Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
2023 2022 2021 2020 2019

Arhiva vesti

Septembar 2023.

Produžetak roka za završetak studija

28. sep 2023.

Studentima kojima je istekao rok za završetak studija u dvostrukom odnosno trostrukom broju školskih godina potebnih za realizaciju studijskog programa, na lični zahtev se može produžiti rok za završetak studija za godinu dana po započetom studijskom programu, uslovima i pravilima studiranja u školskoj 2023/24. godini.

Studenti generacija 2017 i starijih mogu produžiti studije po nastavnom planu po kome su studirali u školskoj 2022/23. godini, uz podnetu molbu predsednici Akademije strukovnih studija Beograd.

Obrazac molbe se može preuzeti u studentskoj službi Odseka kod referenta Aleksandra Radosavljevića.

Upis putem studentskog sistema Indeks će biti omogućen studentima koji popune i predaju molbu najkasnije do 16. Oktobra 2023. godine.

Upis produžene godine studija u školskoj 2023/24 godini

28. sep 2023.

Strudenti koji upisuju produženu godinu studija u školskoj 2023/24 godini, a bili su upisani u školskoj 2022/23. kao student na produženoj godini mogu izvršiti upis preko aplikacije indeks najkasnije do 16. Oktobra 2023. godine. Nakon izvršenog upisa, potrebno je overiti indeks na šalteru škole, a termin overe će biti naknadno objavljen.

Studenti koji su nisu bili upisani u školskoj 2022/23 godini, a žele da nastave svoje studiranje, potrebno je da prvo popune obrazac molbe kod referenta Aleksandra Radosavljevića, a nakon toga će im biti omogućen upis u školskoj 2023/24 godini.

Raspodela indeksa za brucoše osnovnih  i master strukovnih studija upisanih u školskoj 2023/24.g

28. sep 2023.

Studenti („brucoši“) koji nisu preuzeli svoj indeks to mogu učiniti po završetku svečanog prijema brucoša u ponedeljak, 02.10.2023.g a najkasnije do petka, 06.10.2023. g. na šalteru studentske službe od 10.00-13.00

SVEČANI PRIJEM BRUCOŠA

27. sep 2023.

Pozivaju se studenti upisani u prvu godinu studija na SVEČANI POČETAK NOVE ŠKOLSKE GODINE, koji će se održati u PONEDELJAK, 2. oktobra 2023. godine, u SALI A5, u 10:00 časova.

Uprava Odseka

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2023/2024.

27. sep 2023.

Kandidati KOJI STEKNU PRAVO NA UPIS podnose:

 1. ORIGINALNA DOKUMENTA

  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
  • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i
  • državljanstvo Republike Srbije (da ne bude starije od 6 meseci),
  • izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom.
 2. Troškovi upisa 3.500,oo dinara uplatom na žiro račun škole 840-2115666-34, sa pozivom na broj T56
 3. DVE FOTOGRAFIJE FORMATA 3,5 x 4,5 cm
 4. Fotokopija lične karte
 5. Dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 25.000 dinara za studente koji plaćaju školarinu (samofinansirajući studenti) uplatom na žiro račun škole 840-2115666-34, sa pozivom na broj T52
 6. Članarina za Zdravstveno potporno udruženje za školsku 2023/24 godinu 400,00 dinara plaća se u gotovini na dan upisa.
 7. Dokaz o uplati članarine za Studentsku konferenciju Akademija strukovnih studija Srbije (SKASSS) u iznosu od 100,00 dinara uplatom na žiro račun škole 840-2115666-34, sa pozivom na broj T56
 8. Indeks i ŠV obrazac (dobijaju se u Školi).

SVE UPLATE SE VRŠE ODVOJENO

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa u prvu godinu master strukovnih studija školske 2023/2024.

27. sep 2023.

 • Overenu fotokopiju diplome završenih osnovnih strukovnih studija (180 ESPB) ili original uverenja o diplomiranju ili potvrda o usaglašenom stručnom nazivu
 • Izvod iz matične kgnjige rođenih sa hologramom (original)
 • Uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci (original)
 • Troškovi upisa 3.500,oo dinara – uplatom na Žiro račun škole 840-2115666-34, sa pozivom na broj T56
 • Dve fotografije formata 3,5 x 4,5cm (primerene Indeksu kao zvaničnom identifikacionom dokumentu)
 • Uplatu članarine za Studentsku konferenciju Akademija strukovnih studija Srbije (SKASSS) u iznosu od 100,00 dinara uplatom na Žiro račun škole 840-2115666-34, sa pozivom na broj T56
 • Prvu ratu školarine u iznosu od 36.000,00 dinara uplatiti isključivo u pošti ili banci na tekući račun Akademije strukovnih studija Beograd:

Primalac: Akademija strukovnih studija Beograd,

Bulevar Zorana Đinđića 152a,

Žiro račun škole 840-2115666-34, sa pozivom na broj T52

Pri upisu predati originalnu uplatnicu.

Raspodela indeksa za brucoše osnovnih  i master strukovnih studija upisanih u školskoj 2023/24.g

27. sep 2023.

Studenti („brucoši“) koji nisu preuzeli svoj indeks to mogu učiniti po završetku svečanog prijema brucoša u ponedeljak, 02.10.2023.g a najkasnije do petka, 06.10.2023. g. na šalteru studentske službe od 10.00-13.00

Preliminarna lista za prelazak na budžet - II i III GODINA

27. sep 2023.

Objavljena je rang lista studenata za studije koje se finansiraju iz budžeta u školskoj 2023/24. godini.

Prigovori na rang listu, mogu se uložiti 28. septembra, od 1000-1200, u kancelariji 10, pismenim putem, uz indeks.

Konačna rang lista biće objavljena u PETAK, 29. septembra 2023. do 1700 časova.

Konačna rang lista za upis studenata na MASTER STUDIJE u trećem upisnom roku

27. sep 2023.
RASPORED UPISA
 1. Upis kandidata prema konačnoj rang listi će se obaviti u ČETVRTAK (28. septembra), od 900 do 1300 časova, u prostorijama Odseka Visoka turistička škola.
 2. Kandidati od broja 1. do broja 9. upisuju se kao studenti koji plaćaju školarinu.
 3. Obaveštenje o broju nepopunjenih mesta za samofinansirajuće studente biće objavljeno na sajtu Škole u PONEDELJAK 2. OKTOBRA do 1800 časova.

KONAČNU RANG-LISTU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2023/2024. GODINE – STUDIJSKI PROGRAM POSLOVNA EKONOMIJA U TURIZMU MOŽETE POGLEDATI KLIKOM NA LINK DALJE.

...dalje

Konačna rang lista za upis studenata na OSNOVNE STUDIJE u trećem upisnom roku

27. sep 2023.
RASPORED UPISA
 1. Upis kandidata prema konačnoj rang listi će se obaviti u ČETVRTAK (28. septembra), od 900 do 1300 časova, u prostorijama Odseka Visoka turistička škola.
 2. Kandidati od broja 1. do broja 7. upisuju se kao studenti koji plaćaju školarinu.
 3. Obaveštenje o broju nepopunjenih mesta za samofinansirajuće studente biće objavljeno na sajtu Škole u PONEDELJAK, 2. oktobra do 1800 časova.

Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama (osim dobrovoljne uplate od 400,oo dinara za ZPU, koja se vrši prilikom upisa). Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.

Kandidati koji se upisuju kao studenti koji plaćaju školarinu, podnose i dokaz o uplati prve rate školarine.

Pročitajte važno obaveštenje o dokumentaciji koja se podnosi prilikom upisa i potrebnim uplatama.

KONAČNU RANG-LISTU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2023/2024. GODINE – STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA I TURIZAM MOŽETE POGLEDATI KLIKOM NA LINK DALJE.

Molimo kandidate da se informišu na sajtu u vezi izbornih predmeta, pošto će strane jezike i izborne predmete iz prve godine (Osnovi prava, Sociologija, Osnovi računarstva) birati prilikom upisa.

Opisi predmeta se nalaze na stranici Predmeti.

...dalje

OKTOBARSKI 2 ISPITNI ROK

26. sep 2023.

Obaveštavaju se studenti da će se Oktobarski 2 ispitni rok održati od 04.10. do 06.10.2022. godine.

