Važno

NA OSNOVU ODLUKE KOMISIJE ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA BROJ 612-00-01013/2014-04 OD 05.09.2014. GODINE VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA DOBILA JE UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA "EKONOMIJA I TURIZAM" .

The College of Tourism is proud to be a partner in the Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area (FUSE) TEMPUS project, coordinated by the University of Niš.

Visoka turistička škola strukovnih studija ima čast da učestvuje u FUSE TEMPUS projektu pod nazivom Jačanje univerzitetskih službi i procedura za potpunije učešće srpskih visokoškolskih institucija u evropskom prostoru visokog obrazovanja, kojim rukovodi Univerzitet u Nišu

www.fuse.ni.ac.rs
 

U saradnji sa Ambasadom Indonezije, Visoka turistička škola pokreće e-kutak u kome predstavlja zemlje ambasada partnera.

Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
 
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Stara verzija sajta
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Specijalizacija
Predmeti
Ispitna pitanja
Upis 2015 / 16
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Upis stranih državljana
Dokumenta za upis
Upis diplomiranih studenata Škole
Testovi sa rešenjima
English
Uverenje o akreditaciji ustanove broj 612-00-00128/2012-04 od 27. aprila 2012. godine
Uverenje o akreditaciji osnovnog i specijalističkog studijskog programa broj 612-00-01013/2014-04 od 5. septembra 2014. godine
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Studentski informacioni sistem INDEKS
06. jul 2015.
Dokumenta koja se podnose prilikom upisa u prvu godinu osnovnih studija školske 2015/2016.

Kandidati KOJI STEKNU PRAVO NA UPIS podnose:

 1. ORIGINALNA DOKUMENTA

  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
  • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i
  • državljanstvo Republike Srbije (da ne bude starije od 6 meseci),
  • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije trajni, da ne bude stariji od 6 meseci).
 2. DVA OBRASCA ŠV-20 (dobija se u Školi)
 3. INDEKS (dobija se u Školi)
 4. DVE FOTOGRAFIJE FORMATA 4,5 x 3,5 cm
 5. DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA TROŠKOVE UPISA U IZNOSU OD 3500 DINARA (indeks, obrasci ŠV-20 i obavezno osiguranje)
 6. DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE U IZNOSU OD 20.000 ZA STUDENTE KOJI SE SAMI FINANSIRAJU.

UPLATE SE VRŠE ODVOJENO (dve posebne original uplatnice, troškovi upisa, I rata školarine) NA ŽIRO RAČUN: 840-2056666-09

Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama.Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.

02. jul 2015.
Jedinstvena rang lista za upis studenata

Obaveštavamo kandidate koji su polagali prijemni ispit u SREDU, 1. jula 2015, da je objavljena JEDINSTVENA (PRELIMINARNA) RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE – STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA I TURIZAM.

Rešeni testovi sa prijemnog ispita se mogu pogledati OVDE.

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije o broju studenata koji se finansiaju iz budžeta, pozivamo kandidate koji ispunjavaju jedan od sledećih uslova:

 1. lice sa invaliditetom;
 2. pripadnik romske nacionalnosti;
 3. državljanin Republike Srbije koji je u školskoj 2014/2015. godini srednju školu završio u inostranstvu;

da se jave na telefonski broj 2698-222, lok. 25, 24 ili 27, radi podnošenja validne dokumentacije.

dalje
16. jun 2015.
UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2015/16 GODINU

Objavljeni su termini za predaju dokumenata i polaganje prijemnog ispita, za upis studenata u školsku 2015/16 godinu.

Prijavljivanje kandidata 24, 25. i 26. jun
od 900 do 1500
Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 29. jun
do 1700
Polaganje prijemnog ispita po grupama 1. jul
u 1100 i 1300
Objavljivanje jedinstvene rang liste 2. jul
do 1700
Podnošenje prigovora direktoru Škole
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
3. jul
od 800 do 1000
Donošenje odluke po prigovoru 3. jul
od 1000 do 1100
Podnošenje žalbe Savetu
na rešenje direktora Škole
6. jul
od 1000 do 1100
Rešavanje po žalbi 6. jul
od 1100 do 1200
Objavljivanje konačne rang liste 7. jul
do 1700
Upis primljenih kandidata 8., 9. i 10. jul
od 900 do 1400

10. jun 2015.
Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studija

Na osnovu člana 84. stav 3. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i 99/14) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI

Ovom odlukom utvrđuje se broj studenata državljana Republike Srbije koji se mogu upisati u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) na visokim školama strukovnih studija čiji je osnivač Republika, u školskoj 2015/2016. godini.

