Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
2021 2020 2019 2018 2017

Arhiva vesti

April 2021.

Sabra Travel agencija – oglas za praksu 2021.

07. apr 2021.
Turistička agencija Sabra Travel iz Beograda oglašava slobodna mesta za obavljanje stručne prakse.

Praksa bi se odvijala u agenciji i obuhvata aktvnosti: davanja osnovnih informacija putnicima u vezi aranžmana, korespodenciju putem telefona, emailova i slično.

Zainteresovani studenti mogu poslati svoj CV sa obaveznim brojem svog telefona na e-mail sabra@sabra.rs .
Rok za prijavu je do kraja maja.

Više o agenciji možete pronaći na linku: www.sabra.rs

USLOVI:
  • Studenti III godine studija
  • Znanje engleskog jezika
  • Veštine komunikacije

Rešenje o uvidu javnosti

02. apr 2021.

Stavlja se na uvid javnosti Izveštaj o prijavljenim kandidatima i utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i prijem u radni odnos nastavnika u zvanju višeg predavača za užu naučnu oblast Anglistika - Engeski jezik, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od pet godina, jedan izvršilac u Odseku Visoka turistička škola broj T10-1/62 od 02.04.2021 godine.

Mart 2021.

Rešenje o uvidu javnosti

31. mar 2021.

Stavlja se na uvid javnosti Izveštaj o prijavljenim kandidatima i utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i prijem u radni odnos nastavnika u zvanju predavača za užu naučnu oblast Turizam i hotelijerstvo, za potrebe nastave na Katedri za menadžment i marketing, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od pet godina, dva izvršioca u Odseku Visoka turistička škola broj T10-1/60 od 31.03.2021 godine.

Februar 2021.

Kontiki Travel&Big Blue – konkurs za rad na destinacijama Turska i Egipat 2021.

17. feb 2021.

Turističkoj agenciji Kontiki Travel & Big Blue su potrebni vodiči, pratioci i transferisti kao predstavnici agencije na destinacijama Turska i Egipat tokom letnje sezone (od maja do septembra). Zainteresovani studenti mogu poslati svoj CV sa obaveznim brojem svog telefona na e-mail dusan.anastasov@kontiki.rs Nakon intervjua, odabrani studenti će proći obuku u agenciji sa ciljem pripreme za rad na destinaciji.

Studenti svih godina studija se mogu prijaviti kao i diplomirani studenti odseka Visoke turističke škole. Rok za prijavu je do kraja februara. Više o agenciji možete pronaći na linku: https://www.kontiki.rs

USLOVI:

  • Znanje engleskog jezika
  • Veštine timskog rada
  • Komunikativnost

Važno obaveštenje - POZIVI NA BROJ PRILIKOM UPLATA

08. feb 2021.

Obaveštavamo studente Akademije strukovnih studija Beograd, odsek Visoka turistička škola da prilikom uplate OBAVEZNO upišu poziv na broj.

  • T51- za ispite i u nastavku postojeći poziv na broj
  • T52- za školarine i u nastavku postojeći poziv na broj
  • T56- za ostale naknade i u nastavku postojeći poziv na broj

Postojeći poziv na broj za svakog studenta može se videti u sistemu Indeks u prozoru "Moj račun".Uplatnice bez poziva na broj neće biti obrađene.

Uplate se odobravaju isključivo radnim danima od 800 do 1500.

KARIJERNO VOĐENjE I SAVETOVANjE – PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA – 2020. godina – Euroguidance centar Srbija

05. feb 2021.

Tempus Fondacija je u okviru centra Euroguidance - evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju, na konkursu održanom 2020.godine, odabrala aktivnost „Iz prve stRUKE“ koja se sprovodi na odseku Visoke turističke škole, za Priručnik karijernog vođenja i savetovanja. Priručnik je dostupan ovde.

Priručnik obuhvata aktivnosti koje doprinose razvoju veština upravljanja karijerom (VUK) kod mladih, i specifično unapređivanju veština samoprocene ličnih karakteristika i načina za njihovo predstavljanje. Više o aktivnostima možete pogledati na https://euroguidance.rs/resursi/prirucnik2020/

Januar 2021.

