Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Rang lista za upis studenata

AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD
ODSEK VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA
BROJ: T10-1/356
DATUM: 2. jul 2024.

Komisija za upis donosi

Konačnu rang listu

u prvom upisnom roku za upis u prvu godinu master strukovnih studija, školske 2024/2025. godine

Za studijski program: Poslovna ekonomija u turizmu

Rang lista

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATPROSEK
1. M018Pavle (Aco) Jovović9.85
2. M005Milica (Aleksandar) Ristić9.65
3. M017Anđela (Dušan) Milutinović9.46
4. M012Vidana (Slađan) Budurić9.27
5. M013Seada (Snježana) Đorđević9.20
6. M014Natalija (Nenad) Šajtinac8.88
7. M001Mirjana (Miodrag) Milošević8.77
8. M007Ivana (Aleksandar) Latinkić8.77
9. M006Vanja (Stojadin) Anđelković8.27
10. M004Marina (Vaso) Rudak8.24
11. M009Milica (Miljan) Otović8.18
12. M002Dušan (Dejan) Stankov8.10
13. M003Ivona (Vidoja) Božinović7.96
14. M008Katarina (Dejan) Stojanović Gagić7.73
15. M010Anđela (Dragan) Rahović7.73
16. M015Eliana (Goran) Marinković7.65
17. M016Mirjana (Milovan) Ivković7.62
18. M011Marko (Branko) Jokić7.32

Napomena

Zaključno sa rednim brojem 18.

  1. Upis kandidata prema konačnoj rang listi će se obaviti u SREDU, 3. jula, od 1800 do 1930 i ČETVRTAK, 4. jula, od 900 do 1400 časova, u prostorijama Odseka Visoka turistička škola.
  2. Kandidat pod brojem 1. upisuje se na teret budžeta. Kandidati od broja 2. do broja 18. upisuju se kao studenti koji plaćaju školarinu.
  3. Prozivka za eventualno nepopunjeno budžetsko mesto za kandidate rangirane neposredno ispod pozicije 1. na Konačnoj rang listi, obaviće se 4. jula, u 14:00 časova u amfiteatru Škole.

U Beogradu
2. jul 2024. godine
Centralna konkursna potkomisija
  1. dr Maja Ćosić

  2. dr Milina Kosanović

  3. dr Goran Jević