Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Raspored polaganja ispita za SEPTEMBAR 2023

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČBROJTERMIN
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 1222. Avg 2023. u 09:30, Sala 6
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Mirjana Ilić 528. Avg 2023. u 11:00, Sala А2
3.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 3125. Avg 2023. u 10:00, Sala А3
4.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 1429. Avg 2023. u 12:00, Sala 6
5.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 4623. Avg 2023. u 10:00, Sala А1
6.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 2531. Avg 2023. u 11:00, Sala 6
7.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 3430. Avg 2023. u 11:00, Sala А1
8.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek -21. Avg 2023. u 10:00, Sala 5
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović -21. Avg 2023. u 12:00, Sala 5
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 4028. Avg 2023. u 12:00, Sala 5
11.SP17ANemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović -28. Avg 2023. u 10:00, Učionica 1
12.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 128. Avg 2023. u 10:00, Sala А1
13.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević -28. Avg 2023. u 10:00, Učionica 2
14.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković -23. Avg 2023. u 11:00, Sala А2
15.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek -21. Avg 2023. u 10:00, Sala 5
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović -21. Avg 2023. u 12:00, Sala 5
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić -28. Avg 2023. u 12:00, Sala 5
18.SP17ANemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 1328. Avg 2023. u 10:00, Učionica 1
19.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo -28. Avg 2023. u 10:00, Sala А1
20.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević 528. Avg 2023. u 10:00, Učionica 2
21.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković 1023. Avg 2023. u 11:00, Sala А2
22.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović 329. Avg 2023. u 11:00, Sala 5
23.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 3629. Avg 2023. u 11:00, Sala 5
24.SP17AOsnovi računarstvadr Anđelka Štilić -24. Avg 2023. u 09:00, Učionica 3
25.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 1024. Avg 2023. u 09:00, Učionica 3
26.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 824. Avg 2023. u 11:30, Učionica 2
27.SP17APoslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 1629. Avg 2023. u 10:00, Sala А2
28.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 825. Avg 2023. u 10:00, Sala А2
29.SP17AOsnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski 629. Avg 2023. u 10:00, Sala А3
30.SP17AInformatika u turizmudr Anđelka Štilić 2724. Avg 2023. u 09:00, Učionica 3
31.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 2624. Avg 2023. u 09:00, Učionica 3
32.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 5230. Avg 2023. u 11:00, Sala 5
33.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić 622. Avg 2023. u 11:00, Sala А1
34.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 1029. Avg 2023. u 12:00, Sala 6
35.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 825. Avg 2023. u 10:00, Sala А2
36.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 1428. Avg 2023. u 11:00, Sala А2
37.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 2321. Avg 2023. u 10:00, Sala 5
38.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović -21. Avg 2023. u 12:00, Sala 5
39.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić -28. Avg 2023. u 12:00, Sala 5
40.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -28. Avg 2023. u 10:00, Sala А1
41.SP17ANemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović -28. Avg 2023. u 10:00, Učionica 1
42.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević 228. Avg 2023. u 10:00, Učionica 2
43.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković -23. Avg 2023. u 11:00, Sala А2
44.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 121. Avg 2023. u 10:00, Sala 5
45.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović -21. Avg 2023. u 12:00, Sala 5
46.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić -28. Avg 2023. u 12:00, Sala 5
47.SP17ANemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović -28. Avg 2023. u 10:00, Učionica 1
48.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 1028. Avg 2023. u 10:00, Sala А1
49.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević 328. Avg 2023. u 10:00, Učionica 2
50.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković 1223. Avg 2023. u 11:00, Sala А2
51.SP17APoslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković 922. Avg 2023. u 11:00, Sala А2
52.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić -22. Avg 2023. u 11:00, Sala А1
53.SP17ASelektivni oblici turizmadr Goran Jević 925. Avg 2023. u 10:00, Učionica 2
54.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov -30. Avg 2023. u 11:00, Sala А2
55.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević -31. Avg 2023. u 11:00, Sala 6
56.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 222. Avg 2023. u 09:30, Sala 6
57.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković 129. Avg 2023. u 10:00, Sala А2
58.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski 129. Avg 2023. u 10:00, Sala А3
59.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -25. Avg 2023. u 10:00, Učionica 2
60.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov -30. Avg 2023. u 11:00, Sala А2
61.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 624. Avg 2023. u 14:00, Učionica 2
62.SP17ASaobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -29. Avg 2023. u 10:00, Sala А3
63.SP17ASaobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -29. Avg 2023. u 12:00, Sala 6
64.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -29. Avg 2023. u 12:00, Sala 6
65.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov -30. Avg 2023. u 11:00, Sala А2
66.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević -31. Avg 2023. u 11:00, Sala 6
67.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek -21. Avg 2023. u 10:00, Sala 5
68.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 121. Avg 2023. u 12:00, Sala 5
69.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić -28. Avg 2023. u 12:00, Sala 5
70.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -28. Avg 2023. u 10:00, Sala А1
71.SP17ANemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović -28. Avg 2023. u 10:00, Učionica 1
72.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević -28. Avg 2023. u 10:00, Učionica 2
73.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković -23. Avg 2023. u 11:00, Sala А2
74.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek -21. Avg 2023. u 10:00, Sala 5
75.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović -21. Avg 2023. u 12:00, Sala 5
76.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić -28. Avg 2023. u 12:00, Sala 5
77.SP17ANemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović -28. Avg 2023. u 10:00, Učionica 1
78.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo -28. Avg 2023. u 10:00, Sala А1
79.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević -28. Avg 2023. u 10:00, Učionica 2
80.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković -23. Avg 2023. u 11:00, Sala А2
81.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 125. Avg 2023. u 10:00, Sala А3
82.SP17ATurističko vođenjedr Marija Najdić 122. Avg 2023. u 10:00, Sala А3
83.SP17ATurističko vođenjedr Goran Jević 125. Avg 2023. u 10:00, Učionica 2
84.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić -24. Avg 2023. u 09:00, Učionica 3
85.SP17AElektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić -24. Avg 2023. u 09:00, Učionica 3