Važno obaveštenje

29. jan 2021.

Od 01.02.2021. godine školarine i ostale naknade studenti plaćaju ISKLJUČIVO na TEKUĆI RAČUN broj:

840-2115666-34

Poziv na broj ostaju nepromenjeni i OBAVEZNO ih upisati na uplatnicama. Uplatnice bez poziva na broj neće biti obrađene.

Uplate se odobravaju isključivo radnim danima od 800 do 1500.

Kao poziv na broj navodi se jedinstveni broj za svakog studenta koji se može videti u sistemu Indeks u prozoru "Moj račun"

Uprava Akademije strukovnih studija Beograd

April 2021.

Rezultati popravnog kolokvijuma iz Turističke geografije - Grupa A

16. apr 2021.

II kolokvijum iz predmeta Poslovni turizam

15. apr 2021.

II kolokvijum iz predmeta Životna sredina i održivi razvoj turizma

15. apr 2021.

Usmeni deo ispita iz predmeta Statistika u turizmu

14. apr 2021.

Rezulati ispita iz predmeta Medijske komunikacije

13. apr 2021.

Rezultati ispita iz predmeta Poslovno komuniciranje

12. apr 2021.

Drugi kolokvijum iz predmeta Turističko vođenje

12. apr 2021.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo kod dr Mirjane Ilić

12. apr 2021.

Obaveštenje za studente korisnike studentskih kredita i stipendija

12. apr 2021.

Rezulati ispita iz Nemačkog jezika (mr Maša Polillo)

12. apr 2021.

Usmeni deo i upis ocene iz informatičkih predmeta u APRILSKOM roku

10. apr 2021.

II kolokvijum iz predmeta Turistička geografija - Grupa A

08. apr 2021.

II kolokvijum iz predmeta Turistički resursi Srbije

08. apr 2021.

Rezultati ispita Francuski jezik B3

08. apr 2021.

Obaveštenje za studente grupe za Nemački jezik B2

08. apr 2021.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Drugi kolokvijum iz predmeta Turistička geografija (Grupa B)

07. apr 2021.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

07. apr 2021.

dr E. Lipovšek

Dopuna obaveštenja o kolokvijumima iz Engleskog jezika A1 i B1 za studente prve godine

07. apr 2021.

dr Milina Kosanović

Obaveštenje za studente za predmet Nemački jezik B2

07. apr 2021.

Promena termina ispita kod Renate Pindžo

06. apr 2021.

Praktični delovi iz informatičkih predmeta u APRILSKOM roku

06. apr 2021.

Rezultati ispita iz predmeta Ekonomika turizma, održanog 06.04.2021. g.

06. apr 2021.

Obaveštenje za studente koji su u školskoj 2020/21 upisali predmet Istorija civilizacije

05. apr 2021.

Predmetni profesor
dr Bojana Plemić

Obaveštenje za studente koji su u školskoj 2020/21 upisali predmet Kulturno nasleđe i turizam

05. apr 2021.

Predmetni profesor
dr Bojana Plemić

Termini polaganja usmenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, A2 i A3 kod dr Miline Kosanović

05. apr 2021.

dr Milina Kosanović

Ispiti iz predmeta Poslovno komuniciranje i Medijske komunikacije

05. apr 2021.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Geografije

05. apr 2021.

Raspored polaganja ispita iz predmeta Poslovanje turističkih agencija kod mr Jasmine Leković

05. apr 2021.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo i  Računovodstvo u turizmu kod dr Miroslave Petrevske

01. apr 2021.

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo   i  Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

01. apr 2021.

Ispit iz predmeta Poslovno komuniciranje

01. apr 2021.

Ispit iz predmeta Medijske komunikacije

01. apr 2021.

Mart 2021.

Ispiti iz informatičkih predmeta u APRILSKOM roku

31. mar 2021.

II kolokvijum iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

30. mar 2021.

Predmetni profesor
dr Marija Najdić

Drugi kolokvijum iz Ruskog jezika

30. mar 2021.

