Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
2019 2018 2017 2016 2015

Arhiva vesti

Septembar 2019.

SLOBODNA MESTA ZA TREĆI UPISNI ROK

19. sep 2019.

Visoka turistička škola strukovnih studija iz Beograda raspisuje

KONKURS

 • za upis 1 (jednog) kandidata na studijski program „Ekonomija i turizam“ u svojstvu studenata koji se finansiraju iz budžeta, i to za jedno (1) lice državljanina Republike Srbije koje je u školskoj 2018/19 srednju školu završilo u inostranstvu.
 • za upis 178 kandidata na studijski program „Ekonomija i turizam“ u svojstvu samofinansirajućih studenata, u trećem upisnom roku školske 2019/2020. godine.

  Prijavljivanje kandidata 24.09.2019.
  od 900 do 1300
  Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 24.09.2019.
  do 1700
  Polaganje prijemnog ispita 25.09.2019.
  u 1100
  Objavljivanje jedinstvene rang liste 25.09.2019.
  do 1700
  Podnošenje prigovora na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi 26.09.2019.
  od 900 do 1000
  Donošenje odluke po prigovoru 26.09.2019.
  od 1000 do 1100
  Podnošenje žalbe na odluku po prigovoru 26.09.2019.
  od 1100 do 1200
  Rešavanje po žalbi 26.09.2019.
  od 1200 do 1300
  Objavljivanje konačne rang liste 27.09.2019.
  do 1700
  Upis primljenih kandidata 30.09.2018.
  od 900 do 1300

  Na osnovu člana 147. Zakona o visokom obrazovanju i dopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i učenici sa stečenim srednjim obrazovanjem u TROGODIŠNJEM trajanju mogu da se upišu na osnovne strukovne studije.

  UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA BIĆE OBAVLJEN ISKLJUČIVO PREMA RASPOREDU KOJI ĆE NA SAJTU ŠKOLE BITI ISTAKNUT NAKON OBJAVLJIVANJA KONAČNE RANG LISTE.

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2019/2020. godine

19. sep 2019.

Prijavljivanje kandidata će se obaviti 24. septembra od 900 do 1300 časova.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavu (koja se dobija u Školi) predaju FOTOKOPIJE (neoverene) ovih dokumenata, i to:
 • svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije trajni, da ne bude stariji od 6 meseci),
 • državljanstvo Republike Srbije.
Uz navedena dokumenta kandidati podnose i dokaz o uplati (uplatnicu) naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 4.000,00 dinara.

Uplata naknade za polaganje prijemnog ispita vrši se na adresu:

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152-a
Račun broj: 840-2056666-09
Svrha: Naknada za polaganje prijemnog ispita.

Rangiranje za upis na teret budžeta

13. sep 2019.
Obaveštavamo studente da svi ispiti, položeni u ispitnim rokovima koji su predviđeni kalendarom za školsku 2018/19 godinu ulaze u rangiranje za upis na teret budžeta u školskoj 2019/20, što uključuje rokove od JANUARA 2019, do OKTOBRA II 2019. godine.

Avgust 2019.

Upis bodova za stručnu praksu I, II, III godina i specijalističke studije

30. avg 2019.

Upis bodova za stručnu praksu obaviće se po sledećem rasporedu:

Sreda 25.09.2019.

 • Studenti I godine – kabinet mr Jasmine Leković u 10.00h;
 • Studenti II godine - biblioteka Sanja Lazarević, MA, u 09.00h;
 • Studenti III godine – sala A6 u 11.00h;
 • Studenti specijalističkih studija - ulaz V, I sprat kabinet dr Marija Najdić, u 10.00h.

Napomena:

 1. Studenti donose na upis bodova indeks, overenu potvrdu (mišljenje mentora) turističkog preduzeća u kome su obavili stručnu praksu, ispitnu prijavu, uz popunjen on-line dnevnik prakse.
 2. Upis bodova iz stručne prakse obavljaće se ISKLJUČIVO u terminima koji se objavljuju na sajtu Visoke turističke škole u delu vesti vezanih za stručnu praksu, a koje će određivati i zakazivati koordinatori stručne prakse.

Prva rata školarine

30. avg 2019.
Prva rata za studente koji plaćaju školarinu, iznosi 10.000,oo dinara. Troškovi upisa iznose 3.500,oo dinara.

Termini konsultacija u periodu od 19. avgusta do 30. septembra 2019. godine

19. avg 2019.

Obaveštavaju se studenti da će termini konsultacija u periodu od 19. avgusta do 30. septembra 2019. godine biti po sledećem rasporedu:

 • Profesori i predavači: SREDOM, od 10č do 12č
 • Asistenti i saradnici u nastavi: PONEDELJKOM i SREDOM, od 10č do 12č

Jul 2019.

USPOSTAVLJENA SARADNJA SA DŽEĐANG KOLEDŽOM IZ NR KINE

27. jul 2019.

Akademija strukovnih studija Beograd u čijem sastavu se nalaze bivše visoke strukovne škole za hotelijerstvo, turizam i zdravstvo ugostile su ove nedelje petočlanu delegaciju sa Džeđang Koledža za turizam iz pokrajine Hangdžou, NR Kine.

