Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Rang lista za upis studenata

BROJ: _
DATUM: 8. septembar 2020.

Na osnovu člana 113. Statuta Visoke turističke škole strukovnih studija, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2020/2021. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2020/2021. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Pretraga

Otkucajte prvi broj šifre (npr. ako je vaša šifra 123-IV-56 otkucajte 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

Rang lista

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 11-II-9Aleksandar (Dejan) Lukić30.36 24.00 26.00 80.36
2. 8-II-6Katarina (Ivan) Petrović24.86 24.00 30.00 78.86
3. 10-II-8Milica (Ivan) Ilić38.52 12.00 28.00 78.52
4. 12-II-10Dimitrios David (Georgios) Nikiforos33.86 24.00 18.00 75.86
5. 7-VII-1Maja (Blagoja) Perić26.72 20.00 26.00 72.72
6. 4-II-4Slađana (Marko) Nedić32.20 14.00 26.00 72.20
7. 3-II-3Aleksa (Relja) Grujičić27.58 22.00 20.00 69.58
8. 2-II-2Kristina (Ivan) Mihajlović29.72 14.00 24.00 67.72
9. 5-III-1Vanja (Dejan) Petrić33.28 14.00 20.00 67.28
10. 6-II-5Miljana (Marijeta) Božović25.04 10.00 28.00 63.04
11. 1-II-1Darko (Radovan) Stefanović30.16 12.00 20.00 62.16
12. 9-II-7Aleksandra (Mile) Gvoić22.50 14.00 20.00 56.50
13. 13-II-11Dušan (Goran) Kovačević22.76 6.00 16.00 44.76

Napomena

  1. Kandidati od broja 1. do broja 13. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
  2. Upis kandidata, obaviće se u SREDU, 9. SEPTEMBRA OD 900 DO 1300.

Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama. Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.

Važno obaveštenje: Prva rata za studente koji plaćaju školarinu, iznosi 20.000,oo dinara. Troškovi upisa iznose 3.500,oo dinara.

Molimo kandidate da se informišu o izbornim predmetima sa prve godine na stranici Predmeti pošto se za izborne predmete odlučuju prilikom upisa.

U Beogradu
8. septembra 2020. godine
Konkursna potkomisija za sprovođenje upisa
  1. dr Maja Ćosić, predsednik

  2. dr Violeta Tošić, član

  3. dr Jelisaveta Vučković, član