Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
Zaduženi za praksu
POSTUPAK REGULISANJA PRAKSE ON-LINE PRIJAVA AKTUELNE PRAKSE KODEKS PONAŠANJA ZADUŽENI ZA PRAKSU GALERIJA SPOMENAR STRUČNE PRAKSE ARHIVA VESTI

Zaduženi za stručnu praksu

Vođa tima za stručnu praksu

Koordinator za stručnu praksu

I godina

II godina

III godina