Ova zvanična poseta rezultat je potpisivanja Memoranduma o saradnji iz decembra 2018. godine između bivše Visoke hotelijerske škole iz Beograda i Koledža Džeđang iz NR Kine. Potpisivanjem Pisma o namerama u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, ove dve institucije su započele prvu fazu buduće saradnje koja obuhvata otvaranje Kancelarije za srpsko-kinesku saradnju u oblasti hotelijerstva, turizma i zdravstvenog tuizma čija će osnovna delatnost biti razmena studenata i profesora, stručna praksa, rad na zajedničkim projektima, organizovanje zajedničkih konferencija, kongresa i časopisa, kao i saradnju u oblasti kulture. Uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i Ambasade NR Kine, Akademija strukovnih studija Beograd i Koledž za turizam Džeđang uspostaviće proces unapređivanja kadrova iz oblasti hotelijerstva, gastronomije, turizma i zdravstvenog turizma. Ovo je još jedan od dokaza da je odluka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS vezana za proces transformacije visokih strukovnih škola u Srbiji u akademije strukovnih studija bila celishodna i da već daje, na internacionalnom nivou, prepoznatljive pozitivne rezultate. U novoformiranoj Akademiji, zajedničko korišćenje svih materijalnih, a posebno kadrovskih resursa, obezbedilo je početak ozbiljne buduće saradnje sa jednom velikom i nama prijateljskom zemljom kao što je NR Kina.

Više fotografija možete pogledati u galeriji.

Maj 2019.

Konkurs za dodelu sredstava nastavnom i nenastavnom osoblju za mobilnost u okviru Erasmus+ programa

15. maj 2019.

Na osnovu bilateralnog medjuinstitucionalnog sporazuma o saradnji sa Visokom turističkom školom iz Beograda, Veleučilište iz Karlovca raspisuje konkurs za dodelu sredstava nastavnom i nenastavnom osoblju za mobilnost u okviru Erasmus+ programa, ključna aktivnost 1 (KA107 - mobilnost između partnerskih i programskih zemalja).

Iskustvo iz Bamberga

08. maj 2019.

Naša studentkinja Ivana Stojiljković provela je letnji semestar školske 2017/18 godine, na Univerzitetu u Bambergu, putem Erasmus razmene studenata. Osim što je pohađala nastavu i polagala ispite, stekla je sjajne prijatelje i nezaboravno iskustvo.

Neke od tih utisaka podelila je sa nama u svojoj prezentaciji.

Mart 2019.

University of Bamberg ERASMUS+ teaching mobility 2019

11. mar 2019.

University of Bamberg ERASMUS+ teaching mobility 2019

Duration: 1 week (5 days teaching + 2 travel days) during May, June or July 2019

Number of teaching hours during mobility: 8

Teaching language: English or German

Stipend: 840 € individual support (for 7 days) + 275 € travel expenses = total stipend: 1.115 €

Requirement according to the Erasmus+ regulations is a full participation and presence of 5 days during the teaching mobility with 2 additional travel days before and after. It is not possible to participate in the teaching mobilty for a shorter period than the total of 7 days (including the 2 travel days).

 • Letter of Motivation (1 – 2 pages)
 • CV (including address, phone numbers, picture)
 • Proposal of teaching modules that could be offered and possible time frame for the visit at the University of Bamberg

Napomena: Prijave se podnose od 12.03. do 22.03. 2019. godine u kabinetu broj 8, ulaz V (dr Emilija Lipovšek).

University of Bamberg ERASMUS+ stipends for the winter semester 2019/20

11. mar 2019.

University of Bamberg ERASMUS+ stipends for the winter semester 2019/20

Duration: September 2019 – February 2020

Stipends: 4.525 € in total per semester (850 € per month from mid September to mid February plus travel expenses 275€)

The principal teaching language at the University of Bamberg is German, however, a number of modules are also offered taught in English. Applicants need to be fluent in either German or English. Preference will be given to applicants with a good working knowledge of German, however.

Required application forms:

 • Letter of Motivation (1 – 2 pages)
 • Letter of Recommendation from college professor
 • CV (including address, phone numbers, picture)

Napomena: Prijave se podnose od 12.03. do 22. 03. 2019. godine u kabinetu broj 8, ulaz V (dr Emilija Lipovšek). Za stipendiju mogu konkurisati studenti sa prosekom većim od 8.

Termin razgovora sa odabranim kandidatima će biti obavljen naknadno.

Septembar 2019.

Filmski režiseri iz Velike Britanije i Indije održali predavanje na Visokoj turističkoj školi

18. sep 2019.

Galerija slika

VISOKATURISTIČKA ŠKOLA NA SILAFEST-U 2019.

18. sep 2019.

Galerija slika

Rezultati pismenog dela ispita iz Francuskog jezika u oktobarskom ispitnom roku

17. sep 2019.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovsek

17. sep 2019.

dr E. Lipovsek

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo i Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

16. sep 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz Statistike u turizmu kod mr Jasmine Leković

16. sep 2019.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo i Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

16. sep 2019.

USKLAĐIVANJE RANIJE STEČENOG STRUČNOG NAZIVA SA NAZIVOM IZ ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

13. sep 2019.

Usmeni deo ispita iz Statistike u turizmu kod dr Violete Tošić

13. sep 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, A2, A3 i B2

13. sep 2019.

dr Milina Kosanović

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

11. sep 2019.

Termin za polaganje ispita iz predmeta Ekonomika turizma

11. sep 2019.

Gostujući predavači na Visokoj turističkoj školi

10. sep 2019.

Promena termina pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, A2, A3 i B2 kod dr Miline Kosanović

09. sep 2019.

dr Milina Kosanović

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa u prvu godinu osnovnih studija školske 2019/2020.

09. sep 2019.

Konačna rang lista za upis studenata

09. sep 2019.

...dalje

Ispiti iz informatičkih predmeta u OKTOBARSKOM roku

09. sep 2019.

Usmeni deo ispita iz Ruskog jezika

06. sep 2019.

Natalija Radosavljević

Jedinstvena rang lista Afirmativne mere upisa

05. sep 2019.

Jedinstvena rang lista za upis studenata

05. sep 2019.

...dalje

Ispit iz Turističke geografije u OKTOBRU

04. sep 2019.

Ispit iz Turističke geografije u VANREDNOM ROKU

04. sep 2019.

