Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
2023 2022 2021 2020 2019

Stručna praksa

Septembar 2023.

DODATNI TERMINI ZA UPIS PRAKSE STRUČNA PRAKSA – PRVA GODINA IZ ŠKOLSKE  2022/2023. GODINE  U OKTOBARSKOM  ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2022/2023 GODINE

11. sep 2023.

DODATNI TERMINI ZA UPIS PRAKSE STRUČNA PRAKSA – PRVA GODINA IZ ŠKOLSKE 2022/2023. GODINE U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2022/2023 GODINE

Studenti koji su obavili stručnu praksu 2023. godine treba istu da upišu u indeks.

Da bi student mogao da upiše stručnu praksu biće neophodno da u svom sistemu Index popuni on-line anketu Kvalitet stručne prakse.

Upis prakse STRUČNA PRAKSA- PRVA GODINA iz školske 2022/2023. godine u oktobarskom ispitnom roku školske 2022/2023. godine, obaviće se kod nastavnika zaduženog za stručnu praksu za prvu godinu studija (dr Miroslava Petrevska) i to po sledećem rasporedu:

utorak, 12.09.2023. u 09.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 1/2022 zaključno sa 91/2022

četvrtak, 14.09.2023. u 09.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 92/2022 zaključno sa 163/2022

ponedeljak, 18.09.2023. u 09.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 125/2022 zaključno sa 163/2022

ponedeljak, 18.09.2023. u 09.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 104/2022 zaključno sa 124/2022

ponedeljak, 18.09.2023. u 10.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 92/2022 zaključno sa 103/2022

utorak, 19.09.2023. u 09.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 72/2022 zaključno sa 91/2022

utorak, 19.09.2023. u 09.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 50/2022 zaključno sa 71/2022

utorak, 19.09.2023. u 10.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 16/2022 zaključno sa 49/2022

sreda, 20.09.2023. u 10.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 1/2022 zaključno sa 15/2022

Studenti sa sobom treba da ponesu:1. indeks

2. ispitnu prijavu (crvenu)

3. uredno potpisane i overene obrasce evidencije radnih sati

4. popunjenu, potpisanu i overenu potvrdu o obavljenoj praksi (Mišljenje mentora) i

5. dnevnik prakse (popunjen, potpisan i overen od strane mentora)

DODATNI TERMIN ZA UPIS BODOVA ZA STRUČNU PRAKSU – DRUGA I TREĆA GODINA U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2022/2023 GODINE

11. sep 2023.

Upis bodova za stručnu praksu za studente druge i treće godine u oktobarskom ispitnom roku obaviće se 18.9.2023. u 10 h u kabinetu br.6.

Studenti pre upisa bodova za praksu u indeksu, moraju da svom sistemu Index popune on-line anketu Kvalitet stručne prakse.

Studenti sa sobom treba da ponesu:

1. indeks

2. ispitnu prijavu (crvenu)

3. potpisan i overen Obrazac za evidenciju radnih sati

4. potpisanu i overenu Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi (Mišljenje mentora) i

5. Dnevnik prakse (popunjen, potpisan i overen od strane mentora).

Avgust 2023.

UPIS PRAKSE STRUČNA PRAKSA – PRVA GODINA IZ ŠKOLSKE  2022/2023. GODINE  U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2022/2023 GODINE

30. avg 2023.

Studenti koji su obavili stručnu praksu 2023. godine treba istu da upišu u indeks.

Da bi student mogao da upiše stručnu praksu biće neophodno da u svom sistemu Index popuni on-line anketu Kvalitet stručne prakse.