Za detaljne informacije kliknite na link "dalje".

...dalje

Jedinstvena rang lista za upis studenata na MASTER

26. sep 2023.

Obaveštavamo kandidate koji su konkurisali za upis u prvu godinu MASTER STRUKOVNIH STUDIJA u trećem upisnom roku, da je objavljena JEDINSTVENA (PRELIMINARNA) RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA u školsku 2023/2024. godinu na studijski program POSLOVNA EKONOMIJA U TURIZMU.

...dalje

Humanitarna organizacija "Dečje srce"

25. sep 2023.

Dragi studenti, ukoliko ste zainteresovani da vaša srca obogatite novom i čistom ljubavlju, a ujedno i zaradite platu uz fleksibilno radno vreme shodno vašim obavezama i mogućnostima, pridružite se našem timu Dečjeg srca u okviru usluge Lični pratilac deteta.

Uz sve to, nudimo vam korisno životno iskustvo i sticanje novih znanja i veština u svim pogledima. .

Posao vam neće smetati dok studirate jer su dogovori i aktivnosti prilagodljive. .

Javite nam se što pre kako biste dobili baš ono što želite. Broj mesta je ograničen. .

Kontakt telefon: 064/813 56 36 - Irena.

Jedinstvena rang lista za upis studenata

25. sep 2023.

Obaveštavamo kandidate koji su polagali prijemni ispit u PONEDELJAK, 25. septembra 2023, da je objavljena JEDINSTVENA (PRELIMINARNA) RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2023/2024. GODINE – STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA I TURIZAM.

Rešeni testovi sa prijemnog ispita se mogu pogledati OVDE.

...dalje

Obaveštenje za studente koji KOJI JOŠ NISU PREDALI INDEKS ZA RANGIRANJE a ispunjavaju uslov za sticanje statusa budžeta u školskoj 2023/24 g

21. sep 2023.

 • Odnosi se na studente koji u školskoj 2023/24. upisuju II, III i produženu godinu (produženu, prvi put u statusu budžeta)
 • Obaveštavamo studente koji ispunjavaju uslove za sticanje statusa budžeta u školskoj 2023/24. godini a koji su koristili oktobar I ispitni rok da najkasnije do utorka, 26.09.2023. g. dostave svoj indeks u studentskoj službi (na šalteru Škole od 11.00-13.00) radi potrebe rangiranja za budžet.
 • STUDENT KOJI NE DONESU SVOJ INDEKS NA RANGIRANJE NEĆE BITI NA RANG LISTI ZA UPIS NA BUDŽET.

Kurs engleskog jezika za oblast ugostuteljstva i turizma

18. sep 2023.

Treći upisni rok za upis u prvu godinu master studija školske 2023/2024. godine

11. sep 2023.

Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka turistička škola strukovnih studija iz Beograda raspisuje

KONKURS

 • za upis 11 kandidata na master studijski program „Poslovna ekonomija u turizmu“ u svojstvu samofinansirajućih studenata, u trećem upisnom roku školske 2023/2024. godine.

TREĆI KONKURSNI ROK traje od 21. do 28. septembra 2023. godine.

Prijavljivanje kandidata 21. i 22. septembra
od 1000 do 1300
Objavljivanje jedinstvene rang liste 26. septembra
do 1800
Podnošenje prigovora Komisiji za upis
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse.
27. septembra
od 1000 do 1100
Donošenje odluke po prigovoru 27. septembra
od 1100 do 1200
Podnošenje žalbe predsedniku Akademije strukovnih studija Beograd
na rešenje Komisije za upis
27. septembra
od 1200 do 1300
Rešavanje po žalbi 27. septembra
od 1300 do 1500
Objavljivanje konačne rang liste 27. septembra
do 1800
Upis primljenih kandidata 28. septembra
od 900 do 1300

Treći upisni rok za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2023/2024. godine

11. sep 2023.

Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka turistička škola strukovnih studija iz Beograda raspisuje

KONKURS

 • za upis 255 kandidata na studijski program „Ekonomija i turizam“ u svojstvu samofinansirajućih studenata, u trećem upisnom roku školske 2023/2024. godine.
 • 2 mesta na teret budžeta za studente koji se upisuju po afirmativnim merama
  • 1 mesto za studenta romske nacionalne manjine i
  • 1 mesto za studenta državljanina Republike Srbiјe koјi јe srednju školu završio u inostranstvu školske 2022/23

TREĆI KONKURSNI ROK traje od 21. do 28. septembra 2023. godine.

Prijavljivanje kandidata 21. i 22. septembra
od 1000 do 1300
Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 22. septembra
do 1800
Polaganje prijemnog ispita po grupama 25. septembra
u 1100
Objavljivanje jedinstvene rang liste 26. septembra
do 1800
Podnošenje prigovora Komisiji za upis
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse.
27. septembra
od 1000 do 1100
Donošenje odluke po prigovoru 27. septembra
od 1100 do 1200
Podnošenje žalbe predsedniku Akademije strukovnih studija Beograd
na rešenje Komisije za upis
27. septembra
od 1200 do 1300
Rešavanje po žalbi 27. septembra
od 1300 do 1500
Objavljivanje konačne rang liste 27. septembra
do 1800
Upis primljenih kandidata 28. septembra
od 900 do 1300

DODATNI TERMINI ZA UPIS PRAKSE STRUČNA PRAKSA – PRVA GODINA IZ ŠKOLSKE  2022/2023. GODINE  U OKTOBARSKOM  ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2022/2023 GODINE

11. sep 2023.

DODATNI TERMINI ZA UPIS PRAKSE STRUČNA PRAKSA – PRVA GODINA IZ ŠKOLSKE 2022/2023. GODINE U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2022/2023 GODINE

Studenti koji su obavili stručnu praksu 2023. godine treba istu da upišu u indeks.

Da bi student mogao da upiše stručnu praksu biće neophodno da u svom sistemu Index popuni on-line anketu Kvalitet stručne prakse.

Upis prakse STRUČNA PRAKSA- PRVA GODINA iz školske 2022/2023. godine u oktobarskom ispitnom roku školske 2022/2023. godine, obaviće se kod nastavnika zaduženog za stručnu praksu za prvu godinu studija (dr Miroslava Petrevska) i to po sledećem rasporedu:

utorak, 12.09.2023. u 09.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 1/2022 zaključno sa 91/2022

četvrtak, 14.09.2023. u 09.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 92/2022 zaključno sa 163/2022

ponedeljak, 18.09.2023. u 09.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 125/2022 zaključno sa 163/2022

ponedeljak, 18.09.2023. u 09.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 104/2022 zaključno sa 124/2022

ponedeljak, 18.09.2023. u 10.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 92/2022 zaključno sa 103/2022

utorak, 19.09.2023. u 09.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 72/2022 zaključno sa 91/2022

utorak, 19.09.2023. u 09.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 50/2022 zaključno sa 71/2022

utorak, 19.09.2023. u 10.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 16/2022 zaključno sa 49/2022

sreda, 20.09.2023. u 10.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 1/2022 zaključno sa 15/2022

Studenti sa sobom treba da ponesu:1. indeks

2. ispitnu prijavu (crvenu)

3. uredno potpisane i overene obrasce evidencije radnih sati

4. popunjenu, potpisanu i overenu potvrdu o obavljenoj praksi (Mišljenje mentora) i

5. dnevnik prakse (popunjen, potpisan i overen od strane mentora)

DODATNI TERMIN ZA UPIS BODOVA ZA STRUČNU PRAKSU – DRUGA I TREĆA GODINA U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2022/2023 GODINE

11. sep 2023.

Upis bodova za stručnu praksu za studente druge i treće godine u oktobarskom ispitnom roku obaviće se 18.9.2023. u 10 h u kabinetu br.6.

Studenti pre upisa bodova za praksu u indeksu, moraju da svom sistemu Index popune on-line anketu Kvalitet stručne prakse.

Studenti sa sobom treba da ponesu:

1. indeks

2. ispitnu prijavu (crvenu)

3. potpisan i overen Obrazac za evidenciju radnih sati

4. potpisanu i overenu Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi (Mišljenje mentora) i

5. Dnevnik prakse (popunjen, potpisan i overen od strane mentora).

Upis za studente koji NE POLAŽU PRIJEMNI ISPIT u školskoj 2023/24 godini (DIPLOMIRANI, PRELASCI i STARI)

07. sep 2023.

