Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Rang lista za upis studenata

BROJ: _
DATUM: 5. oktobar 2020.

Na osnovu člana 113. Statuta Visoke turističke škole strukovnih studija, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2020/2021. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2020/2021. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Pretraga

Otkucajte prvi broj šifre (npr. ako je vaša šifra 123-IV-56 otkucajte 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

Rang lista

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 4-II-3***25.08 28.00 30.00 83.08
2. 1-II-1Tijana (Dušan) Mendebaba28.50 24.00 30.00 82.50
3. 3-VI-1Mihajlo (Aleksandar) Mitrović32.74 22.00 24.00 78.74
4. 2-II-2Bora (Miodrag) Miladinović22.44 6.00 14.00 42.44

Napomena

  1. Kandidati od broja 1. do broja 4. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
  2. Upis kandidata, obaviće se u UTORAK, 6. OKTOBRA OD 900 DO 1300.

Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama. Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.

Važno obaveštenje: Prva rata za studente koji plaćaju školarinu, iznosi 20.000,oo dinara. Troškovi upisa iznose 3.500,oo dinara.

Molimo kandidate da se informišu o izbornim predmetima sa prve godine na stranici Predmeti pošto se za izborne predmete odlučuju prilikom upisa.

U Beogradu
5. oktobra 2020. godine
Konkursna potkomisija za sprovođenje upisa
  1. dr Maja Ćosić, predsednik

  2. dr Violeta Tošić, član

  3. dr Jelisaveta Vučković, član