Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Raspored polaganja ispita za JUN 2020

Trogodišnji studijski program visoke škole 2017 Modul 1
RBRSTUD
PROG
PREDMETISPITIVAČTERMINBROJ
1.SP17AOsnovi ekonomijedr Renata Pindžo 08. Jun 2020. u 09:30, Sala А23
2.SP17AOsnovi ekonomijedr Miroslava Petrevska 08. Jun 2020. u 12:00, Sala А312
3.SP17AEkonomika turizmadr Maja Ćosić 10. Jun 2020. u 10:00, Sala А328
4.SP17AStatistika u turizmudr Violeta Tošić 16. Jun 2020. u 11:30, Sala А310
5.SP17ATuristička geografijadr Dušan Kićović 13. Jun 2020. u 10:00, Sala 597
6.SP17ATuristička geografijadr Dario Šimičević 17. Jun 2020. u 10:00, Sala А255
7.SP17AKulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 23. Jun 2020. u 09:00, Sala 5174
8.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 11. Jun 2020. u 09:00, Sala 5138
9.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 11. Jun 2020. u 10:30, Sala 52
10.SP17AEngleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 11. Jun 2020. u 12:00, Sala 5-
11.SP17ANemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 16. Jun 2020. u 10:00, Sala 5-
12.SP17ANemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 23. Jun 2020. u 12:00, Sala 54
13.SP17AFrancuski jezik "A" 1Jelena Milošević 15. Jun 2020. u 11:30, Sala 54
14.SP17ARuski jezik "A" 1Milana Borković 15. Jun 2020. u 09:30, Sala 55
15.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 11. Jun 2020. u 09:00, Sala 59
16.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 11. Jun 2020. u 10:30, Sala 5-
17.SP17AEngleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 11. Jun 2020. u 12:00, Sala 51
18.SP17ANemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 16. Jun 2020. u 10:00, Sala 579
19.SP17ANemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 23. Jun 2020. u 12:00, Sala 54
20.SP17AFrancuski jezik "B" 1Jelena Milošević 15. Jun 2020. u 11:30, Sala 524
21.SP17ARuski jezik "B" 1Milana Borković 15. Jun 2020. u 09:30, Sala 540
22.SP17AOsnovi pravadr Zoran Radulović 22. Jun 2020. u 10:00, Sala 528
23.SP17ASociologijadr Zoran Radulović 22. Jun 2020. u 11:00, Sala 5108
24.SP17AOsnovi računarstvamr Miloš Nicić 18. Jun 2020. u 09:00, Učionica 341
25.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 10. Jun 2020. u 10:00, Sala 523
26.SP17APoslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 18. Jun 2020. u 11:30, Sala А221
27.SP17AOsnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 09. Jun 2020. u 10:00, Sala А19
28.SP17AInformatika u turizmumr Miloš Nicić 08. Jun 2020. u 09:00, Učionica 355
29.SP17APoslovno pravodr Zoran Radulović 19. Jun 2020. u 10:00, Sala 5164
30.SP17AMarketing u turizmumr Milenko Đurić 16. Jun 2020. u 11:00, Sala А271
31.SP17AMarketing u turizmudr Violeta Tošić 16. Jun 2020. u 12:00, Sala А384
32.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 12. Jun 2020. u 09:30, Sala 589
33.SP17ARačunovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 12. Jun 2020. u 10:00, Sala А351
34.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 11. Jun 2020. u 09:00, Sala 5-
35.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 11. Jun 2020. u 10:30, Sala 5123
36.SP17AEngleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 11. Jun 2020. u 12:00, Sala 5-
37.SP17ANemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 16. Jun 2020. u 10:00, Sala 56
38.SP17ANemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 23. Jun 2020. u 12:00, Sala 5-
39.SP17AFrancuski jezik "A" 2Jelena Milošević 15. Jun 2020. u 11:30, Sala 58
40.SP17ARuski jezik "A" 2Milana Borković 15. Jun 2020. u 09:30, Sala 52
41.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 11. Jun 2020. u 09:00, Sala 5-
42.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 11. Jun 2020. u 10:30, Sala 516
43.SP17AEngleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 11. Jun 2020. u 12:00, Sala 5-
44.SP17ANemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 16. Jun 2020. u 10:00, Sala 5-
45.SP17ANemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 23. Jun 2020. u 12:00, Sala 572
46.SP17AFrancuski jezik "B" 2Jelena Milošević 15. Jun 2020. u 11:30, Sala 529
47.SP17ARuski jezik "B" 2Milana Borković 15. Jun 2020. u 09:30, Sala 519
48.SP17APoslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 25. Jun 2020. u 11:00, Učionica 131
49.SP17ASelektivni oblici turizmadr Georgi Genov 09. Jun 2020. u 11:30, Sala А3-
50.SP17ASelektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 10. Jun 2020. u 10:00, Sala 52
51.SP17AŽivotna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 26. Jun 2020. u 10:00, Učionica 1-
52.SP17APreduzetništvodr Renata Pindžo 08. Jun 2020. u 10:30, Sala А26
53.SP17APreduzetništvomr Jasmina Leković 08. Jun 2020. u 11:00, Sala А14
54.SP17APreduzetništvodr Aleksandra Tornjanski 12. Jun 2020. u 11:00, Učionica 1-
55.SP17APoslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 09. Jun 2020. u 09:30, Sala А35
56.SP17AUpravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 22. Jun 2020. u 11:00, Sala А322
57.SP17ASaobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 23. Jun 2020. u 10:00, Sala А324
58.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 09. Jun 2020. u 11:30, Sala А314
59.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Violeta Tošić 23. Jun 2020. u 14:00, Sala 69
60.SP17AMenadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 26. Jun 2020. u 10:30, Učionica 1-
61.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 11. Jun 2020. u 09:00, Sala 5-
62.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 11. Jun 2020. u 10:30, Sala 5-
63.SP17AEngleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 11. Jun 2020. u 12:00, Sala 57
64.SP17ANemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 16. Jun 2020. u 10:00, Sala 5-
65.SP17ANemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 23. Jun 2020. u 12:00, Sala 5-
66.SP17AFrancuski jezik "A" 3Jelena Milošević 15. Jun 2020. u 11:30, Sala 5-
67.SP17ARuski jezik "A" 3Milana Borković 15. Jun 2020. u 09:30, Sala 5-
68.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 11. Jun 2020. u 09:00, Sala 5-
69.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 11. Jun 2020. u 10:30, Sala 5-
70.SP17AEngleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 11. Jun 2020. u 12:00, Sala 5-
71.SP17ANemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 16. Jun 2020. u 10:00, Sala 5-
72.SP17ANemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 23. Jun 2020. u 12:00, Sala 53
73.SP17AFrancuski jezik "B" 3Jelena Milošević 15. Jun 2020. u 11:30, Sala 5-
74.SP17ARuski jezik "B" 3Milana Borković 15. Jun 2020. u 09:30, Sala 51
75.SP17AUpravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 24. Jun 2020. u 10:00, Učionica 120
76.SP17ATurističko vođenjedr Branislav Rabotić 10. Jun 2020. u 12:00, Sala 56
77.SP17AElektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 18. Jun 2020. u 09:00, Učionica 31