Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
2021 2020 2019 2018 2017

Rezultati ispita i kolokvijuma

Februar 2021.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Nemačkog jezika B1 i A2

17. feb 2021.

mr Maša Polillo

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Namčki jezik A1

11. feb 2021.

mr Ivana Stojanović

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Namčki jezik B2

11. feb 2021.

mr Ivana Stojanović

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika B3

07. feb 2021.

Predmetni nastavnik
mr Maša Polillo

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu

04. feb 2021.

Rezultati pismenog dela ipita iz Francuskog jezika

01. feb 2021.

Januar 2021.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

25. jan 2021.

dr E. Lipovšek

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta  Osnovi ekonomije, grupa B

22. jan 2021.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta  Osnovi menadžmenta

22. jan 2021.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika kod dr M. Kosanović

22. jan 2021.

dr Milina Kosanović

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

20. jan 2021.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovno komuniciranje

20. jan 2021.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Medijske komunikacije

20. jan 2021.

Rezultati ispita iz Ekonomike turizma održanog 20.01.2021.godine

20. jan 2021.

Rezultati drugog i popravnog prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A3

19. jan 2021.

dr E. Lipovšek

Rezultati drugog i popravnog prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik B3

19. jan 2021.

dr E. Lipovšek

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Selektivni oblici turizma

18. jan 2021.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma

18. jan 2021.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Turistički proizvod i razvoj destinacije

17. jan 2021.

mr Jasmina Leković