Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
Vannastavno osoblje

Vannastavno osoblje

Gordana Stupar

SEKRETAR AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD

KANCELARIJA 7 (GLAVNI ULAZ)

RAD SA STRANKAMA: Utorkom od 1200 - 1500

2698-205

Tatjana Šoškić

SAMOSTALNI STRUČNOTEHNIČKI SARADNIK ZA STUDIJE I STUDENSTKA PITANJA

KANCELARIJA NA ULAZU U VTŠ

RAD SA STRANKAMA: 1100 - 1300

2698-222 LOK. 13

Maja Zdravković

VIŠI STRUČNOTEHNIČKI SARADNIK ZA STUDIJE I STUDENSTKA PITANJA

ŠALTER (ULAZ U VTŠ)

RAD SA STRANKAMA: 1100 - 1300

2698-222 LOK. 12

Ana Miličić

POSLOVNI SEKRETAR

KANCELARIJA 10 (GLAVNI ULAZ)

2698-205

Ana Đorić

BIBLIOTEKAR

BIBLIOTEKA VTŠ (GLAVNI ULAZ)

Borko Zimonjić

VODEĆI SARADNIK ZA INFORMACIONI SISTEM

KANCELARIJA 3 (GLAVNI ULAZ)

Pavle Latinović

SARADNIK ZA INFORMACIONI SISTEM

KANCELARIJA 2 (GLAVNI ULAZ)

Milena Stepanić

BLAGAJNIK

KANCELARIJA 2 (GLAVNI ULAZ)

Ljubisav Maličević

DOMAĆIN

KANCELARIJA 1 (GLAVNI ULAZ)

Šemsija Alidini

SPREMAČICA

Verdana Alija

SPREMAČICA

Joka Stakić

SPREMAČICA