Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Naslovne vesti

Septembar 2023.

Produžetak roka za završetak studija

28. sep 2023.

Studentima kojima je istekao rok za završetak studija u dvostrukom odnosno trostrukom broju školskih godina potebnih za realizaciju studijskog programa, na lični zahtev se može produžiti rok za završetak studija za godinu dana po započetom studijskom programu, uslovima i pravilima studiranja u školskoj 2023/24. godini.

Studenti generacija 2017 i starijih mogu produžiti studije po nastavnom planu po kome su studirali u školskoj 2022/23. godini, uz podnetu molbu predsednici Akademije strukovnih studija Beograd.

Obrazac molbe se može preuzeti u studentskoj službi Odseka kod referenta Aleksandra Radosavljevića.

Upis putem studentskog sistema Indeks će biti omogućen studentima koji popune i predaju molbu najkasnije do 16. Oktobra 2023. godine.

Upis produžene godine studija u školskoj 2023/24 godini

28. sep 2023.

Strudenti koji upisuju produženu godinu studija u školskoj 2023/24 godini, a bili su upisani u školskoj 2022/23. kao student na produženoj godini mogu izvršiti upis preko aplikacije indeks najkasnije do 16. Oktobra 2023. godine. Nakon izvršenog upisa, potrebno je overiti indeks na šalteru škole, a termin overe će biti naknadno objavljen.

Studenti koji su nisu bili upisani u školskoj 2022/23 godini, a žele da nastave svoje studiranje, potrebno je da prvo popune obrazac molbe kod referenta Aleksandra Radosavljevića, a nakon toga će im biti omogućen upis u školskoj 2023/24 godini.

Raspodela indeksa za brucoše osnovnih  i master strukovnih studija upisanih u školskoj 2023/24.g

28. sep 2023.

Studenti („brucoši“) koji nisu preuzeli svoj indeks to mogu učiniti po završetku svečanog prijema brucoša u ponedeljak, 02.10.2023.g a najkasnije do petka, 06.10.2023. g. na šalteru studentske službe od 10.00-13.00

SVEČANI PRIJEM BRUCOŠA

27. sep 2023.

Pozivaju se studenti upisani u prvu godinu studija na SVEČANI POČETAK NOVE ŠKOLSKE GODINE, koji će se održati u PONEDELJAK, 2. oktobra 2023. godine, u SALI A5, u 10:00 časova.

Uprava Odseka

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2023/2024.

27. sep 2023.

Kandidati KOJI STEKNU PRAVO NA UPIS podnose:

 1. ORIGINALNA DOKUMENTA

  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
  • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i
  • državljanstvo Republike Srbije (da ne bude starije od 6 meseci),
  • izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom.
 2. Troškovi upisa 3.500,oo dinara uplatom na žiro račun škole 840-2115666-34, sa pozivom na broj T56
 3. DVE FOTOGRAFIJE FORMATA 3,5 x 4,5 cm
 4. Fotokopija lične karte
 5. Dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 25.000 dinara za studente koji plaćaju školarinu (samofinansirajući studenti) uplatom na žiro račun škole 840-2115666-34, sa pozivom na broj T52
 6. Članarina za Zdravstveno potporno udruženje za školsku 2023/24 godinu 400,00 dinara plaća se u gotovini na dan upisa.
 7. Dokaz o uplati članarine za Studentsku konferenciju Akademija strukovnih studija Srbije (SKASSS) u iznosu od 100,00 dinara uplatom na žiro račun škole 840-2115666-34, sa pozivom na broj T56
 8. Indeks i ŠV obrazac (dobijaju se u Školi).

SVE UPLATE SE VRŠE ODVOJENO

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa u prvu godinu master strukovnih studija školske 2023/2024.

27. sep 2023.

 • Overenu fotokopiju diplome završenih osnovnih strukovnih studija (180 ESPB) ili original uverenja o diplomiranju ili potvrda o usaglašenom stručnom nazivu
 • Izvod iz matične kgnjige rođenih sa hologramom (original)
 • Uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci (original)
 • Troškovi upisa 3.500,oo dinara – uplatom na Žiro račun škole 840-2115666-34, sa pozivom na broj T56
 • Dve fotografije formata 3,5 x 4,5cm (primerene Indeksu kao zvaničnom identifikacionom dokumentu)
 • Uplatu članarine za Studentsku konferenciju Akademija strukovnih studija Srbije (SKASSS) u iznosu od 100,00 dinara uplatom na Žiro račun škole 840-2115666-34, sa pozivom na broj T56
 • Prvu ratu školarine u iznosu od 36.000,00 dinara uplatiti isključivo u pošti ili banci na tekući račun Akademije strukovnih studija Beograd:

Primalac: Akademija strukovnih studija Beograd,

Bulevar Zorana Đinđića 152a,

Žiro račun škole 840-2115666-34, sa pozivom na broj T52

Pri upisu predati originalnu uplatnicu.

Raspodela indeksa za brucoše osnovnih  i master strukovnih studija upisanih u školskoj 2023/24.g

27. sep 2023.

Studenti („brucoši“) koji nisu preuzeli svoj indeks to mogu učiniti po završetku svečanog prijema brucoša u ponedeljak, 02.10.2023.g a najkasnije do petka, 06.10.2023. g. na šalteru studentske službe od 10.00-13.00

Preliminarna lista za prelazak na budžet - II i III GODINA

27. sep 2023.

Objavljena je rang lista studenata za studije koje se finansiraju iz budžeta u školskoj 2023/24. godini.

Prigovori na rang listu, mogu se uložiti 28. septembra, od 1000-1200, u kancelariji 10, pismenim putem, uz indeks.

Konačna rang lista biće objavljena u PETAK, 29. septembra 2023. do 1700 časova.

Konačna rang lista za upis studenata na MASTER STUDIJE u trećem upisnom roku

27. sep 2023.
RASPORED UPISA
 1. Upis kandidata prema konačnoj rang listi će se obaviti u ČETVRTAK (28. septembra), od 900 do 1300 časova, u prostorijama Odseka Visoka turistička škola.
 2. Kandidati od broja 1. do broja 9. upisuju se kao studenti koji plaćaju školarinu.
 3. Obaveštenje o broju nepopunjenih mesta za samofinansirajuće studente biće objavljeno na sajtu Škole u PONEDELJAK 2. OKTOBRA do 1800 časova.

