Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Rang lista za upis studenata

Na osnovu člana 97. Statuta Akademije strukovnih studija Beograd, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2021/2022. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Jedinstvenu (privremenu) rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija 2021/2022. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Pretraga

Otkucajte prvi broj šifre (npr. ako je vaša šifra 123-IV-56 otkucajte 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

Rang lista

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 3-III-1Sonja (Slobodan) Pavlović35.74 22.00 30.00 87.74
2. 2-VIII-2Milena (Ivan) Skoko22.78 24.00 24.00 76.04
3. 1-VIII-1Anita (Srđan) Božović21.72 26.00 24.00 71.72

Preliminarna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
ROMSKA NACIONALNA MANJINA

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO

Preliminarna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
STUDENTI SA INVALIDITETOM

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO

Preliminarna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
SRPSKI DRŽAVLJANI KOJI SU SREDNJU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO

Napomena

  1. Kandidati od broja 1. do broja 3. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
  2. Podnošenje prigovora Komisiji za upis na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi (Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse od 1.000 dinara) 28. septembra 2021. godine od 1000 do 1200 časova (kancelarija broj 10 - glavni ulaz).
  3. Donošenje odluke po prigovoru 28. septembra 2021. od 1200 do 1400 časova.
  4. Podnošenje žalbe predsedniku Akademije na rešenje Komisije za upis 29. septembra 2021. godine, do 1000 časova (kancelarija 10, na glavnom ulazu).
  5. Rešavanje po žalbi, 29. septembra 2021. godine, od 1200 do 1400 časova.
  6. Ova rang lista je privremena do okončanja postupka po žalbama.
  7. Objavljivanje konačne rang liste, 29. septembraa 2021. godine do 1700 časova.

Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

U Beogradu
27. septembar 2021. godine
Konkursna potkomisija za sprovođenje upisa
  1. dr Maja Ćosić, predsednik

  2. dr Violeta Tošić, član

  3. dr Jelisaveta Vučković, član