Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

TERMINI ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021 U TREĆEM UPISNOM ROKU.
27. jul 2020.

TERMINI ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. U TREĆEM UPISNOM ROKU.

TREĆI KONKURSNI ROK traje od 1. septembra do 10. septembra 2020. godine

Prijavljivanje kandidata 1. i 2. septembar
od 900 do 1400
Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 2. septembar
do 1800
Polaganje prijemnog ispita po grupama 3. septembar
u 1100
Objavljivanje jedinstvene rang liste 4. septembar
do 1700
Podnošenje prigovora rukovodiocu odseka
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse od 1.000 dinara.
7. septembar
od 900 do 1100
Donošenje odluke po prigovoru 7. septembar
od 1100 do 1200
Podnošenje žalbe predsedniku Akademije strukovnih studija Beograd
na rešenje rukovodioca odseka
7. septembar
od 1200 do 1300
Rešavanje po žalbi 7. septembar
do 1400
Objavljivanje konačne rang liste 8. septembar
do 1200
Upis primljenih kandidata 9. i 10. septembar
od 900 do 1400