Važno

NA OSNOVU ODLUKE KOMISIJE ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA BROJ 612-00-01013/2014-04 OD 05.09.2014. GODINE VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA DOBILA JE UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA "EKONOMIJA I TURIZAM" .

The College of Tourism is proud to be a partner in the Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area (FUSE) TEMPUS project, coordinated by the University of Niš.

Visoka turistička škola strukovnih studija ima čast da učestvuje u FUSE TEMPUS projektu pod nazivom Jačanje univerzitetskih službi i procedura za potpunije učešće srpskih visokoškolskih institucija u evropskom prostoru visokog obrazovanja, kojim rukovodi Univerzitet u Nišu

www.fuse.ni.ac.rs
 

U saradnji sa Ambasadom Indonezije, Visoka turistička škola pokreće e-kutak u kome predstavlja zemlje ambasada partnera.

Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
 
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Stara verzija sajta
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Specijalizacija
Raspored nastave
Predmeti
Uslovi upisa
Upis 2016 / 17
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Upis stranih državljana
Dokumenta za upis
Upis diplomiranih studenata Škole
English
Uverenje o akreditaciji ustanove broj 612-00-00128/2012-04 od 27. aprila 2012. godine
Uverenje o akreditaciji osnovnog i specijalističkog studijskog programa broj 612-00-01013/2014-04 od 5. septembra 2014. godine
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Studentski informacioni sistem INDEKS
01. dec 2016.
Obaveštenje o dospeću II rate školarine za specijalističke studije

Obaveštavaju se studenti specijalističkih studija da najkasnije do 29.12.2016. godine uplate II ratu školarine u iznosu od 10.000,00 dinara.

Mole se studenti da uplatnice i indeks, podnesu na uvid studentskoj službi (šalter).

UPRAVA ŠKOLE

01. dec 2016.
Obaveštenje o dospeću III rate školarine

Obaveštavaju se samofinansirajući studenti da je 25.11.2016. godine dospela obaveza uplate III rate školarine u iznosu od 10.000,00 dinara.

Mole se studenti da uplatnice i indeks, podnesu na uvid studentskoj službi (šalter).

UPRAVA ŠKOLE

25. nov 2016.
X EX-YU konkurs za grafiku
24. nov 2016.
Obaveštenje za studente specijalistickih studija

Zajednički sastanak i početak nastave za studente specijalističkih studija je u ponedeljak, 28. novembra 2016. godine, u 18 časova, sala A6.

18. nov 2016.
Obaveštenje za diplomirane studente

Zajednički sastanak i početak nastave za diplomirane studente je u četvrtak, 24. novembra 2016. godine, u 18 časova, sala A6.

17. nov 2016.
Upis na specijalističke studije

Upis na specijalističke studije obaviće se u UTORAK, 22. novembra 2016. godine, od 12.30 do 13.30 časova, u sali A6.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

  1. Overena fotokopija diplome i dodatka diplome
  2. Uverenje o diplomiranju
  3. Uverenje o položenim ispitima
  4. Original izvoda iz matične knjige rođenih;
  5. Dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;

SVE UPLATE SE VRŠE NA ADRESU:
VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA,
Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152-a
RAČUN BROJ: 840-2056666-09

  • I deo u iznosu od 20.000,oo dinara (prva rata školarine) i 3.500,oo (troškovi upisa). Uplate izvršiti na odvojenim uplatnicama. Ostatak školarine može se platiti u pet mesečnih rata

Svi kandidati koji su podneli prijavu za upis na specijalističke studije u školskoj 2016/2017 godini stekli su pravo na upis.

14. nov 2016.
Raspored polaganja kolokvijuma u NOVEMBRU 2016

Objavljen je raspored polaganja kolokvijuma i ostalih obaveza studenata tokom kolokvijumske nedelje.

11. nov 2016.
VAŽNO OBAVEŠTENJE

Molimo studente da što pre izmire svoja dugovanja vezana za školarinu.

