Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Raspored polaganja ispita za OKTOBAR 2022

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČBROJTERMIN
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Mirjana Ilić 116. Sep 2022. u 10:00, Sala А1
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 222. Sep 2022. u 09:30, Sala А3
3.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 1316. Sep 2022. u 10:00, Sala А3
4.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 520. Sep 2022. u 12:00, Sala 6
5.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 2814. Sep 2022. u 10:00, Sala А1
6.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 2022. Sep 2022. u 11:00, Učionica 1
7.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 1621. Sep 2022. u 11:00, Sala А1
8.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 4112. Sep 2022. u 10:00, Sala 5
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić -12. Sep 2022. u 11:00, Sala 5
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 112. Sep 2022. u 12:00, Sala 5
11.SP17ANemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović -19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1
12.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -19. Sep 2022. u 11:00, Sala А1
13.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević 119. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2
14.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković -14. Sep 2022. u 11:00, Sala А2
15.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek -12. Sep 2022. u 10:00, Sala 5
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić -12. Sep 2022. u 11:00, Sala 5
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović -12. Sep 2022. u 12:00, Sala 5
18.SP17ANemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović -19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1
19.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 1019. Sep 2022. u 11:00, Sala А1
20.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević 219. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2
21.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković 914. Sep 2022. u 11:00, Sala А2
22.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović 219. Sep 2022. u 11:00, Sala 6
23.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 1919. Sep 2022. u 11:00, Sala 6
24.SP17AOsnovi računarstvadr Anđelka Štilić --
25.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 1216. Sep 2022. u 09:00, Učionica 3
26.SP17APoslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 2715. Sep 2022. u 10:00, Sala А1
27.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 1415. Sep 2022. u 11:30, Učionica 2
28.SP17AOsnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski --
29.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 216. Sep 2022. u 10:00, Sala А2
30.SP17AInformatika u turizmudr Anđelka Štilić --
31.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 5616. Sep 2022. u 10:00, Učionica 3
32.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 5521. Sep 2022. u 11:00, Sala 5
33.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić 213. Sep 2022. u 11:00, Sala А1
34.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 920. Sep 2022. u 12:00, Sala 6
35.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 1116. Sep 2022. u 10:00, Sala А2
36.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 716. Sep 2022. u 10:00, Sala А1
37.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 1112. Sep 2022. u 10:00, Sala 5
38.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić -12. Sep 2022. u 11:00, Sala 5
39.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 3412. Sep 2022. u 12:00, Sala 5
40.SP17ANemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović -19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1
41.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -19. Sep 2022. u 11:00, Sala А1
42.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević -19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2
43.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković 114. Sep 2022. u 11:00, Sala А2
44.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek -12. Sep 2022. u 10:00, Sala 5
45.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić -12. Sep 2022. u 11:00, Sala 5
46.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 112. Sep 2022. u 12:00, Sala 5
47.SP17ANemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović 119. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1
48.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 1019. Sep 2022. u 11:00, Sala А1
49.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević 119. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2
50.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković 714. Sep 2022. u 11:00, Sala А2
51.SP17APoslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković 213. Sep 2022. u 11:00, Sala А2
52.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 113. Sep 2022. u 11:00, Sala А1
53.SP17ASelektivni oblici turizmadr Goran Jević 1716. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2
54.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov -21. Sep 2022. u 11:00, Sala А2
55.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 122. Sep 2022. u 11:00, Učionica 1
56.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković 220. Sep 2022. u 10:00, Sala А2
57.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski 120. Sep 2022. u 11:00, Sala А3
58.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 122. Sep 2022. u 09:30, Sala А3
59.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević 116. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2
60.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 221. Sep 2022. u 11:00, Sala А2
61.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 415. Sep 2022. u 14:00, Učionica 2
62.SP17ASaobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski 120. Sep 2022. u 11:00, Sala А3
63.SP17ASaobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -20. Sep 2022. u 12:00, Sala 6
64.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -20. Sep 2022. u 12:00, Sala 6
65.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov -21. Sep 2022. u 11:00, Sala А2
66.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 121. Sep 2022. u 11:00, Sala 6
67.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek -12. Sep 2022. u 10:00, Sala 5
68.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 112. Sep 2022. u 11:00, Sala 5
69.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović -12. Sep 2022. u 12:00, Sala 5
70.SP17ANemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović -19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1
71.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -19. Sep 2022. u 11:00, Sala А1
72.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević -19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2
73.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković -14. Sep 2022. u 11:00, Sala А2
74.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek -12. Sep 2022. u 10:00, Sala 5
75.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić -12. Sep 2022. u 11:00, Sala 5
76.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović -12. Sep 2022. u 12:00, Sala 5
77.SP17ANemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović -19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 1
78.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -19. Sep 2022. u 11:00, Sala А1
79.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević -19. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2
80.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković -14. Sep 2022. u 11:00, Sala А2
81.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić -16. Sep 2022. u 10:00, Sala А3
82.SP17ATurističko vođenjedr Marija Najdić -13. Sep 2022. u 10:00, Sala А3
83.SP17ATurističko vođenjedr Goran Jević 116. Sep 2022. u 10:00, Učionica 2
84.SP17AElektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić --
85.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić -16. Sep 2022. u 09:00, Učionica 3
Poslovno pravo (SP17A)
dr Zoran Radulović
RBRINDEKSSTUDENTTERMIN
1.153/2019Mihajlo Đokić21. Sep 2022. u 11:00, S5
2.194/2019Anastasija Kusaček21. Sep 2022. u 11:00, S5
3.7/2020Klaudia Čina21. Sep 2022. u 11:00, S5
4.8/2020Tijana Jovanović21. Sep 2022. u 11:00, S5
5.22/2020Bojana Marjanov21. Sep 2022. u 11:00, S5
6.26/2020Una Vasiljević21. Sep 2022. u 11:00, S5
7.27/2020Dunja Vojvodić21. Sep 2022. u 11:00, S5
8.36/2020Milica Dragojević21. Sep 2022. u 11:00, S5
9.38/2020Aleksa Pejčinović21. Sep 2022. u 11:00, S5
10.41/2020Violeta Stanojević21. Sep 2022. u 11:00, S5
11.42/2020Mateja Vukićević21. Sep 2022. u 11:00, S5
12.48/2020Aleksandra Petrović21. Sep 2022. u 11:00, S5
13.53/2020Natalija Šapkić21. Sep 2022. u 11:00, S5
14.55/2020Marija Bogosavljević21. Sep 2022. u 11:00, S5
15.56/2020Milica Milojević21. Sep 2022. u 11:00, S5
16.57/2020Aleksandra Blagojević21. Sep 2022. u 11:00, S5
17.59/2020Milica Ćulibrk21. Sep 2022. u 11:00, S5
18.60/2020Lazar Kontić21. Sep 2022. u 11:00, S5
19.66/2020Ivana Žarković21. Sep 2022. u 11:00, S5
20.72/2020Relja Stefan Lazarević21. Sep 2022. u 11:00, S5
21.75/2020Aleksandra Ogrizović21. Sep 2022. u 11:00, S5
22.79/2020Matija Milaković21. Sep 2022. u 11:00, S5
23.80/2020Anastasija Đorić21. Sep 2022. u 11:00, S5
24.83/2020Anđela Radosavljević21. Sep 2022. u 11:00, S5
25.90/2020Ivana Mladenović21. Sep 2022. u 11:00, S5
26.92/2020Vukašin Stanojević21. Sep 2022. u 11:00, S5
27.98/2020Nikola Petrović21. Sep 2022. u 11:00, S5
28.100/2020Aleksandra Ilić21. Sep 2022. u 11:00, S5
29.102/2020Ognjen Filipović21. Sep 2022. u 11:00, S5
30.103/2020Vanja Nikolić21. Sep 2022. u 11:00, S5
31.106/2020Tižen Karataš21. Sep 2022. u 11:00, S5
32.107/2020Mina Selić21. Sep 2022. u 11:00, S5
33.115/2020Monika Pantić21. Sep 2022. u 11:00, S5
34.124/2020Kristina Pacić21. Sep 2022. u 11:00, S5
35.131/2020Milica Miladinović21. Sep 2022. u 11:00, S5
36.133/2020Aleksa Kačina21. Sep 2022. u 11:00, S5
37.134/2020Petra Milosavljević21. Sep 2022. u 11:00, S5
38.138/2020Danijel Stojanov21. Sep 2022. u 11:00, S5
39.142/2020Nevena Krstić21. Sep 2022. u 11:00, S5
40.146/2020Jelena Damnjanović21. Sep 2022. u 11:00, S5
41.151/2020Filip Čugurović21. Sep 2022. u 11:00, S5
42.160/2020Natalija Cvetković21. Sep 2022. u 11:00, S5
43.171/2020Emilija Krstić21. Sep 2022. u 11:00, S5
44.174/2020Aleksa Petrović21. Sep 2022. u 11:00, S5
45.178/2020Isidora Urošević21. Sep 2022. u 11:00, S5
46.180/2020Nikola Šiljić21. Sep 2022. u 11:00, S5
47.186/2020Ivan Staletović21. Sep 2022. u 11:00, S5
48.187/2020Marko Kušaković21. Sep 2022. u 11:00, S5
49.190/2020Miljana Mančić21. Sep 2022. u 11:00, S5
50.191/2020Milica Milošević21. Sep 2022. u 11:00, S5
51.193/2020Anđela Savić21. Sep 2022. u 11:00, S5
52.196/2020Slađana Nedić21. Sep 2022. u 11:00, S5
53.201/2020Milica Ilić21. Sep 2022. u 11:00, S5
54.202/2020Darko Stefanović21. Sep 2022. u 11:00, S5
55.204/2020Dušan Kovačević21. Sep 2022. u 11:00, S5