Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Upis DRUGE, TREĆE, PRODUŽENE i OBNOVE godine u školskoj 2021/22. godini
05. okt 2021.

Poštovani studenti, obaveštavamo vas da se od ove godine upis II, III i produžene godine obavlja on-line, putem studentskog sistema Indeks.

Upis godine će biti moguć zaključno sa 17. oktobrom 2021. Molimo da obavite upis do ovog termina, radi lakše organizacije nastave.

Procedura je sledeća - student najpre izvrši upis, a zatim na osnovu informacija o školarini i ratama vrši uplatu. Uplatnicu sprovodi kroz sistem, čeka odobrenje uplate (uplatnice se odobravaju radnim danima od 8h do 14h) i zatim raspoloživi iznos koristi za plaćanje školarine. Uplaćivanje svih ostalih rata se vrši na isti način tokom godine u skladu sa dinamikom plaćanja.

Upis se obavlja kroz nekoliko jednostavnih koraka i može biti prekinut u svakom trenutku - u tom slučaju neće biti izvršene nikakve promene u sistemu. Kasnije, može biti ponovo započet.

Godina studija i status

Na prvom panelu prikazani su sledeći podaci:

Ovi podaci se prikazuju automatski na osnovu trenutno upisane godine studija, prikupljenih ESPB poena i rangiranja za budžet i ne možete ih menjati. Ako uočite grešku, prekinite upis i obratite se studentskoj službi za pomoć.

Za sve specifične potrebe (status mirovanja i sl.) molimo vas da najpre obavite upis, a onda se obratite studentskoj službi.

Izbor modula

Modul biraju samo studenti generacije 2015 i novijih, kada prvi put upisuju III godinu studija. Bira se tačno jedan od ponuđenih modula.

Izbor predmeta

Studenti generacije 2007 i novijih biraju predmete koje upisuju u narednoj školskoj godini. Ponuđen je izbor predmeta iz godine studija koja se upisuje prvi put (novi predmeti) i nepoloženih predmeta iz prethodnih godina (predmeti koji se prenose). Pošto takođe imaju vrednost u ESPB poenima, u izbor su uključeni i stručna praksa i završni ispit.

Student ima slobodu izbora predmeta koje želi da upiše ili prenese, uz nekoliko ograničenja:

Pravila za izračunavanje školarine su sledeća:

Tokom izbora predmeta, student je informisan o ukupnoj ceni školarine.

Ako student planira da vrši priznavanje ispita, te predmete ne upisuje, s obzirom da ih ne pohađa i ne polaže.

Molimo studente koji prvi put upisuju II godinu studija, da vode računa o broju ESPB poena koje upisuju, zbog rangiranja za upis III godine na teret budžeta.

Molimo studente da kada biraju predmete vode računa o pravilima koja važe za neke od njih - na primer, besmisleno je upisati strani jezik A2, ako nije upisan (prenet) strani jezik A1 (u slučaju ako nije položen).

Student, u upisanoj školskoj godini, može pohađati i polagati samo predmete koje je upisao. Student može obavljati stručnu praksu ili pristupiti izradi završnog rada, samo ako je izabrao stručnu praksu, odnosno završni ispit. Jednom upisani predmeti se kasnije tokom školske godine ne mogu "otkazati".

Ne postoji druga "školarina" osim one izračunate na osnovu izabranih ESPB poena. Za strane studente iznosi su prikazani u EUR, s tim da oni vrše plaćanje u dinarskoj protivvrednosti.

Studenti generacije 2006. i starijih, ne biraju predmete, već plaćaju fiksni iznos školarine.

ŠV obrazac

ŠV-20 obrazac popunjavaju svi studenti. Ovaj obrazac se popunjava isključivo za račun Republičkog zavoda za statistiku i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, za Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP). Škola ne obrađuje podatke prikupljene na ovaj način niti ih ustupa ostalim trećim licima.

Neki od podataka se popunjavaju automatski (ime studenta, JMBG...) i ne mogu se menjati. Ako primetite grešku koju ne možete sami da ispravite, prekinite upis i obratite se studentskoj službi kako bi se podaci promenili.

Sva polja moraju biti popunjena osim onih za koje je navedeno suprotno (npr. nacionalna pripadnost). Student je odgovoran za ispravno popunjene podatke. Škola zadržava pravo da poništi upis zbog neregularno popunjenog ŠV obrasca (upisani nemogući podaci i sl).

Upis godine

Poslednji panel služi za finalnu proveru podataka, gde student može prekontrolisati izabrane predmete i iznos školarine, pre potvrde upisa. Ako je sve u redu, na početnom ekranu, u tabeli upisa će biti prikazan novi upis.

Grafičko uputstvo za UPIS GODINE

Grafičko uputstvo za UNOS UPLATNICE

Grafičko uputstvo za PLAĆANJE ŠKOLARINE

Iako je tokom izrade ovog podsistema uložen najveći mogući napor kako bi se izbegle greške, svesni smo da bi neke svakako mogle da se pojave. Ako primetite nepravilnosti u funkcionisanju sistema ili u podacima, molimo da ih prijavite. Ovom prilikom vam se unapred izvinjavamo i zahvaljujemo na strpljenju.