Bez polaganja prijemnog ispita na studijske programe koji se izvode u Akademiji strukovnih studija Beograd u Beogradu mogu se upisati:Na prvi nivo studija:

 1. Student koji je ostvario najmanje 60 ESPB bodova na istom studijskom programu druge visokoškolske ustanove strukovnih studija u Republici Srbiji;
 2. Lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na strukovnim studijama prvog stepena, odnosno visoko obrazovanje stečeno po Zakonu o višoj školi;
 3. Lice kome je prestao status studenta na odgovarajućem studijskom programu prema Zakonu o visokom obrazovanju, ako je ostvarilo najmanje 60 ESPB bodova.

Pravo na upis kandidat ostvaruje na lični zahtev koji se podnosi u studentskoj službi a odobrava predsednik Akademije. Akademija strukovnih studija Beograd odsek Visoka turistička škola će vršiti upis kandidata do broja slobodnih mesta predviđenih studijskim programom.

Lica koja se upisuju po ovom osnovu mogu da budu upisana samo u statusu samofinansirajućih studenata. Opširnije možete pogledati u prilogu.

Avgust 2023.

UPIS PRAKSE STRUČNA PRAKSA – PRVA GODINA IZ ŠKOLSKE  2022/2023. GODINE  U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2022/2023 GODINE

30. avg 2023.

Studenti koji su obavili stručnu praksu 2023. godine treba istu da upišu u indeks.

Da bi student mogao da upiše stručnu praksu biće neophodno da u svom sistemu Index popuni on-line anketu Kvalitet stručne prakse.

Upis prakse STRUČNA PRAKSA- PRVA GODINA iz školske 2022/2023. godine u oktobarskom ispitnom roku školske 2022/2023. godine, obaviće se kod nastavnika zaduženog za stručnu praksu za prvu godinu studija (dr Miroslava Petrevska) i to po sledećem rasporedu:

 • ponedeljak, 18.09.2023. u 09.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 125/2022 zaključno sa 163/2022
 • ponedeljak, 18.09.2023. u 09.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 104/2022 zaključno sa 124/2022
 • ponedeljak, 18.09.2023. u 10.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 92/2022 zaključno sa 103/2022
 • utorak, 19.09.2023. u 09.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 72/2022 zaključno sa 91/2022
 • utorak, 19.09.2023. u 09.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 50/2022 zaključno sa 71/2022
 • utorak, 19.09.2023. u 10.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 16/2022 zaključno sa 49/2022
 • sreda, 20.09.2023. u 10.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 1/2022 zaključno sa 15/2022
Studenti sa sobom treba da ponesu:

 1. indeks
 2. ispitnu prijavu (crvenu)
 3. uredno potpisane i overene obrasce evidencije radnih sati
 4. popunjenu, potpisanu i overenu potvrdu o obavljenoj praksi (Mišljenje mentora) i
 5. dnevnik prakse (popunjen, potpisan i overen od strane mentora)

Jun 2023.

Upis prakse stručna praksa – prva godina iz školske  2022/2023. godine  u septembarskom ispitnom roku školske 2022/2023 godine

29. jun 2023.

UPIS PRAKSE STRUČNA PRAKSA – PRVA GODINA IZ ŠKOLSKE 2022/2023. GODINE U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2022/2023 GODINE

Studenti koji su obavili stručnu praksu 2023. godine treba istu da upišu u indeks.

Da bi student mogao da upiše stručnu praksu biće neophodno da u svom sistemu Index popuni on-line anketu Kvalitet stručne prakse.

Upis prakse STRUČNA PRAKSA - PRVA GODINA iz školske 2022/2023. godine u septembarskom ispitnom roku školske 2022/2023. godine, obaviće se kod nastavnika zaduženog za stručnu praksu za prvu godinu studija (dr Miroslava Petrevska) i to po sledećem rasporedu:

ponedeljak, 21.08.2023. u 10.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 1/2022 zaključno sa 30/2022

ponedeljak, 21.08.2023. u 11.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 31/2022 zaključno sa 51/2022

utorak, 22.08.2023. u 9.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 52/2022 zaključno sa 66/2022

utorak, 22.08.2023. u 9.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 67/2022 zaključno sa 76/2022

utorak, 22.08.2023. u 10.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 77/2022 zaključno sa 86/2022

sreda, 23.08.2023. u 9.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 87/2022 zaključno sa 103/2022

sreda, 23.08.2023. u 9.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 104/2022 zaključno sa 118/2022

sreda, 23.08.2023. u 10.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 119/2022 zaključno sa 131/2022

četvrtak, 24.08.2023. u 9.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 132/2022 zaključno sa 143/2022

četvrtak, 24.08.2023. u 9.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 144/2022 zaključno sa 156/2022

četvrtak, 24.08.2023. u 10.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 157/2022 zaključno sa 163/2022Studenti sa sobom treba da ponesu:

1. indeks

2. ispitnu prijavu (crvenu)

3. uredno potpisane i overene obrasce evidencije radnih sati

4. popunjenu, potpisanu i overenu potvrdu o obavljenoj praksi (Mišljenje mentora) i

5. dnevnik prakse (popunjen, potpisan i overen od strane mentora)

OBAVEŠTENJE  ZA STRUČNU PRAKSU – PRVA GODINA U ORGANIZACIJI ŠKOLE  ZA STUDENTE PRVE GODINE

08. jun 2023.

Obaveštavaju se svi studenti prve godine koji su se prijavili da im Škola obezbedi mesto za obavljanje stručne prakse, a do sada još nisu dobili uput za stručnu praksu, da se jave u ponedeljak, 12.06.2023. godine u 10.00 časova kod nastavnika zaduženog za stručnu praksu za prvu godinu studija, kancelarija 11, Glavni ulaz, Odsek Visoka turistička škola, Akademija strukovnih studija Beograd.Za studente koji ne dođu u ovom terminu smatraće se da su samostalno našli mesto za obavljanje stručne prakse.

OBAVEŠTENJE ZA STRUČNU PRAKSU – PRVA GODINA U SAMOSTALNOJ ORGANIZACIJI ZA STUDENTE PRVE GODINE

08. jun 2023.

OBAVEŠTENJE ZA STRUČNU PRAKSU – PRVA GODINA U SAMOSTALNOJ ORGANIZACIJI ZA STUDENTE PRVE GODINEObaveštavaju se studenti prve godine koji su se prijavili za obavljanje stručne prakse u samostalnoj organizaciji, a žele da je obave tokom jula i avgusta 2023. godine da donesu nastavniku zaduženom za stručnu praksu za prvu godinu studija saglasnosti iz turističkog preduzeća o prihvatanju studenta na obavljanje stručne prakse u ponedeljak, 12.06.2023. godine u vreme konsultacija od 10.30 – 12.00 časova i 19.06.2023. godine u vreme konsultacija od 10.30 – 12.00 časova, kancelarija 11, Glavni ulaz, Odsek Visoka turistička škola, Akademija strukovnih studija Beograd. Saglasnost mora da sadrži sledeće elemente:

 • Da bude izdata na zvaničnom memorandumu turističkog preduzeća ili turističke organizacije
 • Da sadrži ime i prezime studenta koji se prihvata na obavljanje stručne prakse
 • Da sadrži broj indeksa studenta koji se prihvata na stručnu praksu
 • Da ima naveden period u kome se studenti prihvataju na stručnu praksu
 • Da bude overena pečatom i da sadrži potpis odgovornog lica

Plaćena stručna praksa + mogućnost zaposlenja

08. jun 2023.

Ukoliko želite da obavite praksu tako što ćete i mnogo toga naučiti za svoje dalje napredovanje u svojoj karijeri, turistilka agencija FORZA TRAVEL je upravo ta gde možete uz praksu mnogo toga naučiti.

Nudimo vam da uz rad pored pravih profesionalaca savladate osnovne i bitne elemente za svoje dalje usavršavanje u ovoj profesiji.

