Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
2024 2023 2022 2021 2020

Arhiva vesti

April 2024.

PODELA UVERENJA O VISOKOM OBRAZOVANJU

15. apr 2024.

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u ČETVRTAK 18. aprila 2023. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod samostalnog stručno tehničkog saradnika za studije i studentska pitanja, Tatjane Šoškić.

KONKURS ZA MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIRANJA U PROGRAMSKIM ZEMLJAMA

15. apr 2024.

Na osnovu člana 16. Statuta Akademije strukovnih studija Beograd (05-3/4, 13.04.2022 ), Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti ( 06-1/10, 24.01.2023 ), Pravila i uslova za selekciju studenata i zaposlenih u Akademiji strukovnih studija Beograd za međunarodnu mobilnost (06-1/11, 24.01.2023) i Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava broj 2022-1-RS01-KA131-1-HED-000058404 potpisanog između Akademije strukovnih studija Beograd i nacionalne Fondacije Tempus, Akademija strukovnih studija Beograd objavljuje

KONKURS ZA MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIRANJA NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA U PROGRAMSKIM ZEMLJAMA

(STIPENDIRANJE IZ ERASMUS+PROGRAMA)

Konkurs je otvoren od 15. do 30. aprila 2024. godine do 15:59h, a mogu se prijaviti studenti svih nivoa studija Akademije strukovnih studija Beograd, i to za mobilnost u svrhu studiranja (Student Mobility for Studies – SMS) u trajanju od 5 meseci tokom zimskog semestra akademske 2023/2024. godine

USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU PREUZMI

RASPORED NASTAVE na MASTER strukovnim studijama za sedmicu 15.04-19.04

13. apr 2024.

Nastava za SVE studente na MASTER studijskom programu Poslovna ekonomija i turizam će se tokom naredne sedmice održavati u sledećim terminima:

 • UTORAK, 16. april
  • 18h-19.30h, Sala A6: Digitalni marketing
  • 19.30h: Digitalni marketing - KONSULTACIJE
 • SREDA, 17. april
  • 18h-19.30h, Sala A6: Digitalni marketing
 • ČETVRTAK, 18. april
  • 18h-19.30h, Sala A6: Digitalni marketing

Raspored za svaku sledeću nedelju se objavljuje PETKOM, do 14h.

ERAZMUS+ PRODUŽENJE KONKURSNOG ROKA – MOBILNOST STUDENATA U SVRHU OBAVLJANJA STRUČNE PRAKSE U ERAZMUS+ PROGRAMSKIM ZEMLJAMA

12. apr 2024.

Na osnovu člana 16. Statuta Akademije strukovnih studija Beograd (05-3/4, 13.04.2022.), Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti (06-1/10, od 24.01.2023.), Pravila i uslova za selekciju studenata i zaposlenih u Akademiji strukovnih studija Beograd za međunarodnu mobilnost (06-1/11, od 24.01.2023.), odluka Komisije za međunarodnu saradnju i Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava broj 2022-1-RS01-KA131-1-HED-000058404, potpisanog između Akademije strukovnih studija Beograd i nacionalne Fondacije Tempus, Akademija strukovnih studija Beograd objavljuje

KONKURS ZA ODLAZNU MOBILNOST STUDENATA U SVRHU OBAVLJANJA STRUČNE PRAKSE U USTANOVAMA, INSTITUCIJAMA; KOMPANIJAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U ERAZMUS+ PROGRAMSKIM ZEMLJAMA

Konkurs je otvoren od 12. aprila 2024. do 19. aprila 2024. godine, a mogu se prijaviti studenti svih nivoa studija Akademije strukovnih studija Beograd, i to za

 • odlaznu mobilnost u svrhu obavljanja radne prakse (Student Mobility for Traineeships - SMT) u trajanju od najmanje dva meseca (60 dana) tokom školske 2023/2024 godine koja se po ovom osnovu realizuje shodno principima i pravilima Erazmus+ programa o dodeli bespovratnih sredstava iz programa KA131, a najkasnije do 20. jula 2024. godine.

STRUČNA EKSKURZIJA ZA STUDENTE PRVE, DRUGE, TREĆE GODINE I MASTER STUDIJA

12. apr 2024.

STRUČNA EKSKURZIJA ZA STUDENTE PRVE, DRUGE, TREĆE GODINE I MASTER STUDIJA

21. I 22. MAJ 2024.GODINE

1. DAN, 21. MAJ, Utorak

 • 08:30h Polazak, Visoka turistička škola, Novi Beograd
 • Dolazak u Loznicu (obilazak znamenitosti u pratnji licenciranog turističkog vodiča)
 • Obilazak Banje Koviljače u pratnji licenciranog turističkog vodiča
 • Obilazak etno sela Sunčana reka i slobodno vreme
 • Polazak za Banju Koviljaču
 • Kasni ručak i druženje u Banji Koviljači
 • Noćenje u Banji Koviljači

2. DAN, 21. MAJ, Sreda

 • Doručak
 • Poseta hotelu Podrinje u Banji Koviljači
 • Polazak za Gučevo i obilazak Gučeva
 • Obilazak podzemnog grada Karađorđevića (Mali Zvornik)
 • Obilazak Vukovog Tršića
 • Obilazak manastira Tronoša
 • Polazak za Beograd
 • Dolazak u Beograd u kasnim popodnevnim časovima

Ekskurzija je rađena na bazi minimum 45 prijavljenih studenata i obuhvata: prevoz turističkim autobusom, kasni ručak u banji Koviljači i nočenje sa doručkom u Banji Koviljači (hotel Zlatni san), usluge turističkog vodiča, ulaznice za turističke lokalitete (Podzemni grad Karađorđevića, kompleks Vukovog Tršića).

Cena ekskurzije: 6000 din.

Rok za uplate: 10. maj 2024. godine

Studenti se mogu prijaviti do četvrtka, 17. aprila 2024. godine na mail: goran.jevic@assb.edu.rs

DAN OTVORENIH VRATA

11. apr 2024.

Poštovani maturanti, obaveštavamo vas da će Dan otvorenih vrata biti održan u SUBOTU, 13. Aprila 2024. godine u sledećim terminima:

 • od 10 do 11 časova u prostorijama Škole, Bulevar Zorana Đinđića 152a
 • od 11 do 12 časova - ON-LINE (Link za pristup je nah-xqze-eqo)
  • Platforma za on-line pristup će biti Google Meet.
  • Molimo vas da, ako planirate da nam se pridružite putem mobilnog telefona, na vreme instalirate Google Meet aplikaciju.
  • Ako ćete nam se pridružiti putem računara, dovoljan je web browser novije generacije (Google Chrome ili Mozilla Frefox). Web kamera nije neophodna.

Upoznajte se sa Visokom turističkom školom, našim nastavnim kadrom i studijskim programima osnovnih i master studija, potencijalima vezanim za profesionalne karijere, stručnom praksom i ekskurzijama u zemlji i inostranstvu, mogućnostima koje nudi međunarodna mobilnost studenata, uslovima upisa...

Budite i vi deo čarobnog sveta putovanja i ostvarite profesionalnu karijeru iz snova!

Dobrodošli!

Radna subota - 13. april 2024. godine

10. apr 2024.

Prema kalendaru nastave i ispita za školsku 2023/2024. godinu koji je usvojen na Nastavnom veću Akademije, SUBOTA, 13. april 2024. godine je radna, prema rasporedu za UTORAK.

Održano gostujuće predavanje Courtyard Marriott Belgrade hotel

10. apr 2024.

U utorak 09.04.2024. na odseku Visoka turistička škola, Akademije strukovnih studija Beograd, gostovala je Nadine Marković HR asistent menadžer Marriott Courtyard Belgrade hotela koja je nakon višegodišnjeg profesionalnog školovanja i iskustva u hotelskom poslovanju predstavila temu “Marriott međunarodni lider u hotelijerskoj industriji” i obuku koja vodi ka uspešnoj karijeri u hotelijerstvu “Voyage”. Tokom predavanja studenti su imali priliku da se upoznaju sa istorijatom poslovanja Marriott hotelske grupacije, osnovnim vrednostima organizacione kulture, brendom, ciljnom grupom na tržištu, organizacionom strukturom, ciljevima održivog poslovanja i društvenog doprinosa zajednici.

