Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Treći upisni rok za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2023/2024. godine
11. sep 2023.

Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka turistička škola strukovnih studija iz Beograda raspisuje

KONKURS

TREĆI KONKURSNI ROK traje od 21. do 28. septembra 2023. godine.

Prijavljivanje kandidata 21. i 22. septembra
od 1000 do 1300
Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 22. septembra
do 1800
Polaganje prijemnog ispita po grupama 25. septembra
u 1100
Objavljivanje jedinstvene rang liste 26. septembra
do 1800
Podnošenje prigovora Komisiji za upis
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse.
27. septembra
od 1000 do 1100
Donošenje odluke po prigovoru 27. septembra
od 1100 do 1200
Podnošenje žalbe predsedniku Akademije strukovnih studija Beograd
na rešenje Komisije za upis
27. septembra
od 1200 do 1300
Rešavanje po žalbi 27. septembra
od 1300 do 1500
Objavljivanje konačne rang liste 27. septembra
do 1800
Upis primljenih kandidata 28. septembra
od 900 do 1300