Ovom odlukom utvrđuje se i broj studenata:

 1. sa invaliditetom;
 2. pripadnika romske nacionalnosti;
 3. državljana Republike Srbije koji su u školskoj 2014/2015. godini srednju školu završili u inostranstvu

1.Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd110111

08. jun 2015.
University of Bamberg ERASMUS+ Stipends for the winter semester 2015/16

First Call:

University of Bamberg ERASMUS+ Stipends for the winter semester 2015/16

Duration: September 2015 – February 2016

Stipends: 800 € per month (4.800 in total per semester)

Each Serbian FUSE partner can submit a maximum of 4 applications to the University of Bamberg.

The principal teaching language at the University of Bamberg is German, however, a number of modules are also offered taught in English. Applicants need to be fluent in either German or English. Preference will be given to applicants with a good working knowledge of German, however.

Required application forms:

 • Letter of Motivation (1 – 2 pages)
 • CV (including address, phone numbers, picture)
 • 1 Letter of Recommendation from a university instructor
 • Language Certificate for German and / or English (according to European reference levels A1 – C2)

Application deadline: Monday, June 15, 2015

Napomena: Za stipendiju mogu konkurisati studenti II godine sa prosekom većim od 8,5 i koji iz Engleskog i Nemačkog jezika imaju ocenu 9 ili 10.

Više informacija možete dobiti u kancelariji broj 10 ili na telefon 2670-379.

05. jun 2015.
Upis studenata u prvu godinu specijalističkih studija 2015/16

Termini za upis studenata specijalističkih strukovnih studija u školskoj 2015/2016 godini biće objavljeni tokom meseca SEPTEMBRA.

11. maj 2015.
Studenti koji su prvi put upisali godinu studija školske 2014/15

Studenti koji su prvi put upisali odgovarajuću godinu studija školske 2014/15 godine, nemaju obavezu plaćanja prijave polaganja ispita u iznosu od 500 dinara u JUNSKOM i SEPTEMBARSKOM ispitnom roku, za ispite iz LETNJEG semestra upisane godine studija.

Od JUNSKOG ispitnog roka školske 2014/15. godine, prijava ispita iz ZIMSKOG semestra upisane godine studija plaća se 500,00 dinara (za studente koji plaćaju školarinu).

Uprava Škole

26. jan 2015.
Obaveštenje o broju ispitnih rokova

U skladu sa izmenama zakona o Visokom obrazovanju, obaveštavamo studente da je broj ispitnih rokova u školskoj 2014/2015 - pet, a u školskoj 2015/2016 - četiri.

02. jul 2015.
Ispiti iz informatičkih predmeta u SEPTEMBARSKOM roku

Obaveštavamo studente koji polažu informatičke predmete (Osnovi računarstva, Informatika u turizmu i E-poslovanje) u SEPTEMBARSKOM roku da je omogućena prijava za termin za polaganje teorijskog elektronskog testa.

Prijava se obavlja preko INDEKS-a. Molimo studente da se prijave za termin radi lakše organizacije polaganja ispita.

Molimo studente da na polaganje teorijskog testa obavezno ponesu indeks i prijavu. Studentima bez prijave neće biti dozvoljeno polaganje ispita. Molimo vas da prijave kupite nekoliko dana ranije.

Studenti koji imaju položene obavezne delove i minimum poena za polaganje ispita, pristupaju polaganju usmenog teorijskog pitanja, odmah posle polaganja teorijskog elektronskog testa.