Usmeni deo ispita iz predmeta Nemački jezik (mr Ivana Stojanović) 

30. mar 2021.

mr Ivana Stojanović

Termini PRVOG POPRAVNOG/dodatnog i DRUGOG kolokvijuma iz Nemačkog jezika A1 (NJA1) i B2 (NJB2)

30. mar 2021.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Engleski jezik A2 i Engleski jezik B2: popravni kolokvijum

29. mar 2021.

dr Smiljka Kesić

Promena termina ispita iz predmeta Poslovanje turističkih agencija, Upravljanje ljudskim resursima u turizmu i Upravljanje hotelskim personalom

29. mar 2021.

Predmetni nastavnik,
dr Jelisaveta Vučković, profesor

I kolokvijum iz predmeta Saobraćaj i turizam

29. mar 2021.

Termini prvog i drugog kolokvijuma iz Engleskoj jezika A1 i B1

28. mar 2021.

dr Milina Kosanović

Usmeni deo ispita iz predmeta Ruski jezik

28. mar 2021.

Milana Borković

Drugi kolokvijum iz predmeta Istorija civilizacije

28. mar 2021.

Predmetni profesor:
dr Bojana Plemić

Drugi kolokvijum iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

28. mar 2021.

Predmetni profesor:
dr Bojana Plemić

Ispiti iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu i Turističko vođenje

26. mar 2021.

Predmetni profesor
dr Marija Najdić

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Istorija civilizacije

26. mar 2021.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

25. mar 2021.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Upravljanje hotelskim personalom

25. mar 2021.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

25. mar 2021.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Upravljanje kvalitetom u turizmu

24. mar 2021.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta  Računovodstvo u turizmu, grupa A

24. mar 2021.

Oglas za posao: Falkensteiner Hotels & Residences

23. mar 2021.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Turistička geografija - Grupa A

23. mar 2021.

Rezultati I kolokvijuma iz Strategijskog upravljanja u hotelijerstvu

22. mar 2021.

Popravni kolokvijum iz predmeta Turistička geografija - Grupa A

22. mar 2021.

Drugi kolokvijum iz predmeta Računovodstvo u turuzmu

22. mar 2021.

Uvid u testove i ostvarene rezultate prvog kolokvijuma iz predmeta Marketing u turizmu

22. mar 2021.

I kolokvijum iz predmeta Poslovni turizam

18. mar 2021.

Važno obaveštenje – za studente koji slušaju predmet: Nemački jezik B2

17. mar 2021.

Rezultate prvog kolokvijuma iz Turističkog vođenja

17. mar 2021.

EJA2 i EJB2: novi termin polaganja popravnog KOLOKVIJUMA

16. mar 2021.

dr S. Kesić

I kolokvijum iz predmeta Turistički resursi Srbije

15. mar 2021.

Prvi kolokvijum iz E-poslovanja

15. mar 2021.

Prvi kolokvijum iz predmeta Rezervacioni sistemi u turizmu

15. mar 2021.

Predmetni nastavnici

Osnovi računarstva - kolokvijum iz WORD-a

15. mar 2021.

Predmetni nastavnici

Konsultacije kod dr Mirjane Ilić

15. mar 2021.

Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

11. mar 2021.

Predmetni nastavnik
dr Jelisaveta Vučković, profesor

Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljanje hotelskim personalom

11. mar 2021.

Predmetni nastavnik
dr Jelisaveta Vučković, profesor

I Kolokvijum iz predmeta Upravljanje kvalitetom u turizmu

11. mar 2021.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1 i A3 kod dr Miline Kosanović

11. mar 2021.

dr Milina Kosanović

I Kolokvijum  iz predmeta Računovodstvo u turizmu,  Grupa A

09. mar 2021.

Konsultacije za praksu za drugu godinu kod dr Mirjane Ilić

09. mar 2021.

I kolokvijum iz predmeta Životna sredina i održivi razvoj turizma

09. mar 2021.