KONAČNU RANG-LISTU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2023/2024. GODINE – STUDIJSKI PROGRAM POSLOVNA EKONOMIJA U TURIZMU MOŽETE POGLEDATI KLIKOM NA LINK DALJE.

...dalje

Konačna rang lista za upis studenata na OSNOVNE STUDIJE u trećem upisnom roku

27. sep 2023.
RASPORED UPISA
 1. Upis kandidata prema konačnoj rang listi će se obaviti u ČETVRTAK (28. septembra), od 900 do 1300 časova, u prostorijama Odseka Visoka turistička škola.
 2. Kandidati od broja 1. do broja 7. upisuju se kao studenti koji plaćaju školarinu.
 3. Obaveštenje o broju nepopunjenih mesta za samofinansirajuće studente biće objavljeno na sajtu Škole u PONEDELJAK, 2. oktobra do 1800 časova.

Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama (osim dobrovoljne uplate od 400,oo dinara za ZPU, koja se vrši prilikom upisa). Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.

Kandidati koji se upisuju kao studenti koji plaćaju školarinu, podnose i dokaz o uplati prve rate školarine.

Pročitajte važno obaveštenje o dokumentaciji koja se podnosi prilikom upisa i potrebnim uplatama.

KONAČNU RANG-LISTU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2023/2024. GODINE – STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA I TURIZAM MOŽETE POGLEDATI KLIKOM NA LINK DALJE.

Molimo kandidate da se informišu na sajtu u vezi izbornih predmeta, pošto će strane jezike i izborne predmete iz prve godine (Osnovi prava, Sociologija, Osnovi računarstva) birati prilikom upisa.

Opisi predmeta se nalaze na stranici Predmeti.

...dalje

OKTOBARSKI 2 ISPITNI ROK

26. sep 2023.

Obaveštavaju se studenti da će se Oktobarski 2 ispitni rok održati od 04.10. do 06.10.2022. godine.

Za detaljne informacije kliknite na link "dalje".

...dalje

Jedinstvena rang lista za upis studenata na MASTER

26. sep 2023.

Obaveštavamo kandidate koji su konkurisali za upis u prvu godinu MASTER STRUKOVNIH STUDIJA u trećem upisnom roku, da je objavljena JEDINSTVENA (PRELIMINARNA) RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA u školsku 2023/2024. godinu na studijski program POSLOVNA EKONOMIJA U TURIZMU.

...dalje

Humanitarna organizacija "Dečje srce"

25. sep 2023.

Dragi studenti, ukoliko ste zainteresovani da vaša srca obogatite novom i čistom ljubavlju, a ujedno i zaradite platu uz fleksibilno radno vreme shodno vašim obavezama i mogućnostima, pridružite se našem timu Dečjeg srca u okviru usluge Lični pratilac deteta.

Uz sve to, nudimo vam korisno životno iskustvo i sticanje novih znanja i veština u svim pogledima. .

Posao vam neće smetati dok studirate jer su dogovori i aktivnosti prilagodljive. .

Javite nam se što pre kako biste dobili baš ono što želite. Broj mesta je ograničen. .

Kontakt telefon: 064/813 56 36 - Irena.

Jedinstvena rang lista za upis studenata

25. sep 2023.

Obaveštavamo kandidate koji su polagali prijemni ispit u PONEDELJAK, 25. septembra 2023, da je objavljena JEDINSTVENA (PRELIMINARNA) RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2023/2024. GODINE – STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA I TURIZAM.

Rešeni testovi sa prijemnog ispita se mogu pogledati OVDE.

...dalje

Obaveštenje za studente koji KOJI JOŠ NISU PREDALI INDEKS ZA RANGIRANJE a ispunjavaju uslov za sticanje statusa budžeta u školskoj 2023/24 g

21. sep 2023.

 • Odnosi se na studente koji u školskoj 2023/24. upisuju II, III i produženu godinu (produženu, prvi put u statusu budžeta)
 • Obaveštavamo studente koji ispunjavaju uslove za sticanje statusa budžeta u školskoj 2023/24. godini a koji su koristili oktobar I ispitni rok da najkasnije do utorka, 26.09.2023. g. dostave svoj indeks u studentskoj službi (na šalteru Škole od 11.00-13.00) radi potrebe rangiranja za budžet.
 • STUDENT KOJI NE DONESU SVOJ INDEKS NA RANGIRANJE NEĆE BITI NA RANG LISTI ZA UPIS NA BUDŽET.

Kurs engleskog jezika za oblast ugostuteljstva i turizma

18. sep 2023.

Treći upisni rok za upis u prvu godinu master studija školske 2023/2024. godine

11. sep 2023.

Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka turistička škola strukovnih studija iz Beograda raspisuje

KONKURS

 • za upis 11 kandidata na master studijski program „Poslovna ekonomija u turizmu“ u svojstvu samofinansirajućih studenata, u trećem upisnom roku školske 2023/2024. godine.

TREĆI KONKURSNI ROK traje od 21. do 28. septembra 2023. godine.

Prijavljivanje kandidata 21. i 22. septembra
od 1000 do 1300
Objavljivanje jedinstvene rang liste 26. septembra
do 1800
Podnošenje prigovora Komisiji za upis
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse.
27. septembra
od 1000 do 1100
Donošenje odluke po prigovoru 27. septembra
od 1100 do 1200
Podnošenje žalbe predsedniku Akademije strukovnih studija Beograd
na rešenje Komisije za upis
27. septembra
od 1200 do 1300
Rešavanje po žalbi 27. septembra
od 1300 do 1500
Objavljivanje konačne rang liste 27. septembra
do 1800
Upis primljenih kandidata 28. septembra
od 900 do 1300

Treći upisni rok za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2023/2024. godine

11. sep 2023.

Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka turistička škola strukovnih studija iz Beograda raspisuje

KONKURS

 • za upis 255 kandidata na studijski program „Ekonomija i turizam“ u svojstvu samofinansirajućih studenata, u trećem upisnom roku školske 2023/2024. godine.
 • 2 mesta na teret budžeta za studente koji se upisuju po afirmativnim merama
  • 1 mesto za studenta romske nacionalne manjine i
  • 1 mesto za studenta državljanina Republike Srbiјe koјi јe srednju školu završio u inostranstvu školske 2022/23

TREĆI KONKURSNI ROK traje od 21. do 28. septembra 2023. godine.

