Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Rang lista za upis studenata

BROJ:
DATUM: 27. septembar 2023.

Na osnovu člana 97. Statuta Akademije strukovnih studija Beograd, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2023/2024. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2023/2024. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Pretraga

Otkucajte prvi broj šifre (npr. ako je vaša šifra 123-IV-56 otkucajte 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

Rang lista

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 6-II-5Uroš (Goran) Milinkov30.78 28.00 30.00 88.78
2. 2-II-2Đurđina (Vladica) Đidić26.60 30.00 30.00 86.60
3. 4-XI-1Strahinja (Simo) Ognjenović25.34 28.00 26.00 79.34
4. 3-II-3Tea (Ivan) Drljević34.30 22.00 20.00 76.30
5. 5-II-4Danijela (Milivoj) Nenadović20.70 28.00 26.00 74.70
6. 1-II-1Jovan (Igor) Vranješević29.50 24.00 16.00 69.50
7. 7-II-6Dragan (Milan) Dimitrijević14.36 22.00 26.00 62.36

Napomena

  1. Upis kandidata prema konačnoj rang listi će se obaviti u ČETVRTAK (28. septembra), od 900 do 1300 časova, u prostorijama Odseka Visoka turistička škola.
  2. Kandidati od broja 1. do broja 7. upisuju se kao studenti koji plaćaju školarinu.
  3. Obaveštenje o broju nepopunjenih mesta za samofinansirajuće studente biće objavljeno na sajtu Škole u PONEDELJAK, 2. oktobra do 1800 časova.

Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama (osim dobrovoljne uplate od 400,oo dinara za ZPU, koja se vrši prilikom upisa). Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.

Kandidati koji se upisuju kao studenti koji plaćaju školarinu, podnose i dokaz o uplati prve rate školarine.

Pročitajte važno obaveštenje o dokumentaciji koja se podnosi prilikom upisa i potrebnim uplatama.

Molimo kandidate da se informišu na sajtu u vezi izbornih predmeta, pošto će strane jezike i izborne predmete iz prve godine (Osnovi prava, Sociologija, Osnovi računarstva) birati prilikom upisa.

Opisi predmeta se nalaze na stranici Predmeti.

Dokumenta za upis

U Beogradu
27. septembar 2023. godine
Centralna konkursna potkomisija
  1. dr Maja Ćosić
  2. dr Dušan Kićović
  3. dr Milina Kosanović