Ukoliko ste vredni, tačni, pedatni, ambiciozni i volite ovaj posao mi vam nudimo idealne uslove da sebe oblikujete u vodećeg profesionalca u ovoj profesiji.

Ukoliko budete zainteresovani i pokažete svoje kvalitete kroz posao koji budete obavljali, biće nam drago da postanete deo ekipe FORZA TRAVELA i ostvarujete rezultate koji će doprineti jos većem razvoju agencije.

Ukoliko ste zainteresovani da praksu obavljate u Forza travel-u molimo vas da se javite profesoru zaduženom za praksu na vašoj godini studija.

Maj 2023.

Upis prakse stručna praksa – prva godina iz školske  2022/2023. godine  u junskom ispitnom roku školske 2022/2023 godine

26. maj 2023.

Studenti koji su obavili stručnu praksu 2023. godine treba istu da upišu u indeks.

Da bi student mogao da upiše stručnu praksu biće neophodno da u svom sistemu Index popuni on-line anketu Kvalitet stručne prakse.

Upis prakse STRUČNA PRAKSA- PRVA GODINA iz školske 2022/2023. godine u junskom ispitnom roku školske 2022/2023. godine, obaviće se u terminima konsultacija nastavnika zaduženog za stručnu praksu za prvu godinu studija (dr Miroslava Petrevska) i to po sledećem rasporedu:

ponedeljak, 29.05.2023. u 10.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 1/2022 zaključno sa 10/2022

ponedeljak, 29.05.2023. u 11.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 11/2022 zaključno sa 20/2022

ponedeljak, 05.06.2023. u 10.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 21/2022 zaključno sa 35/2022

ponedeljak, 05.06.2023. u 11.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 36/2022 zaključno sa 50/2022

ponedeljak, 05.06.2023. u 11.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 51/2022 zaključno sa 65/2022

ponedeljak, 12.06.2023. u 10.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 66/2022 zaključno sa 80/2022

ponedeljak, 12.06.2023. u 11.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 81/2022 zaključno sa 95/2022

ponedeljak, 12.06.2023. u 11.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 96/2022 zaključno sa 110/2022

ponedeljak, 19.06.2023. u 10.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 111/2022 zaključno sa 125/2022

ponedeljak, 19.06.2023. u 11.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 126/2022 zaključno sa 140/2022

ponedeljak, 19.06.2023. u 11.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 141/2022 zaključno sa 163/2022

Studenti sa sobom treba da ponesu:

 1. indeks
 2. ispitnu prijavu (crvenu)
 3. uredno potpisane i overene obrasce evidencije radnih sati
 4. popunjenu, potpisanu i overenu potvrdu o obavljenoj praksi (Mišljenje mentora) i
 5. dnevnik prakse (popunjen, potpisan i overen od strane mentora)

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE UPISANE U šk. 2022/23 g. VEZANO ZA POTPISE PROFESORA

08. maj 2023.

Obaveštavamo studente upisane u šk. 2022/23.g da su u obavezi da u predstojećim ispitnim rokovima prikupe sve potpise profesora iz položenih predmeta.

Ukoliko student položi ispit, potrebno je da ponovo dobije potpis profesora na stranici indeksa na kojoj je upisana školska 2022/23. g. (odnosi se na predmete letnjeg i zimskog semestra)

STUDENTI KOJI NE BUDU IMALI SVE POTPISE PROFESORA IZ POLOŽENIH PREDMETA NEĆE MOĆI DA UPIŠU NAREDNU GODINU!

Mart 2023.

Plaćena praksa + zaposlenje

24. mar 2023.

Turistička agencija San Marco Travel nudi diplomiranim i sadašnjim studentima OdsekaVisoka turistička škola radno mesto u svojoj poslovnici na Čukarici, Beograd. Aktivnosti obuhvataju poslove prodaje turističkih aranžmana (rad sa klijentima).

USLOVI:

 • nakon obavljene prakse 3 meseca na određeno prijava
 • nakon 3 meseca mogućnost stalnog zaposlenja

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoj CV na office@sanmarcobg.com

Više o agenciji možete pogledati na http://www.sanmarcobg.com/

Turistička agencija Royal Tours Beograd ima otvorene pozicije za 2 radna mesta

13. mar 2023.

Turistička agencija Royal Tours Beograd ima otvorene pozicije za 2 radna mesta:

 • Referent prodaje turističkih aranžmana

OPIS:

Rad sa koorporativnim klijentima na rezervacijama hotelskog smeštaja, rad sa strankama na plasmanu i prodaji turističkih aranžmana, tekući agencijski poslovi.

USLOVI:

 • Studenti III godine i diplomirani studenti Visoke turističke škole
 • Odlično poznavanje rada na računaru (MS Office paket, Internet)
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Komunikativnost i spremnost na timski rad

Prijave slati na office@royaltours.rs ili dostaviti lično na Royaltours Beograd, Bulevar oslobođenja 5. Više o agenciji možete pronaći na linku: http://royaltours.rs

Februar 2023.

STRUČNA PRAKSA ZA STUDENTE PRVE GODINE – INFO SASTANAK BROJ 3 -  UPOZNAVANJE SA KODEKSOM PONAŠANJA I POSLOVNE ETIKE STUDENATA U TOKU OBAVLJANJA STRUČNE PRAKSE

27. feb 2023.

Pozivaju se studenti prve godine na Info sastanak broj 3 – stručna praksa za studente prve godine - Upoznavanje sa Kodeksom ponašanja i poslovne etike studenata u toku obavljanja stručne prakse u utorak, 28.02.2023. godine u 8.00 časova u Sali A3.

Kodeks profesionalne etike i akademskog integriteta

Belgrade Vibes, stručna praksa

20. feb 2023.

Organizacija Belgrade Vibes poziva studente Odseka Visoka turistička škola da se prijave za stručnu praksu u trajanju od najmanje 3 meseca u Beogradu ili Barseloni.

Pozicije za praksu u Beogradu su otvorene počev od aprila 2023. a pozicije za praksu u Barseloni su otvorene tokom čitave godine.

Dodatne informacije možete videti u prezentacijama priključenim uz ovu objavu.

Zainteresovani studenti mogu poslati svoj CV na e-mail: info@belgradevibes.com

Više o agenciji možete pronaći na linku: https://www.belgradevibes.com/

Internship Guidelines Belgrade Vibes Srb

Internship Guidelines Belgrade Vibes Eng

Internship Guidelines Barcelona Vibes Eng.

Januar 2023.

Agencija Filip travel d.o.o.  raspisuje konkurs za sezonske saradnike

16. jan 2023.

Agencija Filip travel d.o.o. raspisuje konkurs za sezonske saradnike:

Potrebne su nam ozbiljne, odgovorne, široko obrazovane i komunikativne osobe, dobrog fizičkog i psihičkog zdravlja, osobe koje mogu dobro funkcionisati u timu i koje mogu boraviti na destinaciji nekoliko meseci bez prekida (dok traje sezona), za poslove:

Predstavnik agencije na letnjim destinacijama i Transferista (Turska, Grčka, Tunis)

Obavezno i poželjno na ovim pozicijama:

 • Obavezno je dobro poznavanje engleskog jezika
 • Obavezno je poznavanje osnovnih informacija i detalja o destinaciji
 • Obavezno je da kandidat nije osuđivan i da se protiv njega/nje ne vodi krivični postupak (treba dostaviti dokaz o tome)
 • Obavezno je (za predstavnike), a poželjno (za transferiste) posedovanje licence za turističke vodiče i/ili pratioce
 • Obavezna je visoka radna etika i dobra saradnja sa kolegama u timu
 • Poželjno je poznavanje drugog stranog jezika (poznavanje turskog, grčkog ili francuskog jezika svakako daje prednost kandidatima)
 • Poželjno je da kandidati pohađaju ili imaju završenu školu za turizam i/ili iskustvo na nekoj od navedenih destinacija

Potrebno je da svi zainteresovani koji ispunjavaju u konkursku tražene uslove, do 25.01.2023. dostave biografiju (CV) sa fotografijom i brojem licence za turističke vodiče ili pratioce (ukoliko kandidat istu poseduje) na mail adresu karijera@filiptravel.rs

Dobro došli u Filip travel tim!

