Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Rang lista za upis studenata

BROJ: T10-1/262
DATUM: 9. septembar 2022.

Na osnovu člana 97. Statuta Akademije strukovnih studija Beograd, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2022/2023. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2022/2023. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Pretraga

Otkucajte prvi broj šifre (npr. ako je vaša šifra 123-IV-56 otkucajte 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

Rang lista

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 7-II-3Mila (Nebojša) Cvijanović38.60 28.00 26.00 92.60
2. 4-II-2Anđela (Saša) Cvetković37.50 28.00 26.00 91.50
3. 5-I-3Jovan (Ivica) Zdravković31.94 30.00 28.00 89.94
4. 13-I-7Katarina (Svetislav) Gavrilović37.48 26.00 24.00 87.48
5. 1-I-1Sanja (Saša) Đorđević27.22 30.00 28.00 85.22
6. 15-II-8Jovana (Joviša) Tanasijević22.70 30.00 26.00 78.70
7. 14-II-7Sara (Slobodan) Pešić32.14 30.00 14.00 76.14
8. 12-II-6Pavle (Saša) Marković25.94 22.00 28.00 75.94
9. 9-I-5Nikola (Radoje) Bojić32.58 12.00 28.00 72.58
10. 10-II-5Nataša (Dražen) Milić32.04 18.00 22.00 72.04
11. 11-I-6Jovana (Dragan) Pešić32.78 14.00 22.00 68.78
12. 8-II-4Mirjana (Dušan) Kostić26.92 22.00 16.00 64.92
13. 6-I-4Stefan (Negovan) Dejković25.56 18.00 10.00 53.56
14. 2-II-1Aleksandar (Zoran) Ivić24.76 12.00 14.00 50.76
15. 3-I-2Lidija (Ljubica) Živković26.36 0.00 0.00 0.00

Napomena

  1. Upis kandidata prema konačnoj rang listi će se obaviti u PONEDELJAK (12. septembra), od 900 do 1500 časova, u prostorijama Odseka Visoka turistička škola.
  2. Kandidati od broja 1. do broja 14. upisuju se kao studenti koji plaćaju školarinu.
  3. Obaveštenje o broju nepopunjenih mesta za samofinansirajuće studente biće objavljeno na sajtu Škole u SREDU, 14. septembra do 1800 časova.

Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama (osim dobrovoljne uplate od 400,oo dinara za ZPU, koja se vrši prilikom upisa). Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaze o uplati.

Troškovi upisa (za sve studente) iznose 3.500,oo dinara. Kandidati koji se upisuju kao studenti koji plaćaju školarinu, podnose i dokaz o uplati prve rate školarine.

Molimo kandidate da se informišu na sajtu u vezi izbornih predmeta, pošto će strane jezike koje će pohađati tokom studija i izborne predmete iz prve godine (Osnovi prava, Sociologija, Osnovi računarstva) birati prilikom upisa. Opisi predmeta se nalaze na stranici Predmeti.

Original dokumenta možete pogledati OVDE.

Dokumenta za upis

U Beogradu
9. septembar 2022. godine
Centralna konkursna potkomisija
  1. dr Violeta Tošić
  2. dr Maja Ćosić
  3. dr Marija Najdić