Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Rang lista za upis studenata

Na osnovu člana 97. Statuta Akademije strukovnih studija Beograd, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2022/2023. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Jedinstvenu (privremenu) rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija 2022/2023. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Pretraga

Otkucajte prvi broj šifre (npr. ako je vaša šifra 123-IV-56 otkucajte 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

Rang lista

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 4-II-3Bojan (Nenad) Mandić30.26 30.00 26.00 86.26
2. 6-II-4Isidora (Goran) Milinkov27.86 30.00 26.00 83.86
3. 5-I-2Sanela (Jovan) Radivojević33.32 22.00 24.00 79.32
4. 2-II-2Ana (Saša) Gavrilović21.02 28.00 26.00 75.02
5. 3-I-1Mijat (Miloš) Matović22.18 16.00 20.00 58.18
6. 1-II-1Ilija (Milan) Milosavljević18.90 28.00 10.00 56.90

Napomena

  1. Kandidati od broja 1. do broja 6. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
  2. Podnošenje prigovora Komisiji za upis na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi (Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse od 1.000 dinara) 29. septembra 2022. godine od 1100 do 1200 časova (kancelarija broj 10 - glavni ulaz).
  3. Donošenje odluke po prigovoru 29. septembra 2022. od 1200 do 1300 časova.
  4. Podnošenje žalbe predsedniku Akademije na rešenje Komisije za upis 29. septembra 2022. godine, od 1300 do 1400 časova.
  5. Rešavanje po žalbi, 29. septembra 2022. godine, od 1400 do 1500 časova.
  6. Ova rang lista je privremena do okončanja postupka po žalbama.
  7. Objavljivanje konačne rang liste, 29. septembra 2022. godine do 1530 časova.

Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

U Beogradu
29. septembar 2022. godine
Centralna konkursna potkomisija
  1. dr Violeta Tošić

  2. dr Maja Ćosić

  3. dr Marija Najdić