Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Rang lista za upis studenata

Na osnovu člana 97. Statuta Akademije strukovnih studija Beograd, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2023/2024. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Jedinstvenu (privremenu) rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija 2023/2024. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Pretraga

Otkucajte prvi broj šifre (npr. ako je vaša šifra 123-IV-56 otkucajte 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

Rang lista

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 2-II-2Luka (Darko) Jović34.40 30.00 28.00 92.40
2. 1-II-1Boris (Zvonko) Bukilić24.66 8.00 26.00 58.66

Napomena

  1. Kandidati od broja 1. do broja 2. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
  2. Podnošenje prigovora Komisiji za upis na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi (Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse od 2.000 dinara) 18. oktobra 2023. godine od 1000 do 1200 časova (kancelarija broj 10 - glavni ulaz).
  3. Donošenje odluke po prigovoru 18. oktobra 2023. do 1400 časova.
  4. Podnošenje žalbe predsedniku Akademije na rešenje Komisije za upis 19. oktobra 2023. godine, od 1000 do 1200 časova.
  5. Rešavanje po žalbi, 19. oktobra 2023. godine, do 1400 časova.
  6. Ova rang lista je privremena do okončanja postupka po žalbama.
  7. Objavljivanje konačne rang liste, 19. oktobra 2023. godine do 1900 časova.

Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

U Beogradu
18. oktobar 2023. godine
Centralna konkursna potkomisija
  1. dr Maja Ćosić
  2. dr Dušan Kićović
  3. dr Milina Kosanović