Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Raspored polaganja ispita za JANUAR 2024

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČBROJTERMIN
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Mirjana Ilić 5824. Jan 2024. u 10:00, Sala А2
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 5625. Jan 2024. u 09:00, Sala А2
3.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 11816. Jan 2024. u 09:00, Sala А3
4.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 11022. Jan 2024. u 11:30, Sala 5
5.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 122. Jan 2024. u 10:00, Sala 6
6.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević -22. Jan 2024. u 10:00, Učionica 1
7.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 129. Jan 2024. u 11:00, Učionica 2
8.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 215. Jan 2024. u 10:00, Učionica 2
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović -15. Jan 2024. u 11:30, Učionica 2
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek -18. Jan 2024. u 10:00, Sala 5
11.SP17ANemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović -19. Jan 2024. u 10:00, Učionica 1
12.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -19. Jan 2024. u 10:00, Sala 5
13.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević -23. Jan 2024. u 11:00, Sala А3
14.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković -18. Jan 2024. u 11:00, Sala А1
15.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić -15. Jan 2024. u 10:00, Učionica 2
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović -15. Jan 2024. u 11:30, Učionica 2
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek -18. Jan 2024. u 10:00, Sala 5
18.SP17ANemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović 119. Jan 2024. u 10:00, Učionica 1
19.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo -19. Jan 2024. u 10:00, Sala 5
20.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević -23. Jan 2024. u 11:00, Sala А3
21.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković -18. Jan 2024. u 11:00, Sala А1
22.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović -17. Jan 2024. u 11:00, Sala А1
23.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 117. Jan 2024. u 11:00, Sala А1
24.SP17AOsnovi računarstvadr Anđelka Štilić -29. Jan 2024. u 10:00, Učionica 3
25.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 229. Jan 2024. u 10:00, Učionica 3
26.SP17APoslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 6130. Jan 2024. u 10:00, Sala А3
27.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 3230. Jan 2024. u 11:30, Sala 5
28.SP17AOsnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski 3425. Jan 2024. u 10:00, Sala А3
29.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 6425. Jan 2024. u 10:00, Sala 5
30.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 4629. Jan 2024. u 10:00, Učionica 3
31.SP17AInformatika u turizmudr Anđelka Štilić 4429. Jan 2024. u 10:00, Učionica 3
32.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 117. Jan 2024. u 11:00, Sala А1
33.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić -22. Jan 2024. u 11:30, Sala 5
34.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić -23. Jan 2024. u 10:30, Sala А2
35.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić -24. Jan 2024. u 10:00, Sala А2
36.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska -25. Jan 2024. u 10:00, Sala 5
37.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić -15. Jan 2024. u 10:00, Učionica 2
38.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović -15. Jan 2024. u 11:30, Učionica 2
39.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek -18. Jan 2024. u 10:00, Sala 5
40.SP17ANemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović -19. Jan 2024. u 10:00, Učionica 1
41.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -19. Jan 2024. u 10:00, Sala 5
42.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević -23. Jan 2024. u 11:00, Sala А3
43.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković -18. Jan 2024. u 11:00, Sala А1
44.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić -15. Jan 2024. u 10:00, Učionica 2
45.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović -15. Jan 2024. u 11:30, Učionica 2
46.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek -18. Jan 2024. u 10:00, Sala 5
47.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -19. Jan 2024. u 10:00, Sala 5
48.SP17ANemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović -19. Jan 2024. u 10:00, Učionica 1
49.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević -23. Jan 2024. u 11:00, Sala А3
50.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković -18. Jan 2024. u 11:00, Sala А1
51.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 223. Jan 2024. u 10:30, Sala А2
52.SP17APoslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković 3724. Jan 2024. u 09:30, Sala А3
53.SP17ASelektivni oblici turizmadr Goran Jević 5324. Jan 2024. u 10:30, Sala 5
54.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov 101. Feb 2024. u 10:00, Sala А2
55.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević -22. Jan 2024. u 10:00, Učionica 1
56.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski 826. Jan 2024. u 10:00, Sala 5
57.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 426. Jan 2024. u 10:30, Sala А3
58.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković 126. Jan 2024. u 11:00, Sala А2
59.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -24. Jan 2024. u 10:30, Sala 5
60.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 801. Feb 2024. u 10:00, Sala А2
61.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 230. Jan 2024. u 15:00, Učionica 2
62.SP17ASaobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -22. Jan 2024. u 11:30, Sala 5
63.SP17ASaobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -25. Jan 2024. u 10:00, Sala А3
64.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević -22. Jan 2024. u 10:00, Učionica 1
65.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -22. Jan 2024. u 11:30, Sala 5
66.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov -01. Feb 2024. u 10:00, Sala А2
67.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić -15. Jan 2024. u 10:00, Učionica 2
68.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović -15. Jan 2024. u 11:30, Učionica 2
69.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 418. Jan 2024. u 10:00, Sala 5
70.SP17ANemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović -19. Jan 2024. u 10:00, Učionica 1
71.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -19. Jan 2024. u 10:00, Sala 5
72.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević 323. Jan 2024. u 11:00, Sala А3
73.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković 118. Jan 2024. u 11:00, Sala А1
74.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić -15. Jan 2024. u 10:00, Učionica 2
75.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović -15. Jan 2024. u 11:30, Učionica 2
76.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 118. Jan 2024. u 10:00, Sala 5
77.SP17ANemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović -19. Jan 2024. u 10:00, Učionica 1
78.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 419. Jan 2024. u 10:00, Sala 5
79.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević 223. Jan 2024. u 11:00, Sala А3
80.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković 118. Jan 2024. u 11:00, Sala А1
81.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić -16. Jan 2024. u 09:00, Sala А3
82.SP17ATurističko vođenjedr Goran Jević 124. Jan 2024. u 10:30, Sala 5
83.SP17ATurističko vođenjedr Marija Najdić -02. Feb 2024. u 10:00, Sala А2
84.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić -29. Jan 2024. u 10:00, Učionica 3
85.SP17AElektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić -29. Jan 2024. u 10:00, Učionica 3