Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

INFORMATIKA U TURISTIČKOM POSLOVANJU
sve starije generacije zaključno sa 2006

Predavač: mr Miloš Nicić

 1. Informacioni i rezervacioni sistemi u turizmu
 2. Pojam i značaj informacionih i rezervacionih sistema u turizmu
 3. Kompjuterizovani rezervacioni sistemi vazduhoplovnih kompanija
 4. Globalni distribucioni sistemi
 5. Galileo
  • Galileo International - globalni distribucioni sistem
  • Rešenja za avio partnere
  • Rešenja za partnere iz rent-a-car industrije
  • Rešenja za hotelijere
  • LeisureShoper
  • Istorija Galilea
  • Struktura kompanije Galileo
  • Računarski sistem
 6. Amadeus
  • Amadeus - globalni distribucioni sistem
  • Organizacija Amadeusa
  • Amadeus sistem
  • Amadeusova poslovna mreža
  • Amadeusovi partneri razvoja
  • Amadeus i e-poslovanje
  • Amadeus - uvođenje ISO standarda kvaliteta
  • Amadeusova tehnologija
  • Amadeusova globalna mreža
  • Amadeusova korisnička rešenja
  • Rešenja za avio kompanije
  • Rešenja za rent-a-car kompanije
  • Rešenja za hotelske kompanije
  • Rešenja za železničke kompanije
  • Rešenja za krstarenja
  • Rešenja za feribot linije
  • Rešenja za turistička putovanja
  • Rešenja za osiguravajuće kompanije
  • Rešenja za kompanije
  • Rešenja za multinacionalne agencije
  • Amadeus Travel Assistance
  • Amadeus Documents
  • Amadeus Traveller
  • Amadeus Guide
  • Usluge u oblasti informacione tehnologije
  • Amadeus u Srbiji
 7. Sabre
  • Sabre - globalni distribucioni sistem
  • Sabre Holdings - putničko poslovanje
  • Travelocity
  • Sabre Travel Network
  • GetThere
  • Sabre Airline Solutions
 8. Worldspan
 9. Kompjuterizovani rezervacioni sistemi u hotelijerstvu
 10. HYATT Hotels & Resorts
 11. Hilton
 12. Best Western
 13. Uloga Svetske turističke organizacije - WTO
 14. Informacioni sistem Turističke organizacije Srbije
 15. Kompjuterizovani rezervacioni sistemi turističkih agencija i organizatora putovanja
 16. Informacioni sistemi ostalih subjekata turističke privrede
 17. Uloga Evropske asocijacije poslovnih turističkih sajmova - ETTFA
 18. World Travel Market (WTM)
 19. Internatinale Tourismus Borse (ITB)
 20. British Travel Trade Fair (BTTF)
 21. Internet i turizam
 22. Elektronsko poslovanje u turizmu
 23. Elektronski marketing u turizmu
 24. Principi Web poslovanja
 25. Modeli Web marketinga u turizmu
 26. On-line marketing
 27. Ciljevi Internet prisustva
 28. Koncept Internet prisustva
 29. Modeli nastupa na Internetu
 30. Tehnike on-line marketinga
 31. E-mail marketing
 32. Blog marketing
 33. Praćenje statistike posećenosti web-prezentacije
 34. Serverski orijentisani pristupi
 35. Korisnički orijentisani pristupi
 36. Internet brošure - putovanje iz fotelje
 37. Elektronski sistemi plaćanja na Internetu
 38. Učesnici u procesu elektronskog plaćanja
 39. Proces plaćanja
 40. Principi sistema plaćanja
 41. Tipovi elektronskih sistema plaćanja
 42. Sistemi elektronskog novca bazirani na softveru
 43. E-Cash
 44. NetCash
 45. PayMe sistem
 46. Sistemi elektronskog novca koji koriste smart kartice
 47. Mondex
 48. VisaCash
 49. Elektronski sistemi za mikro-plaćanja
 50. Clickshare
 51. Cybercoin
 52. Milicent
 53. Elektronski sistemi plaćanja putem kreditnih/debitnih kartica
 54. Tendencije daljeg razvoja informacione i rezervacione tehnologije u turizmu

Obavezna literatura za sve studente:
R. Stankić, M. Stankić, Informatika u turizmu, Visoka turistička škola, 2008.