ASTRA TRAVEL – PLAĆENA STRUČNA PRAKSA U GRČKOJ ILI U AGENCIJI U BEOGRADU

10. jan 2023.

Turistička agencija Astra travel otvara nekoliko pozicija za obavljanje plaćene stručne prakse i usavršavanje u poslovnici u Beogradu ili u Grčkoj za rad na destinaciji – Sitonija/Halkidiki.

Praksa se obavlja u periodu letnje sezone, odnosno od maja do oktobra u dužini od 3 do 5 meseci u dogovoru sa studentima.

Program i ponuda prakse u Beogradu:

 • u periodu mart/april obuka u trajanju od 10 dana i rad na rezervacionom sistemu
 • u maju boravak u Grčkoj 10‒20 dana i upoznavanje sa objektima u ponudi
 • radno vreme u dogovoru sa studentima
 • dodatni bonusi za najbolje studente po završetku prakse.

Program i ponuda prakse u Grčkoj:

 • u periodu mart/april obuka u trajanju od 10 dana i upoznavanje sa agencijskim poslovima i priprema letnje sezone
 • u dogovoru sa studentima boravak na destinaciji 3‒5 meseci u periodu od maja do oktobra
 • obezbeđen smeštaj, 1 obrok dnevno i zdravstveno osiguranje
 • dodatni bonusi za najbolje studente po završetku prakse.

Izbor studenata će se vršiti na osnovu njihovog CV-a i intervjua u agenciji Astra travel, nakon čega će studenti dobiti priliku da kroz rad na Sajmu turizma 23.02‒26.02.2023. u stvarnom radnom okruženju pokažu svoje sposobnosti i timski rad.

Zainteresovani studenti svih godina studija mogu svoj CV poslati na email astra.sartiholidays@gmail.com do petka 27.01.2023. nakon čega će studenti koji uđu u uži izbor biti kontaktirani.

Turistička agencija Astra travel posluje 25 godina i organizator je putovanja specijalizovan za Sitoniju, a više o agenciji možete pronaći na www.astratravel.rs/

Septembar 2023.

Podela potpisa, dr Mirjana Ilić

25. sep 2023.

Promena termina konsultacija kod prof. Bojane Plemić

22. sep 2023.

Raspored polagnja prijemnog ispita u TREĆEM upisnom roku

22. sep 2023.

...dalje

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu master studija školske 2023/2024. godine

20. sep 2023.

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2023/2024. godine

20. sep 2023.

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo.

19. sep 2023.

Promena termina ispita kod profesora dr Georgi Genova

19. sep 2023.

Usmeni deo ispita iz Statistike u turizmu

19. sep 2023.

Raspored polaganja ispita kod mr Jasmine Leković

18. sep 2023.

mr Jasmina Leković

Promena termina ispita kod dr Zorana Radulovića

15. sep 2023.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu kod dr Miroslave Petrevske održanog 15.09.2023. godine u oktobarskom ispitnom roku 2023

15. sep 2023.

Usmeni deo ispita iz predmeta  Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska) u ispitnom  roku - OKTOBAR 2023

15. sep 2023.

Promena termina ispita iz Turističke gegrafije kod dr Dušana Kićovića

12. sep 2023.

Ispiti kod dr Marije Najdić

12. sep 2023.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

12. sep 2023.

dr E. Lipovšek

DODATNI TERMINI ZA UPIS PRAKSE STRUČNA PRAKSA – PRVA GODINA IZ ŠKOLSKE  2022/2023. GODINE  U OKTOBARSKOM  ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2022/2023 GODINE

11. sep 2023.

DODATNI TERMIN ZA UPIS BODOVA ZA STRUČNU PRAKSU – DRUGA I TREĆA GODINA U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2022/2023 GODINE

11. sep 2023.

Ispiti iz informatičkih predmeta u OKTOBARSKOM roku

11. sep 2023.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A3 i termin usmenog dela ispita kod dr M. Kosanović

11. sep 2023.

dr Milina Kosanović

ENGLESKI JEZIK A1 i A3: usmeni deo ISPITA

07. sep 2023.

dr S. Kesić

Konačna rang lista za upis studenata na MASTER STUDIJE u drugom upisnom roku

07. sep 2023.

...dalje

Konačna rang lista za upis studenata na OSNOVNE STUDIJE u drugom upisnom roku

07. sep 2023.

...dalje

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa u prvu godinu master strukovnih studija školske 2023/2024.

06. sep 2023.

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2023/2024.

06. sep 2023.

Jedinstvena rang lista za upis studenata

04. sep 2023.

...dalje

Jedinstvena rang lista za upis studenata na MASTER

04. sep 2023.

...dalje

Raspored polagnja prijemnog ispita u DRUGOM upisnom roku

02. sep 2023.

...dalje

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE UPISANE U šk. 2022/23. g. VEZANO ZA POTPISE PROFESORA

01. sep 2023.

Avgust 2023.

Usmeni deo ispita - Nemački jezik

30. avg 2023.

UPIS PRAKSE STRUČNA PRAKSA – PRVA GODINA IZ ŠKOLSKE  2022/2023. GODINE  U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2022/2023 GODINE

30. avg 2023.

Rezultati pismenog dela ispita, Nemački jezik kod mr Ivane Stojanović

30. avg 2023.

Plan aktivnosti za studente I godine studija („brucoše“) koji konkurišu za smeštaj u studentske domove u školskoj 2023/24. godini

30. avg 2023.

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

29. avg 2023.

RASPODELA INDEKSA ZA BRUCOŠE

29. avg 2023.

Usmeni deo ispita iz predmeta Statistika u turizmu

29. avg 2023.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Ruski jezik

28. avg 2023.

Termin ispita agencije kod mr Jasmine Leković

25. avg 2023.

Usmeni deo ispita iz predmeta  Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska) u ispitnom  roku - SEPTEMBAR 2023

25. avg 2023.

REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA IZ PREDMETA  RAČUNOVODSTVO U TURIZMU KOD DR MIROSLAVE PETREVSKE ODRŽANOG 25.08.2023. GODINE U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2023

25. avg 2023.

Termini usmenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

23. avg 2023.

dr E. Lipovšek

Novi termin ispita dr Radulović

22. avg 2023.

Upis bodova stručne prakse – treća godina u septembarskom ispitnom roku školske 2022/2023 godine

22. avg 2023.

Upis bodova stručne prakse – druga godina u septembarskom ispitnom roku školske 2022/2023 godine

22. avg 2023.

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2023/2024. godine

22. avg 2023.

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu master studija školske 2023/2024. godine

22. avg 2023.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika kod dr Miline Kosanović

21. avg 2023.

dr Milina Kosanović

Usmeni ispit iz Engleskog jezika kod dr Miline Kosanović

17. avg 2023.

dr Milina Kosanović

Jul 2023.

ENGLESKI JEZIK A1: SEPTEMBARSKI ROK termini usmenog dela ISPITA

22. jul 2023.

dr S. Kesic

Drugi upisni rok za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2023/2024. godine

14. jul 2023.

Drugi upisni rok za upis u prvu godinu master studija školske 2023/2024. godine

14. jul 2023.

Obaveštenje za studente o radnom vremenu Škole tokom leta

14. jul 2023.

Ispiti iz informatičkih predmeta u SEPTEMBARSKOM roku

12. jul 2023.

Ispiti kod dr Marije Najdić

10. jul 2023.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Konačna rang lista za upis studenata na OSNOVNE STUDIJE

07. jul 2023.

...dalje

Konačna rang lista za upis studenata na master studije

05. jul 2023.

...dalje

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2023/2024.

05. jul 2023.

Jedinstvena rang lista za upis studenata

04. jul 2023.

...dalje

Jedinstvena rang lista Afirmativne mere upisa

04. jul 2023.

Konsultacije kod dr Aleksandre Tornjanski

03. jul 2023.

Jun 2023.

Beogradski karneval brodova - Turistička organizacija Beograda

30. jun 2023.

Jedinstvena rang lista za upis studenata na MASTER

30. jun 2023.

...dalje

Raspored polagnja prijemnog ispita

30. jun 2023.

...dalje

Upis prakse stručna praksa – prva godina iz školske  2022/2023. godine  u septembarskom ispitnom roku školske 2022/2023 godine

29. jun 2023.

