Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Raspored polaganja ispita za OKTOBAR 2022

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČTERMINBROJ
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Mirjana Ilić 16. Sep 2022. u 10:00, Sala А11
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 22. Sep 2022. u 09:30, Sala А32
3.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 16. Sep 2022. u 10:00, Sala А313
4.SP17AEkonomika turizmadr Jelena Jević 16. Sep 2022. u 10:00, Učionica 18
5.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 20. Sep 2022. u 12:00, Sala 65
6.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 14. Sep 2022. u 10:00, Sala А128
7.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 22. Sep 2022. u 11:00, Učionica 120
8.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 21. Sep 2022. u 11:00, Sala А116
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 12. Sep 2022. u 10:00, Sala 541
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 12. Sep 2022. u 11:00, Sala 5-
11.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 12. Sep 2022. u 12:00, Sala 51
12.SP17ANemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1-
13.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 19. Sep 2022. u 11:00, Sala А1-
14.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 21
15.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković 14. Sep 2022. u 11:00, Sala А2-
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 12. Sep 2022. u 10:00, Sala 5-
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 12. Sep 2022. u 11:00, Sala 5-
18.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 12. Sep 2022. u 12:00, Sala 5-
19.SP17ANemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1-
20.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 19. Sep 2022. u 11:00, Sala А110
21.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 22
22.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković 14. Sep 2022. u 11:00, Sala А29
23.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović 19. Sep 2022. u 11:00, Sala 62
24.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 19. Sep 2022. u 11:00, Sala 619
25.SP17AOsnovi računarstvadr Anđelka Štilić --
26.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 16. Sep 2022. u 09:00, Učionica 312
27.SP17APoslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 15. Sep 2022. u 10:00, Sala А127
28.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 15. Sep 2022. u 11:30, Učionica 214
29.SP17AOsnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski --
30.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 16. Sep 2022. u 10:00, Sala А22
31.SP17AInformatika u turizmudr Anđelka Štilić --
32.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 16. Sep 2022. u 10:00, Učionica 356
33.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 21. Sep 2022. u 11:00, Sala 555
34.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić 13. Sep 2022. u 11:00, Sala А12
35.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 20. Sep 2022. u 12:00, Sala 69
36.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 16. Sep 2022. u 10:00, Sala А17
37.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 12. Sep 2022. u 10:00, Sala 511
38.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 12. Sep 2022. u 11:00, Sala 5-
39.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 12. Sep 2022. u 12:00, Sala 534
40.SP17ANemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1-
41.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 19. Sep 2022. u 11:00, Sala А1-
42.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2-
43.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković 14. Sep 2022. u 11:00, Sala А21
44.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 12. Sep 2022. u 10:00, Sala 5-
45.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 12. Sep 2022. u 11:00, Sala 5-
46.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 12. Sep 2022. u 12:00, Sala 51
47.SP17ANemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 11
48.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 19. Sep 2022. u 11:00, Sala А110
49.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 21
50.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković 14. Sep 2022. u 11:00, Sala А27
51.SP17APoslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković 13. Sep 2022. u 11:00, Sala А22
52.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 13. Sep 2022. u 11:00, Sala А11
53.SP17ASelektivni oblici turizmadr Goran Jević 16. Sep 2022. u 10:00, Učionica 217
54.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov 21. Sep 2022. u 11:00, Sala А2-
55.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 22. Sep 2022. u 11:00, Učionica 11
56.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković 20. Sep 2022. u 10:00, Sala А22
57.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski 20. Sep 2022. u 11:00, Sala А31
58.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 22. Sep 2022. u 09:30, Sala А31
59.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević 16. Sep 2022. u 10:00, Učionica 21
60.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 21. Sep 2022. u 11:00, Sala А22
61.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 15. Sep 2022. u 14:00, Učionica 24
62.SP17ASaobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski 20. Sep 2022. u 11:00, Sala А31
63.SP17ASaobraćaj i turizamdr Violeta Tošić 20. Sep 2022. u 12:00, Sala 6-
64.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić 20. Sep 2022. u 12:00, Sala 6-
65.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 21. Sep 2022. u 11:00, Sala А2-
66.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 21. Sep 2022. u 11:00, Sala 61
67.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 12. Sep 2022. u 10:00, Sala 5-
68.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 12. Sep 2022. u 11:00, Sala 51
69.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 12. Sep 2022. u 12:00, Sala 5-
70.SP17ANemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1-
71.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 19. Sep 2022. u 11:00, Sala А1-
72.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2-
73.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković 14. Sep 2022. u 11:00, Sala А2-
74.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 12. Sep 2022. u 10:00, Sala 5-
75.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 12. Sep 2022. u 11:00, Sala 5-
76.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 12. Sep 2022. u 12:00, Sala 5-
77.SP17ANemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1-
78.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 19. Sep 2022. u 11:00, Sala А1-
79.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević 19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2-
80.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković 14. Sep 2022. u 11:00, Sala А2-
81.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Jelena Jević 16. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1-
82.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 16. Sep 2022. u 10:00, Sala А3-
83.SP17ATurističko vođenjedr Marija Najdić 13. Sep 2022. u 10:00, Sala А3-
84.SP17ATurističko vođenjedr Goran Jević 16. Sep 2022. u 10:00, Učionica 21
85.SP17AElektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić --
86.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 16. Sep 2022. u 09:00, Učionica 3-
Poslovno pravo (SP17A)
dr Zoran Radulović
RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.153/2019Mihajlo Đokić21. Sep 2022.