...dalje

Raspored polagnja prijemnog ispita

03. sep 2019.

...dalje

Vanredni rok za polaganje ispita iz predmeta Turistička geografija

03. sep 2019.

Rukovodilac odseka
dr Violeta Tošić

Dvogodišnje studije - generacije upisane do 2004

02. sep 2019.

Trogodišnje studije - generacije 2005/2006 i 2006/2007

02. sep 2019.

Trogodišnje studije - generacije 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013.

02. sep 2019.

Promena termina ispita iz predmeta Marketing u turizmu kod mr Milenka Đurića

02. sep 2019.

mr Milenko Đurić

Avgust 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Statistika u turizmu kod mr Jasmine Leković

30. avg 2019.

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2019/2020. godine

30. avg 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz Francuskog jezika u septembarskom ispitnom roku

29. avg 2019.

Termin za usmeni ispit iz predmeta Nemački jezik (mr Ivana Stojanović)

27. avg 2019.

mr Ivana Stojanović

Objavljeni su rezultati PISMENOG dela ispita za predmet NEMACKI JEZIK A1, A2, B1, B2, B3 kod mr Ivane Stojanovic

27. avg 2019.

mr Ivana Stojanović

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

27. avg 2019.

Usmeni deo ispita iz Statistike u turizmu kod dr Violete Tošić

26. avg 2019.

Usmeni ispit iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

24. avg 2019.

Rezultati ispit iz Nemačkog jezika za grupe B1 i B2

24. avg 2019.

mr Maša Polillo

Usmeni deo ispita iz Ruskog jezika za studente koji su pismeni deo položili u prethodnom roku

23. avg 2019.

Promena termina ispita Statistika u turizmu (mr Jasmina Leković)

22. avg 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, A2, B2, A3

22. avg 2019.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovsek

22. avg 2019.

dr E. Lipovsek

SLOBODNA MESTA ZA DRUGI UPISNI ROK

21. avg 2019.

Ispiti iz informatičkih predmeta u SEPTEMBARSKOM roku

21. avg 2019.

Termini za usmeni iz Engleskog A1

20. avg 2019.

dr E. Lipovšek

Jul 2019.

VAŽNO OBAVEŠTENJE

17. jul 2019.

Raspored polaganja ispita Kulturno nasleđe i turizam u septembarskom roku

10. jul 2019.

Konačna rang lista za upis studenata

05. jul 2019.

...dalje

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa u prvu godinu osnovnih studija školske 2019/2020.

04. jul 2019.

Jedinstvena rang lista Afirmativne mere upisa

02. jul 2019.

Jun 2019.

Raspored polagnja prijemnog ispita

28. jun 2019.

...dalje

Oglas za stručnu praksu - Hotel Townhouse27, Beograd

27. jun 2019.

Rezultati ispita iz Francuskog jezika

18. jun 2019.

Poziv na usmeni deo ispita: Nemački jezik A2, B1, B3 – sreda, 19. 06. 2019, učionica 1

18. jun 2019.

mr Ivana Stojanović

Usmeni ispit iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

18. jun 2019.

mr Maša Polillo

Usmeni deo ispita iz predmeta Statistka u turizmu

18. jun 2019.

dr Violeta Tošić

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2019/2020. godine

17. jun 2019.

Usmeni ispit iz Ruskog jezika

17. jun 2019.

NEMAČKI JEZIK B3 - Rezultati

17. jun 2019.

mr Ivana Stojanović

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika održanog 13.juna 2019.

17. jun 2019.

mr Maša Pilillo

Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija

16. jun 2019.

Zaposlenje u IN hotelu

15. jun 2019.

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita u Visokoj turističkoj školi

14. jun 2019.

USMENI deo ispita iz predmeta NEMAČKI JEZIK - JUN 2019.

14. jun 2019.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Pomeranje ispita iz Upravljanje ljudskim resursima u turizmu, dr Marija Najdić

13. jun 2019.

Pomeranje ispita iz Ponašanje i zaštita potrošača u turizmu, dr Marija Najdić

13. jun 2019.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovno pravo

12. jun 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz Računovodstva u turizmu

12. jun 2019.

dr Mirjana Ilić

Rezultati drugog kolokvijuma iz Sociologije

11. jun 2019.

Pomeranje usmenog ispita iz Engleskog jezika B2, A1, A3 i A2 

11. jun 2019.

dr Milina Kosanović

Rezultati iz Rezervacionih sistema

11. jun 2019.

Pomeranje usmenog ispita iz Engleskog jezika B2, A1, A3 i A2 

11. jun 2019.

dr Milina Kosanović

Usmeni ispit iz predmeta Statistika u turizmu, za studente B grupe

10. jun 2019.

Ispitivač
mr Jasmina Leković

Usmeni ispit iz predmeta Računovodstvo u turizmu kod prof Mirjane Ilić

10. jun 2019.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovsek

10. jun 2019.

dr E. Lipovsek

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

09. jun 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

09. jun 2019.

Raspored polaganja ispita iz predmeta Preduzetništvo

08. jun 2019.

Rezultati konkursa za dodelu finansijskih sredstava nastavnom i nenastavnom osoblju za mobilnost

08. jun 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A2, B2, A1 i A3

07. jun 2019.

dr Milina Kosanović

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

07. jun 2019.

Volonteri za 10. Beogradski latino maraton

07. jun 2019.

Dodela sertifikata za Amadeus kurs

06. jun 2019.

Rezultati III kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu

05. jun 2019.

dr Mirjana Ilić

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma

03. jun 2019.

Raspored polaganja ispita Ekonomika turizma u junskom ispitnom roku

03. jun 2019.

