Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Rang lista za upis studenata

AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD
ODSEK VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA
Broj
27. septembar 2023.

Komisija za upis donosi

Konačnu rang listu

u prvom upisnom roku za upis u prvu godinu master strukovnih studija, školske 2023/2024. godine

Za studijski program: Poslovna ekonomija u turizmu

Rang lista

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATPROSEK
1. M005Milica (Zoran) Tadić9.58
2. M010Lola (Maja) Radaković8.96
3. M001Tonka (Siniša) Luković8.69
4. M007Đorđe (Ivica) Antić8.69
5. M008Andreja (Žarko) Milivojević8.46
6. M003Katarina (Vladan) Pavlović8.40
7. M011Nataša (Đoko) Petrov8.27
8. M009Anja (Slobodan) Josifov7.92
9. M002Milica (Čedomir) Popadić7.85
10. M006Dejana (Tomislav) Petrović7.50
11. M004Nemanja (Vladan) Stojković7.23
12. M012Jasmin (Iljaz) Serezlić6.85

Napomena

Zaključno sa rednim brojem 12.

  1. Upis kandidata prema konačnoj rang listi će se obaviti u ČETVRTAK (28. septembra), od 900 do 1300 časova, u prostorijama Odseka Visoka turistička škola.
  2. Kandidati od broja 1. do broja 9. upisuju se kao studenti koji plaćaju školarinu.

U Beogradu
27. septembar 2023. godine
Centralna konkursna potkomisija
  1. dr Maja Ćosić

  2. dr Dušan Kićović

  3. dr Milina Kosanović