Važno obaveštenje za studente prve godine studija (brucoše) koji konkurišu za smeštaj u studentske domove u školskoj 2023/2024. godini

29. jun 2023.

Upis bodova iz stručne prakse- III godina

23. jun 2023.

Obaveštenje za stručnu praksu za studente III godine

23. jun 2023.

Produžen rok za prijem dokumenta za upis na osnovne i master strukovne studije

23. jun 2023.

Upis 2023 - Osnovne strukovne studije

22. jun 2023.

Upis bodova iz strucne prakse- II godina

21. jun 2023.

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2023/2024. godine

19. jun 2023.

Konsultacije i upis bodova i ocena za predmet Nemački jezik B1

19. jun 2023.

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu master studija školske 2023/2024. godine

19. jun 2023.

Novi termin ispita Poslovanje turistički agencija kod mr Jasmine Leković

17. jun 2023.

Predmetni nastavnik mr Jasmina Leković

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

14. jun 2023.

Usmeni deo ispita iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

14. jun 2023.

Promena termina ispita iz predmeta Turistička geografija kod profesora Dušana Kićovića

12. jun 2023.

Konsultacije kod dr Aleksandre Tornjanski

12. jun 2023.

Promena termina ispita Marketing u turizmu grupa B

12. jun 2023.

BESPLATNA PRIPREMNA NASTAVA

12. jun 2023.

Termini usmenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

12. jun 2023.

dr E. Lipovšek

Rezultati pismenog dela ispita iz Nemačkog jezika B1

10. jun 2023.

Termini za usmeni deo ispita iz Nemačkog jezika B1

10. jun 2023.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo u turističkom poslovanju i Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska) u ispitnom  roku - JUN 2023

09. jun 2023.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovovdstvo u turističkom poslovanju i Računovodstvo u turizmu kod dr Miroslave Petrevske održanog 08.06.2023. godine u junskom ispitnom roku 2023

09. jun 2023.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

09. jun 2023.

dr E. Lipovšek

OBAVEŠTENJE  ZA STRUČNU PRAKSU – PRVA GODINA U ORGANIZACIJI ŠKOLE  ZA STUDENTE PRVE GODINE

08. jun 2023.

OBAVEŠTENJE ZA STRUČNU PRAKSU – PRVA GODINA U SAMOSTALNOJ ORGANIZACIJI ZA STUDENTE PRVE GODINE

08. jun 2023.

Plaćena stručna praksa + mogućnost zaposlenja

08. jun 2023.

Ispiti iz informatičkih predmeta u JUNSKOM roku

06. jun 2023.

Rezultati pismenog dela ispita iz engleskog jezika kod dr Miline Kosanović

05. jun 2023.

dr Milina Kosanović

Promena termina usmenog dela ispita iz engleskog jezika kod dr Miline Kosanović

05. jun 2023.

Usmeni deo ispita iz predmeta Statistika u turizmu

02. jun 2023.

dr Violeta Tošić

Obaveštenje o bodovima iz predmeta Engleski jezik A2 kod E. Lipovšek u junskom roku

02. jun 2023.

dr E. Lipovšek

Maj 2023.

Konsultacije kod mr Jasmine Leković

31. maj 2023.

SILAFEST 2023.

30. maj 2023.

Promena termina ispita iz nemačkog jezika kod mr Ivane Stojanović

29. maj 2023.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Obaveštenje za stručnu praksu za studente II godine

29. maj 2023.

Nastavnik zadužen za stručnu praksu za II godinu studija

Upis prakse stručna praksa – prva godina iz školske  2022/2023. godine  u junskom ispitnom roku školske 2022/2023 godine

26. maj 2023.

TERMINI ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2023/2024.

26. maj 2023.

TERMINI ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2023/2024.

26. maj 2023.

Obaveštenje studentima u vezi ispita iz predmeta Poslovno pravo

24. maj 2023.

Z. Radulović

Treći kolokvijum iz Turističke geografije Grupa B

24. maj 2023.

Predmetni profesor
dr Dušan Kićović

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita i upis na Visoku turističku školu

23. maj 2023.

Termini junski ispitni rok

23. maj 2023.

ENGLESKI JEZIK A1 i B1: konsultacije

22. maj 2023.

dr S. Kesić

Rezervacioni sistemi u turizmu- popravni kolokvijumi

18. maj 2023.

Predmetni nastavnici

Obaveštenje junski rok

18. maj 2023.

Odlažu se predavanja i vežbe iz predmeta Turistička geografija Grupa B

18. maj 2023.

Pomeranje konsultacija sa studentima kod profesorke Renate Pindžo

17. maj 2023.

DAN OTVORENIH VRATA

16. maj 2023.

Upis predispitinih poena i potpisi iz predmeta Istorija civilizacije

16. maj 2023.

Predmetni nastavnik:
dr Bojana Plemić

Promena satnice održavanja kolokvijuma iz Upravljanja prihodima u hotelijerstvu

16. maj 2023.

Drugi kolokvijum iz predmeta Rezervacioni sistemi u turizmu

15. maj 2023.

Predmetni nastavnici

Osnovi računarstva - popravni kolokvijumi

15. maj 2023.

Predmetni nastavnici

Potpisi i upis poena iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

15. maj 2023.

Predmetni nastavnik:
dr Bojana Plemić

Drugi redovni kolokvijum Nemački B1 i A2

15. maj 2023.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

II Kolokvijum iz predmeta Upravljanje kvalitetom u turizmu

12. maj 2023.

Predmetni nastavnici

Obavestenje za predmet Saobracaj i turizam

12. maj 2023.

2. kolokvijum : Upravljanje prihodima u hotelijerstvu

11. maj 2023.

Drugi kolokvijum iz predmeta Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

11. maj 2023.

Predmetni nastavnik mr Jasmina Leković

Pomeranje konsultacija sa studentima kod profesorke Renate Pindžo

10. maj 2023.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A2

10. maj 2023.

dr E. Lipovšek

Usmena odbrana prezentacija iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

09. maj 2023.

Predmetni nastavnik:
dr Bojana Plemić

Rezultati poporavnog kolokvijuma iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

09. maj 2023.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Drugi kolokvijum operativni menadžment u hotelijerstvu

08. maj 2023.

Obaveštenje o predmetu Engleski jezik B2

08. maj 2023.

dr E. Lipovšek

OBAVEŠTENJE za predmet Nemački jezik B1

08. maj 2023.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

OBAVEŠTENJE za predmet Nemački jezik A2

08. maj 2023.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Usmeni ispit iz predmeta Engleski A3 u majskom roku

08. maj 2023.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu kod dr Miroslave Petrevske održanog 08.05.2023. godine u majskom vanrednom ispitnom roku 2023

08. maj 2023.

Upis prakse u majskom vanrednom ispitnom roku  2023

05. maj 2023.

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska) u ispitnom  roku - MAJSKI VANREDNI ROK 2023

05. maj 2023.

Rezultati POPRAVNOG drugog kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu - Grupa A

05. maj 2023.

Ispiti iz informatičkih predmeta u MAJSKOM ROKU

05. maj 2023.

Odlaže se čas iz računovodstva

04. maj 2023.

Srdačan pozdrav, dr Mirjana Ilić

Drugi kolokvijum turističko vođenje

04. maj 2023.

Drugi kolokvijum iz Turističke geografije

04. maj 2023.

Promena termina DANA OTVORENIH VRATA

04. maj 2023.

Rezultati II kolokvijuma iz turističke geografije - Grupa A

04. maj 2023.

Upis predispitnih poena iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

04. maj 2023.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Kolokvijum iz predmeta MENADŽMENT HRANE I PIĆA

04. maj 2023.

Kolokvijum iz predmeta Menadžment hotelskog domaćinstva

04. maj 2023.

April 2023.

STRUČNA EKSKURZIJA ZA STUDENTE PRVE, DRUGE I TREĆE GODINE

28. apr 2023.

Francuski jezik B2

28. apr 2023.

Jelena Milošević

Neradni dani za Prvi maj

27. apr 2023.

KONKURS ZA MOBILNOST STUDENATA U SVRHU OBAVLJANJA STRUČNE PRAKSE U PROGRAMSKIM ZEMLJAMA

27. apr 2023.

