Važno

NA OSNOVU ODLUKE KOMISIJE ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA BROJ 612-00-01013/2014-04 OD 05.09.2014. GODINE VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA DOBILA JE UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA "EKONOMIJA I TURIZAM" .

The College of Tourism is proud to be a partner in the Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area (FUSE) TEMPUS project, coordinated by the University of Niš.

Visoka turistička škola strukovnih studija ima čast da učestvuje u FUSE TEMPUS projektu pod nazivom Jačanje univerzitetskih službi i procedura za potpunije učešće srpskih visokoškolskih institucija u evropskom prostoru visokog obrazovanja, kojim rukovodi Univerzitet u Nišu

www.fuse.ni.ac.rs
 

U saradnji sa Ambasadom Indonezije, Visoka turistička škola pokreće e-kutak u kome predstavlja zemlje ambasada partnera.

Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
 
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Stara verzija sajta
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Specijalizacija
Raspored nastave - Upravljanje
Raspored nastave - Menadžment
Predmeti
Ispitna pitanja
Uslovi upisa
Upis 2016 / 17
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Upis stranih državljana
Dokumenta za upis
Upis diplomiranih studenata Škole
English
Uverenje o akreditaciji ustanove broj 612-00-00128/2012-04 od 27. aprila 2012. godine
Uverenje o akreditaciji osnovnog i specijalističkog studijskog programa broj 612-00-01013/2014-04 od 5. septembra 2014. godine
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Studentski informacioni sistem INDEKS
27. maj 2016.
UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2016/17 GODINU

Objavljeni su termini za predaju dokumenata i polaganje prijemnog ispita, za upis studenata u školsku 2016/17 godinu.

Prijavljivanje kandidata 22, 23. i 24. jun
od 900 do 1500
Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 27. jun
do 1700
Polaganje prijemnog ispita po grupama 29. jun
u 1100 i 1300
Objavljivanje jedinstvene rang liste 30. jun
do 1700

27. maj 2016.
DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2016/2017. godine

Prijavljivanje kandidata će se obaviti 22. 23. i 24. juna od 900 do 1500 časova.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavu (koja se dobija u Školi) predaju FOTOKOPIJE (neoverene) ovih dokumenata, i to:

 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije trajni, da ne bude stariji od 6 meseci),
 • državljanstvo Republike Srbije (da ne bude stariji od 6 meseci).

Uz navedena dokumenta kandidati podnose i dokaz o uplati (uplatnicu) naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 4.000,00 dinara.

Uplata naknade za polaganje prijemnog ispita vrši se na adresu:

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152-a
Račun broj: 840-2056666-09
Svrha: Naknada za polaganje prijemnog ispita.

26. maj 2016.
Studentima VTŠ dodeljeni sertifikati Amadeus kursa

Uspeh koji su studenti postigli na polaganju testa za rad u sistemu „Amadeus“ još jednom je pokazao ispravnost odluke Visoke turističke škole da svojim studentima kontinuinirano pruža dopunska znanja iz savremenog turizma, opšti je zaključak svih prisutnih tokom dodele sertifikata prvoj grupi studenata koji su dobili licencu za rad u ovom Globalnom distribucionom sistemu.

Galerija slika

23. maj 2016.
PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA U VISOKOJ TURISTIČKOJ ŠKOLI STRUKOVNIH STUDIJA

Visoka turistička škola organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita od 13. juna do 17. juna 2016 godine.

Prijave se, uz uplatnicu, podnose u prostorijama Visoke turističke škole, Bul. Zorana Đinđića 152a, Novi Beograd.

Prijave se predaju svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 časova, u biblioteci kod Tatjane Šoškić, do 10. Juna 2016. godine.

10. maj 2016.
Obaveštenje o uplati školarine

Studenti koji nisu izmirili svoje obaveze prema Školi, neće imati pravo polaganja ispita u junskom ispitnom roku.

04. apr 2016.
University of Bamberg ERASMUS+ Stipends for the winter semester 2016/17

Second Call:

University of Bamberg ERASMUS+ Stipends for the winter semester 2016/17

Duration: September 1, 2016 – February 28, 2017

Stipends: 800 € per month (4.800 € in total per semester plus 275 € for travel costs)

Each Serbian FUSE partner can submit a maximum of 4 applications to the University of Bamberg.

The principal teaching language at the University of Bamberg is German, however, a number of modules are also offered taught in English. Applicants need to be fluent in either German or English. Preference will be given to applicants with a good working knowledge of German, however.

