2022. u 11:30, Učionica 214
29.SP17AOsnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski --
30.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 16. Sep 2022. u 10:00, Sala А22
31.SP17AInformatika u turizmudr Anđelka Štilić --
32.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 16. Sep 2022. u 10:00, Učionica 356
33.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 21. Sep 2022. u 11:00, Sala 555
34.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić 13. Sep 2022. u 11:00, Sala А12
35.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 20. Sep 2022. u 12:00, Sala 69
36.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 16. Sep 2022. u 10:00, Sala А17
37.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 12. Sep 2022. u 10:00, Sala 511
38.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 12. Sep 2022. u 11:00, Sala 5-
39.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 12. Sep 2022. u 12:00, Sala 534
40.SP17ANemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1-
41.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 19. Sep 2022. u 11:00, Sala А1-
42.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2-
43.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković 14. Sep 2022. u 11:00, Sala А21
44.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 12. Sep 2022. u 10:00, Sala 5-
45.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 12. Sep 2022. u 11:00, Sala 5-
46.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 12. Sep 2022. u 12:00, Sala 51
47.SP17ANemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 11
48.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 19. Sep 2022. u 11:00, Sala А110
49.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 21
50.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković 14. Sep 2022. u 11:00, Sala А27
51.SP17APoslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković 13. Sep 2022. u 11:00, Sala А22
52.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 13. Sep 2022. u 11:00, Sala А11
53.SP17ASelektivni oblici turizmadr Goran Jević 16. Sep 2022. u 10:00, Učionica 217
54.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov 21. Sep 2022. u 11:00, Sala А2-
55.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 22. Sep 2022. u 11:00, Učionica 11
56.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković 20. Sep 2022. u 10:00, Sala А22
57.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski 20. Sep 2022. u 11:00, Sala А31
58.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 22. Sep 2022. u 09:30, Sala А31
59.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević 16. Sep 2022. u 10:00, Učionica 21
60.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 21. Sep 2022. u 11:00, Sala А22
61.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 15. Sep 2022. u 14:00, Učionica 24
62.SP17ASaobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski 20. Sep 2022. u 11:00, Sala А31
63.SP17ASaobraćaj i turizamdr Violeta Tošić 20. Sep 2022. u 12:00, Sala 6-
64.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić 20. Sep 2022. u 12:00, Sala 6-
65.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 21. Sep 2022. u 11:00, Sala А2-
66.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Sep 2022. u 11:00, Sala 61
67.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 12. Sep 2022. u 10:00, Sala 5-
68.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 12. Sep 2022. u 11:00, Sala 51
69.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 12. Sep 2022. u 12:00, Sala 5-
70.SP17ANemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1-
71.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 19. Sep 2022. u 11:00, Sala А1-
72.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2-
73.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković 14. Sep 2022. u 11:00, Sala А2-
74.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 12. Sep 2022. u 10:00, Sala 5-
75.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 12. Sep 2022. u 11:00, Sala 5-
76.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 12. Sep 2022. u 12:00, Sala 5-
77.SP17ANemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1-
78.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 19. Sep 2022. u 11:00, Sala А1-
79.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2-
80.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković 14. Sep 2022. u 11:00, Sala А2-
81.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Jelena Jević 16. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1-
82.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 16. Sep 2022. u 10:00, Sala А3-
83.SP17ATurističko vođenjedr Marija Najdić 13. Sep 2022. u 10:00, Sala А3-
84.SP17ATurističko vođenjedr Goran Jević 16. Sep 2022. u 10:00, Učionica 21
85.SP17AElektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić --
86.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 16. Sep 2022. u 09:00, Učionica 3-
Engleski jezik "A" 2 (SP17A)
dr Milina Kosanović
RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.153/2019Mihajlo Đokić12. Sep 2022.
2.22/2020Bojana Marjanov12. Sep 2022.
3.40/2020Irena Došenović12. Sep 2022.
4.41/2020Violeta Stanojević12. Sep 2022.
5.42/2020Mateja Vukićević12. Sep 2022.
6.53/2020Natalija Šapkić12. Sep 2022.
7.54/2020Katarina Kaljević12. Sep 2022.
8.59/2020Milica Ćulibrk12. Sep 2022.
9.60/2020Lazar Kontić12. Sep 2022.
10.61/2020Anastasija Marković12. Sep 2022.
11.66/2020Ivana Žarković12. Sep 2022.
12.68/2020Nevena Milutinović12. Sep 2022.
13.75/2020Aleksandra Ogrizović12. Sep 2022.
14.76/2020Nađa Milić12. Sep 2022.
15.80/2020Anastasija Đorić12. Sep 2022.
16.88/2020Katarina Mirković12. Sep 2022.
17.97/2020Anđela Smiljanić12. Sep 2022.
18.102/2020Ognjen Filipović12. Sep 2022.
19.109/2020Jelena Ursuljanović12. Sep 2022.
20.120/2020Aleksandra Đorđević12. Sep 2022.
21.133/2020Aleksa Kačina12. Sep 2022.
22.138/2020Danijel Stojanov12. Sep 2022.
23.146/2020Jelena Damnjanović12. Sep 2022.
24.152/2020Magda Kurćubić12. Sep 2022.
25.157/2020Veljko Simić12. Sep 2022.
26.162/2020Filip Gavrilović12. Sep 2022.
27.167/2020Tanja Tozev12. Sep 2022.
28.173/2020Jelisaveta Janković12. Sep 2022.
29.174/2020Aleksa Petrović12. Sep 2022.
30.180/2020Nikola Šiljić12. Sep 2022.
31.196/2020Slađana Nedić12. Sep 2022.
32.197/2020Aleksandra Gvoić12. Sep 2022.
33.201/2020Milica Ilić12. Sep 2022.
34.204/2020Dušan Kovačević12. Sep 2022.