Gostovanje je organizovano u okviru predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu.

Galerija slika

OBAVEŠTENJE ZA STRUČNU PRAKSU – STUDENTI SVIH GODINA STUDIJA U SAMOSTALNOJ ORGANIZACIJI

04. apr 2024.

Obaveštavaju se studenti koji su se prijavili za obavljanje stručne prakse u samostalnoj organizaciji, da donesu na šalter studentske službe saglasnost iz turističkog preduzeća o prihvatanju studenta na obavljanje stručne prakse najkasnije do 01.06.2024. godine u periodu od 11.00 – 13.00 časova

Saglasnost mora da sadrži sledeće elemente:

 • Da bude izdata na zvaničnom memorandumu turističkog preduzeća ili turističke organizacije
 • Da sadrži ime i prezime studenta koji se prihvata na obavljanje stručne prakse
 • Da sadrži broj indeksa studenta koji se prihvata na stručnu praksu
 • Da ima naveden period u kome se studenti prihvataju na stručnu praksu
 • Da bude overena pečatom i da sadrži potpis odgovornog lica

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU UZ RAD

04. apr 2024.

Obaveštavamo studente koji su u radnom odnosu da hitno dostave potvrdu ili Ugovor o radu kako bi im se odobrilo i izradilo rešenje o studiranju uz rad.

Prijem potvrda i ugovora o radu će se obaviti na šalteru studentske službe od 08.04.2024. godine do 12.04.2024. godine u terminu od 11.00 – 13.00 časova

PRAVILNIK O STUDIJAMA UZ RAD:

https://assb.edu.rs/wp-content/uploads/2023/05/Pravilnik-o-studiranju-uz-rad20230503_14051845.pdf

OBAVEŠTENJE ZA STRUČNU PRAKSU – STUDENTI SVIH GODINA STUDIJA U SAMOSTALNOJ ORGANIZACIJI

04. apr 2024.

Obaveštavaju se studenti koji su se prijavili za obavljanje stručne prakse u samostalnoj organizaciji, da donesu na šalter studentske službe saglasnost iz turističkog preduzeća o prihvatanju studenta na obavljanje stručne prakse najkasnije do 01.06.2024. godine u periodu od 11.00 – 13.00 časova

Saglasnost mora da sadrži sledeće elemente:

 • Da bude izdata na zvaničnom memorandumu turističkog preduzeća ili turističke organizacije
 • Da sadrži ime i prezime studenta koji se prihvata na obavljanje stručne prakse
 • Da sadrži broj indeksa studenta koji se prihvata na stručnu praksu
 • Da ima naveden period u kome se studenti prihvataju na stručnu praksu
 • Da bude overena pečatom i da sadrži potpis odgovornog lica

Mart 2024.

Odluka o izmeni cenovnika usluga za školsku 2023/24

25. mar 2024.
Na osnovu člana 63. stav 1. tačka 9. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS\ br. 88/ 2017, 27/2018 - dr. zakon, 73/2018. 67/2019, 6/2020 - dr. zakoni, 11/2021 - Autentično tumačenje, 67/2021 - dr. zakon, 67/2021 i 76/2023), i člana 50. stav 1. tačka 10. Statuta Akademije strukovnih studija Beograd, Savet Akademije strukovnih studija Beograd, na elektronskoj sednici održanoj dana 22.03.2024. godine donosi

ODLUKU

Menja se Cenovnik usluga za školsku 2023/2024. godinu za studente sva tri odseka Akademije strukovnih studija Beograd, te se utvrđuje da je prijava ispita, umesto dosadašnjih 1.000,00 dinara, utvrđena u iznosu od 1.200,00 dinara i primenjuje se od prijave ispita u prvom narednom ispitnom roku na svim odsecima Akademije.

STUDENTSKI KUTAK ZA KREATIVNI TRENUTAK

19. mar 2024.

Pozivaju se studenti da se učlane u organizaciju Srbija za mlade i angažuju u njenom radu! Svakoga dana od 9 do 12h, u čitaonici Škole biće predstavnik ove Organizacije, koji će vam dati detaljne informacije o svim mogućnostima koje vam stoje na raspolaganju. Otkrijte svoja interesovanja i razvijajte svoje potencijale!

