Važno

NA OSNOVU ODLUKE KOMISIJE ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA BROJ 612-00-01013/2014-04 OD 05.09.2014. GODINE VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA DOBILA JE UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA "EKONOMIJA I TURIZAM" .

The College of Tourism is proud to be a partner in the Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area (FUSE) TEMPUS project, coordinated by the University of Niš.

Visoka turistička škola strukovnih studija ima čast da učestvuje u FUSE TEMPUS projektu pod nazivom Jačanje univerzitetskih službi i procedura za potpunije učešće srpskih visokoškolskih institucija u evropskom prostoru visokog obrazovanja, kojim rukovodi Univerzitet u Nišu

www.fuse.ni.ac.rs
 

U saradnji sa Ambasadom Indonezije, Visoka turistička škola pokreće e-kutak u kome predstavlja zemlje ambasada partnera.

Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
 
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Stara verzija sajta
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Specijalizacija
Raspored nastave - Upravljanje
Raspored nastave - Menadžment
Predmeti
Ispitna pitanja
Uslovi upisa
Upis 2016 / 17
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Upis stranih državljana
Dokumenta za upis
Upis diplomiranih studenata Škole
English
Our Students in Bamberg
Uverenje o akreditaciji ustanove broj 612-00-00128/2012-04 od 27. aprila 2012. godine
Uverenje o akreditaciji osnovnog i specijalističkog studijskog programa broj 612-00-01013/2014-04 od 5. septembra 2014. godine
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Studentski informacioni sistem INDEKS
27. okt 2016.
Upis u treću godinu studija - Diplomirani studenti

Upis diplomiranih studenata u treću godinu osnovnih strukovnih studija obaviće se u PONEDELJAK, 7. novembra 2016. godine, od 14.00 do 15.00 časova, u sali A6.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

 1. Original izvoda iz matične knjige rođenih;
 2. Dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;

SVE UPLATE SE VRŠE NA ADRESU:
VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA,
Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152-a
RAČUN BROJ: 840-2056666-09

 • I deo u iznosu od 20.000,oo dinara (prvi deo školarine) i 3.500,oo (troškovi upisa). Uplate izvršiti na odvojenim uplatnicama.
 • II deo u iznosu od 17.000,oo dinara, uplaćuje se do 23. decembra 2016. godine

24. okt 2016.
Konkurs za upis na specijalističke studije u školskoj 2016/2017. godini.

PREMA ODLUCI KOMISIJE ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA REPUBLIKE SRBIJE , BR. 612-00-00378/2015-06 OD 17.04.2015. GODINE

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA IZ BEOGRADA RASPISUJE
K O N K U R S
ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2016/2017. GODINI

Za upis pedeset i četiri (54) kandidata na studijski program:

- UPRAVLJANJE U TURIZMU u okviru polja društveno-humanističkih nauka

Za upis pedeset i četiri (54) kandidata na studijski program:

- MENADŽMENT ORGANIZATORA PUTOVANJA u okviru polja društveno-humanističkih nauka

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA OBAVIĆE SE OD 17. OKTOBRA - 4. NOVEMBRA 2016. godine.

Pravo prijavljivanja imaju studenti završenih visokih škola ili fakulteta sa najmanje ostvarenih 180 ESPB bodova.

Prijave za upis na specijalističke studije možete poslati na mail: specijalisticke@visokaturisticka.edu.rs

20. okt 2016.
Jednodnevni izlet studenata III godine - Stanišići

Obaveštavaju se studenti III godine studija da će se 5. novembra 2016. godine organizovati jednodnevni izlet: Etno selo Stanišići - Bijeljina. Prijave i plaćanje se mogu obaviti do petka, 28. oktobra 2016 godine, kod studenata:

 • Slobodan Tatomirović - 064 356 81 97
 • Dalibor Stojanović - 064 44 82 641
Do popune mesta, studenti I i II godine studija se mogu prijaviti za ovaj izlet.