KONKURS ZA MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIRANJA U PROGRAMSKIM ZEMLJAMA

27. apr 2023.

Francuski jezik B1

26. apr 2023.

Jelena Milošević

DAN OTVORENIH VRATA

26. apr 2023.

POPRAVNI drugi kolokvijum iz predmeta Računovodstvo u turizmu - Grupa A

26. apr 2023.

Osnovi računarstva - pripremne vežbe i kolokvijum iz POWER POINTA-a

26. apr 2023.

Predmetni nastavnici

Drugi kolokvijum iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

26. apr 2023.

Predmetni nastavnik
dr Jelisaveta Vučković, profesor

Drugi kolokvijum iz predmeta Upravljanje hotelskim personalom

26. apr 2023.

Predmetni nastavnik
dr Jelisaveta Vučković, profesor

POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA KULTURNO NASLEĐE I TURIZAM

25. apr 2023.

Predmetni profesor dr Bojana Plemić

Predavanja iz racunovodstva kod dr Mirjane Ilic

25. apr 2023.

Obaveštenje za majski ispitni rok

24. apr 2023.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

24. apr 2023.

dr E. Lipovšek

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

21. apr 2023.

Usmeni ipit iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

21. apr 2023.

Rezultati kolokvijuma Nemački jezik B2

20. apr 2023.

II kolokvijum iz predmeta Turistički resursi Srbije

20. apr 2023.

II kolokvijum iz predmeta Poslovni turizam

20. apr 2023.

Gostovanje agencije Big Blue & KonTiki Travel

19. apr 2023.

Obaveštenje za predmet NEMAČKI JEZIK "B1"

18. apr 2023.

Kolokvijum : Upravljanje prihodima u hotelijerstvu

18. apr 2023.

Promena termina konsultacija

18. apr 2023.

Ispiti iz pravnih predmeta i sociologije

18. apr 2023.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika kod dr Miline Kosanović

18. apr 2023.

dr Milina Kosanović

I KOLOKVIJUM IZ PREDMETA UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

18. apr 2023.

Predmetni nastavnici

Prvi kolokvijum iz predmeta Operativni menadžment u hotelijerstvu

18. apr 2023.

Prezentacija Udžbenika za ruski jezik

18. apr 2023.

Pomeranje satnice za ispit iz Preduzetnistva 20.4.2023.

18. apr 2023.

Vežbe iz predmeta Osnovi računarstva - 19.04.2023. 

18. apr 2023.

Списак студената који су положили писмени део испита из предмета Статистика у туризму одржаног 12. 04. 2023. године.

13. apr 2023.

Др Виолета Тошић

Promena termina održavanja ispita kod dr Georgi Genova

12. apr 2023.

Turistička agencija Club Paradiso doo - iz Beograd ima otvorena 2 mesta za studente na praksi

12. apr 2023.

Ispiti iz informatičkih predmeta u APRILSKOM roku

12. apr 2023.

II kolokvijum iz predmeta Životna sredina i održivi razvoj turizma

12. apr 2023.

II kolokvijum iz Turističke geografije – Grupa A

12. apr 2023.

I kolokvijum iz predmeta Poslovni turizam

12. apr 2023.

Usmeni deo ispita iz predmeta Statistika u turizmu

12. apr 2023.

dr Violeta Tošić

Neradni dani za Uskrs

11. apr 2023.

Gostujuće predavanje agencije BigBlue&KonTiki Travel 18.04.2023.

10. apr 2023.

Rezultati POPRAVNOG prvog kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu - Grupa A

10. apr 2023.

Drugi kolokvijum iz predmeta Računovodstvo u turizmu - Grupa A

07. apr 2023.

ENGLESKI JEZIK B1: drugi redovni KOLOKVIJUM

06. apr 2023.

dr S. Kesić

ENGLESKI JEZIK A1: drugi redovni KOLOKVIJUM

06. apr 2023.

dr S. Kesić

Vežbe 07.04.2023. Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

05. apr 2023.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Rezultati I kolokvijum iz racunovodstva kod Mirjane Ilic

05. apr 2023.

Predmetni nastavnik
dr Mirjana Ilić

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Osnovi prava

05. apr 2023.

Predmetni nastavnik
dr Zoran Radulović

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Ustavno-pravo uređenje Republike Srbije

05. apr 2023.

Predmetni nastavnik
dr Zoran Radulović

II kolokvijum iz Namčkog jezika B2

05. apr 2023.

mr Maša Polillo

Predavanje iz predmeta Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

05. apr 2023.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

II kolokvijum iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

05. apr 2023.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

04. apr 2023.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje hotelskim personalom

04. apr 2023.

POPRAVNI prvi kolokvijum iz predmeta Računovodstvo u turizmu - Grupa A

04. apr 2023.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

04. apr 2023.

Drugi kolokvijum iz predmeta Saobracaj i turizam

04. apr 2023.

Predmetni predavac

Vežbe 07.04.2023. Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

04. apr 2023.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Vodimo vas na filmsko veče!

03. apr 2023.

Nastava iz predmeta Istorija civilizacije

03. apr 2023.

Predmetni nastavnik:
dr Bojana Plemić

Drugi kolokvijum iz predmeta Istorija civilizacije

03. apr 2023.

Predmetni nastavnik:
dr Bojana Plemić

Drugi kolokvijum iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

03. apr 2023.

Predmetni nastavnik:
dr Bojana Plemić

Mart 2023.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta TURISTIČKO VOĐENJE

31. mar 2023.

Rezultati I kolokvijuma iz Turističke geografije - Grupa A

31. mar 2023.

Drugi kolokvijum iz predmeta Francuski jezik B1

30. mar 2023.

Drugi kolokvijum iz predmeta Francuski jezik B2

30. mar 2023.

Održano gostujuće predavanje Ostojić Predraga CEO agencije Tiara Travel Beograd

30. mar 2023.

Vežbe 31.03.2023. Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

29. mar 2023.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Predavanja 31.03.2023. godine -  Računovodstvo u turizmu-Grupa A

29. mar 2023.

Besplatne karte za Beogradsko dramsko pozorište

29. mar 2023.

Gostujuće predavanje Marriott Courtyard Belgrade hotel 04.04.2023.

28. mar 2023.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Saobraćaj i turizam

27. mar 2023.

Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljanje ljudskim resursma u turizmu i Upravljanje hotelskim personalom

27. mar 2023.

Predmetni nastavnik
dr Jelisaveta Vučković, profesor

Plaćena praksa + zaposlenje

24. mar 2023.

Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

24. mar 2023.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu - Grupa A

24. mar 2023.

Otkazuju se predavanja i vežbe kod dr Dušana Kićovića

23. mar 2023.

Gostujuće predavanje Predrag Ostojić CEO agencije Tiara Travel Beograd

23. mar 2023.

Radna Subota - 25.03.2023. godine

22. mar 2023.

Prvi kolokvijum iz predmeta Osnovi računarstva

22. mar 2023.

Predmetni nastavnici

Vežbe 24.03.2023. Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

20. mar 2023.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

20. mar 2023.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Prvi kolokvijum iz predmeta turističko vođenje

20. mar 2023.

ENGLESKI JEZIK A1: POPRAVNI KOLOKVIJUM

20. mar 2023.

dr S. Kesić

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

19. mar 2023.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Turistička geografija kod dr Dušana Kićovića

19. mar 2023.

Rezervacioni sistemi u turizmu - Gostujuće predavanje mr Vladimira Jovanovića

17. mar 2023.

Prvi kolokvijum iz predmeta Turistička geografija kod dr Dušana Kićovića

16. mar 2023.

Info sastanak za stručnu praksu za studente druge godine

16. mar 2023.

dr Aleksandra Tornjanski

Info sastanak za stručnu praksu za studente druge godine

16. mar 2023.

dr Aleksandra Tornjanski

Prvi kolokvijum iz predmeta Saobraćaj i turizam

15. mar 2023.

Predmetni predavac

Usmeni ispit u martovskom roku iz Nemačkog jezika

14. mar 2023.

mr Ivana Stojanović

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika kod dr Kosanović

14. mar 2023.

dr Milina Kosanović

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

14. mar 2023.

dr Bojana Plemić

Ispit u martovskom roku iz predmeta Preduzetništvo

14. mar 2023.