Engleski jezik A1 i B1 - upis bodova

03. jun 2019.

dr E. Lipovšek

Rezultati drugog kolokvijuma iz Engleskog jezika B2 i A2

03. jun 2019.

dr Milina Kosanović

Maj 2019.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Nemačkog jezika B3

31. maj 2019.

mr Ivana Stojanović

Ispit iz predmeta Kulturno nasledje i turizam

31. maj 2019.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Osnovi računarstva - popravni kolokvijumi

31. maj 2019.

Predmetni nastavnici

Rezervacioni sistemi - popravni kolokvijumi

31. maj 2019.

Predmetni nastavnici

Rezultati drugog kolokvijuma iz Nemačkog jezika A1 i A2

31. maj 2019.

mr Ivana Stojanović

E-poslovanje - popravni kolokvijumi

31. maj 2019.

Predmetni nastavnici

Kalendar upisa

31. maj 2019.

Upis bodova za stručnu praksu I, II, III godina i specijalističke studije

31. maj 2019.

Upis bodova za stručnu praksu I, II, III godina i specijalističke studije

31. maj 2019.

Sastanak sa studentima koji su dobili stipendiju za Bamberg

31. maj 2019.

dr E. Lipovšek, ERASMUS koordinator

Rezervacioni sistemi - teorijski kolokvijum

30. maj 2019.

Predmetni nastavnici

Delegacija “Nišan kuće” prvi put  u Srbiji

30. maj 2019.

Rezultati II kolokvijuma iz FRANCUSKOG JEZIKA rađenog 28. maja 2019. godine

29. maj 2019.

Rezultati I kolokvijuma iz FRANCUSKOG JEZIKA B1 rađenog 28. maja 2019.

29. maj 2019.

Upis bodova za prisustvo na nastavi iz predmeta Životna sredina i održivi razvoj turizma

29. maj 2019.

Upis bodova za prisustvo na nastavi iz predmeta Turistički resursi Srbije

29. maj 2019.

Upis bodova za prisustvo na nastavi i položene kolokvijume iz predmeta Menadžment turističke destinacije (grupa A)

29. maj 2019.

Predstava "Draufgängerinnen"

29. maj 2019.

M. Polillo

Turističko vođenje-terenske vežbe

28. maj 2019.

Rezulati II kolokvijuma iz FRANCUSKOG JEZIKA A1

28. maj 2019.

Osnovi računarstva - kolokvijum iz POWER POINT-a

27. maj 2019.

Predmetni nastavnici

Ispiti iz informatičkih predmeta u JUNSKOM roku

27. maj 2019.

Upis predispitnih obaveza kod dr Mirjane Ilić

27. maj 2019.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Marketing u turizmu, grupa B

27. maj 2019.

Engleski jezik A3 - POPRAVNI KOLOKVIJUM I UPIS BODOVA

24. maj 2019.

Predmetni nastavnik, dr Smiljka Kesić

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo

23. maj 2019.

Važno obaveštenje

23. maj 2019.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A1

22. maj 2019.

dr E. Lipovšek

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik B1

22. maj 2019.

dr E. Lipovšek

Odlaganje predavanja iz Osnova računarstva

22. maj 2019.

Terenske vežbe iz predmeta TURISTIČKO VOĐENJE

22. maj 2019.

KC Surčin – manifestacija Bojčinsko kulturno leto 2019.

22. maj 2019.

KC Surčin – manifestacija Bojčinsko kulturno leto 2019.

22. maj 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Statistika u turizmu - Grupa B

22. maj 2019.

mr Jasmina Leković

Obaveštenje - Nemački jezik B3

21. maj 2019.

mr Ivana Stojanović

Engleski jezik B3 - UPIS BODOVA, PREZENTACIJE I POPRAVNI KOLOKVIJUM

21. maj 2019.

Predmetni nastavnik, dr Smiljka Kesić

Drugi kolokvijum iz Poslovnog prava

21. maj 2019.

Sunline Travel doo– stručna praksa

21. maj 2019.

Sunline Travel doo– stručna praksa

21. maj 2019.

Ispit iz Informatike u VANREDNOM roku

20. maj 2019.

Podela potpisa i upis bodova za prisustvo - Kultruno nasleđe i turizam

20. maj 2019.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Usmeni ispit iz Statistike u turizmu Grupa B

20. maj 2019.

Odlaganje kolokvijuma iz Engleskog jezika B2

20. maj 2019.

dr Milina Kosanović

Dan Italije u Visokoj turističkoj školi

20. maj 2019.

Treći praktični deo ispita iz E-poslovanja

20. maj 2019.

Upis predispitnih bodova i potpisi iz Računovodstva u turizmu (grupa B)

20. maj 2019.

dr Miroslava Petrevska

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje razvojem u turizmu

17. maj 2019.

dr Vlastimir Vuković

STRUČNA PRAKSA

17. maj 2019.

Nastavnik
mr Jasmina Leković

Kolokvijum iz predmeta Sociologija

16. maj 2019.

Rezultati II kolokvijum iz Menadžmenta turističke destinacije (grupa A)

16. maj 2019.

Otkazuju se predavanja iz predmeta Turističko vođenje

16. maj 2019.

Rezervacioni sistemi u turizmu, upis ocena (Junski predrok)

16. maj 2019.

Ispiti Osnovi ekonomije u predroku

16. maj 2019.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo

15. maj 2019.

Promena termina ispita iz Upravljanja ljudskim resursima u turizmu

15. maj 2019.

Predmetni nastavnik
dr Marija Najdić

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

14. maj 2019.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Odlažu se ispiti kod prof. dr Zorana Radulovića zakazani za danas, 14.5.2019. godine.

14. maj 2019.

Odlaganje izleta

14. maj 2019.

Odlaganje predavanja iz Osnova računarstva

14. maj 2019.