10. okt 2016.
Stručna ekskurzija za studente II godine - Solun 2016 (Prijava i uplata I rate)

Svi zainteresovani studenti II godine, koji žele da idu na stručnu ekskurziju u Solun od 17. do 20. novembra 2016., treba da se prijave do SREDE, 12.10.2016. godine do 13.00 časova.Cena ekskurzije je 120 evra u dinarskoj protivvrednosti i plaća se u III rate. Prilikom prijave potrebno je da studenti donesu uplatnicu za izvršenu uplatu prve rate koja ujedno služi i kao potvrda prijave za učešće na ekskurziji i fotokopiju pasoša. Prilikom popunjavanja uplatnice treba da imaju u vidu sledeće:

 • Iznos I rate: 5000,00 dinara
 • Svrha uplate: Stručna ekskurzija studenata II godine
 • Primalac: Visoka turistička škola, Bulevar Zorana Đinđića 152a, Novi Beograd
 • Žiro račun: 840-2056666-09
 • Poziv na broj: 112016

Uplatnicu studenti treba da donesu kod Vladimira Pavkovića (Glavni ulaz, Kancelarija 11) ili kod Daria Šimičevića (Ulaz V, Kabinet 2) kada će se evidentirati i njihova prijava za učešće na ekskurziji.

Na linku ispod teksta nalazi se prezentacija ekskurzije koja je održana u Visokoj turističkoj školi u PETAK, 07.10.2016. kao i svi potrebni podaci o ukupnoj ceni, trajanju ekskurzije, itinereru, programu ekskurzije i smeštaju.

Stručna ekskurzija Solun 2016
05. okt 2016.
Izborni predmeti

Molimo studente koji su u školskoj 2016/17. godini upisali DRUGU ili TREĆU godinu studija, da se preko sistema INDEKS odluče za izborni predmet najkasnije do 12. oktobra.

Studenti koji ne izaberu predmet do navedenog datuma će biti automtski raspoređeni.

Ovim putem molimo sve studente da takođe izvrše proveru svojih izbornih predmeta.

04. okt 2016.
Važno obaveštenje

Prema dopisu MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA broj 612-00-02656/2016-06 od 29.09.2016. godine, Vlada Republike Srbije je na svojoj sednici utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju prema kojem prava studenata koji su započeli osnovne studije po starom nastavnom planu i programu, da te studije završe najkasnije do kraja školske 2017/2018 godine.

15. jun 2016.
10. EX-YU konkurs za grafiku

Poštovani,
Visoka turistička škola strukovnih studija i autor konkursa - Nataša Brkić,
raspisuju

JUBILARNI, 10. EX-YU konkurs za grafiku.

Tim povodom imamo čast i zadovoljstvo da izložbu
žiriranih grafika 10. EX-YU konkursa
otvori

srpski i francuski akademik i slikar,
profesor VLADIMIR VELIČKOVIĆ!

Pravila učestvovanja i prijavni list možete preuzeti OVDE.

27. okt 2016.
Podela uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama obaviti u SREDU 02. Novembra 2016. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

27. okt 2016.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studenteo višem da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 02. Novembra 2016. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

27. okt 2016.
Podela uverenja o višem obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja stečenom višem obrazovanju obaviti u SREDU 02. Novembra 2016. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

27. okt 2016.
Raspored vežbi za predmet Engleski A2

 • Ponedeljkom u 11.50 učionica 1, stare generacije i 1/15-161/15,
 • Sredom u 8.30 učionica 2, 300/15-410/15,
 • Sredom u 9.15 učionica 2, 163/15-409/15,
 • Četvrtkom u 11.50 sala A6, stare generacije i 2/15-150/15,
 • Četvrtkom u 12.35 sala A6, 152/15-296/15.

dr Emilija Lipovšek

27. okt 2016.
Prijava za učenje grčkog jezika

Prijava studenata za učenje početnog i srednjeg kursa grčkog jezika obaviće se

 • 28. oktobra od 8,00 do 10,00h i
 • 31. oktobra od 10,00 do 12,00h

kod asistenta Gorana Jevića, u kancelariji broj 11.

25. okt 2016.
Promena termina ispita kod prof dr Zorana Milenkovića u NOVEMBARSKOM ispitnom roku

Ispiti iz predmeta Osnovi ekonomije i predmeta Finansijski menadžment, umesto 28. 10.2016. godine održaće se u ponedeljak 31. 10.2016. godine u 11 časova, u sali A6.

