Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Raspored polaganja ispita za OKTOBAR 2021

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČTERMINBROJ
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska 17. Sep 2021. u 10:00, Sala А33
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Mirjana Ilić 17. Sep 2021. u 11:00, Sala А2-
3.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 20. Sep 2021. u 08:30, Sala А1-
4.SP17AEkonomika turizmadr Jelena Jević --
5.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 14. Sep 2021. u 10:00, Sala А325
6.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 22. Sep 2021. u 12:00, Sala 62
7.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 16. Sep 2021. u 10:00, Sala А326
8.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 16. Sep 2021. u 12:00, Sala 655
9.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 21. Sep 2021. u 09:00, Sala А354
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 15. Sep 2021. u 10:00, Sala 52
11.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 15. Sep 2021. u 11:00, Sala 5-
12.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 17. Sep 2021. u 12:00, Sala 593
13.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 13. Sep 2021. u 10:00, Sala А1-
14.SP17ANemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 13. Sep 2021. u 12:00, Učionica 1-
15.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević 13. Sep 2021. u 11:00, Učionica 2-
16.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković 13. Sep 2021. u 11:00, Sala 61
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 15. Sep 2021. u 10:00, Sala 5-
18.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 15. Sep 2021. u 11:00, Sala 5-
19.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 17. Sep 2021. u 12:00, Sala 52
20.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Sep 2021. u 10:00, Sala А18
21.SP17ANemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 13. Sep 2021. u 12:00, Učionica 1-
22.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević 13. Sep 2021. u 11:00, Učionica 25
23.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković 13. Sep 2021. u 11:00, Sala 612
24.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović 20. Sep 2021. u 11:00, Sala 55
25.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 20. Sep 2021. u 11:00, Sala 56
26.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 16. Sep 2021. u 09:00, Učionica 313
27.SP17APoslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 24. Sep 2021. u 10:00, Sala А124
28.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 24. Sep 2021. u 11:00, Sala А218
29.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 17. Sep 2021. u 10:00, Sala А32
30.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 16. Sep 2021. u 09:00, Učionica 362
31.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 20. Sep 2021. u 12:00, Sala 518
32.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić 14. Sep 2021. u 11:00, Sala А12
33.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 22. Sep 2021. u 12:00, Sala 65
34.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 17. Sep 2021. u 10:00, Sala А316
35.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 17. Sep 2021. u 11:00, Sala А25
36.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 15. Sep 2021. u 10:00, Sala 52
37.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 15. Sep 2021. u 11:00, Sala 538
38.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 17. Sep 2021. u 12:00, Sala 57
39.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 13. Sep 2021. u 10:00, Sala А1-
40.SP17ANemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 13. Sep 2021. u 12:00, Učionica 1-
41.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević 13. Sep 2021. u 11:00, Učionica 2-
42.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković 13. Sep 2021. u 11:00, Sala 62
43.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 15. Sep 2021. u 10:00, Sala 5-
44.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 15. Sep 2021. u 11:00, Sala 53
45.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 17. Sep 2021. u 12:00, Sala 5-
46.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Sep 2021. u 10:00, Sala А1-
47.SP17ANemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 13. Sep 2021. u 12:00, Učionica 16
48.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević 13. Sep 2021. u 11:00, Učionica 24
49.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković 13. Sep 2021. u 11:00, Sala 612
50.SP17APoslovno komuniciranjedr Vladimir Pavković --
51.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 14. Sep 2021. u 11:00, Sala А114
52.SP17ASelektivni oblici turizmadr Goran Jević --
53.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov 23. Sep 2021. u 11:00, Sala А12
54.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 16. Sep 2021. u 10:00, Sala А31
55.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 20. Sep 2021. u 08:30, Sala А11
56.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković 22. Sep 2021. u 10:00, Sala А21
57.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski 22. Sep 2021. u 10:00, Sala А31
58.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Goran Jević --
59.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 23. Sep 2021. u 11:00, Sala А16
60.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 24. Sep 2021. u 12:00, Sala А28
61.SP17ASaobraćaj i turizamdr Aleksandra Tornjanski 22. Sep 2021. u 10:00, Sala А33
62.SP17ASaobraćaj i turizamdr Violeta Tošić 22. Sep 2021. u 12:00, Sala 6-
63.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 16. Sep 2021. u 10:00, Sala А3-
64.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić 22. Sep 2021. u 12:00, Sala 61
65.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 23. Sep 2021. u 11:00, Sala А13
66.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 15. Sep 2021. u 10:00, Sala 51
67.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 15. Sep 2021. u 11:00, Sala 5-
68.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 17. Sep 2021. u 12:00, Sala 5-
69.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 13. Sep 2021. u 10:00, Sala А1-
70.SP17ANemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 13. Sep 2021. u 12:00, Učionica 1-
71.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević 13. Sep 2021. u 11:00, Učionica 2-
72.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković 13. Sep 2021. u 11:00, Sala 6-
73.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 15. Sep 2021. u 10:00, Sala 5-
74.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 15. Sep 2021. u 11:00, Sala 5-
75.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 17. Sep 2021. u 12:00, Sala 5-
76.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 13. Sep 2021. u 10:00, Sala А1-
77.SP17ANemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 13. Sep 2021. u 12:00, Učionica 1-
78.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević 13. Sep 2021. u 11:00, Učionica 21
79.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković 13. Sep 2021. u 11:00, Sala 6-
80.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Jelena Jević --
81.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 14. Sep 2021. u 10:00, Sala А3-
82.SP17ATurističko vođenjedr Goran Jević --
83.SP17ATurističko vođenjedr Marija Najdić 21. Sep 2021. u 10:00, Sala А24
84.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 16. Sep 2021. u 09:00, Učionica 31