Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I TURIZAM

Mr Dario Šimičević

 1. Životna sredina
 2. Globalne posledice antropogenih pritisaka
 3. Lokalne posledice uzrokovane industralizacijom
 4. Posledice eksploatacije zemljišta
 5. Posledice po biodiverzitet
 6. Posledice po čoveka
 7. Posledice kultivacije,selekcije,oplemenjivanja i bioinženjeringa
 8. Realno sagledavanje sadašnjeg i budućeg stanja životne sredine i rešenja
 9. Instrumenti za sprovođenje nacionalne politike u oblasti životne sredine
 10. Vazduh
 11. Zagađivanje atmosfere
 12. Posledice zagađenja
 13. Mere zaštite atmosfere od zagađenja
 14. Voda
 15. Zemljište
 16. Procena ekološkog rizika
 17. Modelovanje i geografski informacioni sistemi
 18. Geodiverzitet i zaštita životne sredine
 19. Biodiverzitet i zaštita životne sredine
 20. Nacionalni parkovi u funkciji zaštite i unapređeša životne sredine
 21. Nacionalni park Đerdap
 22. Nacionalni park Kopaonik
 23. Nacionalni park Tara
 24. Nacionalni park Fruška gora
 25. Nacionalni park Šar planina
 26. Nacionalni parkovi južne Evrope
 27. Nacionalni parkovi srednje Evrope
 28. Nacionalni parkovi zapadne Evrope
 29. Nacionalni parkovi severne Evrope
 30. Nacionalni parkovi istočne Evrope
 31. Nacionalni parkovi Afrike
 32. Nacionalni parkovi Azije
 33. Nacionalni parkovi severne Amerike
 34. Nacionalni parkovi srednje Amerike
 35. Nacionalni parkovi južne Amerike
 36. Nacionalni parkovi Australije