Prvi kolokvijum iz predmeta Rezervacioni sistemi u turizmu

13. mar 2023.

Predmetni nastavnici

Prvi kolokvijum iz predmeta Računovodstvo u turizmu - Grupa A

13. mar 2023.

Turistička agencija Royal Tours Beograd ima otvorene pozicije za 2 radna mesta

13. mar 2023.

Usmeni ispit u martovskom roku iz Engleskog jezika

13. mar 2023.

dr Milina Kosanović

I kolokvijum iz predmeta Životna sredina i održivi razvoj turizma

07. mar 2023.

I kolokvijum iz predmeta Turistički resursi Srbije

07. mar 2023.

I kolokvijum iz Turističke geografije – Grupa A

07. mar 2023.

Poseta Narodnom muzeju

06. mar 2023.

Prvi kolokvijum iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

06. mar 2023.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Prvi kolokvijum iz predmeta Istorija civilizacije

01. mar 2023.

Predmetni profesor:
dr Bojana Plemić

Februar 2023.

STRUČNA PRAKSA ZA STUDENTE PRVE GODINE – INFO SASTANAK BROJ 3 -  UPOZNAVANJE SA KODEKSOM PONAŠANJA I POSLOVNE ETIKE STUDENATA U TOKU OBAVLJANJA STRUČNE PRAKSE

27. feb 2023.

Odlaže se kolokvijum iz predmeta Saobraćaj i turizam

27. feb 2023.

Konsultacije kod prof. Tornjanski Aleksandre

27. feb 2023.

Prvi kolokvijum iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

27. feb 2023.

Predmetni profesor:
dr Bojana Plemić

Ispiti iz informatičkih predmeta u MARTOVSKOM roku

24. feb 2023.

Prvi kolokvijum iz predmeta Saobracaj i turizam

23. feb 2023.

Predmetni predavac

Konsultacije kod prof. Bojane Plemić

23. feb 2023.

Promena termina predavanje iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

23. feb 2023.

OBAVEŠTENJE - DAN ŠKOLE

23. feb 2023.

Promena termina predavanja i vežbi iz predmeta Turistička geografija kod dr Dušana Kićovića

22. feb 2023.

Organizovana poseta međunarodnom sajmu turizma u Beogradu

22. feb 2023.

Poseta Narodnom muzeju sa stručnim vođenjem

20. feb 2023.

Predmetni nastavnik:
dr Bojana Plemić

Belgrade Vibes, stručna praksa

20. feb 2023.

Dan državnosti - neradni dani

14. feb 2023.

Otkazuju se predavanja iz predmeta Ruski jezik B1

14. feb 2023.

Volontiranje tokom Sajma turizma

14. feb 2023.

Volontiranje tokom Sajma turizma

14. feb 2023.

Humanitarna pomoć

13. feb 2023.

Stručna praksa za studente prve godine – info sastanak broj 2

09. feb 2023.

Stručna praksa za studente prve godine – info sastanak broj 2

09. feb 2023.

CASB 2023 - Zdravstveni turizam i ugostiteljstvo

07. feb 2023.

Sajam turizma 2023 - Volontiranje na štandu Škole

07. feb 2023.

Uvodno predavanje iz predmeta Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

06. feb 2023.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Rezervacioni sistemi u turizmu, školska 2022/23

01. feb 2023.

Početak nastave u letnjem semestru

01. feb 2023.

Januar 2023.

Odlažu se ispiti kod dr Mirjane Ilić u januarskom roku

31. jan 2023.

Rezultati pismenog dela ispita iz Statistika u turizmu

30. jan 2023.

Novi termin ispita iz predmeta Osnovi ekonomije kod dr Renate Pindžo

27. jan 2023.

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika

27. jan 2023.

mr Maša Polillo

OBAVEŠTENJE O  PROMENI TERMINA SATNICE I RASPOREDA POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA OSNOVI MENADŽMENTA (dr Miroslava Petrevska) u ispitnom  roku - JANUAR 2023

27. jan 2023.

Kurs za dobijanje AMADEUS licence

26. jan 2023.

Ispiti iz informatičkih predmeta u JANUARSKOM roku

25. jan 2023.

Novi termin ispita iz predmeta Osnovi ekonomije kod dr Renate Pindžo

24. jan 2023.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A2

24. jan 2023.

dr E. Lipovšek

Sunline Travel YBC, stručna praksa

23. jan 2023.

Sunline Travel YBC, stručna praksa

23. jan 2023.

Odlaže se ispit iz predmeta Osnovi ekonomije kod dr Renate Pindžo

22. jan 2023.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog A3, B3 i A2 kod dr Miline Kosanović

20. jan 2023.

dr Milina Kosanović

Konsultacije kod prof. B. Plemić

19. jan 2023.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Ruski jezik u Januarskom ispitnom roku

19. jan 2023.

Informatika u turizmu - POPRAVNI TESTOVI / PRAKTIČNI DELOVI ISPITA

18. jan 2023.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

18. jan 2023.

dr E. Lipovšek

Promena termina ispita iz predmeta Turistička geografija (dr Dušan Kićović)

17. jan 2023.

Konsultacije kod dr Marije Najdić 24.01.2023.

17. jan 2023.

Agencija Filip travel d.o.o.  raspisuje konkurs za sezonske saradnike

16. jan 2023.

ISPIT IZ PREDMETA OSNOVI MENADŽMENTA (dr Miroslava Petrevska) u ispitnom  roku - JANUAR 2023

13. jan 2023.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Francuski jezik B3

13. jan 2023.

Jelena Milošević

Oglas za posao BAJA TOURS

13. jan 2023.

Dodela potpisa za predmet RUSKI JEZIK

12. jan 2023.

Otkazuje se dodela potpisa iz predmeta Poslovanje turističkih agencija za studente grupe A

12. jan 2023.

mr Jasmina Leković

Raspored polaganja ispita iz predmeta Ekonomika turizma kod dr Jelena Jević

12. jan 2023.

dr Jelena Jević

Raspored polaganja ispita iz predmeta Ekonomika turizma kod dr Maje Ćosić

12. jan 2023.

dr Maja Ćosić

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Ruski jezik A3 i B3

12. jan 2023.

Promena termina ispita Nemački jezik kod mr Ivane Stojanović u januarskom ispitnom roku 2023. godine

12. jan 2023.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma koji je rađen 12.1.2023.godine

12. jan 2023.

Predmetni nastavnici
dr Maja Ćosić
dr Jelena Jević

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Francuski jezik B3

12. jan 2023.

Jelena Milošević 

Kontiki Travel & Big Blue – volonteri za Sajam turizma 23‒26.02.2023.

11. jan 2023.

Kontiki Travel & Big Blue – volonteri za Sajam turizma 23‒26.02.2023.

11. jan 2023.

ERASMUS+ PRODUŽENJE KONKURSNOG ROKA MOBILNOST STUDENATA - STRUČNA PRAKSA

11. jan 2023.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Nemački jezik B3

11. jan 2023.

mr Maša Polillo

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Francuski jezik B1

11. jan 2023.

Jelena Milošević

Upis bodova i davanje potpisa za overu semestra iz predmeta Osnovi ekonomije za studente I godine

10. jan 2023.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Nemački jezik B1

10. jan 2023.

mr Ivana Stojanović

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Nemački jezik A2 i A3

10. jan 2023.

mr Ivana Stojanović

Dodela potpisa za studente grupe A, iz predmeta Poslovanje turističkih agencija

10. jan 2023.

mr Jamina Leković

Upis bodova predispitnih obaveza i potpis za overu semestra za predmet OSNOVI MENADŽMENTA

10. jan 2023.

ASTRA TRAVEL – PLAĆENA STRUČNA PRAKSA U GRČKOJ ILI U AGENCIJI U BEOGRADU

10. jan 2023.

Informatika u turizmu - test iz ACCESS-a

10. jan 2023.

Davanje potpisa za overu semestra i upis bodova iz predmeta Ekonomika turizma

10. jan 2023.

dr Maja Ćosić
dr Jelena Jević

Usmeni deo ispita iz predmeta Ruski jezik u Januarskom ispitnom roku

09. jan 2023.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo

04. jan 2023.