Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
2022 2021 2020 2019 2018

Rezultati ispita i kolokvijuma

Decembar 2021.

Rezultati polaganja trećeg dela gradiva iz Osnova ekonomije

31. dec 2021.

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika B2

31. dec 2021.

mr Maša Polillo

Rezultati II  kolokvijuma iz predmeta Prodaja i recepcijsko poslovanje

30. dec 2021.

dr Aleksandra Tornjanski

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika B1

29. dec 2021.

mr Maša Polillo

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Selektivni oblici turizma

27. dec 2021.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Poslovno komuniciranje

27. dec 2021.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija (grupa B)

22. dec 2021.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija grupa A

20. dec 2021.

mr Jamina Leković

Rezultati kolokvijuma iz Francuskog jezika B3

17. dec 2021.

Jelena Milošević

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

17. dec 2021.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma

17. dec 2021.

Rezultati iz Engleskog A1 u decembarskom roku

16. dec 2021.

dr Milina Kosanović

Rezultati I kolokvijuma iz Ruskog jezika

15. dec 2021.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo

15. dec 2021.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Nemačkog jezika B3

15. dec 2021.

mr Ivana Stojanović

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Francuski jezik B2

14. dec 2021.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Medijske komunikacije

13. dec 2021.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta  Osnovi ekonomije 

11. dec 2021.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Ruski jezika B3

10. dec 2021.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Poslovno komuniciranje

07. dec 2021.

Rezulati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije

02. dec 2021.

Novembar 2021.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Selektivni oblici turizma

30. nov 2021.

Rezultati  I kolokivijuma iz predmeta Prodaja i recepcijsko poslovanje

30. nov 2021.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija (grupa B)

23. nov 2021.

dr Jelisaveta Vučković

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća.

19. nov 2021.

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Preduzetništvo

15. nov 2021.

Rezultati  prvog kolokvijuma grupe A iz predmeta Poslovanje turističkih agencija.

15. nov 2021.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma

10. nov 2021.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Medijske komunikacije

10. nov 2021.

Septembar 2021.

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi prava

23. sep 2021.

Rezultati ispita iz predmeta Sociologija

23. sep 2021.

Rezultati ispita iz predmeta Ustavno pravno uređenje Republike Srbije

23. sep 2021.

Rezultati ispita iz predmeta Poslovno pravo

23. sep 2021.

Rezultati Engleski jezik A1,A2 i B1 kod dr Miline Kosanović

19. sep 2021.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo i Računovodstvo u turizmu kod dr Miroslave Petrevske

18. sep 2021.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

16. sep 2021.

dr E. Lipovšek

Rezultati pismenog dela ispita iz Ruskog jezika

14. sep 2021.

Rezultati ispita iz predmeta Sociologija i Osnovi prava

03. sep 2021.

Rezultati ispita iz predmet Nemački jezik kod mr I. Stojanović

01. sep 2021.

Rezultati ispita iz predmet Nemački jezik kod mr Maše Polillo

01. sep 2021.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

01. sep 2021.

dr E. Lipovšek

Avgust 2021.

Rezultati pismenog dela ispita iz Ruskog jezika

31. avg 2021.

Rezultati ispita iz predmeta Ustavno pravno uređenje Republike Srbije

25. avg 2021.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo i Računovodstvo u turizmu kod dr Miroslave Petrevske

25. avg 2021.

Jun 2021.

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi prava

18. jun 2021.

Rezultati ispita iz predmeta Ustavno pravno uređenje Republike Srbije

18. jun 2021.

Rezultate ispita iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

15. jun 2021.

Rezultati ispita iz predmeta Poslovno pravo

14. jun 2021.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo u turizmu kod dr Miroslave Petrevske

14. jun 2021.

Rezlutati III kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu kod dr Mirjane Ilić

11. jun 2021.

Rezultati ispita iz predmeta Medijske komunikacije

10. jun 2021.

Rezultati pismenog dela ispita i predispitnih obaveza iz Engleskog jezika A1

10. jun 2021.

dr Milina Kosanović

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

09. jun 2021.

dr E. Lipovšek

Rezultati ispita iz predmeta Sociologija

05. jun 2021.

Prof. dr Zoran Radulović

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

03. jun 2021.

Maj 2021.

Rezultati pismenog dela ispita iz Francuskog jezika u junskom roku

31. maj 2021.

Rezultati pismenog dela ispita iz Nemačkog jezika

31. maj 2021.

mr Ivana Stojanović

Rezultati kolokvijuma iz Engleskog jezika A1

31. maj 2021.

dr Milina Kosanović

Rezultati kolokvijuma iz Engleskog jezika B1

31. maj 2021.

dr Milina Kosanović

Rezultati kolokvijuma iz Osnova prava

26. maj 2021.

Rezultati pismenog dela ispita i termini za polaganje usmenog dela ispita iz predmeta RUSKI JEZIK

25. maj 2021.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment turstičke destinacije

25. maj 2021.