Engleski jezik A2 i Engleski jezik B2: popravni kolokvijum

09. mar 2021.

dr S. Kesić

Prvi kolokvijum iz predmeta Turističko vođenje

08. mar 2021.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu

08. mar 2021.

dr Mirjana Ilić

I kolokvijum iz predmeta Turistička geografija - Grupa B

04. mar 2021.

dr Dušan Kićović

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

03. mar 2021.

dr E. Lipovšek

Prvi kolokvijum iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

03. mar 2021.

Predmetni profesor
dr Bojana Plemić

Prvi kolokvijum iz predmeta Istorija civilizacije

03. mar 2021.

Predmetni profesor
dr Bojana Plemić

Martovski ispitni rok — Nemački jezik

02. mar 2021.

mr Ivana Stojanović

Ispiti iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu i Turističko vođenje

02. mar 2021.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

I kolokvijum iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

02. mar 2021.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Novi termin ispita iz Engleskog jezika kod dr Miline Kosanović

01. mar 2021.

dr Milina Kosanović

I kolokvijum iz predmeta Turistička geografija - Grupa A

01. mar 2021.

Februar 2021.

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo i  Računovodstvo u turizmu u martovskom ispitnom roku (dr Miroslava Petrevska)

28. feb 2021.

Ispiti iz informatičkih predmeta u MARTOVSKOM roku

27. feb 2021.

Martovski ispitni rok — Ruski jezik

26. feb 2021.

Milana Borković

Engleski jezik A1: martovski ispitni rok

25. feb 2021.

dr S. Kesić

Informacije u vezi sa predmetima Upravljanje ljudskim resursima u turizmu i Upravljanje hotelskim personalom

23. feb 2021.

dr Jelisaveta Vučković

Termini polaganja kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu za grupu B

19. feb 2021.

dr Mirjana Ilić

Obaveštenje o održavanju nastave iz predmeta Nemački jezik A1

18. feb 2021.

mr Ivana Stojanović

Rezultati prvog kolokvijuma iz Nemačkog jezika B1 i A2

17. feb 2021.

mr Maša Polillo

Kontiki Travel&Big Blue – konkurs za rad na destinacijama Turska i Egipat 2021.

17. feb 2021.

Dan državnosti - neradni dani

12. feb 2021.

Uprava Škole

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Namčki jezik A1

11. feb 2021.

mr Ivana Stojanović

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Namčki jezik B2

11. feb 2021.

mr Ivana Stojanović

Kolokvijumi  iz predmeta Marketing u turizmu (grupa A + grupa B)

11. feb 2021.

Predmetni profesori
dr Violeta Tošić
mr Milenko Đurić

Obaveštenje o održavanju nastave iz predmeta NEMAČKI JEZIK B2

10. feb 2021.

mr Ivana Stojanović

Uvodno predavanje iz predmeta Osnovi računarstva

09. feb 2021.

Uvodno predavanje iz predmeta Elektronsko poslovanje

09. feb 2021.

Uvodno predavanje iz predmeta Rezervacioni sistemi u turizmu

09. feb 2021.

Uvodno predavanje iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

07. feb 2021.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika B3

07. feb 2021.

Predmetni nastavnik
mr Maša Polillo

Kolokvijum iz predmeta RUSKI JEZIK A1, RUSKI JEZIK B1, RUSKI JEZIK A2, RUSKI JEZIK B2

07. feb 2021.

Predmetni nastavnik
Milana Borković

Uvodno predavanje iz predmeta Računovodstvo u turizmu,  Grupa A

07. feb 2021.

Obaveštenje za studente za predmet Saobraćaj i turizam

06. feb 2021.

Obaveštenje o održavanju nastave iz predmeta RUSKI JEZIK A1, RUSKI JEZIK A2, RUSKI JEZIK B1 i RUSKI JEZIK B2

06. feb 2021.

Milana Borković

Početak nastave u letnjem semestru

05. feb 2021.

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu

04. feb 2021.

KARIJERNO VOĐENjE I SAVETOVANjE – PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA – 2020. godina – Euroguidance centar Srbija

04. feb 2021.

Prvi kolokvijum iz Nemačkog jezika (mr Ivana Stojanović)

02. feb 2021.

Rezultati pismenog dela ipita iz Francuskog jezika

01. feb 2021.