Visoka turistička škola je potpisala sporazum o partnerstvu sa organizacijom "Srbija za mlade" koji će studentima omogućiti brojne nove aktivnosti i iskustva.

Više informacija o mogućnostima koje proizilaze iz ovog partnerstva možete pronaći na sledećem linku.

Februar 2024.

Rad studentske službe za MASTER studije u LETNJEM semestru

05. feb 2024.

Obaveštavamo studente MASTER strukovnih studija, da će studentska služba raditi u popodnevnim časovima ČETVRTKOM, od 17:30 do 18:00. Studenti su obavezni da zakažu termin prijema u studentskoj službi dan ranije (SREDA) do 12h.

Tokom redovnih termina prijema studenata u prepodnevnim časovima, studenti mogu koristiti usluge studentske službe bez prethodne najave.

April 2024.

II kolokvijum iz predmeta Životna sredina i održivi razvoj turizma

16. apr 2024.

II kolokvijum iz Turističke geografije - Grupa A (dr Dario Šimičević)

16. apr 2024.

II kolokvijum iz predmeta Poslovni turizam

16. apr 2024.

II kolokvijum iz predmeta Turistički resursi Srbije

16. apr 2024.

ENGLESKI JEZIK B2: drugi redovni KOLOKVIJUM

13. apr 2024.

dr S. Kesić

Rezultati drugog kolokvijuma Francuski jezik B2

13. apr 2024.

Odlaže se predavanje iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

12. apr 2024.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Strateške komunikacije

12. apr 2024.

Prezentovanje seminarskih radova iz predmeta Upravljanje rizicima i  resursima u turizmu

11. apr 2024.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Ispiti iz informatičkih predmeta u APRILSKOM roku

09. apr 2024.

Predavanja iz predmeta Računovodstvo u turizmu kod Mirjane Ilić

09. apr 2024.

II kolokvijum iz predmeta Istorija civilizacije

09. apr 2024.

Predmetni profesor: dr Bojana Plemić

Drugi kolokvijum iz predmeta Engleski jezik A1 

09. apr 2024.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

09. apr 2024.

dr E. Lipovšek

Drugi kolokvijum iz predmeta Računovodstvo u turizmu - Grupa A

08. apr 2024.

II kolokvijum iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

08. apr 2024.

Predmetni profesor
dr Marija Najdić

Konsultacije kod dr Renate Pindžo

08. apr 2024.

PODELA UVERENJA O VISOKOM OBRAZOVANJU

08. apr 2024.

II kolokvijum iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

05. apr 2024.

Predmetni profesor:
dr Bojana Plemić

ENGLESKI JEZIK A2: drugi redovni KOLOKVIJUM

05. apr 2024.

dr S. Kesić

RASPORED NASTAVE na MASTER strukovnim studijama za sedmicu 8.04-12.04

05. apr 2024.

Prvi kolokvijum iz predmeta Operativni menadžment u hotelijerstvu

05. apr 2024.

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo i Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska) u ispitnom  roku - APRIL 2024

05. apr 2024.

ENGLESKI JEZIK A2: drugi redovni KOLOKVIJUM

05. apr 2024.

dr S. Kesić

Promena termina ispita kod dr Maje Ćosić

05. apr 2024.

Gostujuće predavanje Courtyard Marriott Belgrade hotel (09.04.2024)

04. apr 2024.

Predmetni profesor
dr Marija Najdić

Spisak studenata sa brojem bodova koji su polozili prvi kolokvijum iz predmeta Računovodstvo ubturizmu kod dr Mirjane Ilić

04. apr 2024.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Turističko vođenje

04. apr 2024.

Kolokvijum iz predmeta Strateške komunikacije

03. apr 2024.

Rezultati kolokvijuma iz Turističke geografije (grupa B)

02. apr 2024.

Konsultacije kod dr Renate Pindžo

02. apr 2024.

Drugi kolokvijum iz predmeta Saobraćaj i turizam

02. apr 2024.

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu - Grupa A

02. apr 2024.