Predmetni profesor
dr Georgi Genov

Rezultati ispita iz predmeta Poslovno komuniciranje

25. maj 2021.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

24. maj 2021.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Ustavno-pravno uređenje Republike Srbije.

21. maj 2021.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Sociologija

21. maj 2021.

Rezultati drugog kolokvijuma iz Nemačkog jezika A1 i B2

20. maj 2021.

mr Ivana Stojanović

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Saobraćaj i turizam

17. maj 2021.

Rezultati kolokvijuma iz Nemačkog jezika kod mr Maše Polillo

17. maj 2021.

Predmetni nastavnik
mr Maša Polillo

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Ruski jezik

14. maj 2021.

Rezultati II kolokvijuma iz Turističke geografije - grupa A

14. maj 2021.

Rezultati II kolkvijuma iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

13. maj 2021.

Rezultati II kolkvijuma iz predmeta Upravljanje hotelskim personalom

13. maj 2021.

April 2021.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta  Računovodstvo u turizmu, grupa A

29. apr 2021.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Turistička geografija kod dr Dušana Kićovića

29. apr 2021.

Rezultati kolokvijuma iz Engleskog jezika A1

29. apr 2021.

dr Milina Kosanović

Rezultati kolokvijuma iz Engleskog jezika B1

29. apr 2021.

dr Milina Kosanović

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

28. apr 2021.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Istorija civilizacije

26. apr 2021.

Rezultati kolokvijuma iz Poslovnog prava

26. apr 2021.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Saobraćaj i turizam

22. apr 2021.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Turističko vođenje

21. apr 2021.

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Nemački jezik B2

21. apr 2021.

mr Ivana Stojanović

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

20. apr 2021.

Rezultati popravnog kolokvijuma iz Turističke geografije - Grupa A

16. apr 2021.

Rezulati ispita iz predmeta Medijske komunikacije

13. apr 2021.

Rezultati ispita iz predmeta Poslovno komuniciranje

12. apr 2021.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo kod dr Mirjane Ilić

12. apr 2021.

Rezulati ispita iz Nemačkog jezika (mr Maša Polillo)

12. apr 2021.

Rezultati ispita Francuski jezik B3

08. apr 2021.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

07. apr 2021.

dr E. Lipovšek

Rezultati ispita iz predmeta Ekonomika turizma, održanog 06.04.2021. g.

06. apr 2021.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Geografije

05. apr 2021.

Rezultati pismenog dela ispita iz predmeta Računovodstvo i  Računovodstvo u turizmu kod dr Miroslave Petrevske

01. apr 2021.

Mart 2021.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Istorija civilizacije

26. mar 2021.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

25. mar 2021.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Upravljanje hotelskim personalom

25. mar 2021.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Kulturno nasleđe i turizam

25. mar 2021.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Upravljanje kvalitetom u turizmu

24. mar 2021.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta  Računovodstvo u turizmu, grupa A

24. mar 2021.

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Turistička geografija - Grupa A

23. mar 2021.

Rezultati I kolokvijuma iz Strategijskog upravljanja u hotelijerstvu

22. mar 2021.

Rezultate prvog kolokvijuma iz Turističkog vođenja

17. mar 2021.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika A1 i A3 kod dr Miline Kosanović

11. mar 2021.

dr Milina Kosanović

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo u turizmu

08. mar 2021.

dr Mirjana Ilić

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

03. mar 2021.

dr E. Lipovšek

Februar 2021.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Nemačkog jezika B1 i A2

17. feb 2021.

mr Maša Polillo

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Namčki jezik A1

11. feb 2021.

mr Ivana Stojanović

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Namčki jezik B2

11. feb 2021.

mr Ivana Stojanović

Rezultati ispita iz Nemačkog jezika B3

07. feb 2021.

Predmetni nastavnik
mr Maša Polillo

Rezultati ispita iz predmeta Statistika u turizmu

04. feb 2021.

Rezultati pismenog dela ipita iz Francuskog jezika

01. feb 2021.

Januar 2021.

Rezultati pismenog dela ispita Engleski jezik kod dr E. Lipovšek

25. jan 2021.

dr E. Lipovšek

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta  Osnovi ekonomije, grupa B

22. jan 2021.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta  Osnovi menadžmenta

22. jan 2021.

Rezultati pismenog dela ispita iz Engleskog jezika kod dr M. Kosanović

22. jan 2021.

dr Milina Kosanović

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

20. jan 2021.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Poslovno komuniciranje

20. jan 2021.

Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Medijske komunikacije

20. jan 2021.

Rezultati ispita iz Ekonomike turizma održanog 20.01.2021.godine

20. jan 2021.

Rezultati drugog i popravnog prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik A3

19. jan 2021.

dr E. Lipovšek

Rezultati drugog i popravnog prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik B3

19. jan 2021.

dr E. Lipovšek

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Selektivni oblici turizma

18. jan 2021.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Ekonomika turizma

18. jan 2021.

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Turistički proizvod i razvoj destinacije

17. jan 2021.

mr Jasmina Leković