Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Četvrti upisni rok za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2023/2024. godine
13. okt 2023.

Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka turistička škola strukovnih studija iz Beograda raspisuje

KONKURS

ČETVRTI KONKURSNI ROK traje od 16. do 20. oktobra 2023. godine.

Prijavljivanje kandidata 16 oktobra
od 1000 do 1400
Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 16. oktobra
do 1900
Polaganje prijemnog ispita po grupama 17. oktobra
u 900
Objavljivanje jedinstvene rang liste 18. oktobra
u 1000
Podnošenje prigovora Komisiji za upis
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse.
18. oktobra
od 1000 do 1200
Donošenje odluke po prigovoru 18. oktobra
od 1200 do 1400
Podnošenje žalbe predsedniku Akademije strukovnih studija Beograd
na rešenje Komisije za upis
19. oktobra
od 1000 do 1200
Rešavanje po žalbi 19. oktobra
od 1200 do 1400
Objavljivanje konačne rang liste 19. oktobra
do 1900
Upis primljenih kandidata 20. oktobra
od 900 do 1400
 Odluka