Prijavljivanje kandidata 21. i 22. septembra
od 1000 do 1300
Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 22. septembra
do 1800
Polaganje prijemnog ispita po grupama 25. septembra
u 1100
Objavljivanje jedinstvene rang liste 26. septembra
do 1800
Podnošenje prigovora Komisiji za upis
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse.
27. septembra
od 1000 do 1100
Donošenje odluke po prigovoru 27. septembra
od 1100 do 1200
Podnošenje žalbe predsedniku Akademije strukovnih studija Beograd
na rešenje Komisije za upis
27. septembra
od 1200 do 1300
Rešavanje po žalbi 27. septembra
od 1300 do 1500
Objavljivanje konačne rang liste 27. septembra
do 1800
Upis primljenih kandidata 28. septembra
od 900 do 1300

Upis za studente koji NE POLAŽU PRIJEMNI ISPIT u školskoj 2023/24 godini (DIPLOMIRANI, PRELASCI i STARI)

07. sep 2023.

Bez polaganja prijemnog ispita na studijske programe koji se izvode u Akademiji strukovnih studija Beograd u Beogradu mogu se upisati:Na prvi nivo studija:

 1. Student koji je ostvario najmanje 60 ESPB bodova na istom studijskom programu druge visokoškolske ustanove strukovnih studija u Republici Srbiji;
 2. Lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na strukovnim studijama prvog stepena, odnosno visoko obrazovanje stečeno po Zakonu o višoj školi;
 3. Lice kome je prestao status studenta na odgovarajućem studijskom programu prema Zakonu o visokom obrazovanju, ako je ostvarilo najmanje 60 ESPB bodova.

Pravo na upis kandidat ostvaruje na lični zahtev koji se podnosi u studentskoj službi a odobrava predsednik Akademije. Akademija strukovnih studija Beograd odsek Visoka turistička škola će vršiti upis kandidata do broja slobodnih mesta predviđenih studijskim programom.

Lica koja se upisuju po ovom osnovu mogu da budu upisana samo u statusu samofinansirajućih studenata. Opširnije možete pogledati u prilogu.

Maj 2023.

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE UPISANE U šk. 2022/23 g. VEZANO ZA POTPISE PROFESORA

08. maj 2023.

Obaveštavamo studente upisane u šk. 2022/23.g da su u obavezi da u predstojećim ispitnim rokovima prikupe sve potpise profesora iz položenih predmeta.

Ukoliko student položi ispit, potrebno je da ponovo dobije potpis profesora na stranici indeksa na kojoj je upisana školska 2022/23. g. (odnosi se na predmete letnjeg i zimskog semestra)

STUDENTI KOJI NE BUDU IMALI SVE POTPISE PROFESORA IZ POLOŽENIH PREDMETA NEĆE MOĆI DA UPIŠU NAREDNU GODINU!

Maj 2022.

ALUMNI KLUB VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE

16. maj 2022.

Poštovane kolege,

obaveštavamo vas da je sa radom počeo Alumni klub Visoke turističke škole.

Prvi upis članova biće tokom dodela diploma 26. maja u 13 časova.

Alumni klub je formiran kako bi naši bivši studenti nakon diplomiranja ostali u kontaktu, kako sa Visokom turističkom školom, tako i među sobom.

Više detalja o Alumni klubu ćemo vam saopštiti tokom dodele diploma.

Februar 2021.

Važno obaveštenje - POZIVI NA BROJ PRILIKOM UPLATA

08. feb 2021.

Obaveštavamo studente Akademije strukovnih studija Beograd, odsek Visoka turistička škola da prilikom uplate OBAVEZNO upišu poziv na broj.

 • T51- za ispite i u nastavku postojeći poziv na broj
 • T52- za školarine i u nastavku postojeći poziv na broj
 • T56- za ostale naknade i u nastavku postojeći poziv na broj

Postojeći poziv na broj za svakog studenta može se videti u sistemu Indeks u prozoru "Moj račun".Uplatnice bez poziva na broj neće biti obrađene.

Uplate se odobravaju isključivo radnim danima od 800 do 1400.

Septembar 2023.

Podela potpisa, dr Mirjana Ilić

25. sep 2023.

Promena termina konsultacija kod prof. Bojane Plemić

22. sep 2023.

Promena termina ispita kod profesora dr Georgi Genova

19. sep 2023.

Usmeni deo ispita iz Statistike u turizmu

19. sep 2023.

Raspored polaganja ispita kod mr Jasmine Leković

18. sep 2023.

mr Jasmina Leković

Promena termina ispita kod dr Zorana Radulovića

15. sep 2023.

Usmeni deo ispita iz predmeta  Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska) u ispitnom  roku - OKTOBAR 2023

15. sep 2023.

Ispiti kod dr Marije Najdić

12. sep 2023.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

DODATNI TERMINI ZA UPIS PRAKSE STRUČNA PRAKSA – PRVA GODINA IZ ŠKOLSKE  2022/2023. GODINE  U OKTOBARSKOM  ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2022/2023 GODINE

11. sep 2023.

DODATNI TERMIN ZA UPIS BODOVA ZA STRUČNU PRAKSU – DRUGA I TREĆA GODINA U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2022/2023 GODINE

11. sep 2023.

ENGLESKI JEZIK A1 i A3: usmeni deo ISPITA

07. sep 2023.

dr S. Kesić

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE UPISANE U šk. 2022/23. g. VEZANO ZA POTPISE PROFESORA

01. sep 2023.

Avgust 2023.

Usmeni deo ispita - Nemački jezik

30. avg 2023.

UPIS PRAKSE STRUČNA PRAKSA – PRVA GODINA IZ ŠKOLSKE  2022/2023. GODINE  U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2022/2023 GODINE

30. avg 2023.

RASPODELA INDEKSA ZA BRUCOŠE

29. avg 2023.

Usmeni deo ispita iz predmeta Statistika u turizmu

29. avg 2023.

Termin ispita agencije kod mr Jasmine Leković

25. avg 2023.

Usmeni deo ispita iz predmeta  Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska) u ispitnom  roku - SEPTEMBAR 2023

25. avg 2023.

Novi termin ispita dr Radulović

22. avg 2023.

Upis bodova stručne prakse – druga godina u septembarskom ispitnom roku školske 2022/2023 godine

22. avg 2023.

Usmeni ispit iz Engleskog jezika kod dr Miline Kosanović

17. avg 2023.

dr Milina Kosanović

Jul 2023.

