Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И ТУРИЗАМ
ПРОГРАМ 2013-2014.

др Бојана Племић

Прво питање

Праисторијска уметност

 1. Хронологија и главне одлике праисторијске уметности
 2. Палеолитска уметност – смисао и значење
 3. Уметност мезолита – карактеристике и главни споменици
 4. Уметност неолита – карактеристике и главни споменици
 5. Архитектура у неолиту
 6. Уметност праисторије на тлу Србије
 7. Лепенски Вир
 8. Винчанска култура

Уметност Старог века

 1. Египат – основе (култура, религија..)
 2. Врсте египатске уметности, одлике и главни споменици
 3. Месопотамија – основе (култура, религија..)
 4. Уметност Месопотамије - хронологија и основне одлике
 5. Појам и хронологија егејских култура
 6. Уметност Киклада – време развоја и основне карактеристике
 7. Критска (Минојска) уметност – одлике и главни споменици
 8. Микенска уметност - одлике и главни споменици
 9. Грчка уметност – основне карактеристике (култура, религија..)
 10. Хронологија грчке уметности
 11. Грчка архитектура – стилови и типови грађевина, главни споменици
 12. Грчка монументална скулптура – стилови, одлике и главни представници
 13. Грчке сликане вазе – стилови и одлике
 14. Етрурци – основе (култура, религија..)
 15. Врсте етрурске уметности, одлике и главни споменици
 16. Римска уметност – хронологија и основне одлике
 17. Римска архитектура - стилови и типови грађевина, главни споменици
 18. Пантеон
 19. Колосеум
 20. Римска монументална скулптура – врсте, одлике и главни представници
 21. Римско (помпејанско) монументално сликарство
 22. Римско културно наслеђе на тлу Србије

Друго питање

Уметност Средњег века

 1. Ранохришћанска уметност
 2. Монументална уметност у доба Константина Великог
 3. Уметност раног Средњег века – одлике и главни центри
 4. Византијска уметност – хронологија и основне одлике
 5. Византијска архитектура - одлике и главни споменици
 6. Сф. Софија у Цариграду
 7. Византијско монументално сликарство - одлике и главни споменици
 8. Српска средњoвековна уметност – хронологија, основне одлике и споменици
 9. Рашка школа – основне одлике и споменици
 10. Монументални стил српског сликарства XIII века - одлике и споменици
 11. Ђурђеви ступови
 12. Студеница
 13. Хиландар
 14. Жича
 15. Милешева
 16. Морача
 17. Св. Апостоли у Пећкој патријаршији
 18. Сопоћани
 19. Градац
 20. Ариље
 21. Српско-византијски стил - основне одлике и споменици
 22. Богородица Љевишка
 23. Грачаница
 24. Пећка патријаршија
 25. Краљева црква у Студеници
 26. Дечани
 27. Св. Арханђели код Призрена
 28. Моравска стилска група - основне одлике и споменици
 29. Раваница
 30. Лазарица
 31. Ресава (Манасија)
 32. Љубостиња
 33. Каленић
 34. Мирослављево јеванђеље
 35. Српска уметност у доба турске власти
 36. Уметност ислама – основне одлике и споменици
 37. Романика – основне одлике, хронологија и главни представници
 38. Романичка архитектура
 39. Романичка скулптура
 40. Романичко сликарство
 41. Готика – основне одлике, хронологија и главни представници
 42. Готичка архитектура
 43. Готичка скулптура
 44. Готичко сликарство

Треће питање

Уметност Новог века и модерна уметност

 1. Проторенесанса
 2. Ђото
 3. Рана ренесанса у Италији – основне одлике
 4. Архитектура ране ренесансе
 5. Скулптура ране ренесансе
 6. Донатело
 7. Сликарство ране ренесансе
 8. Висока ренесанса у Италији – основне одлике
 9. Архитектура високе ренесансе
 10. Леонардо да Винчи
 11. Микеланђело
 12. Рафаел
 13. Тицијан
 14. Ренесанса у Европи
 15. Албрехт Дирер
 16. Барокна уметност – основне одлике
 17. Бернини
 18. Барокно сликарство у Италији
 19. Каравађо
 20. Барокно сликарство у Фландрији и Холандији
 21. Рембрант
 22. Барокно сликарство у Шпанији
 23. Барок у Француској и Енглеској
 24. Барокна уметност у Србији
 25. Неокласицизам
 26. Романтизам
 27. Франциско Гоја
 28. Реализам
 29. Импресионизам
 30. Клод Моне
 31. Постимпресионизам
 32. Пол Сезан
 33. Винсент Ван Гог
 34. Архитектура и скулптура XIX века у Србији
 35. Неокласицизам у српском сликарству
 36. Романтизам у српском сликарству
 37. Реализам у српском сликарству
 38. Паја Јовановић
 39. Сликарски правци у уметности прве половине XX века
 40. Пабло Пикасо
 41. Скулптура прве половине XX века
 42. Архитектура прве половине XX века
 43. Српско сликарство 1900-1950.
 44. Надежда Петровић
 45. Сава Шумановић
 46. Скулптура и архитектура прве половине XX века у Србији

ОБАВЕЗНА ЛИТЕРАТУРА

ДОДАТНА ЛИТЕРАТУРА