Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Uprava Škole

Rukovodilac odseka Visoka turistička škola strukovnih studija u Beogradu
dr Vladimir Pavković