Upis prakse STRUČNA PRAKSA- PRVA GODINA iz školske 2022/2023. godine u oktobarskom ispitnom roku školske 2022/2023. godine, obaviće se kod nastavnika zaduženog za stručnu praksu za prvu godinu studija (dr Miroslava Petrevska) i to po sledećem rasporedu:

 • ponedeljak, 18.09.2023. u 09.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 125/2022 zaključno sa 163/2022
 • ponedeljak, 18.09.2023. u 09.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 104/2022 zaključno sa 124/2022
 • ponedeljak, 18.09.2023. u 10.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 92/2022 zaključno sa 103/2022
 • utorak, 19.09.2023. u 09.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 72/2022 zaključno sa 91/2022
 • utorak, 19.09.2023. u 09.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 50/2022 zaključno sa 71/2022
 • utorak, 19.09.2023. u 10.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 16/2022 zaključno sa 49/2022
 • sreda, 20.09.2023. u 10.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 1/2022 zaključno sa 15/2022
Studenti sa sobom treba da ponesu:

 1. indeks
 2. ispitnu prijavu (crvenu)
 3. uredno potpisane i overene obrasce evidencije radnih sati
 4. popunjenu, potpisanu i overenu potvrdu o obavljenoj praksi (Mišljenje mentora) i
 5. dnevnik prakse (popunjen, potpisan i overen od strane mentora)

Jun 2023.

Upis prakse stručna praksa – prva godina iz školske  2022/2023. godine  u septembarskom ispitnom roku školske 2022/2023 godine

29. jun 2023.

UPIS PRAKSE STRUČNA PRAKSA – PRVA GODINA IZ ŠKOLSKE 2022/2023. GODINE U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2022/2023 GODINE

Studenti koji su obavili stručnu praksu 2023. godine treba istu da upišu u indeks.

Da bi student mogao da upiše stručnu praksu biće neophodno da u svom sistemu Index popuni on-line anketu Kvalitet stručne prakse.

Upis prakse STRUČNA PRAKSA - PRVA GODINA iz školske 2022/2023. godine u septembarskom ispitnom roku školske 2022/2023. godine, obaviće se kod nastavnika zaduženog za stručnu praksu za prvu godinu studija (dr Miroslava Petrevska) i to po sledećem rasporedu:

ponedeljak, 21.08.2023. u 10.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 1/2022 zaključno sa 30/2022

ponedeljak, 21.08.2023. u 11.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 31/2022 zaključno sa 51/2022

utorak, 22.08.2023. u 9.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 52/2022 zaključno sa 66/2022

utorak, 22.08.2023. u 9.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 67/2022 zaključno sa 76/2022

utorak, 22.08.2023. u 10.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 77/2022 zaključno sa 86/2022

sreda, 23.08.2023. u 9.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 87/2022 zaključno sa 103/2022

sreda, 23.08.2023. u 9.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 104/2022 zaključno sa 118/2022

sreda, 23.08.2023. u 10.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 119/2022 zaključno sa 131/2022

četvrtak, 24.08.2023. u 9.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 132/2022 zaključno sa 143/2022

četvrtak, 24.08.2023. u 9.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 144/2022 zaključno sa 156/2022

četvrtak, 24.08.2023. u 10.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 157/2022 zaključno sa 163/2022Studenti sa sobom treba da ponesu:

1. indeks

2. ispitnu prijavu (crvenu)

3. uredno potpisane i overene obrasce evidencije radnih sati

4. popunjenu, potpisanu i overenu potvrdu o obavljenoj praksi (Mišljenje mentora) i

5. dnevnik prakse (popunjen, potpisan i overen od strane mentora)

OBAVEŠTENJE  ZA STRUČNU PRAKSU – PRVA GODINA U ORGANIZACIJI ŠKOLE  ZA STUDENTE PRVE GODINE

08. jun 2023.

Obaveštavaju se svi studenti prve godine koji su se prijavili da im Škola obezbedi mesto za obavljanje stručne prakse, a do sada još nisu dobili uput za stručnu praksu, da se jave u ponedeljak, 12.06.2023. godine u 10.00 časova kod nastavnika zaduženog za stručnu praksu za prvu godinu studija, kancelarija 11, Glavni ulaz, Odsek Visoka turistička škola, Akademija strukovnih studija Beograd.Za studente koji ne dođu u ovom terminu smatraće se da su samostalno našli mesto za obavljanje stručne prakse.

OBAVEŠTENJE ZA STRUČNU PRAKSU – PRVA GODINA U SAMOSTALNOJ ORGANIZACIJI ZA STUDENTE PRVE GODINE

08. jun 2023.

OBAVEŠTENJE ZA STRUČNU PRAKSU – PRVA GODINA U SAMOSTALNOJ ORGANIZACIJI ZA STUDENTE PRVE GODINEObaveštavaju se studenti prve godine koji su se prijavili za obavljanje stručne prakse u samostalnoj organizaciji, a žele da je obave tokom jula i avgusta 2023. godine da donesu nastavniku zaduženom za stručnu praksu za prvu godinu studija saglasnosti iz turističkog preduzeća o prihvatanju studenta na obavljanje stručne prakse u ponedeljak, 12.06.2023. godine u vreme konsultacija od 10.30 – 12.00 časova i 19.06.2023. godine u vreme konsultacija od 10.30 – 12.00 časova, kancelarija 11, Glavni ulaz, Odsek Visoka turistička škola, Akademija strukovnih studija Beograd. Saglasnost mora da sadrži sledeće elemente:

 • Da bude izdata na zvaničnom memorandumu turističkog preduzeća ili turističke organizacije
 • Da sadrži ime i prezime studenta koji se prihvata na obavljanje stručne prakse
 • Da sadrži broj indeksa studenta koji se prihvata na stručnu praksu
 • Da ima naveden period u kome se studenti prihvataju na stručnu praksu
 • Da bude overena pečatom i da sadrži potpis odgovornog lica

Plaćena stručna praksa + mogućnost zaposlenja

08. jun 2023.

Ukoliko želite da obavite praksu tako što ćete i mnogo toga naučiti za svoje dalje napredovanje u svojoj karijeri, turistilka agencija FORZA TRAVEL je upravo ta gde možete uz praksu mnogo toga naučiti.

Nudimo vam da uz rad pored pravih profesionalaca savladate osnovne i bitne elemente za svoje dalje usavršavanje u ovoj profesiji.

Ukoliko ste vredni, tačni, pedatni, ambiciozni i volite ovaj posao mi vam nudimo idealne uslove da sebe oblikujete u vodećeg profesionalca u ovoj profesiji.

Ukoliko budete zainteresovani i pokažete svoje kvalitete kroz posao koji budete obavljali, biće nam drago da postanete deo ekipe FORZA TRAVELA i ostvarujete rezultate koji će doprineti jos većem razvoju agencije.

Ukoliko ste zainteresovani da praksu obavljate u Forza travel-u molimo vas da se javite profesoru zaduženom za praksu na vašoj godini studija.

Maj 2023.

Upis prakse stručna praksa – prva godina iz školske  2022/2023. godine  u junskom ispitnom roku školske 2022/2023 godine

26. maj 2023.

Studenti koji su obavili stručnu praksu 2023. godine treba istu da upišu u indeks.

Da bi student mogao da upiše stručnu praksu biće neophodno da u svom sistemu Index popuni on-line anketu Kvalitet stručne prakse.

Upis prakse STRUČNA PRAKSA- PRVA GODINA iz školske 2022/2023. godine u junskom ispitnom roku školske 2022/2023. godine, obaviće se u terminima konsultacija nastavnika zaduženog za stručnu praksu za prvu godinu studija (dr Miroslava Petrevska) i to po sledećem rasporedu:

ponedeljak, 29.05.2023. u 10.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 1/2022 zaključno sa 10/2022

ponedeljak, 29.05.2023. u 11.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 11/2022 zaključno sa 20/2022

ponedeljak, 05.06.2023. u 10.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 21/2022 zaključno sa 35/2022

ponedeljak, 05.06.2023. u 11.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 36/2022 zaključno sa 50/2022

ponedeljak, 05.06.2023. u 11.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 51/2022 zaključno sa 65/2022

ponedeljak, 12.06.2023. u 10.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 66/2022 zaključno sa 80/2022

ponedeljak, 12.06.2023. u 11.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 81/2022 zaključno sa 95/2022

ponedeljak, 12.06.2023. u 11.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 96/2022 zaključno sa 110/2022

ponedeljak, 19.06.2023. u 10.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 111/2022 zaključno sa 125/2022

ponedeljak, 19.06.2023. u 11.00, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 126/2022 zaključno sa 140/2022

ponedeljak, 19.06.2023. u 11.30, kancelarija 11, studenti sa brojem indeksa od 141/2022 zaključno sa 163/2022

Studenti sa sobom treba da ponesu:

 1. indeks
 2. ispitnu prijavu (crvenu)
 3. uredno potpisane i overene obrasce evidencije radnih sati
 4. popunjenu, potpisanu i overenu potvrdu o obavljenoj praksi (Mišljenje mentora) i
 5. dnevnik prakse (popunjen, potpisan i overen od strane mentora)

Mart 2023.

Plaćena praksa + zaposlenje

24. mar 2023.

Turistička agencija San Marco Travel nudi diplomiranim i sadašnjim studentima OdsekaVisoka turistička škola radno mesto u svojoj poslovnici na Čukarici, Beograd. Aktivnosti obuhvataju poslove prodaje turističkih aranžmana (rad sa klijentima).

USLOVI:

 • nakon obavljene prakse 3 meseca na određeno prijava
 • nakon 3 meseca mogućnost stalnog zaposlenja

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoj CV na office@sanmarcobg.com

Više o agenciji možete pogledati na http://www.sanmarcobg.com/

Turistička agencija Royal Tours Beograd ima otvorene pozicije za 2 radna mesta

13. mar 2023.

Turistička agencija Royal Tours Beograd ima otvorene pozicije za 2 radna mesta:

 • Referent prodaje turističkih aranžmana

OPIS:

Rad sa koorporativnim klijentima na rezervacijama hotelskog smeštaja, rad sa strankama na plasmanu i prodaji turističkih aranžmana, tekući agencijski poslovi.

USLOVI:

 • Studenti III godine i diplomirani studenti Visoke turističke škole
 • Odlično poznavanje rada na računaru (MS Office paket, Internet)
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Komunikativnost i spremnost na timski rad

Prijave slati na office@royaltours.rs ili dostaviti lično na Royaltours Beograd, Bulevar oslobođenja 5. Više o agenciji možete pronaći na linku: http://royaltours.rs

Februar 2023.

STRUČNA PRAKSA ZA STUDENTE PRVE GODINE – INFO SASTANAK BROJ 3 -  UPOZNAVANJE SA KODEKSOM PONAŠANJA I POSLOVNE ETIKE STUDENATA U TOKU OBAVLJANJA STRUČNE PRAKSE

27. feb 2023.

Pozivaju se studenti prve godine na Info sastanak broj 3 – stručna praksa za studente prve godine - Upoznavanje sa Kodeksom ponašanja i poslovne etike studenata u toku obavljanja stručne prakse u utorak, 28.02.2023. godine u 8.00 časova u Sali A3.

Kodeks profesionalne etike i akademskog integriteta

Belgrade Vibes, stručna praksa

20. feb 2023.

Organizacija Belgrade Vibes poziva studente Odseka Visoka turistička škola da se prijave za stručnu praksu u trajanju od najmanje 3 meseca u Beogradu ili Barseloni.

Pozicije za praksu u Beogradu su otvorene počev od aprila 2023. a pozicije za praksu u Barseloni su otvorene tokom čitave godine.

Dodatne informacije možete videti u prezentacijama priključenim uz ovu objavu.

Zainteresovani studenti mogu poslati svoj CV na e-mail: info@belgradevibes.com

Više o agenciji možete pronaći na linku: https://www.belgradevibes.com/

Internship Guidelines Belgrade Vibes Srb

Internship Guidelines Belgrade Vibes Eng

Internship Guidelines Barcelona Vibes Eng.