II kolokvijum iz predmeta Ekonomika turizma

14. maj 2019.

Odlaže se kolokvijum iz Sociologije zakazan za 23.5.2019. godine

14. maj 2019.

Odlažu se dodatni časovi iz E-poslovanja

13. maj 2019.

Rezultati kolokvijuma iz Sociologije

13. maj 2019.

Kolokvijum iz predmeta Upravljanje razvojem u turizmu - Specijalističke studije

13. maj 2019.

Predmetni nastavnik
dr Vlastimir Vuković

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije grupa B

13. maj 2019.

Odlaže se ispit iz Marketinga u turizmu grupa B

13. maj 2019.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

13. maj 2019.

Engleski jezik A3: usmeni deo ispita u junskom predroku

13. maj 2019.

dr S. Kesic

Predavanja iz predmeta Poslovno pravo, kod prof. dr Zorana Radulovića

13. maj 2019.

Engleski jezik A1 - promena termina vežbi na 15. i 22. maj

13. maj 2019.

dr E. Lipovšek

Vežbe iz predmeta Rezervacioni sistemi u turizmu

12. maj 2019.

Drugi kolokvijum iz predmeta Marketing u turizmu za studente grupe B

10. maj 2019.

Drugi kolokvijum iz predmeta Preduzetništvo

10. maj 2019.

Nastava iz Rezervacionih sistema

10. maj 2019.

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

10. maj 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

10. maj 2019.

Dan Italije u Visokoj turističkoj školi

09. maj 2019.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo

09. maj 2019.

Specijalističke studije: POSLOVNI ENGLESKI JEZIK

09. maj 2019.

dr S. Kesić

Drugi kolokvijum iz francuskog jezika

09. maj 2019.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovno pravo

08. maj 2019.

Termin kolokvijuma Engleski B2

08. maj 2019.

dr Milina Kosanovic

SILAFEST 2019.

08. maj 2019.

IN hotel, Beograd – stručna praksa (konobar)

08. maj 2019.

IN hotel, Beograd – stručna praksa (Recepcioner)

08. maj 2019.

IN hotel, Beograd – stručna praksa (Recepcioner)

08. maj 2019.

IN hotel, Beograd – stručna praksa (Recepcioner)

08. maj 2019.

IN hotel, Beograd – stručna praksa (konobar)

08. maj 2019.

Praktični delovi ispita iz informatičkih predmeta u predroku

07. maj 2019.

Drugi kolokvijum iz predmeta Menadžment turističke destinacije grupe B

07. maj 2019.

Predmetni profesor
dr Georgi Genov

Drugi kolokvijum iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

07. maj 2019.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Istorija civilizacije

07. maj 2019.

Kolokvijum iz predmeta Sociologija

06. maj 2019.

Wimbledon Garni – oglas za radno mesto recepcionera

06. maj 2019.

Wimbledon Garni – oglas za radno mesto recepcionera

06. maj 2019.

Drugi kolokvijum iz Nemačkog jezika kod mr Ivane Stojanović

06. maj 2019.

Teme za prezentacije Engleski A2

05. maj 2019.

dr Milina Kosanović

Drugi kolokvijum iz Engleskog jezika A2

05. maj 2019.

dr Milina Kosanović

Drugi kolokvijum iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

03. maj 2019.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo

02. maj 2019.

April 2019.

Engleski jezik B1 - drugi kolokvijum

30. apr 2019.

dr E. Lipovšek

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma

27. apr 2019.

Neradni dani za Uskrs i Prvi maj

26. apr 2019.

Engleski jezik A3: drugi redovni KOLOKVIJUM

25. apr 2019.

dr S. Kesić

12. Medjunarodni festival dokumentarnog filma

25. apr 2019.

Engleski jezik B3: drugi redovni KOLOKVIJUM

25. apr 2019.

dr S. Kesić

Gostujuće predavanje Nenada Blagojevića  na temu ”Turistički vodič u virtualnom preduzetništvu”

25. apr 2019.

Raspored predavanja za specijalističke studije od 6.05. do 10.05.2019. godine

25. apr 2019.

II Kolokvijum iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

25. apr 2019.

mr Maša Polillo

Drugi kolokvijum iz predmeta Marketing u turizmu (grupa A)

25. apr 2019.

Drugi kolokvijum iz predmeta Marketing u turizmu (grupa B)

25. apr 2019.

Orijentiring sekcija Visoke turističke škole

25. apr 2019.

Fibula Air Travel – oglas za posao: pratioci grupa i transferisti u Turskoj 

24. apr 2019.

Fibula Air Travel – oglas za posao: pratioci grupa i transferisti u Turskoj 

24. apr 2019.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu, Grupa B

24. apr 2019.

Promena termina održavanja predavanja iz predmeta Sociologija

23. apr 2019.

Grčki vikend u Beogradu od 3. do 5. maja 2019 na Trgu Nikole Pašića

23. apr 2019.

Pozivamo sve zaiteresovane studente na prezentaciju agencije AMERICAN DREAM

23. apr 2019.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu

23. apr 2019.

dr Mirjana Ilić

Drugi kolokvijum iz E-poslovanja

22. apr 2019.

Usmeni deo  ispita iz predmeta Statistika u turizmu - mr Jasmina Leković

22. apr 2019.

Obaveštenje - praksa, I godina

22. apr 2019.

mr Jasmina Leković
koordinator prakse za prvu godinu

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Statistika u turizmu

22. apr 2019.

mr Jasmina Leković

Drugi kolokvijum iz Ruskog jezika

22. apr 2019.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

19. apr 2019.

Obaveštenje za studente specijalističkih studija

19. apr 2019.