ENGLESKI JEZIK A1: SEPTEMBARSKI ROK termini usmenog dela ISPITA

22. jul 2023.

dr S. Kesic

Drugi upisni rok za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2023/2024. godine

14. jul 2023.

Drugi upisni rok za upis u prvu godinu master studija školske 2023/2024. godine

14. jul 2023.

Ispiti kod dr Marije Najdić

10. jul 2023.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Konsultacije kod dr Aleksandre Tornjanski

03. jul 2023.

Jun 2023.

Beogradski karneval brodova - Turistička organizacija Beograda

30. jun 2023.

Upis prakse stručna praksa – prva godina iz školske  2022/2023. godine  u septembarskom ispitnom roku školske 2022/2023 godine

29. jun 2023.

Upis bodova iz stručne prakse- III godina

23. jun 2023.

Obaveštenje za stručnu praksu za studente III godine

23. jun 2023.

Upis bodova iz strucne prakse- II godina

21. jun 2023.

Konsultacije i upis bodova i ocena za predmet Nemački jezik B1

19. jun 2023.

Novi termin ispita Poslovanje turistički agencija kod mr Jasmine Leković

17. jun 2023.

Predmetni nastavnik mr Jasmina Leković

Usmeni deo ispita iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

14. jun 2023.

Promena termina ispita iz predmeta Turistička geografija kod profesora Dušana Kićovića

12. jun 2023.

Konsultacije kod dr Aleksandre Tornjanski

12. jun 2023.

Promena termina ispita Marketing u turizmu grupa B

12. jun 2023.

Termini za usmeni deo ispita iz Nemačkog jezika B1

10. jun 2023.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo u turističkom poslovanju i Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska) u ispitnom  roku - JUN 2023

09. jun 2023.

Plaćena stručna praksa + mogućnost zaposlenja

08. jun 2023.

Promena termina usmenog dela ispita iz engleskog jezika kod dr Miline Kosanović

05. jun 2023.

Usmeni deo ispita iz predmeta Statistika u turizmu

02. jun 2023.

dr Violeta Tošić

Obaveštenje o bodovima iz predmeta Engleski jezik A2 kod E. Lipovšek u junskom roku

02. jun 2023.

dr E. Lipovšek

Maj 2023.

Konsultacije kod mr Jasmine Leković

31. maj 2023.

Promena termina ispita iz nemačkog jezika kod mr Ivane Stojanović

29. maj 2023.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Obaveštenje za stručnu praksu za studente II godine

29. maj 2023.

Nastavnik zadužen za stručnu praksu za II godinu studija

Upis prakse stručna praksa – prva godina iz školske  2022/2023. godine  u junskom ispitnom roku školske 2022/2023 godine

26. maj 2023.

Obaveštenje studentima u vezi ispita iz predmeta Poslovno pravo

24. maj 2023.

Z. Radulović

Treći kolokvijum iz Turističke geografije Grupa B

24. maj 2023.

Predmetni profesor
dr Dušan Kićović

Termini junski ispitni rok

23. maj 2023.

ENGLESKI JEZIK A1 i B1: konsultacije

22. maj 2023.

dr S. Kesić

Rezervacioni sistemi u turizmu- popravni kolokvijumi

18. maj 2023.

Predmetni nastavnici

Odlažu se predavanja i vežbe iz predmeta Turistička geografija Grupa B

18. maj 2023.

Pomeranje konsultacija sa studentima kod profesorke Renate Pindžo

17. maj 2023.

Upis predispitinih poena i potpisi iz predmeta Istorija civilizacije

16. maj 2023.

Predmetni nastavnik:
dr Bojana Plemić

Promena satnice održavanja kolokvijuma iz Upravljanja prihodima u hotelijerstvu

16. maj 2023.

Drugi kolokvijum iz predmeta Rezervacioni sistemi u turizmu

15. maj 2023.

Predmetni nastavnici

Osnovi računarstva - popravni kolokvijumi

15. maj 2023.

Predmetni nastavnici

Potpisi i upis poena iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

15. maj 2023.

Predmetni nastavnik:
dr Bojana Plemić

Drugi redovni kolokvijum Nemački B1 i A2

15. maj 2023.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

II Kolokvijum iz predmeta Upravljanje kvalitetom u turizmu

12. maj 2023.

Predmetni nastavnici

Obavestenje za predmet Saobracaj i turizam

12. maj 2023.

2. kolokvijum : Upravljanje prihodima u hotelijerstvu

11. maj 2023.

Drugi kolokvijum iz predmeta Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

11. maj 2023.

Predmetni nastavnik mr Jasmina Leković

Pomeranje konsultacija sa studentima kod profesorke Renate Pindžo

10. maj 2023.

Usmena odbrana prezentacija iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

09. maj 2023.

Predmetni nastavnik:
dr Bojana Plemić

Drugi kolokvijum operativni menadžment u hotelijerstvu

08. maj 2023.

Obaveštenje o predmetu Engleski jezik B2

08. maj 2023.

dr E. Lipovšek

OBAVEŠTENJE za predmet Nemački jezik B1

08. maj 2023.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

OBAVEŠTENJE za predmet Nemački jezik A2

08. maj 2023.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Usmeni ispit iz predmeta Engleski A3 u majskom roku

08. maj 2023.

dr Milina Kosanović

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska) u ispitnom  roku - MAJSKI VANREDNI ROK 2023

05. maj 2023.

Ispiti iz informatičkih predmeta u MAJSKOM ROKU

05. maj 2023.

Odlaže se čas iz računovodstva

04. maj 2023.

Srdačan pozdrav, dr Mirjana Ilić

Drugi kolokvijum turističko vođenje

04. maj 2023.

Drugi kolokvijum iz Turističke geografije

04. maj 2023.

Upis predispitnih poena iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

04. maj 2023.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Kolokvijum iz predmeta MENADŽMENT HRANE I PIĆA

04. maj 2023.

Kolokvijum iz predmeta Menadžment hotelskog domaćinstva

04. maj 2023.

April 2023.

POPRAVNI drugi kolokvijum iz predmeta Računovodstvo u turizmu - Grupa A

26. apr 2023.

Osnovi računarstva - pripremne vežbe i kolokvijum iz POWER POINTA-a

26. apr 2023.

Predmetni nastavnici

Drugi kolokvijum iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

26. apr 2023.

Predmetni nastavnik
dr Jelisaveta Vučković, profesor

Drugi kolokvijum iz predmeta Upravljanje hotelskim personalom

26. apr 2023.