Otkazuju se predavanja i konsultacije iz Francuskog jezika

02. apr 2024.

Vežbe iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu (05.04.2024)

01. apr 2024.

Predmetni profesor
dr Marija Najdić

RASPORED NASTAVE na MASTER strukovnim studijama za sedmicu 1.04-5.04

01. apr 2024.

Rezultati popravnog 1.kolokvijuma iz predmeta Saobraćaj i turizam

01. apr 2024.

Mart 2024.

PODELA UVERENJA O VISOKOM OBRAZOVANJU

29. mar 2024.

PODELA UVERENJA O VIŠEM OBRAZOVANJU

29. mar 2024.

Kolokvijum iz Turističke geografije (grupa B)

28. mar 2024.

Obaveštenje o službenom odsustvu nastavnika

27. mar 2024.

Prvi kolokvijum iz predmeta Turističko vođenje

27. mar 2024.

Izmena termina konsultacija dr S.Kesić

27. mar 2024.

dr S. Kesić

Otkazuju se predavanja i konsultacije iz Francuskog jezika

26. mar 2024.

Prvi kolokvijum iz predmeta Osnovi računarstva

26. mar 2024.

Predmetni nastavnici

Odlaže se nastava za Nemački jezik B2

25. mar 2024.

Predmetni nastavnik dr Ivana Stojanović

Marketing sportskih manifestacija u turizmu

25. mar 2024.

Vežbe iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu (29.03.2024)

25. mar 2024.

Predmetni profesor
dr Marija Najdić

Kolokvijum Upravljanje prihodima u hotelijerstvu

25. mar 2024.

RASPORED NASTAVE na MASTER strukovnim studijama za sedmicu 25.03-29.03

22. mar 2024.

Popravni prvi kolokvijum iz predmeta Računovodstvo u turizmu - Grupa A

22. mar 2024.

Drugi kolokvijum iz predmeta Francuski jezik B2

22. mar 2024.

Odlaže se kolokvijum iz Turističke geografije (grupa B)

21. mar 2024.

Popravni kolokvijum iz predmeta Saobraćaj i turizam

20. mar 2024.

Gostujuće predavanje: Priče sa izuzetnog puta

20. mar 2024.

Kolokvijum iz Turističke geografije (grupa B)

20. mar 2024.

Odlaže se nastava iz Nemačkog jezika B1

19. mar 2024.

Rezultati  prvog kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu - Grupa A

19. mar 2024.

Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljanje ljudskim resursma u turizmu i Upravljanje hotelskim personal

18. mar 2024.

Predmetni nastavnik
dr Jelisaveta Vučković, profesor

Vežbe iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu (22.03.2024)

18. mar 2024.

Predmetni profesor
dr Marija Najdić

Turističkoj agenciji Halo Travel potrebni su turistički vodiči i pratioci sa licencom

18. mar 2024.

Turističkoj agenciji Halo Travel potrebni su turistički vodiči i pratioci sa licencom

18. mar 2024.

Izmena termina konsultacija dr S. Kesić

18. mar 2024.

dr S. Kesić

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Saobraćaj i turizam.

18. mar 2024.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Istorija civilizacije

18. mar 2024.

STRUČNA PRAKSA ZA STUDENTE PRVE GODINE – INFO  SASTANAK 2

18. mar 2024.

RASPORED NASTAVE na MASTER strukovnim studijama za sedmicu 18.03-22.03

15. mar 2024.

Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

15. mar 2024.

Predmetni nastavnik mr Jasmina Leković

Rezultati I kolokvijuma - Kulturno nasleđe i turizam

15. mar 2024.

Predmetni nastavnik:
dr Bojana Plemić

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

15. mar 2024.

Gostujuće predavanje: GDS Travelport

12. mar 2024.

Promena termina predavanja iz Računovodstva kod dr Mirjane Ilić

12. mar 2024.

I kolokvijum iz predmeta Životna sredina i održivi razvoj turizma

11. mar 2024.

I kolokvijum iz Turističke geografije - Grupa A (dr Dario Šimičević)

11. mar 2024.

I kolokvijum iz predmeta Poslovni turizam

11. mar 2024.