Ispit iz predmeta Poslovno komuniciranje

01. feb 2021.

Januar 2021.

Upis ocena iz predmeta Osnovi ekonomije

29. jan 2021.

Predmetni profesor
dr Renata Pndžo

Promena računa za uplate

28. jan 2021.

Uprava Škole

Polaganje pismenog dela ispita iz predmeta Statistika u turizmu

26. jan 2021.

Ispit iz predmeta Poslovno komuniciranje

25. jan 2021.

Ispit iz predmeta Medijske komunikacije

25. jan 2021.

Ispiti iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu i Turističko vođenje

25. jan 2021.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

25. jan 2021.

dr E. Lipovšek

Ispiti iz informatičkih predmeta u JANUARSKOM roku

22. jan 2021.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta  Osnovi ekonomije, grupa B

22. jan 2021.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta  Osnovi menadžmenta

22. jan 2021.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika kod dr M. Kosanović

22. jan 2021.

dr Milina Kosanović

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

20. jan 2021.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovno komuniciranje

20. jan 2021.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Medijske komunikacije

20. jan 2021.

Rezultati ispita iz Ekonomike turizma održanog 20.01.2021.godine

20. jan 2021.

Usmeni deo ispita iz Ruskog jezika A3 i B3

20. jan 2021.

Raspored polaganja ispita iz predmeta Osnovi ekonomije kod dr Renate Pindžo

19. jan 2021.

Rezultati drugog i popravnog prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A3

19. jan 2021.

dr E. Lipovšek

Rezultati drugog i popravnog prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik B3

19. jan 2021.

dr E. Lipovšek

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Selektivni oblici turizma

18. jan 2021.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma

18. jan 2021.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Turistički proizvod i razvoj destinacije

17. jan 2021.

mr Jasmina Leković

ENGLESKI JEZIK B2: seminar/studentske prezentacije

16. jan 2021.

dr Smiljka Kesić

ENGLESKI JEZIK A2: prvi redovni KOLOKVIJUM

16. jan 2021.

dr Smiljka Kesić

ENGLESKI JEZIK B2: prvi redovni KOLOKVIJUM

16. jan 2021.

dr Smiljka Kesić

Promena termina ispita iz predmeta Kulturno nasledje i turizam i Istorija civilizacije

15. jan 2021.

Predmetni profesor
Bojana Plemic

Kolokvijumi i ispiti iz predmeta Nemački jezik - mr Ivana Stojanović

15. jan 2021.

Prvi kolokvijum iz Nemačkog jezika (mr Maša Polillo)

12. jan 2021.

Raspored polaganja ispita iz predmeta Poslovanje turističkih agencija kod mr Jasmine Leković

11. jan 2021.

Termin usmenog ispita iz Engleskog jezika kod dr Miline Kosanović

11. jan 2021.

dr Milina Kosanović

Kolokvijum iz predmeta Ruski jezik A3 i B3

11. jan 2021.

Informatika u turizmu - PRAKTIČNI DELOVI ISPITA

11. jan 2021.

Drugi kolokvijum (glava 3. i glava 4.) iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

11. jan 2021.

Drugi kolokvijum iz predmeta Selektivni oblici turizma

08. jan 2021.

Raspored polaganja II kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma

05. jan 2021.

Drugi kolokvijum iz predmeta Poslovno komuniciranje

05. jan 2021.

Drugi kolokvijum iz predmeta Medijske komunikacije

05. jan 2021.

Obaveštenje o kolokvijumima iz predmeta Engleski A3 i B3

05. jan 2021.

dr E. Lipovšek

Raspored polaganja ispita iz predmeta Osnovi menadžmenta

05. jan 2021.

Raspored polaganja ispita iz predmeta Preduzetništvo kod dr Renate Pindžo

05. jan 2021.

Raspored polaganja ispita iz predmeta Osnovi ekonomije kod dr Miroslave Petrevske

05. jan 2021.

II kolokvijum iz predmeta Osnovi menadžmenta

05. jan 2021.

II kolokvijum iz predmeta Osnovi ekonomije

05. jan 2021.