Predmetni nastavnik
dr Jelisaveta Vučković, profesor

POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA KULTURNO NASLEĐE I TURIZAM

25. apr 2023.

Predmetni profesor dr Bojana Plemić

Predavanja iz racunovodstva kod dr Mirjane Ilic

25. apr 2023.

Usmeni ipit iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

21. apr 2023.

II kolokvijum iz predmeta Turistički resursi Srbije

20. apr 2023.

II kolokvijum iz predmeta Poslovni turizam

20. apr 2023.

Gostovanje agencije Big Blue & KonTiki Travel

19. apr 2023.

Obaveštenje za predmet NEMAČKI JEZIK "B1"

18. apr 2023.

Kolokvijum : Upravljanje prihodima u hotelijerstvu

18. apr 2023.

Promena termina konsultacija

18. apr 2023.

Ispiti iz pravnih predmeta i sociologije

18. apr 2023.

I KOLOKVIJUM IZ PREDMETA UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

18. apr 2023.

Predmetni nastavnici

Prvi kolokvijum iz predmeta Operativni menadžment u hotelijerstvu

18. apr 2023.

Prezentacija Udžbenika za ruski jezik

18. apr 2023.

Pomeranje satnice za ispit iz Preduzetnistva 20.4.2023.

18. apr 2023.

Vežbe iz predmeta Osnovi računarstva - 19.04.2023. 

18. apr 2023.

Promena termina održavanja ispita kod dr Georgi Genova

12. apr 2023.

Ispiti iz informatičkih predmeta u APRILSKOM roku

12. apr 2023.

II kolokvijum iz predmeta Životna sredina i održivi razvoj turizma

12. apr 2023.

II kolokvijum iz Turističke geografije – Grupa A

12. apr 2023.

I kolokvijum iz predmeta Poslovni turizam

12. apr 2023.

Usmeni deo ispita iz predmeta Statistika u turizmu

12. apr 2023.

dr Violeta Tošić

Gostujuće predavanje agencije BigBlue&KonTiki Travel 18.04.2023.

10. apr 2023.

Drugi kolokvijum iz predmeta Računovodstvo u turizmu - Grupa A

07. apr 2023.

ENGLESKI JEZIK B1: drugi redovni KOLOKVIJUM

06. apr 2023.

dr S. Kesić

ENGLESKI JEZIK A1: drugi redovni KOLOKVIJUM

06. apr 2023.

dr S. Kesić

Vežbe 07.04.2023. Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

05. apr 2023.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Rezultati I kolokvijum iz racunovodstva kod Mirjane Ilic

05. apr 2023.

Predmetni nastavnik
dr Mirjana Ilić

II kolokvijum iz Namčkog jezika B2

05. apr 2023.

mr Maša Polillo

Predavanje iz predmeta Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

05. apr 2023.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

II kolokvijum iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

05. apr 2023.

POPRAVNI prvi kolokvijum iz predmeta Računovodstvo u turizmu - Grupa A

04. apr 2023.

Drugi kolokvijum iz predmeta Saobracaj i turizam

04. apr 2023.

Predmetni predavac

Vežbe 07.04.2023. Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

04. apr 2023.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Nastava iz predmeta Istorija civilizacije

03. apr 2023.

Predmetni nastavnik:
dr Bojana Plemić

Drugi kolokvijum iz predmeta Istorija civilizacije

03. apr 2023.

Predmetni nastavnik:
dr Bojana Plemić

Drugi kolokvijum iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

03. apr 2023.

Predmetni nastavnik:
dr Bojana Plemić

Mart 2023.

Drugi kolokvijum iz predmeta Francuski jezik B1

30. mar 2023.

Drugi kolokvijum iz predmeta Francuski jezik B2

30. mar 2023.

Vežbe 31.03.2023. Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

29. mar 2023.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Predavanja 31.03.2023. godine -  Računovodstvo u turizmu-Grupa A

29. mar 2023.

Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljanje ljudskim resursma u turizmu i Upravljanje hotelskim personalom

27. mar 2023.

Predmetni nastavnik
dr Jelisaveta Vučković, profesor

Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

24. mar 2023.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Otkazuju se predavanja i vežbe kod dr Dušana Kićovića

23. mar 2023.

Gostujuće predavanje Predrag Ostojić CEO agencije Tiara Travel Beograd

23. mar 2023.

Prvi kolokvijum iz predmeta Osnovi računarstva

22. mar 2023.

Predmetni nastavnici

Vežbe 24.03.2023. Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

20. mar 2023.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Prvi kolokvijum iz predmeta turističko vođenje

20. mar 2023.

ENGLESKI JEZIK A1: POPRAVNI KOLOKVIJUM

20. mar 2023.

dr S. Kesić

Rezervacioni sistemi u turizmu - Gostujuće predavanje mr Vladimira Jovanovića

17. mar 2023.

Prvi kolokvijum iz predmeta Turistička geografija kod dr Dušana Kićovića

16. mar 2023.

Prvi kolokvijum iz predmeta Saobraćaj i turizam

15. mar 2023.

Predmetni predavac

Usmeni ispit u martovskom roku iz Nemačkog jezika

14. mar 2023.

mr Ivana Stojanović

Ispit u martovskom roku iz predmeta Preduzetništvo

14. mar 2023.

Prvi kolokvijum iz predmeta Rezervacioni sistemi u turizmu

13. mar 2023.

Predmetni nastavnici

Prvi kolokvijum iz predmeta Računovodstvo u turizmu - Grupa A

13. mar 2023.

Usmeni ispit u martovskom roku iz Engleskog jezika

13. mar 2023.

dr Milina Kosanović

I kolokvijum iz predmeta Životna sredina i održivi razvoj turizma

07. mar 2023.

I kolokvijum iz predmeta Turistički resursi Srbije

07. mar 2023.

I kolokvijum iz Turističke geografije – Grupa A

07. mar 2023.

Prvi kolokvijum iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

06. mar 2023.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Prvi kolokvijum iz predmeta Istorija civilizacije

01. mar 2023.

Predmetni profesor:
dr Bojana Plemić

Februar 2023.

Odlaže se kolokvijum iz predmeta Saobraćaj i turizam

27. feb 2023.

Konsultacije kod prof. Tornjanski Aleksandre

27. feb 2023.

Prvi kolokvijum iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

27. feb 2023.

