Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Naslovne vesti

Septembar 2019.

SLOBODNA MESTA ZA TREĆI UPISNI ROK

19. sep 2019.

Visoka turistička škola strukovnih studija iz Beograda raspisuje

KONKURS

 • za upis 1 (jednog) kandidata na studijski program „Ekonomija i turizam“ u svojstvu studenata koji se finansiraju iz budžeta, i to za jedno (1) lice državljanina Republike Srbije koje je u školskoj 2018/19 srednju školu završilo u inostranstvu.
 • za upis 178 kandidata na studijski program „Ekonomija i turizam“ u svojstvu samofinansirajućih studenata, u trećem upisnom roku školske 2019/2020. godine.

  Prijavljivanje kandidata 24.09.2019.
  od 900 do 1300
  Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 24.09.2019.
  do 1700
  Polaganje prijemnog ispita 25.09.2019.
  u 1100
  Objavljivanje jedinstvene rang liste 25.09.2019.
  do 1700
  Podnošenje prigovora na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi 26.09.2019.
  od 900 do 1000
  Donošenje odluke po prigovoru 26.09.2019.
  od 1000 do 1100
  Podnošenje žalbe na odluku po prigovoru 26.09.2019.
  od 1100 do 1200
  Rešavanje po žalbi 26.09.2019.
  od 1200 do 1300
  Objavljivanje konačne rang liste 27.09.2019.
  do 1700
  Upis primljenih kandidata 30.09.2018.
  od 900 do 1300

  Na osnovu člana 147. Zakona o visokom obrazovanju i dopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i učenici sa stečenim srednjim obrazovanjem u TROGODIŠNJEM trajanju mogu da se upišu na osnovne strukovne studije.

  UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA BIĆE OBAVLJEN ISKLJUČIVO PREMA RASPOREDU KOJI ĆE NA SAJTU ŠKOLE BITI ISTAKNUT NAKON OBJAVLJIVANJA KONAČNE RANG LISTE.

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2019/2020. godine

19. sep 2019.

Prijavljivanje kandidata će se obaviti 24. septembra od 900 do 1300 časova.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavu (koja se dobija u Školi) predaju FOTOKOPIJE (neoverene) ovih dokumenata, i to:
 • svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije trajni, da ne bude stariji od 6 meseci),
 • državljanstvo Republike Srbije.
Uz navedena dokumenta kandidati podnose i dokaz o uplati (uplatnicu) naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 4.000,00 dinara.

Uplata naknade za polaganje prijemnog ispita vrši se na adresu:

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152-a
Račun broj: 840-2056666-09
Svrha: Naknada za polaganje prijemnog ispita.

Rangiranje za upis na teret budžeta

13. sep 2019.
Obaveštavamo studente da svi ispiti, položeni u ispitnim rokovima koji su predviđeni kalendarom za školsku 2018/19 godinu ulaze u rangiranje za upis na teret budžeta u školskoj 2019/20, što uključuje rokove od JANUARA 2019, do OKTOBRA II 2019. godine.

Avgust 2019.

Prva rata školarine

30. avg 2019.
Prva rata za studente koji plaćaju školarinu, iznosi 10.000,oo dinara. Troškovi upisa iznose 3.500,oo dinara.

Termini konsultacija u periodu od 19. avgusta do 30. septembra 2019. godine

19. avg 2019.

Obaveštavaju se studenti da će termini konsultacija u periodu od 19. avgusta do 30. septembra 2019. godine biti po sledećem rasporedu:

 • Profesori i predavači: SREDOM, od 10č do 12č
 • Asistenti i saradnici u nastavi: PONEDELJKOM i SREDOM, od 10č do 12č

Jul 2019.

USPOSTAVLJENA SARADNJA SA DŽEĐANG KOLEDŽOM IZ NR KINE

27. jul 2019.

Akademija strukovnih studija Beograd u čijem sastavu se nalaze bivše visoke strukovne škole za hotelijerstvo, turizam i zdravstvo ugostile su ove nedelje petočlanu delegaciju sa Džeđang Koledža za turizam iz pokrajine Hangdžou, NR Kine.

Ova zvanična poseta rezultat je potpisivanja Memoranduma o saradnji iz decembra 2018. godine između bivše Visoke hotelijerske škole iz Beograda i Koledža Džeđang iz NR Kine. Potpisivanjem Pisma o namerama u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, ove dve institucije su započele prvu fazu buduće saradnje koja obuhvata otvaranje Kancelarije za srpsko-kinesku saradnju u oblasti hotelijerstva, turizma i zdravstvenog tuizma čija će osnovna delatnost biti razmena studenata i profesora, stručna praksa, rad na zajedničkim projektima, organizovanje zajedničkih konferencija, kongresa i časopisa, kao i saradnju u oblasti kulture. Uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i Ambasade NR Kine, Akademija strukovnih studija Beograd i Koledž za turizam Džeđang uspostaviće proces unapređivanja kadrova iz oblasti hotelijerstva, gastronomije, turizma i zdravstvenog turizma. Ovo je još jedan od dokaza da je odluka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS vezana za proces transformacije visokih strukovnih škola u Srbiji u akademije strukovnih studija bila celishodna i da već daje, na internacionalnom nivou, prepoznatljive pozitivne rezultate. U novoformiranoj Akademiji, zajedničko korišćenje svih materijalnih, a posebno kadrovskih resursa, obezbedilo je početak ozbiljne buduće saradnje sa jednom velikom i nama prijateljskom zemljom kao što je NR Kina.

Više fotografija možete pogledati u galeriji.

Maj 2019.