2.194/2019Anastasija Kusaček21. Sep 2022.
3.7/2020Klaudia Čina21. Sep 2022.
4.8/2020Tijana Jovanović21. Sep 2022.
5.22/2020Bojana Marjanov21. Sep 2022.
6.26/2020Una Vasiljević21. Sep 2022.
7.27/2020Dunja Vojvodić21. Sep 2022.
8.36/2020Milica Dragojević21. Sep 2022.
9.38/2020Aleksa Pejčinović21. Sep 2022.
10.41/2020Violeta Stanojević21. Sep 2022.
11.42/2020Mateja Vukićević21. Sep 2022.
12.48/2020Aleksandra Petrović21. Sep 2022.
13.53/2020Natalija Šapkić21. Sep 2022.
14.55/2020Marija Bogosavljević21. Sep 2022.
15.56/2020Milica Milojević21. Sep 2022.
16.57/2020Aleksandra Blagojević21. Sep 2022.
17.59/2020Milica Ćulibrk21. Sep 2022.
18.60/2020Lazar Kontić21. Sep 2022.
19.66/2020Ivana Žarković21. Sep 2022.
20.72/2020Relja Stefan Lazarević21. Sep 2022.
21.75/2020Aleksandra Ogrizović21. Sep 2022.
22.79/2020Matija Milaković21. Sep 2022.
23.80/2020Anastasija Đorić21. Sep 2022.
24.83/2020Anđela Radosavljević21. Sep 2022.
25.90/2020Ivana Mladenović21. Sep 2022.
26.92/2020Vukašin Stanojević21. Sep 2022.
27.98/2020Nikola Petrović21. Sep 2022.
28.100/2020Aleksandra Ilić21. Sep 2022.
29.102/2020Ognjen Filipović21. Sep 2022.
30.103/2020Vanja Nikolić21. Sep 2022.
31.106/2020Tižen Karataš21. Sep 2022.
32.107/2020Mina Selić21. Sep 2022.
33.115/2020Monika Pantić21. Sep 2022.
34.124/2020Kristina Pacić21. Sep 2022.
35.131/2020Milica Miladinović21. Sep 2022.
36.133/2020Aleksa Kačina21. Sep 2022.
37.134/2020Petra Milosavljević21. Sep 2022.
38.138/2020Danijel Stojanov21. Sep 2022.
39.142/2020Nevena Krstić21. Sep 2022.
40.146/2020Jelena Damnjanović21. Sep 2022.
41.151/2020Filip Čugurović21. Sep 2022.
42.160/2020Natalija Cvetković21. Sep 2022.
43.171/2020Emilija Krstić21. Sep 2022.
44.174/2020Aleksa Petrović21. Sep 2022.
45.178/2020Isidora Urošević21. Sep 2022.
46.180/2020Nikola Šiljić21. Sep 2022.
47.186/2020Ivan Staletović21. Sep 2022.
48.187/2020Marko Kušaković21. Sep 2022.
49.190/2020Miljana Mančić21. Sep 2022.
50.191/2020Milica Milošević21. Sep 2022.
51.193/2020Anđela Savić21. Sep 2022.
52.196/2020Slađana Nedić21. Sep 2022.
53.201/2020Milica Ilić21. Sep 2022.
54.202/2020Darko Stefanović21. Sep 2022.
55.204/2020Dušan Kovačević21. Sep 2022.