I kolokvijum iz predmeta Turistički resursi Srbije

11. mar 2024.

Obaveštenje o pozivu za prijavu za dodelu stipendija Nacionalnog programa stnpendnja Slovačke Republike za akademsku godinu 2024/2025.

11. mar 2024.

RASPORED NASTAVE na MASTER strukovnim studijama za sedmicu 11.03-15.03

08. mar 2024.

I kolokvijum iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

07. mar 2024.

Predmetni nastavnik dr Marija Najdić

Vežbe iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

07. mar 2024.

Predmetni nastavnik dr Marija Najdić

Pomeren termin ispita kod dr Georgi Genova

07. mar 2024.

Prvi kolokvijum iz predmeta Istorija civilizacije

05. mar 2024.

Predmetni profesor: dr Bojana Plemić

Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljanje kvalitetom u turizmu

05. mar 2024.

Rezervacioni sistemi u turizmu - I kolokvijum

05. mar 2024.

Predmetni nastavnici

Obaveštenje o ispitima kod dr E. Lipovšek u martovskom ispitnom roku

05. mar 2024.

dr E. Lipovšek

Radna subota - 9. mart 2024. godine

04. mar 2024.

Konsultacije kod dr Renate Pindžo

04. mar 2024.

Prvi kolokvijum iz predmeta Računovodstvo u turizmu - Grupa A

04. mar 2024.

Praksa u turističkoj agenciji MIPEGO

04. mar 2024.

Ispiti iz informatičkih predmeta u MARTOVSKOM roku

04. mar 2024.

Prvi kolokvijum iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

01. mar 2024.

Predmetni profesor: dr Bojana Plemić

Prvi kolokvijum iz predmeta Saobracaj i turizam

01. mar 2024.

Predmetni predavac

RASPORED NASTAVE na MASTER strukovnim studijama za sedmicu 04.03-08.03

01. mar 2024.

Februar 2024.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika B1

28. feb 2024.

dr Milina Kosanović

RASPORED NASTAVE na MASTER strukovnim studijama za sedmicu 26.02-01.03

23. feb 2024.

Obaveštavaju se studenti prve godine

23. feb 2024.

Predmetni nastavnik:
dr Bojana Plemić

ERASMUS+ SAVETOVANJE ZA ZAPOSLENE U NASTAVI

23. feb 2024.

MASTER STUDIJE - Kolokvijum iz predmeta Liderstvo

22. feb 2024.

Predmetni profesor
dr Jelisaveta Vučković

ENGLESKI JEZIK A2: POPRAVNI KOLOKVIJUM

21. feb 2024.

dr S.Kesić

Obaveštenje studentima za organizovani ulazak na Sajam turizma 2024.

21. feb 2024.

PODELA UVERENJA O VISOKOM OBRAZOVANJU

20. feb 2024.

Obaveštenje se studenti prve godine

20. feb 2024.

Predmetni nastavnik:
dr Bojana Plemić

GOSTUJUĆE PREDAVANJE - predavač Darko Gavrilović iz organizacije Srbija za mlade

20. feb 2024.

Visoka turistička škola vas poziva na Sajam turizma 2024.

20. feb 2024.

KONKURS ZA ODLAZNU MOBILNOST ZAPOSLENIH U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ KA171

20. feb 2024.

KONKURS ZA MOBILNOST STUDENATA U SVRHU OBAVLJANJA STRUČNE PRAKSE U PROGRAMSKIM ZEMLJAMA

19. feb 2024.

Agencija Serbian Private Tours angažuje nove vodiče za predstojeću sezonu

19. feb 2024.

Dan državnosti - neradni dani

14. feb 2024.

RASPORED NASTAVE na MASTER strukovnim studijama za sedmicu 19.02-23.02

14. feb 2024.

Oglas agencije Tiara Trevel

13. feb 2024.

RASPORED NASTAVE na MASTER strukovnim studijama za sedmicu 12.02-14.02

09. feb 2024.

Kolokvijum iz Engleskog B1

08. feb 2024.

dr Milina Kosanović

Nastava iz predmeta Osnovi računarstva

06. feb 2024.

PODELA UVERENJA O VISOKOM OBRAZOVANJU

06. feb 2024.

