Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Raspored polaganja ispita za JANUAR 2023

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČBROJTERMIN
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 6123. Jan 2023. u 08:30, Sala А3
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Mirjana Ilić 6201. Feb 2023. u 10:00, Sala А3
3.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 6417. Jan 2023. u 09:00, Sala А3
4.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 12425. Jan 2023. u 12:30, Sala 5
5.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 520. Jan 2023. u 10:00, Sala 6
6.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević -20. Jan 2023. u 10:00, Učionica 1
7.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 323. Jan 2023. u 11:00, Sala А1
8.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 216. Jan 2023. u 10:00, Učionica 2
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović -16. Jan 2023. u 11:00, Sala 5
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić -16. Jan 2023. u 12:00, Sala 5
11.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo -19. Jan 2023. u 11:00, Učionica 1
12.SP17ANemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović -24. Jan 2023. u 11:00, Učionica 1
13.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević -24. Jan 2023. u 10:00, Sala А1
14.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković -19. Jan 2023. u 10:00, Sala А2
15.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek -16. Jan 2023. u 10:00, Učionica 2
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović -16. Jan 2023. u 11:00, Sala 5
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić -16. Jan 2023. u 12:00, Sala 5
18.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 119. Jan 2023. u 11:00, Učionica 1
19.SP17ANemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović -24. Jan 2023. u 11:00, Učionica 1
20.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević -24. Jan 2023. u 10:00, Sala А1
21.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković 119. Jan 2023. u 10:00, Sala А2
22.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović -18. Jan 2023. u 11:00, Sala А1
23.SP17ASociologijadr Zoran Radulović -18. Jan 2023. u 11:00, Sala А1
24.SP17AOsnovi računarstvadr Anđelka Štilić 130. Jan 2023. u 10:00, Učionica 3
25.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 130. Jan 2023. u 10:00, Učionica 3
26.SP17APoslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 5002. Feb 2023. u 10:00, Sala А2
27.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 4602. Feb 2023. u 11:30, Sala А3
28.SP17AOsnovi menadžmentadr Aleksandra Tornjanski 4027. Jan 2023. u 10:00, Sala А2
29.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 6230. Jan 2023. u 08:30, Sala 5
30.SP17AInformatika u turizmudr Anđelka Štilić 4630. Jan 2023. u 10:00, Učionica 3
31.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 4130. Jan 2023. u 10:00, Učionica 3
32.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 118. Jan 2023. u 11:00, Sala А1
33.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić 124. Jan 2023. u 11:00, Sala А1
34.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić -25. Jan 2023. u 12:30, Sala 5
35.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska --
36.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić -01. Feb 2023. u 10:00, Sala А3
37.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek -16. Jan 2023. u 10:00, Učionica 2
38.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 216. Jan 2023. u 11:00, Sala 5
39.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić -16. Jan 2023. u 12:00, Sala 5
40.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo -19. Jan 2023. u 11:00, Učionica 1
41.SP17ANemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović -24. Jan 2023. u 11:00, Učionica 1
42.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević -24. Jan 2023. u 10:00, Sala А1
43.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković -19. Jan 2023. u 10:00, Sala А2
44.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek -16. Jan 2023. u 10:00, Učionica 2
45.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović -16. Jan 2023. u 11:00, Sala 5
46.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić -16. Jan 2023. u 12:00, Sala 5
47.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo -19. Jan 2023. u 11:00, Učionica 1
48.SP17ANemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović -24. Jan 2023. u 11:00, Učionica 1
49.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević -24. Jan 2023. u 10:00, Sala А1
50.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković -19. Jan 2023. u 10:00, Sala А2
51.SP17APoslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković 4820. Jan 2023. u 10:00, Sala А3
52.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić -24. Jan 2023. u 11:00, Sala А1
53.SP17ASelektivni oblici turizmadr Goran Jević 5025. Jan 2023. u 10:00, Sala А3
54.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov -31. Jan 2023. u 10:00, Sala А1
55.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević -20. Jan 2023. u 10:00, Učionica 1
56.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 626. Jan 2023. u 08:30, Sala А1
57.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković 126. Jan 2023. u 10:00, Sala А3
58.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski 626. Jan 2023. u 10:00, Sala А2
59.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević -25. Jan 2023. u 10:00, Sala А3
60.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 831. Jan 2023. u 10:00, Sala А1
61.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 302. Feb 2023. u 15:00, Učionica 1
62.SP17ASaobraćaj i turizamdr Violeta Tošić -25. Jan 2023. u 12:30, Sala 5
63.SP17ASaobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski -27. Jan 2023. u 10:00, Sala А2
64.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević -20. Jan 2023. u 10:00, Učionica 1
65.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić -25. Jan 2023. u 12:30, Sala 5
66.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 131. Jan 2023. u 10:00, Sala А1
67.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek -16. Jan 2023. u 10:00, Učionica 2
68.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 416. Jan 2023. u 11:00, Sala 5
69.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić -16. Jan 2023. u 12:00, Sala 5
70.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo -19. Jan 2023. u 11:00, Učionica 1
71.SP17ANemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 124. Jan 2023. u 11:00, Učionica 1
72.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević -24. Jan 2023. u 10:00, Sala А1
73.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković -19. Jan 2023. u 10:00, Sala А2
74.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek -16. Jan 2023. u 10:00, Učionica 2
75.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 116. Jan 2023. u 11:00, Sala 5
76.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić -16. Jan 2023. u 12:00, Sala 5
77.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 319. Jan 2023. u 11:00, Učionica 1
78.SP17ANemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović -24. Jan 2023. u 11:00, Učionica 1
79.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević -24. Jan 2023. u 10:00, Sala А1
80.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković 119. Jan 2023. u 10:00, Sala А2
81.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić -17. Jan 2023. u 09:00, Sala А3
82.SP17ATurističko vođenjedr Goran Jević -25. Jan 2023. u 10:00, Sala А3
83.SP17ATurističko vođenjedr Marija Najdić 103. Feb 2023. u 10:00, Sala А2
84.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić -30. Jan 2023. u 10:00, Učionica 3
85.SP17AElektronsko poslovanje u turizmudr Anđelka Štilić -30. Jan 2023. u 10:00, Učionica 3