Studenti koji ne uplate drugu ratu školarine u iznosu od 10.000,00 dinara, koja je dospela 01. novembra 2016. godine neće imati pravo polaganja kolokvijuma.

04. nov 2016.
Konkurs za upis na specijalističke studije u školskoj 2016/2017. godini.

PREMA ODLUCI KOMISIJE ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA REPUBLIKE SRBIJE , BR. 612-00-00378/2015-06 OD 17.04.2015. GODINE

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA IZ BEOGRADA RASPISUJE
K O N K U R S
ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2016/2017. GODINI

Za upis pedeset i četiri (54) kandidata na studijski program:

- UPRAVLJANJE U TURIZMU u okviru polja društveno-humanističkih nauka

Za upis pedeset i četiri (54) kandidata na studijski program:

- MENADŽMENT ORGANIZATORA PUTOVANJA u okviru polja društveno-humanističkih nauka

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA OBAVIĆE SE DO 11. NOVEMBRA 2016. godine.

Pravo prijavljivanja imaju studenti završenih visokih škola ili fakulteta sa najmanje ostvarenih 180 ESPB bodova.

Prijave za upis na specijalističke studije možete poslati na mail: specijalisticke@visokaturisticka.edu.rs

04. okt 2016.
Važno obaveštenje

Prema dopisu MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA broj 612-00-02656/2016-06 od 29.09.2016. godine, Vlada Republike Srbije je na svojoj sednici utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju prema kojem prava studenata koji su započeli osnovne studije po starom nastavnom planu i programu, da te studije završe najkasnije do kraja školske 2017/2018 godine.

03. dec 2016.
Predavanja za diplomirane studente iz predmeta Poslovno komuniciranje
Predavanja za diplomirane studente iz predmeta Poslovno komuniciranje održaće se u ponedeljak 5.12. i utorak 6.12.2016.godine u 19,30 sati, ucionica 1, ulaz V.
02. dec 2016.
Podela uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama obaviti u SREDU 07. Decembra 2016. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

02. dec 2016.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studenteo višem da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 07. Decembra 2016. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

02. dec 2016.
Podela uverenja o višem obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja stečenom višem obrazovanju obaviti u SREDU 07. Decembra 2016. godine, od 11.00 do 12.30 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

02. dec 2016.
Stručna ekskurzija za studente II godine - Solun 2016 (Uplata III rate)

Svi studenti koji su bili na stručnoj ekskurziju u Solunu od 17. do 20. novembra 2016. treba da do PONEDELJKA, 12.12.2016. godine do 12.00 časova donesu uplatnicu za izvršenu uplatu treće rate. Prilikom popunjavanja uplatnice treba da imaju u vidu sledeće:

Iznos III rate: 5000,00 dinara
Svrha uplate: Stručna ekskurzija studenata II godine
Primalac: Visoka turistička škola, Bulevar Zorana Đinđića 152a, Novi Beograd
Žiro račun: 840-2056666-09
Poziv na broj: 112016

Uplatnicu studenti treba da donesu kod Daria Šimičevića (Ulaz V, Kabinet 2).

UPRAVA ŠKOLE

01. dec 2016.
Nastava iz nemačkog jezika

Nastava iz nemačkog jezika, kod mr Maše Polillo, se odlaže od ponedeljka 05. decembra 2016. godine.

01. dec 2016.
Odlažu se prezentacije iz nemačkog jezika

Prezentacije iz nemačkog jezika (mr Maša Polillo), grupa u terminu 02. decembar 2016. godine, se odlažu i biće nadoknađene u novom terminu.

29. nov 2016.
Predavanja za diplomirane studente iz predmeta Pravo Evropske unije

Predavanja za diplomirane studente iz predmeta Pravo Evropske unije održaće se u ponedeljak 5.12. i utorak 6.12.2016.godine u 18,00 sati, ucionica 1, ulaz V.

