Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

ONLINE besplatna pripremna nastava
28. maj 2024.

Kandidatima koji su zainteresovani za UPIS u Visoku turističku školu omogućena je i ONLINE besplatna pripremna nastava. Svi koji su zainteresovani za ovaj vid pripremne nastave za više informacija mogu se obratiti sledećim nastavnicima: