Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
2021 2020 2019 2018 2017

Stručna praksa

Februar 2021.

Kontiki Travel&Big Blue – konkurs za rad na destinacijama Turska i Egipat 2021.

17. feb 2021.

Turističkoj agenciji Kontiki Travel & Big Blue su potrebni vodiči, pratioci i transferisti kao predstavnici agencije na destinacijama Turska i Egipat tokom letnje sezone (od maja do septembra). Zainteresovani studenti mogu poslati svoj CV sa obaveznim brojem svog telefona na e-mail dusan.anastasov@kontiki.rs Nakon intervjua, odabrani studenti će proći obuku u agenciji sa ciljem pripreme za rad na destinaciji.

Studenti svih godina studija se mogu prijaviti kao i diplomirani studenti odseka Visoke turističke škole. Rok za prijavu je do kraja februara. Više o agenciji možete pronaći na linku: https://www.kontiki.rs

USLOVI:

  • Znanje engleskog jezika
  • Veštine timskog rada
  • Komunikativnost

KARIJERNO VOĐENjE I SAVETOVANjE – PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA – 2020. godina – Euroguidance centar Srbija

05. feb 2021.

Tempus Fondacija je u okviru centra Euroguidance - evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju, na konkursu održanom 2020.godine, odabrala aktivnost „Iz prve stRUKE“ koja se sprovodi na odseku Visoke turističke škole, za Priručnik karijernog vođenja i savetovanja. Priručnik je dostupan ovde.

Priručnik obuhvata aktivnosti koje doprinose razvoju veština upravljanja karijerom (VUK) kod mladih, i specifično unapređivanju veština samoprocene ličnih karakteristika i načina za njihovo predstavljanje. Više o aktivnostima možete pogledati na https://euroguidance.rs/resursi/prirucnik2020/