Engleski jezik A1 - drugi kolokvijum

19. apr 2019.

dr E. Lipovšek

Engleski jezik A1 - promena termina predavanja na 23. april

19. apr 2019.

dr E. Lipovšek

II kolokvijum iz predmeta Životna sredina i održivi razvoj turizma

18. apr 2019.

II kolokvijum iz predmeta Turistički resursi Srbije

18. apr 2019.

II kolokvijum iz predmeta Menadžment turističke destinacije (grupa A)

18. apr 2019.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije za studente grupe B

18. apr 2019.

Dan otvorenih vrata VTŠ, 20. april 2019. godine

17. apr 2019.

Promena termina ispita u aprilskom roku kod dr Mirjane Ilić

17. apr 2019.

Apsolventsko veče studenata Visoke turističke škole strukovnih studija Beograd

17. apr 2019.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski A3

16. apr 2019.

dr E. Lipovsek

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, A2 i A3

16. apr 2019.

dr Milina Kosanović

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Turističko vođenje

16. apr 2019.

Predavanje iz predmeta Marketing u turizmu (grupa B)

15. apr 2019.

I kolokvijum za studente specijalističkih studija iz predmeta Ponašanje potrošača u turizmu

15. apr 2019.

Prvi kolokvijum iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

15. apr 2019.

Studenti VTŠ osvojili Kup Beograda u košarci!

15. apr 2019.

Odlaže se drugi kolokvijuma iz predmeta Kulturno nasledje i turizam

15. apr 2019.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

NEMAČKI JEZIK B1, B2 - usmeni deo ispita kod mr Ivane Stojanović

15. apr 2019.

Vežbe iz predmeta Rezervacioni sistemi u turizmu

12. apr 2019.

Raspored predavanja za specijalističke studije od 15.04. do 19.04.2019. godine

12. apr 2019.

ENGLESKI JEZIK A1/A2/B2 - usmeni deo ispita kod dr S.Kesić

12. apr 2019.

Odlažu se vežbe iz predmeta Sociologija

11. apr 2019.

Good & Green Morning @ VTS

11. apr 2019.

Odlažu se vežbe iz predmeta Ekonomika turizma

11. apr 2019.

Jelena Jević, MA

Poziv na kulturne programe u aprilu

11. apr 2019.

ENGLESKI JEZIK A3 - obaveštenje

11. apr 2019.

dr Smiljka Kesić

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Statistika u turizmu

11. apr 2019.

Poslovno udruženje hotelsko ugostiteljske privrede HORES – stručna praksa

10. apr 2019.

Poslovno udruženje hotelsko ugostiteljske privrede HORES – stručna praksa

10. apr 2019.

Odlažu se vežbe iz Računovodstva u turizmu kod dr Mirjane Ilić

10. apr 2019.

II kolokvijum iz predmeta Preduzetništvo

10. apr 2019.

Blok nastava iz predmeta Istorija civilizacije

10. apr 2019.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Drugi kolokvijum iz predmeta Istorija civilizacije

10. apr 2019.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Rezultati 1. i 2. kolokvijuma iz predmeta Planiranje i produkcija turističkih aranžmana.

10. apr 2019.

Hotel Belgrade Inn, Beograd – stručna praksa

10. apr 2019.

Hotel Belgrade Inn, Beograd – stručna praksa

10. apr 2019.

Rezultati Konkursa za dodelu finansijskih sredstava nastavnom i nenastavnom osoblju za mobilnost u okviru Erasmus+ programa

10. apr 2019.

Ispiti iz informatičkih predmeta u APRILSKOM roku

10. apr 2019.

Mokra Gora, Mećavnik– stručna praksa

10. apr 2019.

Mokra Gora, Mećavnik– stručna praksa

10. apr 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

09. apr 2019.

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

09. apr 2019.

II kolokvijum iz predmeta Računovodstvo u turizmu, Grupa B

08. apr 2019.

Napisan je referat za izbor jednog nastavnika

05. apr 2019.

I kolokvijum iz predmeta Ekonomika turizma

05. apr 2019.

Raspored predavanja za specijalističke studije od 8.04. do 12.04.2019. godine

05. apr 2019.

I kolokvijum iz predmeta Preduzetništvo

05. apr 2019.

Noć muzeja 2019

05. apr 2019.

Drugi kolokvijum iz predmeta Turističko vođenje

03. apr 2019.

Obaveštenje o dospeću rate školarine za studente osnovnih i specijalistickih studija

03. apr 2019.

Uprava Škole

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Istorija civilizacije

03. apr 2019.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Marketing u turizmu - Grupa B

03. apr 2019.

Prvi kolokvijum iz predmeta Menadžment turističke destinacije za studente grupe B

03. apr 2019.

Spisak studenata koji su položili I kolokvijum iz predmeta Menadžment turističke destinacije (Grupa A)

03. apr 2019.

Good & Green Morning @ VTS

03. apr 2019.

Engleski B1 - prezentacije

02. apr 2019.

dr E. Lipovšek

Nadoknada časova iz E-poslovanja

01. apr 2019.

Mart 2019.

Hotel Sky, Beograd – oglas za posao konobara

30. mar 2019.

Raspored predavanja za specijalističke studije od 1.04. do 5.04.2019. godine

29. mar 2019.

Turistička agencija Serbia Tour – plaćena stručna praksa i zaposlenje

29. mar 2019.

Hotel Sky, Beograd – stručna praksa i moguće zaposlenje

29. mar 2019.

Hotel Sky, Beograd – stručna praksa i moguće zaposlenje

29. mar 2019.

Turistička agencija Serbia Tour – plaćena stručna praksa i zaposlenje

29. mar 2019.

Osnovi računarstva - kolokvijum iz WORD-a

29. mar 2019.

Predmetni nastavnici

Drugi kolokvijum iz predmeta Kulturno nasledje i turizam

29. mar 2019.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Junski ispitni predrok

28. mar 2019.