Konkurs za dodelu sredstava nastavnom i nenastavnom osoblju za mobilnost u okviru Erasmus+ programa

15. maj 2019.

Na osnovu bilateralnog medjuinstitucionalnog sporazuma o saradnji sa Visokom turističkom školom iz Beograda, Veleučilište iz Karlovca raspisuje konkurs za dodelu sredstava nastavnom i nenastavnom osoblju za mobilnost u okviru Erasmus+ programa, ključna aktivnost 1 (KA107 - mobilnost između partnerskih i programskih zemalja).

Iskustvo iz Bamberga

08. maj 2019.

Naša studentkinja Ivana Stojiljković provela je letnji semestar školske 2017/18 godine, na Univerzitetu u Bambergu, putem Erasmus razmene studenata. Osim što je pohađala nastavu i polagala ispite, stekla je sjajne prijatelje i nezaboravno iskustvo.

Neke od tih utisaka podelila je sa nama u svojoj prezentaciji.

Mart 2019.

University of Bamberg ERASMUS+ teaching mobility 2019

11. mar 2019.

University of Bamberg ERASMUS+ teaching mobility 2019

Duration: 1 week (5 days teaching + 2 travel days) during May, June or July 2019

Number of teaching hours during mobility: 8

Teaching language: English or German

Stipend: 840 € individual support (for 7 days) + 275 € travel expenses = total stipend: 1.115 €

Requirement according to the Erasmus+ regulations is a full participation and presence of 5 days during the teaching mobility with 2 additional travel days before and after. It is not possible to participate in the teaching mobilty for a shorter period than the total of 7 days (including the 2 travel days).

 • Letter of Motivation (1 – 2 pages)
 • CV (including address, phone numbers, picture)
 • Proposal of teaching modules that could be offered and possible time frame for the visit at the University of Bamberg

Napomena: Prijave se podnose od 12.03. do 22.03. 2019. godine u kabinetu broj 8, ulaz V (dr Emilija Lipovšek).

University of Bamberg ERASMUS+ stipends for the winter semester 2019/20

11. mar 2019.

University of Bamberg ERASMUS+ stipends for the winter semester 2019/20

Duration: September 2019 – February 2020

Stipends: 4.525 € in total per semester (850 € per month from mid September to mid February plus travel expenses 275€)

The principal teaching language at the University of Bamberg is German, however, a number of modules are also offered taught in English. Applicants need to be fluent in either German or English. Preference will be given to applicants with a good working knowledge of German, however.

Required application forms:

 • Letter of Motivation (1 – 2 pages)
 • Letter of Recommendation from college professor
 • CV (including address, phone numbers, picture)

Napomena: Prijave se podnose od 12.03. do 22. 03. 2019. godine u kabinetu broj 8, ulaz V (dr Emilija Lipovšek). Za stipendiju mogu konkurisati studenti sa prosekom većim od 8.

Termin razgovora sa odabranim kandidatima će biti obavljen naknadno.

Septembar 2019.

Filmski režiseri iz Velike Britanije i Indije održali predavanje na Visokoj turističkoj školi

18. sep 2019.

Galerija slika

VISOKATURISTIČKA ŠKOLA NA SILAFEST-U 2019.

18. sep 2019.

Galerija slika

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo i Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

16. sep 2019.

USKLAĐIVANJE RANIJE STEČENOG STRUČNOG NAZIVA SA NAZIVOM IZ ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

13. sep 2019.

Usmeni deo ispita iz Statistike u turizmu kod dr Violete Tošić

13. sep 2019.

Termin za polaganje ispita iz predmeta Ekonomika turizma

11. sep 2019.

Promena termina pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, A2, A3 i B2 kod dr Miline Kosanović

09. sep 2019.

dr Milina Kosanović

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa u prvu godinu osnovnih studija školske 2019/2020.

09. sep 2019.

Ispiti iz informatičkih predmeta u OKTOBARSKOM roku

09. sep 2019.

Usmeni deo ispita iz Ruskog jezika

06. sep 2019.

Natalija Radosavljević

Ispit iz Turističke geografije u OKTOBRU

04. sep 2019.

Ispit iz Turističke geografije u VANREDNOM ROKU

04. sep 2019.

...dalje

Vanredni rok za polaganje ispita iz predmeta Turistička geografija

03. sep 2019.

Rukovodilac odseka
dr Violeta Tošić

Dvogodišnje studije - generacije upisane do 2004

02. sep 2019.

Trogodišnje studije - generacije 2005/2006 i 2006/2007

02. sep 2019.

Trogodišnje studije - generacije 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013.

02. sep 2019.

Promena termina ispita iz predmeta Marketing u turizmu kod mr Milenka Đurića

02. sep 2019.

mr Milenko Đurić

Avgust 2019.

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2019/2020. godine

30. avg 2019.

Termin za usmeni ispit iz predmeta Nemački jezik (mr Ivana Stojanović)

27. avg 2019.

mr Ivana Stojanović

Usmeni deo ispita iz Statistike u turizmu kod dr Violete Tošić

26. avg 2019.

Usmeni ispit iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

24. avg 2019.

Usmeni deo ispita iz Ruskog jezika za studente koji su pismeni deo položili u prethodnom roku

23. avg 2019.

Promena termina ispita Statistika u turizmu (mr Jasmina Leković)

22. avg 2019.

Jul 2019.

Raspored polaganja ispita Kulturno nasleđe i turizam u septembarskom roku

10. jul 2019.

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa u prvu godinu osnovnih studija školske 2019/2020.

04. jul 2019.

Septembar 2014.

Pravila polaganja ispita iz Informatike u turizmu

05. sep 2014.

PREDMETNI NASTAVNIK
Miloš Nicić

...dalje