25. okt 2016.
Promena u rasporedu za I godinu za četvrtak 27.10.2016. godine

U četvrtak 27.10.2016. godine održaće se predavanja za grupu B iz Turističke geografije, umesto predavanja iz Osnova ekonomije, sala A5, u 10.55 časova.

Predavanja iz Osnova ekonomije za grupu B biće održana u ponedeljak 31. oktobra u terminu predavanja iz Turističke geografije, sala A5, u 9.15 časova.

25. okt 2016.
Ispiti iz informatičkih predmeta u NOVEMBARSKOM roku

Obaveštavamo studente koji polažu informatičke predmete (Osnovi računarstva, Informatika u turizmu i E-poslovanje) u NOVEMBARSKOM roku da će polaganje teorijskog elektronskog testa biti održano u PONEDELJAK, 31. oktobra, u 900 časova, za sve prijavljene studente.

Molimo studente da na polaganje teorijskog testa obavezno ponesu indeks i prijavu. Studentima bez prijave neće biti dozvoljeno polaganje ispita. Molimo vas da prijave kupite nekoliko dana ranije.

Studenti koji imaju položene obavezne delove i minimum poena za polaganje ispita, pristupaju polaganju usmenog teorijskog pitanja, odmah posle polaganja teorijskog elektronskog testa.

Praktični delovi ispita će biti organizovani (za studente koji su izašli na teorijski deo ispita i kojima nedostaju bodovi) u PETAK, 4. novembra, prema dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

21. okt 2016.
Privremeni raspored za Engleski jezik A2 za nedelju od 24. do 28. oktobra

Mole se studenti druge godine da dodju na predavanja i vezbe prema sledecem rasporedu:

 • Ponedeljak, 24.10. u 11.50 vezbe,
 • Utorak, 25.10 u 8.30 predavanja,
 • Sreda, 26.10 u 8.30 i 9.15 vezbe.

Studenti koji imaju vezbe i predavanja cetvrtkom i petkom treba da se raspodele u navedene termine.

dr E. Lipovsek

20. okt 2016.
Raspored za vežbe - Engleski jezik A1 - Grupa B

Engleski jezik A1, grupa B (studenti sa parnim brojem indeksa) - raspored za vezbe

 • grupa 1 od 2/2016 do 86/2016 u ponedeljak (11.50)
 • grupa 2 od 88/2016 do 170/2016 u cetvrtak (10.10)
 • grupa 3 od 172/2016 do 246/2016 u ponedeljak (12.35)
 • grupa 4 od 248/2016 do 318/2016 u petak (8.30)
 • grupa 5 od 318/2016 do kraja u petak (9.15)

dr Smiljka Kesić

14. okt 2016.
Podela grupa za vežbe iz predmeta Osnovi menadžmenta

Vežbe iz predmeta Osnovi menadžmenta biće po sledećim grupama:

 • Grupa A1 - broj indeksa od 31/2007 do 167/2015
 • Grupa A2 - broj indeksa od 171/2015 do 409/2015
 • Grupa B1 - broj indeksa od 260/1993 do 160/2015
 • Grupa B2 - broj indeksa od 162/2015 do 410/2015
14. okt 2016.
Raspored za vežbe - Engleski jezik A1
Engleski jezik A1, grupa A (studenti sa neparnim brojem indeksa) – raspored za vežbe
 • Od 1/2016 do 79/2016 u ponedeljak prvi čas (8.30)
 • Od 81/2016 do 159/2016 u ponedeljak drugi čas (9.15)
 • Od 161/2016 do 239/2016 u ponedeljak treći čas (10.10)
 • Od 241/2016 do 319/2016 u petak treći čas (10.10)
 • Od 321/2016 do kraja u petak četvrti čas (10.55)

dr Ivan Milošević

11. okt 2016.
Vežbe iz predmeta INFORMATIKA U TURIZMU

Obaveštavamo studente II godine, kao i starije studente koji nisu položili ispit, da je otvorena prijava za grupe za vežbe iz predmeta Informatika u turizmu u studentskom sistemu INDEKS.

Vežbe iz Informatike će početi da se održavaju od PONEDELJKA, 17. oktobra 2016. Jedna nastavna jedinica obrađuje se u više grupa tokom jedne nedelje.