Required application forms:

 • Letter of Motivation (1 – 2 pages)
 • CV (including address, phone numbers, picture)

Napomena: Prijave se podnose do 28.04.2016. godine u kabinetu broj 8, ulaz V. Za stipendiju mogu konkurisati studenti sa prosekom većim od 8,5 i koji iz Engleskog i Nemačkog jezika imaju ocenu 9 ili 10.

Više informacija možete dobiti u kabinetu broj 8 ili na telefon 2698-222, lokal 26 (dr Emilija Lipovšek).

18. dec 2015.
Plaćanje prijave ispita

Odlukom Saveta škole od januarskog ispitnog roka školske 2015/2016., samofinansirajući studenti plaćaju prijavu ispita prema cenovniku koji se nalazi na sajtu škole.

30. maj 2016.
Potpisivanje indeksa, uvid u radove i domaće zadatke - Nemački jezik B3

Poneti domaće zadatke i svesku na uvid u SREDU 1.06. od 11 do 12h, kabinet 3.

mr Ivana Stojanović

30. maj 2016.
Osnovi računarstva - popravni kolokvijumi  iz WORD-a i POWER POINT-a

Termini za polaganje popravnih kolokvijuma iz WORD-a i POWER POINT-a objavljeni su u INDEKS-u. Molimo studente da se prijave radi lakše organizacije polaganja kolokvijuma. Studentima koji se ne budu nalazili na spisku za odgovarajući termin, neće biti dozvoljeno polaganje.

Pozivamo i studente II i III godine, apsolvente i sve starije studente koji nisu položili test iz WORD-a ili POWER POINT-a, da se takođe prijave, lično ili mailom, za neki od termina, kako bi polagali kolokvijum.

Polaganje popravnog kolokvijuma nije ničim uslovljeno i dozvoljeno je svim studentima.

Predmetni nastavnici

30. maj 2016.
Potpisivanje indeksa iz predmeta Kulturno nasledje

Potpisivanje indeksa iz predmeta Kulturno nasledje obaviće se u PONEDELJAK 30.05.u 12,30 sati u sali A5.

29. maj 2016.
Upravljanje ljudskim resursima (dr Jelisaveta Vučković) po grupama

Ispit se prema rasporedu polaže 14.06.2016. godine prema sledećim grupama:

 • 10,00 u sali A6 od broja indexa 48/2012- 130/2013 i ostale starije generacije
 • 13,00 u sali A6 od broja indexa 136/2013 do kraja
 • 15,00 u sali A6 svi diplomirani studenti

SVI STUDENTI SE MORAJU STRIKTNO PRIDRŽAVATI OVOG RASPOREDA POLAGANJA ISPITA PO GRUPAMA.

STUDENTI SU OBAVEZNI DA PRILIKOM POLAGANJA ISPITA KOD SEBE IMAJU INDEX, ISPITNU PRIJAVU I LIČNE ISPRAVE

29. maj 2016.
Osnovi menadžmenta ( dr Vlastimir Vuković ) - grupe za polaganje

 • 14.6.2016.g. u 8,30 sala A2 - Studenti od broja indexa 1/2014- 202/2014
 • 15.6.2016.g. u 8,30 sala A2 - Studenti od broja indexa 203/2014 do kraja i studenti starijih generacija

SVI STUDENTI SE MORAJU STRIKTNO PRIDRŽAVATI OVOG RASPOREDA POLAGANJA ISPITA PO GRUPAMA.

STUDENTI SU OBAVEZNI DA PRILIKOM POLAGANJA ISPITA KOD SEBE IMAJU INDEX, ISPITNU PRIJAVU I LIČNE ISPRAVE

29. maj 2016.
Marketing u turizmu (mr Milenko Đurić) - grupe za polaganje

 • 10.06.2016.g. u 9,00 sala A2 - Studenti od broja indexa 2/2014 do 200/2014
 • 10.06.2016.g. u 12,00 sala A2 - Studenti od broja indexa 218/2014 do kraja i svi stari student

SVI STUDENTI SE MORAJU STRIKTNO PRIDRŽAVATI OVOG RASPOREDA POLAGANJA ISPITA PO GRUPAMA.

STUDENTI SU OBAVEZNI DA PRILIKOM POLAGANJA ISPITA KOD SEBE IMAJU INDEX, ISPITNU PRIJAVU I LIČNE ISPRAVE

29. maj 2016.
Marketing u turizmu (dr Violeta Tošić) - grupe za polaganje

 • 17.06.2016.g. u 9,00 sala A2 - Svi stari studenti i studenti do broja indexa 185/2014
 • 20.06.2016.g. u 9,00 sala A2 - Studenti od broja indexa 187/2014 do kraja

SVI STUDENTI SE MORAJU STRIKTNO PRIDRŽAVATI OVOG RASPOREDA POLAGANJA ISPITA PO GRUPAMA.