29. nov 2016.
Grupe za polaganje kolokvijuma iz predmeta Poslovanje turističkih agencija (dr Snežana Štetić)

Kolokvijum će se polagati po sledećem rasporedu:

-12 časova, grupa A, Sala A5

-12.45 časova, grupa B, Sala A5

28. nov 2016.
Satnica prezentacija iz Engleskog jezika A3 kod dr Miline Kosanović

Objavljeni su termini prezentacija za predmet Engleski jezik A3. Studenti koji su lično ili mejlom prijavili teme dolaze u 12h.

24. nov 2016.
Kolokvijum iz predmeta Osnovi menadžmenta (dr Miroslava Petrevska)

Kolokvijum iz predmeta Osnovi menadžmenta (dr Miroslava Petrevska) obaviće se 2.12.2016.g.prema sledećem rasporedu:

  • 12.30h Grupa B1 - broj indeksa od 260/1993 do 160/2015
  • 13.30h Grupa B2 - broj indeksa od 162/2015 do 410/2015

24. nov 2016.
Grupe za polaganje I kolokvijuma iz predmeta Poslovanje hotelskih preduzeća

Kolokvijum iz ovog predmeta obaviće se prema sledećem rasporedu:

  • 08:30 - studenti sa neparnim brojem indeksa, sala A5
  • 09:15 - studenti sa parnim brojem indeksa, sala A5

02. nov 2016.
Trogodišnje studije - generacije 2007/2008 i 2008/2009

Prema dopisu MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA od 29.09.2016. godine, Vlada Republike Srbije je na sednici utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju prema kojem:

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO TROGODIŠNJEM PROGRAMU GENERACIJA 2007/08 i 2008/09 MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2017/2018. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU OBAVEZNI DA PREĐU NA NOVI PROGRAM STUDIJA.

02. nov 2016.
Trogodišnje studije - generacije 2005/2006 i 2006/2007

Prema dopisu MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA od 29.09.2016. godine, Vlada Republike Srbije je na sednici utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju prema kojem:

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO TROGODIŠNJEM PROGRAMU GENERACIJA 2005/06 I 2006/07 MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2017/2018. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU OBAVEZNI DA PREĐU NA NOVI PROGRAM STUDIJA.

02. nov 2016.
Dvogodišnje studije - generacije upisane do 2004/2005

Prema dopisu MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA od 29.09.2016. godine, Vlada Republike Srbije je na sednici utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju prema kojem:

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO DVOGODIŠNJEM PROGRAMU MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2017/2018. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU OBAVEZNI DA PREĐU NA PROGRAM TROGODIŠNJIH STUDIJA.

22. apr 2015.
Obaveštenje o povlačenju udžbenika iz upotrebe

Udžbenik "Statistika sa primenom u turizmu", autorke dr Violete Tošić, povlači se iz upotrebe, zbog nesamostalnosti i neoriginalnosti (plagijata).

Uprava Škole

05. sep 2014.
Pravila polaganja ispita iz Informatike u turizmu

Objavljena su nova pravila vezana za polaganje ispita, predispitne obaveze i bodovanje za predmet Informatika u turizmu za generacije studenata počev od 2007 i novije.

Pravila počinju da se primenjuju počev od JANUARSKOG ispitnog roka 2014. godine.

Pozivamo studente da se informišu o pravilima polaganja ispita.

PREDMETNI NASTAVNIK
Miloš Nicić

dalje
24. feb 2012.
USKLAĐIVANJE RANIJE STEČENOG STRUČNOG NAZIVA SA NAZIVOM IZ ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivaju se studenti koji su diplomirali po nastavnom planu i programu EKONOMISTA ZA TURIZAM, a predali su molbu za usklađivanje ranjije stečenog stručnog naziva sa nazivom iz zakona o visokom obrazovanju,kao i studenti koji su upisali III godinu kao diplomirani da dostave sledeće:

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09