Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

OSNOVI RAČUNARSTVA

mr Miloš Nicić

 1. Razvoj računara
  • Kibernetika, informatika i računarstvo
  • Analogno i digitalno
  • Kratka istorija razvoja računara
 2. Računar i računarski sistem
  • Matična ploča
  • Procesor
  • Unutrašnja memorija
 3. Periferijski uređaji
  • Ulazni uređaji
  • Izlazni uređaji
  • Ulazno – izlazni uređaji
 4. Spoljna memorija
  • Spoljna memorija sa nepromenljivim medijem
  • Spoljna memorija sa promenljivim medijima
 5. Brojni sistemi
  • Prevođenje brojeva pomoću Windows kalkulatora
 6. Predstavljanje podataka na računaru
  • Predstavljanje brojeva
  • Predstavljanje teksta
  • Predstavljanje grafike
  • Predstavljanje zvuka
 7. Operativni sistem
  • Pojam i struktura operativnog sistema
  • Tipovi operativnih sistema
  • Moderni operativni sistemi
 8. Rad sa fajlovima
  • Fajlovi i direktorijumi
  • Arhive i kompresija
  • Tipovi fajlova
 9. Programiranje i programski jezici
  • Algoritam
  • Razvoj softvera
  • Programski jezici
 10. Aplikativni softver
  • Tehnika
  • Poslovanje
  • Nauka i obrazovanje
  • Računarske igre
 11. Baze podataka i informacioni sistemi
  • Baze podataka
  • Informacioni sistemi
 12. Grafika, animacija i multimedija
  • Rasterska i vektorska grafika
  • 3D grafika i animacija
  • Poslovna grafika
  • Multimedija
 13. Komunikacija i Internet
  • Internet kao mreža
  • Internet kao medij
  • Servisi Interneta
  • Netiketa
 14. Bezbednost računarskog sistema
  • Maliciozni softver
  • Hakerski napadi
  • Zaštita
 15. Legalnost softvera i piraterija
  • Softverske licence
  • Piraterija