Poziv studentima

06. feb 2024.

Stručna praksa u Holandiji

05. feb 2024.

Uvodni čas iz predmeta Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

05. feb 2024.

Početak nastave na MASTER studijama u LETNJEM semestru

05. feb 2024.

VAŽNO OBAVEŠTENJE - POČETAK NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU  ZA STUDENTE OSNOVNIH STUDIJA

02. feb 2024.

Vežbe iz predmeta Računovodstvo u turizmu - Grupa A

02. feb 2024.

Prvi kolokvijum iz predmeta Francuski jezik B1

02. feb 2024.

Rezervacioni sistemi u turizmu, školska 2023/24

02. feb 2024.

AMADEUS sertifikat

01. feb 2024.

Januar 2024.

Raspored polaganja ispita iz predmeta Poslovanje turističkih agencija kod mr Jasmine Leković

29. jan 2024.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu kod dr Miroslave Petrevske održanog 25.01.2024. godine u ispitnom roku JANUAR 2024.

26. jan 2024.

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska) u ispitnom  roku - JANUAR 2024

26. jan 2024.

Promenjeni termini ispita kod dr Dragana Živkovića

25. jan 2024.

Ispiti iz informatičkih predmeta u JANUARSKOM roku

24. jan 2024.

Konsultacije kod dr Mirjane Ilić

24. jan 2024.

Rezultati pismenog dela ispita iz Statistike u turizmu

24. jan 2024.

Agencija Filip travel d.o.o. raspisuje konkurs za sezonske saradnike

22. jan 2024.

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

21. jan 2024.

Rezultati pismenog dela ispita iz Poslovnog engleskog jezika

20. jan 2024.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

19. jan 2024.

dr E. Lipovšek

Odlažu se konsultacije kod Aleksandre Tornjanski

17. jan 2024.

Rezutati kolokvijuma iz Engleskog jezika A1 kod dr Miline Kosanović

17. jan 2024.

dr Milina Kosanović

Informatika u turizmu - POPRAVNI TESTOVI / PRAKTIČNI DELOVI ISPITA

16. jan 2024.

Konsultacije kod mr Jasmine Leković

15. jan 2024.

Promena termina konsultacija kod dr Jelisavete Vučković

15. jan 2024.

Kolokvijum iz predmeta Upravljanje prihodima u turizmu - master studije

15. jan 2024.

Konsultacije kod dr Anđelke Štilić

15. jan 2024.

Kolokvijum iz predmeta Geoekologija turističkog prostora

12. jan 2024.

Predemetni profesor
dr Dušan Kićović

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Nemački jezik B2

12. jan 2024.

Odložen termin ispita iz predmeta Poslovanje turističkih agencija

12. jan 2024.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Konsultacije kod msr Milane Borković

12. jan 2024.

Usmeni deo ispita iz predmeta Ruski jezik

12. jan 2024.

Upis poena kod prof. dr Renate Pindžo

12. jan 2024.

Rezultati kolokvijuma iz Poslovnog engleskog jezika

12. jan 2024.

dr Milina Kosanović

Rezultati provere trećeg dela gradiva iz predmeta Osnovi ekonomije

10. jan 2024.

Astra travel – plaćena stručna praksa u Grčkoj ili u agenciji u Beogradu

10. jan 2024.

Seminarski radovi iz predmeta Poslovanje turističkih agencija

09. jan 2024.

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika B1, A2

09. jan 2024.

Upis bodova predispitnih obaveza i potpis iz predmeta Osnovi menadžmenta

09. jan 2024.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Statistika u turizmu

09. jan 2024.

Rezultati ponovljenih kolokvijuma iz predmeta Medijske komunikacije

09. jan 2024.

Konsultacije kod prof. Bojane Plemić

08. jan 2024.

Raspored polaganja ispita iz predmeta Ekonomika turizma

07. jan 2024.

dr Maja Ćosić, profesor

Rezultati kolokvijuma 2. iz predmeta Preduzetništvo

05. jan 2024.

Neradan dan 8. januar

04. jan 2024.

Informatika u turizmu - pripremne vežbe i test iz ACCESS-a

04. jan 2024.