Predmetni profesor:
dr Bojana Plemić

Prvi kolokvijum iz predmeta Saobracaj i turizam

23. feb 2023.

Predmetni predavac

Konsultacije kod prof. Bojane Plemić

23. feb 2023.

Promena termina predavanje iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

23. feb 2023.

Promena termina predavanja i vežbi iz predmeta Turistička geografija kod dr Dušana Kićovića

22. feb 2023.

Poseta Narodnom muzeju sa stručnim vođenjem

20. feb 2023.

Predmetni nastavnik:
dr Bojana Plemić

Otkazuju se predavanja iz predmeta Ruski jezik B1

14. feb 2023.

Uvodno predavanje iz predmeta Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

06. feb 2023.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Rezervacioni sistemi u turizmu, školska 2022/23

01. feb 2023.

Januar 2023.

Oglas za posao BAJA TOURS

13. jan 2023.

Decembar 2022.

Vežbe iz Informatike u januaru

30. dec 2022.

Drugi kolokvijum iz predmeta Ekonomika turizma

29. dec 2022.

dr Maja Ćosić
dr Jelena Jević

Prvi kolokvijum iz predmeta Francuski jezik B1

23. dec 2022.

Drugi kolokvijum iz predmeta Francuski jezik B3

23. dec 2022.

Obaveštenje za studente treće godine koji slušaju predmet Engleski jezik A3

22. dec 2022.

Drugi kolokvijum iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

21. dec 2022.

STRUČNA PRAKSA STUDENATA III GODINE STUDIJA -SASTANAK SA KOORDINATOROM STRUČNE PRAKSE

19. dec 2022.

dr Jelena Jević

Nadoknada časova iz predmeta EKONOMIKA TURIZMA

19. dec 2022.

dr Maja Ćosić

Kolokvijumi iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

19. dec 2022.

mr Maša Polillo

Obaveštenje za studente druge godine koji slušaju predmet Ruski jezik B2

15. dec 2022.

Obaveštenje za studente koji slušaju predmet Nemački jezik B1

15. dec 2022.

Drugi kolokvijum iz predmeta Prodaja i recepcijsko poslovamje

14. dec 2022.

Časovi nastave iz predmeta Ekonomika turizma kod dr Maje Ćosić

12. dec 2022.

Odlažu se konsultacije kod dr Aleksandre Tornjanski

12. dec 2022.

Konsultacije kod dr Renate Pindžo

12. dec 2022.

Konsultacije i ispitni rok kod dr Aleksandre Tornjanski

12. dec 2022.

Otkazuju se časovi iz Osnova ekonomije (predavanja i vežbe)

12. dec 2022.

Mirjana Ilić

Obaveštenje za studente koji slušaju predmet Nemački jezik B1

12. dec 2022.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Drugi kolokvijum iz predmeta Osnovi menadžmenta

10. dec 2022.

ENGLESKI JEZIK A1: prvi redovni KOLOKVIJUM

08. dec 2022.

dr S. Kesić

ENGLESKI JEZIK B1: prvi redovni KOLOKVIJUM

08. dec 2022.

dr S. Kesić

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska) u ispitnom  roku - DECEMBAR 2022

08. dec 2022.

Drugi kolokvijum iz predmeta Poslovanje turističkih agencija (B grupa)

08. dec 2022.

Predmetni nastavnik
dr Jelisaveta Vučković, profesor

Obaveštenje za studente koji slušaju predmet Nemački jezik B1, za utorak 06.12.2022.

06. dec 2022.

Drugi kolokvijum iz predmeta Poslovanje turističkih agencija za studente grupe A

06. dec 2022.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Termin drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika A3

06. dec 2022.

dr Milina Kosanović

Termin drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika B3 

06. dec 2022.

dr Milina Kosanović

Obaveštenje za studente koji slušaju predmet Nemački jezik B1, za utorak 06.12.2022.

05. dec 2022.

Drugi kolokvijum iz predmeta Selektivni oblici turizma

02. dec 2022.

Konsultacije kod dr Renate Pindžo

02. dec 2022.

Drugi kolokvijum iz predmeta Nemački jezik B

02. dec 2022.

Obaveštenje za studente koji slušaju predmet Nemački jezik B3

02. dec 2022.

Turistički proizvod i razvoj destinacije

02. dec 2022.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Novembar 2022.

Informatika u turizmu - test iz EXCEL-a

30. nov 2022.

PRIJAVA ZA STRUČNU PRAKSU U OBJEKTIMA MUZEJA GRADA BEOGRADA

28. nov 2022.

Otkazivanje termina predavanja i vežbi iz predmeta Nemački jezik B1

28. nov 2022.

Raspored kolokvijuma u zimskom semestru školske 2022/2023 godine iz predmeta Nemački jezik

28. nov 2022.

Prvi kolokvijum iz predmeta Francuski jezik B2 i B3

24. nov 2022.

Konsultacije kod dr Renate Pindžo

24. nov 2022.

Radna subota i vežbe iz predmeta Informatika u turizmu

24. nov 2022.

I. kolokvijum iz Nemačkog jezika B3

23. nov 2022.

mr Maša Polillo

Pomeranje termina predavanja iz predmeta Poslovanje turističkih agencija grupa B

23. nov 2022.

dr Jelisaveta Vučković

Prof. B. Plemić neće održati konsultacije u utorak, 22.11.2022. godine

22. nov 2022.

II kolokvijum iz predmeta Osnovi ekonomije

22. nov 2022.

Odlaganje termina vežbi iz predmeta Poslovanje turističkih agencija

22. nov 2022.

Otkazujе se predavanjе iz Grčkog jezika

22. nov 2022.

Otkazuju se predavanja i vežbe iz predmeta engleski jezik A2 kod dr Emilije Lipovšek

18. nov 2022.

I Kolokvijum iz predmeta Turistički proizvod i razvoj destinacije

18. nov 2022.

Obaveštenje o prvom kolokvijumu iz  predmeta Preduzetništvo

18. nov 2022.

dr Aleksandra Tornjanski

Obaveštenje iz predmeta Prodaja i recepcijsko poslovanje

18. nov 2022.

dr Aleksandra Tornjanski

Termin prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika A3

16. nov 2022.

dr Milina Kosanović

Prvi kolokvijum iz predmeta Ekonomika turizma

15. nov 2022.

Predmetni nastavnici

Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovanje turističkih agencija za studente grupe A

15. nov 2022.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Obaveštenje za studente koji slušaju predmete Ruski jezik A3 i B3

15. nov 2022.