STUDENTI SU OBAVEZNI DA PRILIKOM POLAGANJA ISPITA KOD SEBE IMAJU INDEX, ISPITNU PRIJAVU I LIČNE ISPRAVE

29. maj 2016.
Poslovno pravo - grupe za polaganje

 • 8.06. 2016.g . u 10,00 sala A6 - stari studenti i studenti od broja indeksa 1/2014 do 55/2014
 • 9.06. 2015 g. u 10.00 časova, sala A6 - od broja indeksa 58/2014 do 185/2014
 • 10.06. 2015 g. u 10.00 časova, sala A6 - od broja indeksa 187/2014 do kraja

SVI STUDENTI SE MORAJU STRIKTNO PRIDRŽAVATI OVOG RASPOREDA POLAGANJA ISPITA PO GRUPAMA.

STUDENTI SU OBAVEZNI DA PRILIKOM POLAGANJA ISPITA KOD SEBE IMAJU INDEX, ISPITNU PRIJAVU I LIČNE ISPRAVE

29. maj 2016.
Ekonomika turizma - grupe za polaganje

 • 14.06.2016. u 8,30 sati, stari studenti i nova generacija br. indeksa od 1/2015-69/2015 (sala A3)
 • 15.06.2016. u 8,30 sati, broj indeksa od 71/2015 - 200/2015. (sala A3)
 • 16.06.2016. u 8,30 sati, broj indeksa od 201/2014 do kraja

SVI STUDENTI SE MORAJU STRIKTNO PRIDRŽAVATI OVOG RASPOREDA POLAGANJA ISPITA PO GRUPAMA.

STUDENTI SU OBAVEZNI DA PRILIKOM POLAGANJA ISPITA KOD SEBE IMAJU INDEX, ISPITNU PRIJAVU I LIČNE ISPRAVE

29. maj 2016.
Kulturno nasleđe i turizam - grupe za polaganje

 • 6.06.2016.g. u 10,00 sala A2 - Studenti od broja indexa 1/2015 - 60/2015
 • 6.06.2016.g. u 14,00 sala A6 - Studenti od broja indexa 61/2015 - 120/2015
 • 7.06.2016.g. u 10,00 sala A2 - Studenti od broja indexa 123/2015 - 210/2015
 • 7.06.2016.g. u 14,00 sala A2 - Studenti od broja indexa 212/2015 - 300/2015
 • 8.06.2016.g. u 10,00 sala A5 - Studenti od broja indexa 3011/2014 do kraja i svi stari studenti

SVI STUDENTI SE MORAJU STRIKTNO PRIDRŽAVATI OVOG RASPOREDA POLAGANJA ISPITA PO GRUPAMA.

STUDENTI SU OBAVEZNI DA PRILIKOM POLAGANJA ISPITA KOD SEBE IMAJU INDEX, ISPITNU PRIJAVU I LIČNE ISPRAVE

27. maj 2016.
Podela uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o završenim specijalističkim strukovnim studijama obaviti u SREDU 01. Juna 2016. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

27. maj 2016.
Podela uverenja o visokom obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja o visokom obrazovanju obaviti u SREDU 01. Juna 2016. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

27. maj 2016.
Podela uverenja o višem obrazovanju

Obaveštavamo diplomirane studente da će se preuzimanje uverenja stečenom višem obrazovanju obaviti u SREDU 01. Juna 2016. godine, od 11.00 do 13.00 časova, kod referenta za matičnu knjigu studenata Aleksandra Radosavljevića.

27. maj 2016.
Potpisivanje indeksa iz predmeta Marketing u turizmu - Grupa A

Potpisivanje indeksa iz predmeta Marketing u turizmu za studente II godine, grupa A, obaviće se u utorak 31.05. od 12 do 13 časova u sali A2.

dr Violeta Tošić

27. maj 2016.
Upis ostvarenih bodova iz predmeta Menadžment turističke destinacije-Grupa A

Upis ostvarenih bodova iz predmeta Menadžment turističke destinacije za studente grupe A, obaviće se u ponedeljak 30.05. u 10.10h u A5.