Januar 2023.

Agencija Filip travel d.o.o.  raspisuje konkurs za sezonske saradnike

16. jan 2023.

Agencija Filip travel d.o.o. raspisuje konkurs za sezonske saradnike:

Potrebne su nam ozbiljne, odgovorne, široko obrazovane i komunikativne osobe, dobrog fizičkog i psihičkog zdravlja, osobe koje mogu dobro funkcionisati u timu i koje mogu boraviti na destinaciji nekoliko meseci bez prekida (dok traje sezona), za poslove:

Predstavnik agencije na letnjim destinacijama i Transferista (Turska, Grčka, Tunis)

Obavezno i poželjno na ovim pozicijama:

 • Obavezno je dobro poznavanje engleskog jezika
 • Obavezno je poznavanje osnovnih informacija i detalja o destinaciji
 • Obavezno je da kandidat nije osuđivan i da se protiv njega/nje ne vodi krivični postupak (treba dostaviti dokaz o tome)
 • Obavezno je (za predstavnike), a poželjno (za transferiste) posedovanje licence za turističke vodiče i/ili pratioce
 • Obavezna je visoka radna etika i dobra saradnja sa kolegama u timu
 • Poželjno je poznavanje drugog stranog jezika (poznavanje turskog, grčkog ili francuskog jezika svakako daje prednost kandidatima)
 • Poželjno je da kandidati pohađaju ili imaju završenu školu za turizam i/ili iskustvo na nekoj od navedenih destinacija

Potrebno je da svi zainteresovani koji ispunjavaju u konkursku tražene uslove, do 25.01.2023. dostave biografiju (CV) sa fotografijom i brojem licence za turističke vodiče ili pratioce (ukoliko kandidat istu poseduje) na mail adresu karijera@filiptravel.rs

Dobro došli u Filip travel tim!

ASTRA TRAVEL – PLAĆENA STRUČNA PRAKSA U GRČKOJ ILI U AGENCIJI U BEOGRADU

10. jan 2023.

Turistička agencija Astra travel otvara nekoliko pozicija za obavljanje plaćene stručne prakse i usavršavanje u poslovnici u Beogradu ili u Grčkoj za rad na destinaciji – Sitonija/Halkidiki.

Praksa se obavlja u periodu letnje sezone, odnosno od maja do oktobra u dužini od 3 do 5 meseci u dogovoru sa studentima.

Program i ponuda prakse u Beogradu:

 • u periodu mart/april obuka u trajanju od 10 dana i rad na rezervacionom sistemu
 • u maju boravak u Grčkoj 10‒20 dana i upoznavanje sa objektima u ponudi
 • radno vreme u dogovoru sa studentima
 • dodatni bonusi za najbolje studente po završetku prakse.

Program i ponuda prakse u Grčkoj:

 • u periodu mart/april obuka u trajanju od 10 dana i upoznavanje sa agencijskim poslovima i priprema letnje sezone
 • u dogovoru sa studentima boravak na destinaciji 3‒5 meseci u periodu od maja do oktobra
 • obezbeđen smeštaj, 1 obrok dnevno i zdravstveno osiguranje
 • dodatni bonusi za najbolje studente po završetku prakse.

Izbor studenata će se vršiti na osnovu njihovog CV-a i intervjua u agenciji Astra travel, nakon čega će studenti dobiti priliku da kroz rad na Sajmu turizma 23.02‒26.02.2023. u stvarnom radnom okruženju pokažu svoje sposobnosti i timski rad.

Zainteresovani studenti svih godina studija mogu svoj CV poslati na email astra.sartiholidays@gmail.com do petka 27.01.2023. nakon čega će studenti koji uđu u uži izbor biti kontaktirani.

Turistička agencija Astra travel posluje 25 godina i organizator je putovanja specijalizovan za Sitoniju, a više o agenciji možete pronaći na www.astratravel.rs/

Februar 2023.

Stručna praksa za studente prve godine – info sastanak broj 2

09. feb 2023.