Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Rang lista za upis studenata

BROJ: T10-1/204
DATUM: 10. septembar 2021.

Na osnovu člana 97. Statuta Akademije strukovnih studija Beograd, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2021/2022. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2021/2022. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Pretraga

Otkucajte prvi broj šifre (npr. ako je vaša šifra 123-IV-56 otkucajte 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

Rang lista

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 7-II-4Nevena (Dejan) Nikolić38.14 30.00 30.00 98.14
2. 13-II-9Vladimir (Darko) Nikšić38.82 30.00 28.00 96.82
3. 15-II-11Ana (Zoran) Todorović37.10 26.00 28.00 91.10
4. 9-II-5Isidora (Slaviša) Bogdanović34.50 26.00 30.00 90.50
5. 27-IV-1Anastasija (Rodoljub) Stojanov34.26 30.00 26.00 90.26
6. 3-XI-1Sanja (Novica) Gardović37.86 26.00 26.00 89.86
7. 25-II-21Tamara (Željko) Vujanov33.66 28.00 28.00 89.66
8. 22-II-18Marko (Vladimir) Mijić29.96 28.00 28.00 85.96
9. 21-II-17Ester (Vladimir) Greksa35.34 24.00 26.00 85.34
10. 29-II-23Filip (Bojan) Radovanović32.80 22.00 30.00 84.80
11. 11-II-7Ivan (Radman) Radojević31.56 22.00 30.00 83.56
12. 4-II-2Sara (Vesna) Milutinov32.96 20.00 30.00 82.96
13. 19-II-15Marija (Željko) Drobnjak32.34 22.00 28.00 82.34
14. 28-I-2Stefan (Igor) Pantelić24.16 28.00 28.00 80.16
15. 1-I-1Marija (Dalibor) Maslovara32.84 24.00 22.00 78.84
16. 12-II-8Andrej (Pavle) Gnip29.48 18.00 30.00 77.48
17. 2-II-1Tatjana (Dejan) Nikolić31.64 18.00 26.00 75.64
18. 6-II-3Marija (Gajo) Petrešević28.28 18.00 28.00 74.28
19. 5-III-1Lazar (Nenad) Pavlović28.24 26.00 20.00 74.24
20. 31-II-24Milica (Milivoj) Đurković31.88 18.00 24.00 73.88
21. 24-II-20Violeta (Zoran) Tanasković30.34 22.00 20.00 72.34
22. 26-II-22Dušan (Milan) Ninković26.40 18.00 26.00 70.40
23. 14-II-10Veronika (Marijana) Đuričić21.86 24.00 24.00 69.86
24. 35-I-4Dorotea (Olivera) Balog25.74 20.00 24.00 69.74
25. 17-II-13Nikola (Vladimir) Joksić24.64 20.00 24.00 68.64
26. 30-I-3Nemanja (Slobodan) Ranković30.64 22.00 16.00 68.64
27. 34-II-26Mihajlo David (Ivana) Živanović32.82 20.00 14.00 66.82
28. 18-II-14Kosta (Milan) Antić26.16 16.00 20.00 62.16
29. 33-II-25Jovan (Goran) Samardžić29.12 12.00 20.00 61.12
30. 10-II-6Olivera (Željka) Todorović31.00 22.00 8.00 61.00
31. 20-II-16Filip (Dejan) Zupanc21.50 22.00 14.00 57.50
32. 36-II-27Despot (Zoran) Milutinović23.12 18.00 14.00 55.12
33. 8-III-2Jelena (Dejan) Bojović27.76 14.00 12.00 53.76
34. 23-II-19Petar (Dragan) Radaković24.60 20.00 8.00 52.60
35. 16-II-12Luka (Dragica) Kovač19.90 12.00 20.00 51.90
36. 32-IV-2Katarina (Dragan) Bašić25.22 12.00 14.00 51.22

Konačna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
ROMSKA NACIONALNA MANJINA

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO

Konačna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
STUDENTI SA INVALIDITETOM

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO

Konačna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
SRPSKI DRŽAVLJANI KOJI SU SREDNJU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO

Napomena

  1. Upis kandidata prema konačnoj rang listi će se obaviti u PONEDELJAK (13. septembra), od 900 do 1400 časova, u prostorijama Odseka Visoka turistička škola.
  2. Kandidati od broja 1. do broja 10. upisuju se na teret budžeta.
  3. Kandidati od broja 11. do broja 36. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
  4. Zbog lakše organizacije, molimo kandidate koji se na konačnoj rang listi nalaze od broja 1. zaključno sa brojem 10., da upis obave u PONEDELJAK, 13. SEPTEMBRA OD 900 DO 1100.

Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama. Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.

Troškovi upisa (za sve studente) iznose 3.500,oo dinara.

Prva rata za studente koji plaćaju školarinu, iznosi 20.200,oo dinara.

Molimo kandidate da se informišu na sajtu u vezi izbornih predmeta, pošto će strane jezike i izborne predmete iz prve godine (Osnovi prava, Sociologija, Osnovi računarstva) birati prilikom upisa.

Opisi predmeta se nalaze na stranici Predmeti.

U Beogradu
10. septembar 2021. godine
Konkursna potkomisija za sprovođenje upisa
  1. dr Maja Ćosić, predsednik

  2. dr Violeta Tošić, član

  3. dr Jelisaveta Vučković, član