Vanredni rok za polaganje predmeta iz prvog semestra školske 2018/2019. godine

28. mar 2019.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Rezervacioni sistemi

27. mar 2019.

I i II  kolokvijum iz predmeta Planiranje i produkcija turističkih aranžmana - Specijalističke studije

27. mar 2019.

Predmetni nastavnik
dr Branislav Rabotić

Prvi kolokvijum iz E-poslovanja

26. mar 2019.

I kolokvijum iz predmeta Marketing u turizmu, grupa A

26. mar 2019.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Kulturno nasledje i turizam za grupu A i B

26. mar 2019.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Prvi kolokvijum iz predmeta Marketing u turizmu za studente grupe B

26. mar 2019.

Terenske vežbe - Turističko vođenje

25. mar 2019.

Raspored predavanja za specijalističke studije od 25.03. do 29.03.2019. godine

22. mar 2019.

Odlažu se vežbe iz predmeta Menadžment turističke destinacije

21. mar 2019.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Odnosi s javnošću u turizmu

20. mar 2019.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski A3

20. mar 2019.

dr E. Lipovsek

Promena termina ispita kod dr Zorana Radulovića

20. mar 2019.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu, Grupa B

20. mar 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr Miroslava Petrevska)

20. mar 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1, A2 i A3

18. mar 2019.

dr Milina Kosanović

Vežbe iz predmeta Ekonomika turizma, za B grupu

15. mar 2019.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Turističko vođenje

15. mar 2019.

Poziv studentima na kurs nemačkog jezika u Bavarskoj

15. mar 2019.

Raspored predavanja za specijalističke studije od 18.03. do 22.03.2019. godine

15. mar 2019.

Napisan je referati za izbor jednog nastavnika

13. mar 2019.

Obaveštenje za studente PRVE GODINE

13. mar 2019.

Obaveštenje za studente PRVE GODINE

13. mar 2019.

Prvi kolokvijum iz predmeta Istorija civilizacije

09. mar 2019.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Prvi kolokvijum iz predmeta Kulturno nasledje i turizam

09. mar 2019.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Raspored predavanja za specijalističke studije od 11.03. do 15.03.2019. godine

08. mar 2019.

I kolokvijum iz predmeta Životna sredina i održivi razvoj turizma

07. mar 2019.

I kolokvijum iz predmeta Turistički resursi Srbije

07. mar 2019.

I kolokvijum iz predmeta Menadžment turističke destinacije (grupa A)

07. mar 2019.

Prvi test iz Rezervacionih sistema

07. mar 2019.

Termini predavanja i vežbi iz predmeta Preduzetništvo

07. mar 2019.

Promena termina predavanja za predmet Kulturno nasleđe i turizam

06. mar 2019.

Engleski jezik A3 i B3 - POPRAVNI KOLOKVIJUM

05. mar 2019.

Predmetni nastavnik
dr Smiljka Kesić

Važno obaveštenje za studente specijalističkih studija

05. mar 2019.

Engleski jezik A1 vežbe grupa B

05. mar 2019.

dr E. Lipovšek

Prvi kolokvijum iz predmeta Turističko vođenje

05. mar 2019.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika B2

05. mar 2019.

dr Milina Kosanović

Obaveštenje - Nemački jezik B3

04. mar 2019.

mr Ivana Stojanović

Rezultati prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika A2

03. mar 2019.

dr Milina Kosanović

Raspored predavanja za specijalističke studije od 04.03. do 07.03.2019. godine

02. mar 2019.

Februar 2019.

Mogućnost za stručnu praksu u Italiji, od 07. do 22. aprila 2019.

28. feb 2019.

Mogućnost za stručnu praksu u Italiji, od 07. do 22. aprila 2019.

28. feb 2019.

Hotels Group Monetengro Stars - stručna praksa u Crnoj Gori

27. feb 2019.

Upis bodova za stručnu praksu

26. feb 2019.

Odlaže se nastava u SREDU 27.02. i PETAK 1.03. 2019. godine

26. feb 2019.

Važno obaveštenje

26. feb 2019.

Upis bodova za stručnu praksu

26. feb 2019.

Najava novog broja časopisa - TURISTIČKO POSLOVANJE  23/2019

24. feb 2019.

Raspored predavanja za specijalističke studije od 25.02. do 28.02.2019. godine

22. feb 2019.

OBAVEŠTENJE - DAN ŠKOLE

21. feb 2019.

Uprava Škole

Nastava iz predmeta Menadžment hotelskih operacija

19. feb 2019.

Beslpatna obuka ugostiteljskog kadra

19. feb 2019.

Obaveštenje za studente upisane u III godinu studija - Diplomirani studenti

19. feb 2019.

Lomingo Group agencija – volonteri za Sajam turizma

19. feb 2019.

Lomingo Group agencija – volonteri za Sajam turizma

19. feb 2019.

Stručna praksa u hotelu Aqua Premier 5* Vrdnik

19. feb 2019.

Stručna praksa u hotelu Aqua Premier 5* Vrdnik

19. feb 2019.

Konkurs za dodelu sredstava studentima za mobilnost u okviru Erasmus + programa

18. feb 2019.

Nastava iz predmeta Grčki jezik

18. feb 2019.

Organizovana poseta 41. Međunarodnom sajmu turizma 23.02.2019.

14. feb 2019.

Vežbe iz predmeta OSNOVI RAČUNARSTVA

14. feb 2019.

Vežbe iz predmeta E-POSLOVANJE

14. feb 2019.

Organizovana poseta 41. Međunarodnom sajmu turizma 23.02.2019.

14. feb 2019.

Početak nastave u letnjem semestru školske 2018/2019. godine za studente specijalističkih studija

12. feb 2019.