Prijava stručne prakse za studente koji su odabrali praksu kao predmet u školskoj 2022/23.

15. nov 2022.

PRVI KOLOKOVIJUM IZ PREDMETA POSLOVNO KOMUNICIRANJE

14. nov 2022.

PRVI KOLOKOVIJUM IZ PREDMETA MEDIJSKE KOMUNIKACIJE

14. nov 2022.

Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

14. nov 2022.

Termin prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika B3

10. nov 2022.

dr Milina Kosanović

Prvi kolokvijum iz predmeta Poslovanje turističkih agencija (B grupa)

10. nov 2022.

Predmetni nastavnik
dr Jelisaveta Vučković, profesor

Nastava kod dr Miline Kosanović

08. nov 2022.

dr Milina Kosanović

Prvi kolokvijum iz predmeta Osnovi ekonomija

07. nov 2022.

Ispiti iz informatičkih predmeta u NOVEMBARSKOM roku

07. nov 2022.

Ispit iz engleskog jezika kod dr Miline Kosanović u novembarskom ispitnom roku

04. nov 2022.

Nastava iz Engleskog jezika A3

04. nov 2022.

dr Milina Kosanović

Raspored kolokvijuma u zimskom semestru školske 2022/2023 godine iz predmeta Ruski jezik:

02. nov 2022.

Prvi kolokvijum iz predmeta Selektivni oblici turizma

01. nov 2022.

Obaveštenje za studente treće godine za predmet Preduzetništvo

01. nov 2022.

Predmetni predavač
dr Aleksandra Tornjanski

Oktobar 2022.

I kolokvijum iz predmeta Osnovi menadžmenta

31. okt 2022.

Nastava iz engleskog jezika kod dr Kosanović

30. okt 2022.

dr Milina Kosanović

Vežbe iz predmeta Poslovanje turističkih agencija

25. okt 2022.

mr Jasmina Leković

Konsultacije kod dr Marije Najdić 25.10.2022.

24. okt 2022.

ENGLESKI JEZIK A1: časovi vežbi

22. okt 2022.

dr S. Kesić

ERASMUS+ MOBILNOST STUDENATA: PRODUŽENJE KONKURSNOG ROKA

21. okt 2022.

Obaveštenje za studente treće godine za predmet Preduzetništvo

20. okt 2022.

Predmetni predavač
dr Aleksandra Tornjanski

Linkovi za pristup Google Classroom - Ruski jezik

20. okt 2022.

Vežbe iz predmeta Informatika u turizmu

19. okt 2022.

Oglas - Menadžer prodaje

14. okt 2022.

Konsultacije kod dr Bojane Plemić

11. okt 2022.

Raspored studenata I godine po grupama za vežbe iz predmeta Osnovi ekonomije

10. okt 2022.

Konsultacije kod dr Jelisavete Vučković

10. okt 2022.

Wimbledon Garni – oglas za recepcionera

06. okt 2022.

Usmeni ispit iz Nemačkog jezika kod mr Ivane Stojanović – Oktobar II

05. okt 2022.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Usmeni ispit iz Engleskog jezika kod dr Miline Kosanović u Oktobru 2

04. okt 2022.

dr Milina Kosanović

Ispit iz predmeta Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

04. okt 2022.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo i  Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska) u Oktobru 2 2022

04. okt 2022.

dr Miroslava Petrevska, prof.

Promena termina konsultacija kod dr Bojane Plemić

04. okt 2022.

Oglas Royal Tours - zaposlenje

03. okt 2022.

Septembar 2022.

Konačna lista za upis II i III godine studija na teret budžeta po afirmativnim merama upisa

30. sep 2022.

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo i  Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

19. sep 2022.

dr Miroslava Petrevska, prof.

Termin za polaganje ispita iz predmeta Preduzetništvo

15. sep 2022.

mr Jasmina Leković

Usmeni deo ispita iz predmeta RUSKI JEZIK u Oktobarskom ispitnom roku

13. sep 2022.

Promena termina ispita Sociologija i Osnovi prava kod dr Zorana Radulovića u oktobarskom roku

11. sep 2022.

ENGLESKI JEZIK A3: usmeni deo ispita u OKTOBARSKOM ispitnom roku

08. sep 2022.

dr Smiljka Kesić

Avgust 2022.

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2022/2023. godine

29. avg 2022.

Promena termina ispita kod dr Zorana Radulovića u septembarskom roku

29. avg 2022.

Usmeni deo ispita iz predmeta  Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

26. avg 2022.

dr Miroslava Petrevska, prof.

Termini za upis prakse - III godina studija

23. avg 2022.

dr Jelena Jević
Koordinator stručne prakse studenata III godine studija

Odlažu se ispiti kod dr Zorana Radulovića zakazani za 25.08.2022.

23. avg 2022.

Jun 2022.

Važno obaveštenje - Specijalističke studije

21. jun 2022.

Obaveštenje -  rad studentske službe

21. jun 2022.

Konkurs za posao u kompaniji "Super tours d.o.o. Beograd"

21. jun 2022.

Rešenje o uvidu javnosti u Izveštaj

21. jun 2022.

San Marco Travel – zaposlenje

16. jun 2022.

Rezultati ispita iz predmeta Sociologija i Osnovi prava

16. jun 2022.

Raspored polaganja ispita iz predmeta Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

14. jun 2022.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo

09. jun 2022.

Usmeni deo ispita iz predmeta  Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

09. jun 2022.

dr Miroslava Petrevska, prof.

Konkurs za upis na studije u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školsku 2022-2023. godinu Akademije strukovnih studija Beograd

03. jun 2022.

Wimbledon Garni – oglas za recepcionera

02. jun 2022.

ENGLESKI JEZIK A2, A3 i B3: usmeni deo ispita

02. jun 2022.

dr S. Kesić

Oglas Royal Tours - stručna praksa i zaposlenje

02. jun 2022.

Turistička agencija Odeon Plus Travel & Service – Stručna praksa

01. jun 2022.

Turistička agencija Skyline Travel – zaposlenje

01. jun 2022.

Dodatni termin za usmeni deo ispita za sve studente koji polažu predmet Nemački jezik kod mr Ivane Stojanović

01. jun 2022.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Maj 2022.

Ispit iz predmeta Turistička geografija - dr Dušan Kićović

31. maj 2022.

Ispit iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

30. maj 2022.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Ispit iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

30. maj 2022.

