Važno

NA OSNOVU ODLUKE KOMISIJE ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA BROJ 612-00-01013/2014-04 OD 05.09.2014. GODINE VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA DOBILA JE UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA "EKONOMIJA I TURIZAM" .

The College of Tourism is proud to be a partner in the Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area (FUSE) TEMPUS project, coordinated by the University of Niš.

Visoka turistička škola strukovnih studija ima čast da učestvuje u FUSE TEMPUS projektu pod nazivom Jačanje univerzitetskih službi i procedura za potpunije učešće srpskih visokoškolskih institucija u evropskom prostoru visokog obrazovanja, kojim rukovodi Univerzitet u Nišu

www.fuse.ni.ac.rs
 

U saradnji sa Ambasadom Indonezije, Visoka turistička škola pokreće e-kutak u kome predstavlja zemlje ambasada partnera.

Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
 
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Stara verzija sajta
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Specijalizacija
Predmeti
Ispitna pitanja
Uslovi upisa
Upis 2015 / 16
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Upis stranih državljana
Dokumenta za upis
Upis diplomiranih studenata Škole
Testovi sa rešenjima
English
Uverenje o akreditaciji ustanove broj 612-00-00128/2012-04 od 27. aprila 2012. godine
Uverenje o akreditaciji osnovnog i specijalističkog studijskog programa broj 612-00-01013/2014-04 od 5. septembra 2014. godine
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Studentski informacioni sistem INDEKS
07. okt 2015.
Prezentacija stručne ekskurzije za studente II godine

Prezentacija stručne ekskurzije za studente II godine (Solun-Philoxenia) obaviće se u sklopu nastave iz predmeta Poslovno komuniciranje u četvrtak 8.10.2015.godine u 10.15 časova.

05. okt 2015.
Početak vežbi

Obaveštavamo studente da će časovi vežbi iz svih predmeta početi u PONEDELJAK, 12. oktobra 2015. godine, po rasporedu.

30. sep 2015.
Ispitni rok OKTOBAR 3

Obaveštavamo studente da će u naknadnom ispitnom roku OKTOBAR 3, ispite moći da POLAŽU STUDENTI KOJIMA NEDOSTAJE JEDAN ISPIT KAO USLOV ZA UPIS NAREDNE GODINE STUDIJA i imaju izmirene obaveze vezane za školarinu.

U naknadnom ispitnom roku, SVI STUDENTI PLAĆAJU PRIJAVU ISPITA po ceni od 500 dinara i mogu prijaviti NAJVIŠE JEDAN ISPIT.

Prijava ispita će se obaviti u PETAK, 2. oktobra, od 9:00 do 11:00 časova, isključivo DONOŠENJEM PRIJAVE U STUDENTSKU SLUŽBU.

Ulaganje PRIMEDBI, NAKNADNA PRIJAVA ISPITA i PROMENA ISPITIVAČA, obaviće se u PONEDELJAK, 5. oktobra, od 9:00 do 11:00 časova.

Ispiti će se održati 10. oktobra, od 9:00 časova.

10. sep 2015.
Konkurs za upis na specijalističke studije u školskoj 2015/2016. godini.

PREMA ODLUCI KOMISIJE ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA REPUBLIKE SRBIJE , BR. 612-00-00378/2015-06 OD 17.04.2015. GODINE

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA IZ BEOGRADA RASPISUJE
K O N K U R S
ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI

Za upis pedeset i četiri (54) kandidata na studijski program:

- UPRAVLJANJE U TURIZMU u okviru polja društveno-humanističkih nauka

Za upis pedeset i četiri (54) kandidata na studijski program:

- MENADŽMENT ORGANIZATORA PUTOVANJA u okviru polja društveno-humanističkih nauka

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA OBAVIĆE SE OD 15. SEPTEMBRA - 15. OKTOBRA 2015. godine.

Pravo prijavljivanja imaju studenti završenih visokih škola ili fakulteta sa najmanje ostvarenih 180 ESPB bodova.

Prijave za upis na specijalističke studije možete poslati na mail: specijalisticke@visokaturisticka.edu.rs

09. sep 2015.
Prijava za upis diplomiranih studenata

Prijava za upis diplomiranih studenata u treću godinu osnovnih strukovnih studija obaviće se od 14.09.2015. do 30.10.2015. godine, od 10.00 do 13.00 časova, u studentskoj službi Škole kod referenta Aleksandra Radosavljevića.

POTREBNA DOKUMENTA:

 1. Original uverenja o položenim ispitima;
 2. Fotokopija diplome ili fotokopija uverenja o diplomiranju;
 3. Molba koja se dobija u Školi

dalje
26. jan 2015.
Obaveštenje o broju ispitnih rokova

U skladu sa izmenama zakona o Visokom obrazovanju, obaveštavamo studente da je broj ispitnih rokova u školskoj 2014/2015 - pet, a u školskoj 2015/2016 - četiri.

