Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Raspored polaganja ispita za APRIL 2023

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČBROJTERMIN
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Mirjana Ilić 2613. Apr 2023. u 09:00, Sala А1
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 2926. Apr 2023. u 12:00, Sala 6
3.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 3021. Apr 2023. u 09:00, Sala А1
4.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 6612. Apr 2023. u 13:30, Sala 6
5.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 210. Apr 2023. u 12:00, Učionica 1
6.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 621. Apr 2023. u 11:00, Sala 5
7.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić -13. Apr 2023. u 12:00, Sala 5
8.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić -11. Apr 2023. u 09:30, Učionica 1
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović -18. Apr 2023. u 10:00, Sala А2
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 321. Apr 2023. u 09:00, Učionica 2
11.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -20. Apr 2023. u 10:00, Sala А1
12.SP17ANemački jezik "A" 1dr Ivana Stojanović -25. Apr 2023. u 11:00, Kabinet 3
13.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević -21. Apr 2023. u 12:30, Učionica 2
14.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković -27. Apr 2023. u 10:00, Sala 6
15.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić -11. Apr 2023. u 09:30, Učionica 1
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović -18. Apr 2023. u 10:00, Sala А2
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek -21. Apr 2023. u 09:00, Učionica 2
18.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo -20. Apr 2023. u 10:00, Sala А1
19.SP17ANemački jezik "B" 1dr Ivana Stojanović -25. Apr 2023. u 11:00, Kabinet 3
20.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević -21. Apr 2023. u 12:30, Učionica 2
21.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković -27. Apr 2023. u 10:00, Sala 6
22.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović -25. Apr 2023. u 11:30, Sala 6
23.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 125. Apr 2023. u 11:30, Sala 6
24.SP17AOsnovi računarstvadr Anđelka Štilić 118. Apr 2023. u 09:00, Učionica 3
25.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 318. Apr 2023. u 09:00, Učionica 3
26.SP17APoslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 3311. Apr 2023. u 10:30, Sala А2
27.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 1824. Apr 2023. u 12:00, Sala А1
28.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 510. Apr 2023. u 11:30, Sala А1
29.SP17AOsnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski 1520. Apr 2023. u 10:00, Sala А2
30.SP17AInformatika u turizmudr Anđelka Štilić 4018. Apr 2023. u 09:00, Učionica 3
31.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 3418. Apr 2023. u 09:00, Učionica 3
32.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović -25. Apr 2023. u 11:30, Sala 6
33.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić -11. Apr 2023. u 10:00, Sala А2
34.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 212. Apr 2023. u 13:30, Sala 6
35.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska --
36.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 113. Apr 2023. u 09:00, Sala А1
37.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić -11. Apr 2023. u 09:30, Učionica 1
38.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 118. Apr 2023. u 10:00, Sala А2
39.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek -21. Apr 2023. u 09:00, Učionica 2
40.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -20. Apr 2023. u 10:00, Sala А1
41.SP17ANemački jezik "A" 2dr Ivana Stojanović -25. Apr 2023. u 11:00, Kabinet 3
42.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević -21. Apr 2023. u 12:30, Učionica 2
43.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković -27. Apr 2023. u 10:00, Sala 6
44.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić -11. Apr 2023. u 09:30, Učionica 1
45.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović -18. Apr 2023. u 10:00, Sala А2
46.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek -21. Apr 2023. u 09:00, Učionica 2
47.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 120. Apr 2023. u 10:00, Sala А1
48.SP17ANemački jezik "B" 2dr Ivana Stojanović -25. Apr 2023. u 11:00, Kabinet 3
49.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević -21. Apr 2023. u 12:30, Učionica 2
50.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković -27. Apr 2023. u 10:00, Sala 6
51.SP17APoslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković 1610. Apr 2023. u 08:30, Sala А1
52.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić -11. Apr 2023. u 10:00, Sala А2
53.SP17ASelektivni oblici turizmadr Goran Jević 2121. Apr 2023. u 10:30, Sala А1
54.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov -25. Apr 2023. u 10:00, Sala А2
55.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević -10. Apr 2023. u 12:00, Učionica 1
56.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković -11. Apr 2023. u 11:00, Sala А2
57.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski 120. Apr 2023. u 10:00, Sala А2
58.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 426. Apr 2023. u 12:00, Sala 6
59.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -21. Apr 2023. u 10:30, Sala А1
60.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 225. Apr 2023. u 10:00, Sala А2
61.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 124. Apr 2023. u 12:00, Sala А1
62.SP17ASaobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -12. Apr 2023. u 13:30, Sala 6
63.SP17ASaobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -20. Apr 2023. u 10:00, Sala А2
64.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević -10. Apr 2023. u 12:00, Učionica 1
65.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -12. Apr 2023. u 13:30, Sala 6
66.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 125. Apr 2023. u 10:00, Sala А2
67.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić -11. Apr 2023. u 09:30, Učionica 1
68.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 218. Apr 2023. u 10:00, Sala А2
69.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek -21. Apr 2023. u 09:00, Učionica 2
70.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -20. Apr 2023. u 10:00, Sala А1
71.SP17ANemački jezik "A" 3dr Ivana Stojanović -25. Apr 2023. u 11:00, Kabinet 3
72.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević -21. Apr 2023. u 12:30, Učionica 2
73.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković -27. Apr 2023. u 10:00, Sala 6
74.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić -11. Apr 2023. u 09:30, Učionica 1
75.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović -18. Apr 2023. u 10:00, Sala А2
76.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek -21. Apr 2023. u 09:00, Učionica 2
77.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 220. Apr 2023. u 10:00, Sala А1
78.SP17ANemački jezik "B" 3dr Ivana Stojanović -25. Apr 2023. u 11:00, Kabinet 3
79.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević -21. Apr 2023. u 12:30, Učionica 2
80.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković -27. Apr 2023. u 10:00, Sala 6
81.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić -21. Apr 2023. u 09:00, Sala А1
82.SP17ATurističko vođenjedr Goran Jević -21. Apr 2023. u 10:30, Sala А1
83.SP17ATurističko vođenjedr Marija Najdić -25. Apr 2023. u 11:00, Sala А2
84.SP17AElektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić -18. Apr 2023. u 09:00, Učionica 3
85.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić -18. Apr 2023. u 09:00, Učionica 3