Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
2023 2022 2021 2020 2019

Rezultati ispita i kolokvijuma

Decembar 2022.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

30. dec 2022.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija

30. dec 2022.

dr Jelisaveta Vučković

Rezultati prvog i drugog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik B3

30. dec 2022.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Nemački jezik B2

29. dec 2022.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovno komuniciranje

27. dec 2022.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Medijske komunikacije

27. dec 2022.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Ruski jezik B1

27. dec 2022.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Ruski jezik B2

27. dec 2022.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija grupa A

26. dec 2022.

Rezultati 2. kolokvijuma iz Osnova menadžmenta

24. dec 2022.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Prodaja i recepcijsko poslovanje

23. dec 2022.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Ruski jezik A3 i Ruski jezik B3

15. dec 2022.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A2, B2 i A3  rađenog 12.12.2022.

13. dec 2022.

dr Milina Kosanović

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Selektivni oblici turizma

12. dec 2022.

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Prodaja i recepcijsko poslovanje

10. dec 2022.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Francuski jezik B2

07. dec 2022.

Jelena Milošević

DRUGI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA MEDIJSKE KOMUNIKACIJE

07. dec 2022.

DRUGI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA POSLOVNO KOMUNICIRANJE

07. dec 2022.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

07. dec 2022.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo

05. dec 2022.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Medijske komunikacije

05. dec 2022.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Engleskog B3

04. dec 2022.

dr Milina Kosanović

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

02. dec 2022.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Engleskog A3

02. dec 2022.

dr Milina Kosanović

Francuski jezik B3: Rezultati I kolokvijuma

01. dec 2022.

Beograd, 1. decembar 2022.
Jelena Milošević

Novembar 2022.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Nemačkog jezika grupa B3

30. nov 2022.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija - grupa B

25. nov 2022.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma

25. nov 2022.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

25. nov 2022.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Poslovno komuniciranje

24. nov 2022.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija, grupa A

22. nov 2022.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Prodaja i recepcijsko poslovanje

18. nov 2022.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Selektivni oblici turizma

14. nov 2022.

Oktobar 2022.

Rezultati ispita iz predmeta Turistička geografija (dr Dušan Kićović)

06. okt 2022.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A2 i A3 kod dr Miline Kosanović 

05. okt 2022.

dr Milina Kosanović

Septembar 2022.

Rezultati ispita iz predmeta Poslovno pravo

22. sep 2022.

Rezultati ispita iz predmeta Sociologija

21. sep 2022.

Rezultati ispita iz predmeta Ustavno pravno uređenje Republike Srbije

21. sep 2022.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo i Računovodstvo u turizmu kod dr Miroslave Petrevske

16. sep 2022.

dr Miroslava Petrevska, prof.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta RUSKI JEZIK održanog 14. 09. 2022.

15. sep 2022.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

15. sep 2022.

dr E. Lipovšek

Rezultati pismenog dela ispita i termini polaganja usmenog dela ispita  iz Engleskog jezika A2, B2 i A3 kod dr Miline Kosanović

13. sep 2022.

dr Milina Kosanović

Rezultati ispita iz predmeta Poslovno pravo

05. sep 2022.

Rezultati ispita iz predmeta Sociologija

05. sep 2022.

Rezultati ispita iz predmeta Ustavno pravno uredjenje Republike Srbije 

05. sep 2022.

Avgust 2022.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu kod dr Miroslave Petrevske

26. avg 2022.

dr Miroslava Petrevska, prof.

Rezultati ispita iz predmeta Ruski jezik

25. avg 2022.

Rezultati ispita iz predmeta Turistička geografija - dr Dušan Kićović

25. avg 2022.

Rezultati ispita iz Engleskog jezika kod dr Miline Kosanović

23. avg 2022.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

23. avg 2022.

dr E. Lipovšek

Jun 2022.

Rezultati ispita iz predmeta Sociologija

21. jun 2022.

Rezultati ispita iz predmeta Sociologija i Osnovi prava

16. jun 2022.

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika

13. jun 2022.

mr Maša Polillo

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika kod dr Miline Kosanović

11. jun 2022.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

10. jun 2022.

dr E. Lipovšek

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu kod dr Miroslave Petrevske

09. jun 2022.

dr Miroslava Petrevska, prof.

Maj 2022.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta RUSKI JEZIK

31. maj 2022.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik B1

24. maj 2022.

dr E. Lipovšek

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

20. maj 2022.

Rezultati II kolokvijuma iz Francuskog B2

20. maj 2022.

Rezultati II kolokvijuma iz Turističke geografije – Grupa A

18. maj 2022.

Rezultati II kolokvijuma iz Francuskog jezika B1

17. maj 2022.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu i Upravljanja hotelskim pesonalom

16. maj 2022.

Rezultate I kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu kod Mirjane Ilić

16. maj 2022.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Saobraćaj i turizam

13. maj 2022.

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika

12. maj 2022.

mr Maša Polillo

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A1

11. maj 2022.

dr E. Lipovšek

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

09. maj 2022.

Predmetni nastavnik
mr Jasmina Leković

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Sociologija

05. maj 2022.

Rezultati prvog kolokvijuma  iz predmeta Osnovi prava

04. maj 2022.

Rezultati prvog kolokvijuma  iz predmeta Poslovno pravo

04. maj 2022.

April 2022.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Turističko vođenje

20. apr 2022.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

19. apr 2022.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

19. apr 2022.

Predmetni profesor
dr Bojana Plemić

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta  Računovodstvo u turizmu- Grupa A

18. apr 2022.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Istorija civilizacije održanog 15.04.2022.

15. apr 2022.

Predmetni nastavnik
dr Bojana Plemić

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Ustavno-pravno uređenje Republike Srbije

14. apr 2022.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Statistika u turizmu u aprilskom roku

14. apr 2022.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog A1, A2 i A3 kod dr Miline Kosanović

07. apr 2022.

dr Milina Kosanović

Rezultati I kolokvijuma iz Turističke geografije – Grupa A

05. apr 2022.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

01. apr 2022.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu i Upravljanje hotelskim personalom

01. apr 2022.

Mart 2022.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta  Računovodstvo u turizmu- Grupa A

23. mar 2022.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

20. mar 2022.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Turističko vođenje

17. mar 2022.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Saobraćaj i turizam

16. mar 2022.

Rezultati pismenog dela ispita iz engleskog A1 i A2 kod dr Miline Kosanović

16. mar 2022.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam održanog 14.03.2022. godine (prof. B. Plemić)

15. mar 2022.

Predmetni profesor
dr Bojana Plemić

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A1

05. mar 2022.

dr E. Lipovšek

Januar 2022.

Rezultati pismenog dela ispita iz Statistilke u turizmu

31. jan 2022.

Rezultati ispita iz predmeta Medijske komunikacije

28. jan 2022.

Rezultati pismenog dela ispita iz Nemačkog jezika B3

24. jan 2022.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta RUSKI JEZIK

21. jan 2022.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Francuski jezika

21. jan 2022.

Jelena Milošević

Rezultati Nemački B3 - Drugi kolokvijum - Test 2 + 3

17. jan 2022.

Rezultati iz Engleskog jezika kod dr Miline Kosanović

17. jan 2022.

dr Milina Kosanović

Rezultati prvog kolokvijuma iz Francuskog jezika B1

12. jan 2022.

Jelena Milošević