06. okt 2016.
OBAVEZNI SISTEMATSKI PREGLED za studente PRVE godine

Studenti koji su upisali PRVU godinu studija Visoke turisticke škole strukovnih studija školske 2016/2017 godine, obavezni su da izvrše sistematski pregled prema uputstvu koje se nalazi u prilogu.

Studenti su obavezni da ponesu indeks i overenu zdravstvenu knjižicu.

Studenti preko 26 godina nisu u obavezi da izvrše sistematske preglede.

05. okt 2016.
Grupe za vežbe za prvu godinu studija

Osnovna podela studenta je na grupu A (neparni brojevi indeksa) i grupu B (parni brojevi indeksa) za sve opšte predmete (Osnovi ekonomije, Turistička geografija, Statistika i Engleski jezik A1).

Grupe A i B se dele na po četirti grupe i to:

 • Grupa A1 - studenti sa neparnim brojevima indeksa od 1/2016 do 99/2016
 • Grupa A2 - studenti sa neparnim brojevima indeksa od 101/2016 do 199/2016
 • Grupa A3 - studenti sa neparnim brojevima indeksa od 201/2016 do 299/2016
 • Grupa A4 - studenti sa neparnim brojevima indeksa od 301/2016 do 399/2016

 • Grupa B1 - studenti sa parnim brojevima indeksa od 2/2016 do 100/2016
 • Grupa B2 - studenti sa parnim brojevima indeksa od 102/2016 do 200/2016
 • Grupa B3 - studenti sa parnim brojevima indeksa od 202/2016 do 300/2016
 • Grupa B4 - studenti sa parnim brojevima indeksa od 302/2016 do 400/2016
Grupe za vežbe za strane jezike biće naknadno objavljene.
22. apr 2015.
Obaveštenje o povlačenju udžbenika iz upotrebe

Udžbenik "Statistika sa primenom u turizmu", autorke dr Violete Tošić, povlači se iz upotrebe, zbog nesamostalnosti i neoriginalnosti (plagijata).

Uprava Škole

19. sep 2014.
Trogodišnje studije generacije 2007/2008

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO TROGODIŠNJEM PROGRAMU GENERACIJA 2007/08 MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2015/2016. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik RS“, broj 99/2014 od 11.09.2014. godine) OBAVEZNI DA PREĐU NA NOVI PROGRAM STUDIJA.

Ovim studentima omogućavamo da pređu na studijski program školske 2009/2010 radi nastavka studija, uz koji im se omogućava završetak studija do kraja školske 2016/2017.

19. sep 2014.
Dvogodišnje studije generacije upisane do 2004/2005

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO DVOGODIŠNJEM PROGRAMU MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2015/2016. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik RS“, broj 99/2014 od 11.09.2014. godine) OBAVEZNI DA PREĐU NA PROGRAM TROGODIŠNJIH STUDIJA.

19. sep 2014.
Trogodišnje studije generacije 2005/2006 i 2006/2007

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO TROGODIŠNJEM PROGRAMU GENERACIJA 2005/06 I 2006/07 MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2015/2016. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik RS“, broj 99/2014 od 11.09.2014. godine) OBAVEZNI DA PREĐU NA NOVI PROGRAM STUDIJA.

05. sep 2014.
Pravila polaganja ispita iz Informatike u turizmu

Objavljena su nova pravila vezana za polaganje ispita, predispitne obaveze i bodovanje za predmet Informatika u turizmu za generacije studenata počev od 2007 i novije.

Pravila počinju da se primenjuju počev od JANUARSKOG ispitnog roka 2014. godine.

Pozivamo studente da se informišu o pravilima polaganja ispita.

PREDMETNI NASTAVNIK
Miloš Nicić

dalje
24. feb 2012.
USKLAĐIVANJE RANIJE STEČENOG STRUČNOG NAZIVA SA NAZIVOM IZ ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivaju se studenti koji su diplomirali po nastavnom planu i programu EKONOMISTA ZA TURIZAM, a predali su molbu za usklađivanje ranjije stečenog stručnog naziva sa nazivom iz zakona o visokom obrazovanju,kao i studenti koji su upisali III godinu kao diplomirani da dostave sledeće:

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09