Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
2021 2020 2019 2018 2017

Arhiva vesti

Januar 2021.

Promena termina ispita iz predmeta Kulturno nasledje i turizam i Istorija civilizacije

15. jan 2021.

Predmetni profesor
Bojana Plemic

Kolokvijumi i ispiti iz predmeta Nemački jezik - mr Ivana Stojanović

15. jan 2021.

Prvi kolokvijum iz Nemačkog jezika (mr Maša Polillo)

12. jan 2021.

Raspored polaganja ispita iz predmeta Poslovanje turističkih agencija kod mr Jasmine Leković

11. jan 2021.

Termin usmenog ispita iz Engleskog jezika kod dr Miline Kosanović

11. jan 2021.

dr Milina Kosanović

Kolokvijum iz predmeta Ruski jezik A3 i B3

11. jan 2021.

Informatika u turizmu - PRAKTIČNI DELOVI ISPITA

11. jan 2021.

Drugi kolokvijum (glava 3. i glava 4.) iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

11. jan 2021.

Drugi kolokvijum iz predmeta Selektivni oblici turizma

08. jan 2021.

Raspored polaganja II kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma

05. jan 2021.

Drugi kolokvijum iz predmeta Poslovno komuniciranje

05. jan 2021.

Drugi kolokvijum iz predmeta Medijske komunikacije

05. jan 2021.

Obaveštenje o kolokvijumima iz predmeta Engleski A3 i B3

05. jan 2021.

dr E. Lipovšek

Raspored polaganja ispita iz predmeta Osnovi menadžmenta

05. jan 2021.

Raspored polaganja ispita iz predmeta Osnovi ekonomije kod dr Renate Pindžo

05. jan 2021.

Raspored polaganja ispita iz predmeta Preduzetništvo kod dr Renate Pindžo

05. jan 2021.

Raspored polaganja ispita iz predmeta Osnovi ekonomije kod dr Miroslave Petrevske

05. jan 2021.

II kolokvijum iz predmeta Osnovi menadžmenta

05. jan 2021.

II kolokvijum iz predmeta Osnovi ekonomije

05. jan 2021.