Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
COBISS - Elektronski katalog školske biblioteke
https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/search

U prozor Biblioteka potrebno je ukucati ВТСБГ, kako biste pretražili katalog Odseka Visoka turistička škola.