Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd


POSLOVANJE HOTELSKIH PREDUZEĆA

dr Georgi Genov, Jevic Goran MA

( za generacije koje su slušale PHP do 2011/2012)
 1. Razvoj uslužnih delatnosti
 2. Uslužni sektor u privrednom razvoju
 3. Poslovna orjentacija uslužnih preduzeća
 4. Međunarodna razmena usluga
 5. Turističke usluge u međunarodnoj razmeni
 6. Tržišni odnosi u turizmu i pozicija preduzeća
 7. Elastičnost turističke tražnje
 8. Sezonska koncentracija turističke tražnje
 9. Potrošačke karakteristike turističke tražnje
 10. Neelastičnost ponude na turističkom tržištu
 11. Promene u poslovnoj orijentaciji hotelskih preduzeća
 12. Međunarodni hotelski lanci
 13. Eksterni faktori nastanka međunarodnih hotelskih lanaca
 14. Interni faktori nastanka međunarodnih hotelskih lanaca
 15. Korporativni hotelski lanci
 16. Dobrovoljni lanci/udruženja
 17. Načini rasta i razvoja međunarodnih hotelskih lanaca
 18. Prednosti i nedostaci ugovornih aranžmana i direktnog investiranja
 19. Franšizing
 20. Ugovor o menadžmentu
 21. Spajanja i preuzimanja
 22. Zajednička ulaganja
 23. Investicioni fondovi za nekretnine
 24. Strategijske alijanse
 25. Hotelski klubovi i resort-i
 26. Hoteli sa posebnim karakteristikama
 27. Hoteli namenjeni održavanju raznih skupova(konvencija)
 28. Luksuzni i jeftini hoteli
 29. Neobični hoteli
 30. Timesharing (vremenski zakup smeštaja)
 31. Restoraterska preduzeća u turističkoj i hotelskoj ponudi
 32. Najvažniji faktori tražnje za restoraterskim uslugama
 33. Koncept restoraterskog poslovanja u savremenim uslovima
 34. Rast i razvoj restoraterskih lanaca
 35. Pojam poslovnog povezivanja u hotelstvu i turizmu
 36. Teorijske osnove poslovnog povezivanja hotelskih preduzeća
 37. Horizontalno povezivanje hotelskih preduzeća
 38. Vertikalno povezivanje u hotelstvu unapred
 39. Vertikalno povezivanje u hotelstvu unazad
 40. Konglomerati
 41. Određujući elementi u pripremanju hotelskih usluga
 42. Izbor, vrste i kategorije hotelskih objekata
 43. Hotelski objekti prema fizičkim karakteristikama
 44. Hotelski objekti prema tržišnoj nameni
 45. Podela hotela prema vrsti i načinu pružanja usluga
 46. Podela hotela prema vremenu poslovanja
 47. Značaj klasifikacije i kategorizacije hotelskih objekata
 48. Klasifikacija i kategorizacija hotelskih objekata u svetu i pojedinim zemljama
 49. Klasifikacija i kategorizacija hotelskih i drugih objekata u našoj zemlji
 50. Standardi za razvrstavanje hotela u kategorije
 51. Standardi za razvrstavanje soba u kategorije
 52. Značaj lokacije u hotelijerstvu
 53. Najvažniji faktori za izbor lokacije hotelskih i restoranskih objekata
 54. Izbor lokacije objekata u dugoročnom poslovanju preduzeća
 55. Metodološki osnovi izbora optimalne lokacije
 56. Formiranje i funkcionisanje kolektiva u hotelskom preduzeću
 57. Tehnološko-tehnički faktori ljudskih resursa u hotelskom preduzeću
 58. Tržišni i organizacioni faktori ljudskih resursa u hotelskom preduzeću
 59. Pojam i determinisanje kvaliteta u hotelijerstvu
 60. Testiranje i obuka zaposlenih u hotelskom preduzeću
 61. Standardi radnih operacija u hotelskom poslovanju
 62. Motivisanost za rad i stimulacije zaposlenih u hotelskom preduzeću
 63. Faktori nabavke u hotelskom preduzeću
 64. Politika nabavke i zaliha u hotelskim i restoraterskim preduzećima
 65. Specifičnosti prodaje usluga u hotelijerstvu i turizmu
 66. Direktna prodaja hotelskih usluga
 67. Indirektna prodaja hotelskih usluga
 68. Odnosi hotelskih preduzeća i putničkih preduzeća u indirektnoj prodaji
 69. Karakteristike prodaje hotelskih usluga u savremenim uslovima
 70. Promocione aktivnosti kao podrška prodaji hotelskih usluga
 71. Uticaj tržišta na prihod hotelskih i restoraterskih preduzeća
 72. Struktura troškova hotelskog preduzeća
 73. Uticaj kolebanja tražnje na finansijske rezultate hotelskog i restoraterskog preduzeća
 74. Intenzitet (snaga) kapitala u finansijskom poslovanju preduzeća
 75. Odnos uslužnog programa i poslovnih rezultata preduzeća
 76. Izbor konačne prodajne cene hotelskih i restoraterskih usluga
 77. Metodološki osnovi formiranja prodajnih cena u hotelskom i restoraterskom preduzeću
 78. Istraživanja tržišta i informacioni sistem u hotelskom preduzeću
 79. Strategijsko upravljanje uslugama hotelskog preduzeća
 80. Segmentacija tražnje u hotelijerstvu
 81. Diferenciranje usluga i cena hotelskog preduzeća
 82. Strategijske osnove razvoja hotelskog preduzeća
 83. Uloga menadžera u razvoju hotelskog preduzeća
 84. Investicione aktivnosti hotelskog preduzeća
 85. Hotelsko preduzeće u strategijskom razvoju turističke destinacije
 86. Upravljanje organizacionom strukturom hotelskog preduzeća (Strategija, struktura i uloga operativnih jedinica hotelskog preduzeća)
 87. Kontrola poslovnih aktivnosti u hotelskom preduzeću
 88. Strategijsko prilagođavanje hotelskih preduzeća tržišnim tendencijama