Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Rang lista za upis studenata

Na osnovu člana 113. Statuta Visoke turističke škole strukovnih studija, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2020/2021. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Jedinstvenu (preliminarnu) rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija 2020/2021. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Pretraga

Otkucajte prvi broj šifre (npr. ako je vaša šifra 123-IV-56 otkucajte 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

Rang lista

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 11-II-9Aleksandar (Dejan) Lukić30.36 24.00 26.00 80.36
2. 8-II-6Katarina (Ivan) Petrović24.86 24.00 30.00 78.86
3. 10-II-8Milica (Ivan) Ilić38.52 12.00 28.00 78.52
4. 12-II-10Dimitrios David (Georgios) Nikiforos33.86 24.00 18.00 75.86
5. 7-VII-1Maja (Blagoja) Perić26.72 20.00 26.00 72.72
6. 4-II-4Slađana (Marko) Nedić32.20 14.00 26.00 72.20
7. 3-II-3Aleksa (Relja) Grujičić27.58 22.00 20.00 69.58
8. 2-II-2Kristina (Ivan) Mihajlović29.72 14.00 24.00 67.72
9. 5-III-1Vanja (Dejan) Petrić33.28 14.00 20.00 67.28
10. 6-II-5Miljana (Marijeta) Božović25.04 10.00 28.00 63.04
11. 1-II-1Darko (Radovan) Stefanović30.16 12.00 20.00 62.16
12. 9-II-7Aleksandra (Mile) Gvoić22.50 14.00 20.00 56.50
13. 13-II-11Dušan (Goran) Kovačević22.76 6.00 16.00 44.76

Napomena

  1. Kandidati od broja 1. do broja 13. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
  2. Podnošenje prigovora rukovodiocu Odseka na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi 7. septembra 2020. godine od 900 do 1100 časova (kancelarija broj 10 - glavni ulaz).
  3. Donošenje rešenja rukovodioca Odseka po prigovoru 7. septembra 2020. od 1100 do 1200 časova u kancelariji broj 10, na glavnom ulazu.
  4. Podnošenje žalbe predsedniku Akademije na rešenje rukovodioca Odseka 7. septembra 2020. godine od 1200 do 1300 časova (kancelarija 10, na glavnom ulazu).
  5. Rešavanje po žalbi, 7. septembra 2020. godine do 1400 časova.
  6. Ova rang lista je privremena do okončanja postupka po žalbama.
  7. Objavljivanje konačne rang liste, 8. septembra 2020. godine do 1700 časova.

Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

U Beogradu
4. septembar 2020. godine
Konkursna potkomisija za sprovođenje upisa
  1. dr Maja Ćosić, predsednik

  2. dr Violeta Tošić, član

  3. dr Jelisaveta Vučković, član