Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Rang lista za upis studenata

BROJ: _
DATUM: 22. jul 2020.

Na osnovu člana 113. Statuta Visoke turističke škole strukovnih studija, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2020/2021. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2020/2021. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Pretraga

Otkucajte prvi broj šifre (npr. ako je vaša šifra 123-IV-56 otkucajte 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

Rang lista

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 9-II-8Ivan (Milivoje) Staletović32.32 20.00 30.00 82.32
2. 3-II-3Mina (Zoran) Plavšin27.24 20.00 26.00 73.24
3. 2-II-2Marko (Ivan) Kušaković21.20 22.00 30.00 73.20
4. 6-I-1Milica (Goran) Milošević29.24 18.00 24.00 71.24
5. 8-II-7Nina (Goran) Stojanović22.12 16.00 30.00 68.12
6. 4-II-4Anđela (Goran) Savić22.06 14.00 26.00 62.06
7. 1-II-1Boban (Stojan) Ristić13.90 18.00 30.00 61.90
8. 5-II-5Miljana (Srđan) Mančić21.30 20.00 16.00 57.30
9. 7-II-6Milan (Živojin) Pajić17.06 6.00 30.00 53.06

Napomena

  1. Kandidati od broja 1. do broja 9. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
  2. Upis kandidata, obaviće se u ČETVRTAK, 23. JULA OD 900 DO 1300.

Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama. Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.

Važno obaveštenje: Prva rata za studente koji plaćaju školarinu, iznosi 20.000,oo dinara. Troškovi upisa iznose 3.500,oo dinara.

Molimo kandidate da se informišu o izbornim predmetima sa prve godine na stranici Predmeti pošto se za izborne predmete odlučuju prilikom upisa.

U Beogradu
22. jula 2020. godine
Konkursna potkomisija za sprovođenje upisa
  1. dr Maja Ćosić, predsednik

  2. dr Violeta Tošić, član

  3. dr Jelisaveta Vučković, član