Popravni kolokvijumi za Osnove računarstva i Informatiku u turizmu će biti organizovani u posebnim terminima. Ove kolokvijume mogu polagati svi studenti koji su izabrali (ili pohađali) navedene predmete. Termini za popravne kolokvijume objavljeni su u INDEKS-u. Studenti se mogu prijaviti za termin polaganja popravnog kolokvijuma čak iako nisu prijavili ispit u SEPTEMBARSKOM roku.

Popravni kolokvijumi iz Osnova računarstva i Informatike se više neće organizovati u toku školske 2014/15 godine, za studente koji nisu apsolventi.

Kolokvijumi iz HTML-a, CSS-a i JS-a, će biti održani po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Studenti generacija pre 2007, polažu praktične delove ispita posle teorijskog dela, po dogovoru sa nastavnicima, zavisno od slobodnih termina.

30. jun 2015.
Ispit iz predmeta Odnosi s javnošću u turizmu

Upis ocena sa ispita Odnosi s javnošću u turizmu će se obaviti u ponedeljak 06. jula sa početkom u 17 časova u kabinetu profesora Milenka Đurića (1b-glavni ulaz)

22. jun 2015.
Specijalističke studije - ispit "Upravljanje projektima i promenama u turizmu"

Ispit iz ovog predmeta će biti organizovan po grupama shodno predatim projektnim radovima. Tačni termini polaganja će biti saopšteni nakon uvida u priložene radove.

22. apr 2015.
Obaveštenje o povlačenju udžbenika iz upotrebe

Udžbenik "Statistika sa primenom u turizmu", autorke dr Violete Tošić, povlači se iz upotrebe, zbog nesamostalnosti i neoriginalnosti (plagijata).

Uprava Škole

19. sep 2014.
Trogodišnje studije generacije 2007/2008

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO TROGODIŠNJEM PROGRAMU GENERACIJA 2007/08 MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2015/2016. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik RS“, broj 99/2014 od 11.09.2014. godine) OBAVEZNI DA PREĐU NA NOVI PROGRAM STUDIJA.

Ovim studentima omogućavamo da pređu na studijski program školske 2009/2010 radi nastavka studija, uz koji im se omogućava završetak studija do kraja školske 2016/2017.

19. sep 2014.
Dvogodišnje studije generacije upisane do 2004/2005

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO DVOGODIŠNJEM PROGRAMU MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2015/2016. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik RS“, broj 99/2014 od 11.09.2014. godine) OBAVEZNI DA PREĐU NA PROGRAM TROGODIŠNJIH STUDIJA.

19. sep 2014.
Trogodišnje studije generacije 2005/2006 i 2006/2007

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO TROGODIŠNJEM PROGRAMU GENERACIJA 2005/06 I 2006/07 MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2015/2016. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik RS“, broj 99/2014 od 11.09.2014. godine) OBAVEZNI DA PREĐU NA NOVI PROGRAM STUDIJA.

05. sep 2014.
Pravila polaganja ispita iz Informatike u turizmu

Objavljena su nova pravila vezana za polaganje ispita, predispitne obaveze i bodovanje za predmet Informatika u turizmu za generacije studenata počev od 2007 i novije.

Pravila počinju da se primenjuju počev od JANUARSKOG ispitnog roka 2014. godine.

Pozivamo studente da se informišu o pravilima polaganja ispita.

PREDMETNI NASTAVNIK
Miloš Nicić

dalje
05. dec 2012.
Kriterijum za upis na teret budžeta

Objavljen je KRITERIJUM ZA RANGIRANJE STUDENATA ČIJE SE STUDIJE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA ŠKOLSKU 2013/2014 GODINU

Obaveštavamo studente da će se rangiranje za upis obaviti automatski (bez podnošenja molbi), po završetku ispitnog roka OKTOBAR 2.

24. feb 2012.
USKLAĐIVANJE RANIJE STEČENOG STRUČNOG NAZIVA SA NAZIVOM IZ ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivaju se studenti koji su diplomirali po nastavnom planu i programu EKONOMISTA ZA TURIZAM, a predali su molbu za usklađivanje ranjije stečenog stručnog naziva sa nazivom iz zakona o visokom obrazovanju,da dostave sledeće:

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09