Predmetni profesor:
dr Bojana Plemić

Promena termina ispita u junskom roku kod dr Georgi Genova

30. maj 2022.

Otkazuju se konsultacije u UTORAK 31.05. kod Jelene Milošević

30. maj 2022.

Ispit iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

28. maj 2022.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Raspored polaganja ispita Ustavno pravno uređenje Republike Srbije u junskom roku

26. maj 2022.

Raspored polaganja ispita Poslovno pravo u junskom roku

26. maj 2022.

Upis predispitnih bodova i davanje potpisa is predmeta Nemački jezik (a1, A2)

25. maj 2022.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Usmeni deo ispita za sve studente koji polažu predmet Nemački jezik kod mr Ivane Stojanović

25. maj 2022.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Potpisi za overu semestra kod mr Jasmine Leković

24. maj 2022.

Rezultati kolokvijuma kod dr Mirjane Ilić

24. maj 2022.

Kolokvijum iz predmeta Turistička geografija - dr Dušan Kićović

24. maj 2022.

Dodela potpisa za overu semestra - Ruski jezik

23. maj 2022.

Potpisi za overu semestra kod profesora dr Maje Ćosić

20. maj 2022.

Potpisi za overu semestra kod profesora dr Daria Šimičevića

20. maj 2022.

Upis predispitnih bodova i davanje potpisa iz predmeta Nemački jezik (A1, A2)

20. maj 2022.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Podela potpisa kod prof. B. Plemić

20. maj 2022.

Potpis za overu semestra za predmet RAČUNOVODSTVO U TURIZMU- Grupa A (dr Miroslava Petrevska)

20. maj 2022.

Potpisi za overu semestra kod M. Nicića

20. maj 2022.

Termin za dobijanje potpisa za Engleski jezik A2

20. maj 2022.

dr Milina Kosanović

Podela potpisa kod dr Jelisavete Vučković

19. maj 2022.

SILAFEST 2022.

18. maj 2022.

Upis bodova iz predmeta Saobraćaj i turizam

17. maj 2022.

ON LINE DAN OTVORENIH VRATA

17. maj 2022.

Upis predisptnih bodova iz predmeta Turističko vođenje

16. maj 2022.

dr Goran Jević

Drugi kolokvijum iz predmeta Marketing u turizmu

16. maj 2022.

dr Violeta Tošić
mr Milenko Đurić

Termin drugog kolokvijuma iz Engleskog A2

15. maj 2022.

Termin drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika B2

15. maj 2022.

Drugi kolokvijum iz predmeta Računovodstvo u turizmu kod prof. dr Mirjane Ilić

12. maj 2022.

San Marco Travel – stručna praksa

12. maj 2022.

Drugi kolokvijum iz Nemačkog jezika B1

12. maj 2022.

mr Maša Polillo

Obaveštenje o stručnoj praksi za studente prve i druge godine

12. maj 2022.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Obaveštenje za studente koji slušaju predmet Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

12. maj 2022.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Upis bodova predispitnih obaveza za predmet RAČUNOVODSTVO U TURIZMU- Grupa A 

10. maj 2022.

Popravni kolokvijum iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

10. maj 2022.

Predmetni profesor
dr Bojana Plemić

Upis poena iz predispitnih aktivnosti – predmet Kulturno nasleđe i turizam

10. maj 2022.

Predmetni profesor
dr Bojana Plemić

Obaveštenje za studente koji slušaju predmet Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

09. maj 2022.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Ispiti iz informatičkih predmeta u JUNSKOM PREDROKU

09. maj 2022.

Upis predispitnih poena iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

09. maj 2022.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Važno obaveštenje za korisnike studentskih kredita

06. maj 2022.

Drugi kolokvijum kod dr Zorana Radulovića

06. maj 2022.

Drugi kolokvijum iz predmeta Upravljanje ljudskim resursma u turizmu i Upravljanje hotelskim personalom

04. maj 2022.

Predmetni nastavnik
dr Jelisaveta Vučković, profesor

Drugi kolokvijum iz predmeta Upravljanje kvalitetom turističkih usluga

04. maj 2022.

April 2022.

II kolokvijum iz predmeta Poslovni turizam

21. apr 2022.

II kolokvijum iz predmeta Turistički resursi Srbije

21. apr 2022.

II kolokvijum iz predmeta Životna sredina i održivi razvoj turizma

21. apr 2022.

II kolokvijum iz Turističke geografije - Grupa A (dr Dario Šimičević)

21. apr 2022.

Kolokvijum iz predmeta Menadžment hrane i pića i Menadžment hotelskog domaćinstva

21. apr 2022.

Drugi kolokvijum iz predmeta Francuski jezik B1 i B2

20. apr 2022.

Obaveštenje za studente prve godine koji slušaju predmet Kulturno nasleđe i turizam

20. apr 2022.

Predmetni profesor
dr Bojana Plemić

Kolokvijum iz predmeta Saobraćaj i turizam

20. apr 2022.

dr Aleksandra Tornjanski

Kontiki Travel&Big Blue – stručna praksa u agenciji

20. apr 2022.

Promena termina konsultacija Jelene Jević

19. apr 2022.

Hotel Central Point, Beograd – stručna praksa

19. apr 2022.

Oglas Royal Tours - stručna praksa i zaposlenje

19. apr 2022.

Oglas Mediteraneo Holidays - stručna praksa i zaposlenje

19. apr 2022.

Argus Tours – otvorena mesta za stručnu praksu

16. apr 2022.

Mart 2022.

Otkazuju se predavanja i vežbe kod dr Obrena Drljevića

23. mar 2022.

Oktobar 2020.

Trogodišnje studije - generacije 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014  i 2014/2015.

02. okt 2020.

Trogodišnje studije - generacije 2005/2006 i 2006/2007

02. okt 2020.

Dvogodišnje studije - generacije upisane zaključno sa 2004/2005

02. okt 2020.

Oktobar 2019.

Dvogodišnje studije - generacije upisane zaključno sa 2004/2005

14. okt 2019.

Trogodišnje studije - generacije 2005/2006 i 2006/2007

14. okt 2019.

Trogodišnje studije - generacije 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013.

14. okt 2019.

Obaveštenje o gašenju Visokih škola i formiranju Akademije strukovnih studija Beograd

08. okt 2019.

Septembar 2019.

Zakon o izmenama Zakona o visokom obrazovanju

27. sep 2019.