Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
Kontakt informacije

Visoka turistička škola

11070 Novi Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 152a (bivši Bulevar AVNOJ-a)

Lokacija škole na PlanPlus-u

TELEFONI:
011/ 2698 222, lokali 12,13, i 24,
2698 206, 3196 630, 3196 631

TEL/FAX: 011/ 2698-205

WEB: www.visokaturisticka.edu.rs
E-MAIL: