Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Next Destination Balkan: Agritourism Landscape Development – LANDS
08. apr 2021.

Visoka turistička škola učestvuje u realizaciji projekta Next Destination Balkan: Agritourism Landscape Development – LANDS finansiranog od strane Evropske unije kroz program Erasmus + (Capacity Building) i biće realizovan u periodu od 15.10.2017. do 15.10. 2020. godine.

Osnovni cilj projekta je izgradnja kapaciteta visokog obrazovanja za aktivnu ulogu u razvoju društva, sa ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima kroz diverzifikaciju ruralne ekonomije. Specifični podciljevi su:

Koordinator projekta:
Visoka poljoprivredno-prehrambena škola Prokuplje (Srbija)

Partneri na projektu:
Univerzitet u Sarajevu (BiH)
Univerzitet Primorska, Portorož (Slovenija)
Regionalna razvojna agencija JUG, Niš (Srbija)
Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd (Srbija)
Regionalna razvojna agencija Zlatibor, Užice (Srbija)
Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija, Užice (Srbija)
Univerzitet Transilvanija, Brašov (Rumunija)
Univerzitet "Džemal Bijedić", Mostar (BiH)
Slovački Poljoprivreni univerzitet, Nitra (Slovačka)
Poljoprivredni univerzitet Atine (Grčka)
Regionalna razvojna agencija SERDA, Sarajevo (BiH)

Program ‘’Upravljanje domaćinstvom u agroturizmu’’

Program ‘’Kreiranje programa za goste’’

Sajt projekta: www.landsproject.net

 beograd 1
 beograd 2
 Odluka o utvrdjivanju programa obrazovanja-LANDS