Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Rang lista za upis studenata

BROJ: 01-804
DATUM: 9. septembar 2019.

Na osnovu člana 113. Statuta Visoke turističke škole strukovnih studija, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2019/2020. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2019/2020. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Pretraga

Otkucajte prvi broj šifre (npr. ako je vaša šifra 123-IV-56 otkucajte 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

Rang lista

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 13-II-9Sara (Čedo) Mijović35.58 24.00 28.00 87.58
2. 7-XI-1Teodora (Nebojša) Jevremović30.22 26.00 26.00 82.22
3. 19-II-15Tatjana (Radivoj) Višković31.88 22.00 26.00 79.88
4. 4-II-4Andrijana (Dejan) Todorović34.40 16.00 28.00 78.40
5. 18-II-14Janko (Obradin) Milić31.40 16.00 30.00 77.40
6. 15-II-11Ivana (Goran) Vitaz25.26 20.00 26.00 71.26
7. 6-I-1Filip (Igor) Pantelić29.24 14.00 28.00 71.24
8. 20-II-16Nađa (Vladica) Milojković26.78 22.00 20.00 68.78
9. 8-II-6Mirjana (Sava) Eraković25.74 18.00 24.00 67.74
10. 16-II-12Teodora (Nikola) Popović25.48 18.00 24.00 67.48
11. 14-II-10Kosta (Dušan) Kostić27.30 22.00 16.00 65.30
12. 21-IV-1Ana (Zoran) Marković20.72 14.00 30.00 64.72
13. 2-II-2Jovan (Ilija) Crnjanski30.74 10.00 22.00 62.74
14. 5-II-5Nikola (Novica) Mihajlović32.68 6.00 24.00 62.68
15. 22-I-2Jovana (Dragiša) Potić26.04 18.00 16.00 60.04
16. 10-II-7Tatjana (Olivera) Lazarević19.68 16.00 24.00 59.68
17. 3-II-3Miloš (Zoran) Tomić19.88 16.00 22.00 57.88
18. 12-III-2Saša (Saša) Đurđić34.66 4.00 18.00 56.66
19. 9-III-1Sanja (Vesna) Radenković21.20 10.00 22.00 53.20
20. 17-II-13***20.52 12.00 20.00 52.52
21. 1-II-1Danijel (Slobodan) Stanković24.00 4.00 24.00 52.00
22. 11-II-8Milan (Slaviša) Radovanović22.38 8.00 20.00 50.38

Napomena

  1. Kandidati od broja 1. do broja 22. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
  2. Upis kandidata, obaviće se OBAVEZNO U UTORAK, 10. SEPTEMBRA OD 900 DO 1400 u sali A3.

Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama. Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.

Važno obaveštenje: Prva rata za studente koji plaćaju školarinu, iznosi 10.000,oo dinara. Troškovi upisa iznose 3.500,oo dinara.

Molimo kandidate da se informišu o izbornim predmetima sa prve godine na stranici Predmeti pošto se za izborne predmete odlučuju prilikom upisa.

U Beogradu
9. septembar 2019. godine
Konkursna komisija za sprovođenje upisa
  1. dr Maja Ćosić, predsednik

  2. dr Violeta Tošić, član

  3. dr Jelisaveta Vučković, član

  4. dr Bojana Plemić, član

  5. Nikola Zdravković, član