26. maj 2016.
Engleski jezik A1 - upis ostvarenih bodova

Obaveštavaju se studenti prve godine koji imaju neparni broj indeksa da će se upis ostvarenih (predispitnih) bodova, kao i potpisivanje indeksa za overu semestra,iz predmeta Engleski jezik A1 obaviti u ponedeljak, 30.5.2016. godine u 8.30, u sali V.

mr Ivan Milošević

26. maj 2016.
Upis ostvarenih bodova iz predmeta Menadžment turističke destinacije-Grupa B

Upis ostvarenih bodova iz predmeta Menadžment turističke destinacije za studente grupe B, obaviće se u ponedeljak 30.05. u 10.10h u A1.

mr Jasmina Leković

26. maj 2016.
Potpisivanje indeksa iz predmeta Ekonomika turizma

Potpisivanje indeksa iz predmeta Ekonomika turizma obaviće se u PONEDELJAK 30.05. i u UTORAK 31.05. od 10 do 12 časova u kabinetu broj 1.

25. maj 2016.
Potpisivanje indeksa iz Engleskog jezika A2

Upis bodova i potpisivanje indeksa za Engleski jezik A2 kod mr Miline Kosanović obaviće se u UTORAK, u 8:30 u sali A5, u redovnom terminu časa.

24. maj 2016.
Potpisivanje indeksa iz predmeta Računovodstvo u turizmu kod dr Mirjane Ilić

Potpisivanje indeksa iz predmeta Računovodstvo u turizmu kod dr Mirjane Ilić će se obaviti u ponedeljak 30.05.2016. u 10.10 u sali A2.

17. maj 2016.
Usmeni ispit iz Engleskog jezika  - Junski rok

Usmeni ispit iz Engleskog jezika za studente koji su položili pismeni ispit u prethodnom roku, će se polagati 3. juna 2016. godine, u sali A2, po sledećem rasporedu:

 • u 8.30 časova,mr Smiljka Kesić
 • u 10 časova, mr Milina Kosanović
 • u 11.30 časova, mr Ivan Milošević

22. apr 2015.
Obaveštenje o povlačenju udžbenika iz upotrebe

Udžbenik "Statistika sa primenom u turizmu", autorke dr Violete Tošić, povlači se iz upotrebe, zbog nesamostalnosti i neoriginalnosti (plagijata).

Uprava Škole

19. sep 2014.
Trogodišnje studije generacije 2007/2008

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO TROGODIŠNJEM PROGRAMU GENERACIJA 2007/08 MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2015/2016. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik RS“, broj 99/2014 od 11.09.2014. godine) OBAVEZNI DA PREĐU NA NOVI PROGRAM STUDIJA.

Ovim studentima omogućavamo da pređu na studijski program školske 2009/2010 radi nastavka studija, uz koji im se omogućava završetak studija do kraja školske 2016/2017.

19. sep 2014.
Dvogodišnje studije generacije upisane do 2004/2005

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO DVOGODIŠNJEM PROGRAMU MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2015/2016. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik RS“, broj 99/2014 od 11.09.2014. godine) OBAVEZNI DA PREĐU NA PROGRAM TROGODIŠNJIH STUDIJA.

19. sep 2014.
Trogodišnje studije generacije 2005/2006 i 2006/2007

STUDENTI KOJI SU UPISANI PO TROGODIŠNJEM PROGRAMU GENERACIJA 2005/06 I 2006/07 MOGU SVOJE STUDIJE OKONČATI ZAKLJUČNO SA ŠKOLSKOM 2015/2016. GODINOM. NAKON TOG ROKA STUDENTI SU, PREMA ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Službeni glasnik RS“, broj 99/2014 od 11.09.2014. godine) OBAVEZNI DA PREĐU NA NOVI PROGRAM STUDIJA.

05. sep 2014.
Pravila polaganja ispita iz Informatike u turizmu

Objavljena su nova pravila vezana za polaganje ispita, predispitne obaveze i bodovanje za predmet Informatika u turizmu za generacije studenata počev od 2007 i novije.

Pravila počinju da se primenjuju počev od JANUARSKOG ispitnog roka 2014. godine.

Pozivamo studente da se informišu o pravilima polaganja ispita.

PREDMETNI NASTAVNIK
Miloš Nicić

dalje
24. feb 2012.
USKLAĐIVANJE RANIJE STEČENOG STRUČNOG NAZIVA SA NAZIVOM IZ ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivaju se studenti koji su diplomirali po nastavnom planu i programu EKONOMISTA ZA TURIZAM, a predali su molbu za usklađivanje ranjije stečenog stručnog naziva sa nazivom iz zakona o visokom obrazovanju,kao i studenti koji su upisali III godinu kao diplomirani da dostave sledeće:

adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09