Odlažu se predavanja iz predmeta Poslovno pravo kod prof. dr Zorana Radulovića

11. feb 2019.

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

11. feb 2019.

Početak nastave u letnjem semestru školske 2018/19

07. feb 2019.

Uprava Škole

Nastava iz predmeta REZERVACIONI SISTEMI

07. feb 2019.

KC Surčin –stručna praksa na manifestacijama

07. feb 2019.

KC Surčin –stručna praksa na manifestacijama

07. feb 2019.

Sani Trade&Tours – oglas za posao

07. feb 2019.

Sani Trade&Tours – oglas za posao

07. feb 2019.

Odlažu se predavanja iz predmeta Računovodstvo u turizmu, Grupa B

06. feb 2019.

Dan državnosti - neradni dani

06. feb 2019.

Uprava Škole

Rezultati i obaveštenje za predmet Nemački jezik A1, A2 i B3

05. feb 2019.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik B1

05. feb 2019.

dr E. Lipovšek

Ispiti iz informatičkih predmeta u JANUARSKOM roku

01. feb 2019.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A1

01. feb 2019.

dr E. Lipovšek

Januar 2019.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski A2 i A3

30. jan 2019.

dr E. Lipovsek

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Statistika u turizmu

30. jan 2019.

Predmetni nastavnik
dr Violeta Tošić

Usmeni deo ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu (dr MiroslavaPetrevska)

28. jan 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu

28. jan 2019.

dr Miroslava Petrevska

Rezultati pismenog ispita iz Statistike

28. jan 2019.

Promena termina ispita iz Turističke geografije

28. jan 2019.

Nedelja kineskog dokumentarnog filma

28. jan 2019.

Popravni kolokvijumi (praktični delovi ispita) iz INFORMATIKE

25. jan 2019.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1 i A2

25. jan 2019.

dr Milina Kosanović

Termini konsultacija tokom JANUARSKOG ispitnog roka

24. jan 2019.

Uprava Škole

Rezultat II kolokvijuma iz predmeta Osnovi prava

24. jan 2019.

Rezultat kolokvijuma iz predmeta Ustavno-pravno uređenje Republike Srbije

24. jan 2019.

Stručna praksa - Belvi Travel

23. jan 2019.

Stručna praksa - Belvi Travel

23. jan 2019.

Kolokvijum iz Francuskog jezika A1, A2, B1, B2

23. jan 2019.

Ispit iz Osnova računarstva

22. jan 2019.

...dalje

Raspored polaganja ispita iz predmeta Osnovi menadžmenta (dr MiroslavaPetrevska)

22. jan 2019.

Upis bodova kod dr Mirjane Ilić

21. jan 2019.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Liderstvo

19. jan 2019.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

19. jan 2019.

Predmetni profesor
Prof. dr Renata Pindžo

Konkurs za dodelu sredstava nastavnom i nenastavnom osoblju za mobilnost u okviru Erasmus+ programa

18. jan 2019.

Promena termina kolokvijum iz predmeta Francuski jezik A3 i B3

17. jan 2019.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

17. jan 2019.

Kolokvijum iz Nemačkog jezika B1, B2 i A3 kod mr Maše Polillo

16. jan 2019.

mr Maša Polillo

Informatika u turizmu - test iz ACCESS-a

16. jan 2019.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Posredovanje u turizmu

16. jan 2019.

Stručna praksa u agenciji  Astra Travel

15. jan 2019.

Kolokvijumi iz predmeta Osnovi prava i Ustavno-pravno uređenje Republike Srbije 

15. jan 2019.

Engleski jezik A1 termini za vežbe 16. i 17. januar

15. jan 2019.

dr E. Lipovšek

Kontiki Travel – Sajam turizma 21-24.02.2019.

14. jan 2019.

Kontiki Travel – Sajam turizma 21-24.02.2019.

14. jan 2019.

Rezultati II kolokvijuma iz Turističke geografije za generaciju 2018/19

14. jan 2019.

Rezultati  II kolokvijuma iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu (grupa B)

14. jan 2019.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Osnovi prava

14. jan 2019.

Upis ostvarenih bodova i davanje potpisa iz predmeta Selektivni oblici turizma

14. jan 2019.

Upis ostvarenih bodova i podela potpisa - Poslovanje turističkih agencija

14. jan 2019.

Predmetni nastavnik
dr Branislav Rabotić

Upis bodova za prisustvo na nastavi iz Turističke geografije

11. jan 2019.

Rezultate kolokvijuma iz predmeta Menadžersko pravo - Specijalističke studije

11. jan 2019.

Rezultati i kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

11. jan 2019.

Upis ostvarenih bodova na kolokvijumima iz predmeta Statistika u turizmu za studente grupe B

11. jan 2019.

Engleski jezik A1 prvi kolokvijum

10. jan 2019.

dr E. Lipovšek

I kolokvijum iz predmeta Francuski jezik (A3 i B3)

10. jan 2019.

Drugi kolokvijum iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

10. jan 2019.

Kolokvijum iz predmeta NEMAČKI JEZIK A1, A2 i B3

10. jan 2019.

Predmetni nastavnik
mr Ivana Stojanović

Upis bodova iz prisustva na vežbama i seminarskih radova iz predmeta Osnovi ekonomije

10. jan 2019.

Engleski jezik B1 prvi kolokvijum

10. jan 2019.

dr E. Lipovšek

Nadoknada vežbi iz predmeta Informatika u turizmu

09. jan 2019.

Rezultati II kolokvijum iz predmeta Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

09. jan 2019.

Kolokvijum iz Engleskog jezika A2 i B2

09. jan 2019.

dr Milina Kosanović

Upis ostvarenih bodova i davanje potpisa iz predmeta Osnovi menadžmenta, Grupa B

09. jan 2019.