05. okt 2015.
Grupe za vežbe za prvu godinu studija

Osnovna podela studenta je na grupu A(neparni brojevi indeksa) i grupu B (parni brojevi indeksa) za sve opšte predmete (Osnovi ekonomije, Turistička geografija i Statistika).

Grupe A i B se dele na po četirti grupe i to:

 • Grupa A1 - studenti sa neparnim brojevima indeksa od 1/2015 do 99/2015
 • Grupa A2 - studenti sa neparnim brojevima indeksa od 101/2015 do 199/2015
 • Grupa A3 - studenti sa neparnim brojevima indeksa od 201/2015 do 299/2015
 • Grupa A4 - studenti sa neparnim brojevima indeksa od 301/2015 do 403/2015

 • Grupa B1 - studenti sa parnim brojevima indeksa od 2/2015 do 100/2015
 • Grupa B2 - studenti sa parnim brojevima indeksa od 102/2015 do 200/2015
 • Grupa B3 - studenti sa parnim brojevima indeksa od 202/2015 do 300/2015
 • Grupa B4 - studenti sa parnim brojevima indeksa od 302/2015 do 402/2015

Grupe za strane jezike biće objavljene do kraja nedelje.

Časovi vežbi počinju 12. oktobra prema rasporedu.

05. okt 2015.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 07. Oktobra 2015 godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

05. okt 2015.
Podela uverenja o višem obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja stečenom višem obrazovanju obaviti u SREDU 07. Oktobra 2015. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

02. okt 2015.
Vežbe iz predmeta INFORMATIKA U TURIZMU

Obaveštavamo studente II godine, kao i starije studente koji nisu položili ispit, da je otvorena prijava za grupe za vežbe iz predmeta Informatika u turizmu.

Vežbe iz Informatike će početi da se održavaju od 12. oktobra 2015.

10. sep 2015.
Kriterijum za upis na teret budžeta

Objavljen je KRITERIJUM ZA RANGIRANJE STUDENATA ČIJE SE STUDIJE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA ŠKOLSKU 2015/2016 GODINU

Obaveštavamo studente da će se rangiranje za upis obaviti automatski (bez podnošenja molbi), po završetku ispitnog roka OKTOBAR.

08. sep 2015.
Važno obaveštenje

Studenti prilikom polaganja ispita pri sebi treba da imaju indeks, prijavu i ličnu kartu.

22. apr 2015.
Obaveštenje o povlačenju udžbenika iz upotrebe

Udžbenik "Statistika sa primenom u turizmu", autorke dr Violete Tošić, povlači se iz upotrebe, zbog nesamostalnosti i neoriginalnosti (plagijata).

Uprava Škole

19. sep 2014.
Trogodišnje studije generacije 2007/2008

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO TROGODIŠNJEM PROGRAMU GENERACIJA 2007/08 MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2015/2016. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik RS“, broj 99/2014 od 11.09.2014. godine) OBAVEZNI DA PREĐU NA NOVI PROGRAM STUDIJA.

Ovim studentima omogućavamo da pređu na studijski program školske 2009/2010 radi nastavka studija, uz koji im se omogućava završetak studija do kraja školske 2016/2017.

19. sep 2014.
Dvogodišnje studije generacije upisane do 2004/2005

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO DVOGODIŠNJEM PROGRAMU MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2015/2016. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik RS“, broj 99/2014 od 11.09.2014. godine) OBAVEZNI DA PREĐU NA PROGRAM TROGODIŠNJIH STUDIJA.

19. sep 2014.
Trogodišnje studije generacije 2005/2006 i 2006/2007

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO TROGODIŠNJEM PROGRAMU GENERACIJA 2005/06 I 2006/07 MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2015/2016. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik RS“, broj 99/2014 od 11.09.2014. godine) OBAVEZNI DA PREĐU NA NOVI PROGRAM STUDIJA.

05. sep 2014.
Pravila polaganja ispita iz Informatike u turizmu

Objavljena su nova pravila vezana za polaganje ispita, predispitne obaveze i bodovanje za predmet Informatika u turizmu za generacije studenata počev od 2007 i novije.

Pravila počinju da se primenjuju počev od JANUARSKOG ispitnog roka 2014. godine.

Pozivamo studente da se informišu o pravilima polaganja ispita.

PREDMETNI NASTAVNIK
Miloš Nicić

dalje
24. feb 2012.
USKLAĐIVANJE RANIJE STEČENOG STRUČNOG NAZIVA SA NAZIVOM IZ ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivaju se studenti koji su diplomirali po nastavnom planu i programu EKONOMISTA ZA TURIZAM, a predali su molbu za usklađivanje ranjije stečenog stručnog naziva sa nazivom iz zakona o visokom obrazovanju,da dostave sledeće:

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09